Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hanken 2015 osoita osaamista osaamismerkein.ppt

Esitykseni Peda-forum päivillä 20.- 21.8.2015

Hanken 2015 osoita osaamista osaamismerkein.ppt

 1. 1. Osoita osaamista osaamismerkein - osaamispisteet pelissä ja avoin verkkokurssi Sanna Ruhalahti ja Anne-Maria Korhonen Hamk, Ammatillinen opettajakorkeakoulu Twitter: @somesanna #oppiminenonline Sanna Brauer Oamk, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 2. 2. Osaoppi III - osaamispisteet pelissä! Kenties ensimmäinen suomalainen opetustoimen henkilöstökoulutuksen pelillinen MOOC-toteutus! OsaOppi III – Osaamispisteet pelissä –hanke on OPH:n rahoittama pelillinen ammatillisen koulutuksen opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittämisohjelma. Pohjautuu OPE.fi-taitotasoihin:  keskeisenä teemana tieto- ja viestintäteknologian opetus- ja ohjauskäytännön kehittäminen ja edistäminen ammatillisessa koulutuksessa.
 3. 3. Kolme osaamistasoa Some-Noviisi (2 op) ”Tieto- ja viestintäteknologia oppimisen tukena“ Some-Ekspertti (3 op) ”Mobiililaitteet ja blogit oppimisenohjauksessa“ Some-Kehittäjä (5 op) ”Rikastettuja oppimisratkaisuja”
 4. 4. Mobiilia leirielämää Kunkin tason koulutus käynnistyi kahden päivän mittaisella aloitusleirillä, jotka järjestettiin Espoossa, Hämeenlinnassa ja Oulussa lukuvuoden 2014-2015 välisenä aikana. Aloitusleirillä osallistujat ryhmäytettiin joukkueisiin, jonka jälkeen osallistujat suorittavat omaan tahtiin osaamismerkkejä neljältä osa- alueelta. Some-Kehittäjien aloitusleiri Hämeenlinnassa 2015
 5. 5. Oppiminen online Osallistujat valitsevat 50:stä vaihtoehtoisesta ”Oppiminen online” –verkkokoulutuksesta, joiden aiheet jaettu neljään teemaan: Pedagogiset mallit ( 8 ) Oppimisen tvt-välineet (27)  Verkostot hanke- ja kehittämistyössä (8) Rikastettu oppiminen (7 )
 6. 6. Oppiminen online  Osallistuja voi tulla joustavasti mukaan vapaavalintaisiin ja avoimiin verkkosessioihin  Verkkosessioiden kesto on noin 1-2 tuntia ja niitä edeltää ohjaustunti Facebookissa  Verkkosessioiden sisältö jaetaan CC-lisenssillä ja ne ovat jälkikäteen katsottavissa avoimesti verkossa (oppiminenonline.com)
 7. 7. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  Pelillisessä täydennyskoulutuksessa palkitaan osaamisen jakamisesta ja näkyväksi tekemisestä sekä oman työyhteisön ja/tai opiskelijoiden osallistamisesta.  Koulutuksessa hyödynnetään Open Badge – osaamismerkkejä, joita ansaitaan osallistumalla verkkosessioihin ja osoittamalla osaamista.  Osallistuja näyttää ja kuvaa osaamisen osaamistavoitteiden mukaisesti. OB-merkit myönnetään osaamismerkkihakemuksen perusteella  Osaamismerkkit auttavat tunnistamaan ja tunnustamaan opettajien osaamista tvt:n opetuskäytössä.
 8. 8. Osoita osaamista osaamismerkein  Viimeisimpien tutkimuksien mukaan (Abramovich, Schunn & Higashi 2013) erilaisilla osaamismerkeillä ja niiden saamisella merkitys oppijan motivaatioon  Osaamismerkkien hakuprosessi on erilainen jokaisella oppijalla ja se on riippuvainen aiemmasta osaamistasosta  Osaamismerkkien tarkastelunäkökulmien laajentuessa Barry (2013) tuo esille niiden hyödyntämisen Scaffolding- ohjauksessa  merkkien käytöllä voidaan tehdä näkyväksi osaamispolun kehittymistä ja kulkua  toimintamalli mahdollistaa oikea-aikaisen ohjauksen sekä oppimisen “ajattelun tikapuiden” vahvistamisen osaamismerkkien tunnistamisen mahdollisuuksilla  osaamismerkit vahvistavat oppimiskokemusta ja tuovat kaivatun ohjauksellisen elementin myös MOOCien rakenteeseen.
 9. 9. Osaamismerkit tilastojen valossa 08/2015
 10. 10. Pelillisyys ja pelillistetty täydennyskoulutus- joukkueiden etenemistä seurataan avoimella pelisivustolla 7.8.2015 http://www.oppiminenonline.com
 11. 11. Pelillisyys- Palkinnot Oppiminen Online-sivuston joukkueiden tulostaulukko toimii kirittäjänä Kolmen organisaation kouluttajat käyvät myöntämässä badget keskitetysti. Kerran kuukaudessa katsotaan mikä ryhmä on kerännyt eniten badgeja osallistujaa kohti ja arvotaan heidän keskuudestaan voittaja.
 12. 12. ” Olen saanut valtavan paljon tästä kokonaisuudesta hyötyä ja tukea työhöni (opo + opettaja) , oppinut hallitsemaan tvt - ja somevälineitä. Olen vienyt koulutuksen kautta tulleita ideoita hyvällä menestyksellä ja vastaanotolla työyhteisööni. Ja mikä parasta olen verkostoitunut kollegojen kanssa ympäri Suomea. Kehittäjäverkostojen avulla oppii myös koko ajan lisää, pysyy ajantasalla sekä voi jakaa ongelmia ja saa asiantuntevia kommentteja, tietoa ja neuvoja verkkoyhteisöissä keskustelemalla… MOOC - opiskelu on myös opettajan vaihtelevien työaikojen ohessa todella jouheva tapa opiskella. Moocissa opiskellessa oppii myös itse parhaiten Moocien idean ja toteutustapoja, mikäli haluaa itse sellaista suunnitella. Pelillisyys ja osaamismerkit ovat olleet mukava positiivinen kannustin.” Kati "Olen ihan innoissani tästä uudesta mahdollisuudesta näyttää oma sosiaalisen median osaamisen tasoni pelillistämisen keinoin. Peliohjeista löytyy lisää tietoa.” Pauliina Y K S I L Ö T Y Ö Y H T E I S Ö V E R K O S T O A V O I M U U S
 13. 13. Verkkosessiot Verkkosessiot torstaisin klo 14-16/ 16-18 https://omnia.adobeconnect.com/online Tervetuloa mukaan!
 14. 14. Materiaalit http://www.oppiminenonline.com/ Aineistot: Verkkosessioiden tallenteet ja materiaalit: http://www.oppiminenonline.com/verkkosessiot/
 15. 15. Oppimisen iloa, onnistumisia ja innostusta! Sitä se on!

×