Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ilmiöpohjaisuus ja tiimioppiminen

1,252 views

Published on

Ilmiöpohjaisuus ja tiimioppiminen MARATA-opettajille Tampereella 9.2.2015

Published in: Education
 • Be the first to comment

Ilmiöpohjaisuus ja tiimioppiminen

 1. 1. Ilmiöpohjaisuus ja tiimioppiminen osaksi opetusta Sanna Leinonen Ylöjärven lukio sanna.leinonen@ylojarvi.fi Twitter: @SannaSakr Diat: http://www.slideshare.net/Sannaope1 Marata Pedakahvila, Tredu 9.2.2015 klo 14-16
 2. 2. Ilmiöpohjaisuus • Ilmiöitä tarkastellaan kokonaisina, aidossa kontekstissa (todelliset ilmiöt), ja niihin liittyviä tietoja opetellaan oppiainerajat ylittäen. • Kokonaisuus on tärkeämpi kuin irralliset palaset. • Tarkastellaan ilmiötä monesta näkökulmasta ja pyritään laajempaan ymmärrykseen. • Ylitetään rajoja. • Hyödynnetään ongelmalähtöistä- ja tutkivaa oppimista. • http://ilmioppi.wordpress.com, @ilmioppi, Facebook-ryhmä Sanna Leinonen @SannaSakr
 3. 3. Miksi ilmiöt ja tiimioppiminen ? • erilainen tapa oppia • sosiaalisten taitojen oppiminen • tiimityötaitojen oppiminen • työelämätaidot • tavoitteena tiedon soveltaminen ja arviointikyky • vertaisoppiminen • omien vahvuuksien ja kehityskohteiden löytäminen oppijana • yhdessä tuotettu tieto usein monipuolisempaa kuin itsenäisen työskentelyn seurauksena tuotettu tieto • kouluviihtyvyyden lisääminen • me-hengen lisääminen Sanna Leinonen @SannaSakr
 4. 4. Sanna Leinonen @SannaSakr Lähde: User generated education blog Kuva: Jackie Gerstein CC-BY-NC-ND
 5. 5. Sanna Leinonen @SannaSakr
 6. 6. Oppimisen neliveto Oppimissopimus ja taitoprofiili Käytännön toiminta projekteissa (asiakkaan kanssa) Teoriatieto, kirjat, esseet, lukuohjelma Dialogi Sanna Leinonen @SannaSakr Kuvien lisenssi CC0 Pixabay
 7. 7. Sanna Leinonen @SannaSakr Kuva mukaellen kirjasta Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja
 8. 8. Sanna Leinonen @SannaSakr Kuva: Sanna Leinonen, CC BY-SA
 9. 9. Tiimin kehityksen vaiheet • Orientoituminen • Luottamuksen rakentaminen • Jaetun vision löytäminen • Sitoutuminen • Käytännön tulokset • Kukoistus • Uusiutuminen Toivanen & Kotamäki (2013) Sanna Leinonen @SannaSakr
 10. 10. Tiimityöskentelyn tapoja Palaute (yksilö ja tiimi) Luovat tehtävät Tiimitehtävät Ryhmäkeskustelut Yksilötehtävät Sanna Leinonen @SannaSakr
 11. 11. Tutkiva, ilmiöpohjainen oppiminen Käsitteiden selventäminen Ongelman määrittäminen / ennakkotulkinnat Oppimistavoitteiden muodostaminen Työskentelytavat / aikataulu / menetelmät Itseopiskelu / Uuden tiedon hankinta Analysointi / kriittinen arviointi Prosessin jatkaminen Arviointi ja tarkentuvat kysymykset Prosessin jatkaminen Tulokset / purku ja arviointi Sanna Leinonen @SannaSakr
 12. 12. Suunnittelun lähtökohtia 1. Oppimisprosessi 2. Tiimien muodostaminen 3. Opiskelijoiden sitouttaminen 4. Tiimin työskentely 5. Välitön palaute Kuva Sanna Leinonen CC BY-SA
 13. 13. Belbin tiimiroolit •Tavoitteiden asettaminen : takoja, kokooja •Ideoiden löytäminen: keksijä, tiedustelija •Vaihtoehtojen työstäminen: arvioija, asiantuntija •Kontaktit: tiedustelija, diplomaatti •Käytännön toteutus: tekijä, kokooja •Seuranta: viimeistelijä, tekijä Sanna Leinonen @SannaSakr
 14. 14. Opiskelijatiimien aikataulu • Perjantai: reading - etukäteisvalmistelu seuraavan viikon teemaan • Maanantai: assessment - yksilötesti ja tiimitesti, viikon suunnittelua, simple problems • Tiistai & Keskiviikko: complex problems - työpajat + tiimit työskentelevät • Torstai: työpajat + tiimityö jatkuu (tiimitorstai) • Perjantai: review - tiimityö palaute, reading (kts. ed)
 15. 15. Tiimiopettajan tehtävät jakson aikana 1. Tukeminen, kannustaminen, mentorointi 2. Suunnan näyttäminen, päätösten ”tekeminen” ja visioiden luonti 3. Tiimin sisäisen organisoinnin ja työnjaon avustaminen 4. Palautteen antaminen ja mahdollinen arviointi 5. Resurssien hankkiminen 6. Riittävän tiedon välittäminen Sanna Leinonen @SannaSakr
 16. 16. •Tiimiopettaminen on kysyvää, keskustelevaa ja valmentavaa. •Tiimiope pyrkii auttamaan tiimiään mahdollisimman hyviin päätöksiin. Hän keskustelee, kyselee näkemyksiä ja kuuntelee tiimin jäseniä. •Tiimiope tukee ja ohjaa tiimiä kokonaisuutena, ei pelkästään sen yksittäistä yksilöä. Hän tukee jäsenten keskinäistä yhteistoimintaa ja oppimista. •Tiimiope auttaa ristiriitatilanteissa ja tukee tiimin kehitystä. Sanna Leinonen @SannaSakr
 17. 17. Työskentely Ylöjärven lukiossa • Ensimmäinen viikko 24h –leiri + yleistä, 6 viikkoa teemoilla. • Viikkotehtävän työstäminen alkaa perjantaisin, jolloin jaetaan viikonlopputehtävä ja valitaan seuraavan viikon tiimiliideri. • Viikonlopputehtävistä on yksilö- ja tiimitestit maanantaiaamuna. • Kaikki tehtävät näkyvät Moodlessa. • Tiimi suunnittelee itse työskentelyaikataulunsa ja varaa sen perusteella tarvittavat opetapaamiset. • Lisäksi jakson aikana on vierailuja ja vierailijoita. Sanna Leinonen @SannaSakr
 18. 18. Teemat ja viikkotehtävät #tiimijakso • Avaruus (uutinen) • Maanpinta muuttuu (hullu keksijä) • Ilmakehä, sää, ilmasto (lehti) • Vesikehä (hyväntekeväisyys) • Kasvillisuus (lautapeli) • Säteily (näytelmä / sketsi) 9.2.2015
 19. 19. klo 8.15-9.30 9.40-10.55 10.55-11.40 11.40-12.55 12.55-14.20 14.30-15.45 ma Viikkoinfo + testi Tiimityötä Ruokailu Tiimityötä Tiimityötä/työpaja ti 7. koodi Tiimityötä Ruokailu Tiimityötä Tiimityötä Tiimityötä ke 1. koodi Tiimityötä/työpaja Ruokailu Tiimityötä/työpaja 7. koodi to Tiimityötä/työpaja Tiimityötä/työpaja Ruokailu + 11.25 RO 1. koodi Tiimityötä/työpaja pe 1. koodi Viikkopalaute Ruokailu Tulevan viikon tehtävät 7. koodi Sanna Leinonen @SannaSakr
 20. 20. Tiimityöskentelyn haasteita • Henkilökemiat • Opiskelijoiden sitouttaminen (yksilötyöskentely, tiimitehtävät, vertaisarviointi) • Tehtävien laatiminen (tiedon etsiminen, muokkaaminen, yhdistäminen) • Aikataulut, tilat, muut resurssit • Ympäristön mielipide Sanna Leinonen @SannaSakr Kuva Sanna Leinonen CC BY-SA
 21. 21. Oppimisprosessin suunnitteluvinkkejä • vaiheistaminen • toimijajoukko, toimijaroolit • aikajana, ohjaavuus, tiimien rooli • oppimista edistävä toiminta, oppimistehtävät aikajanalle • yksilötyöskentely, tiimityöskentely • kognitiiviset prosessit, taidolliset prosessit, emotionaaliset prosessit • motivaation ylläpitäminen • työvälineet, media, yhteistyöyritykset, asiakkaat, • eriyttäminen, eheyttäminen Muokattu A.Rongas (2013) Sanna Leinonen @SannaSakr
 22. 22. Sanna Leinonen @SannaSakr Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons lisenssillä CC BY-SA. * Saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. * Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen. Tämän diasarjan osalta: Sanna Leinonen, www.slideshare.net/sannaope1/ * Kuvilla vaihtelevia lisenssejä Lisenssit: creativecommons.fi

×