Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DIANA-malli jasentamässä kansainvalist mOOC-kurssia

Esitykseni 5.11.2015 Parhaat MOOC-käytänteet webinaarissa (VirtuaaliAMK-verkosto

DIANA-malli jasentamässä kansainvalist mOOC-kurssia

 1. 1. DIANA-malli jäsentätämässä kansainvälistä mOOC- kurssia Lehtori Sanna Ruhalahti HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu @somesanna #digilearnit
 2. 2. ccMOOC mesoMOOC sPOC
 3. 3. MOOC-ympäristöjä
 4. 4. Making learning personal, 2 ECTS www.teaching-map.eu
 5. 5. MOOC-pedagogiikka? • Millaiseen oppimiskäsitykseen MOOCit perustuu? • Missä on verkkopedagoginen osaaminen? • Pääosin lineaariseen rakenteeseen perustuvia prosesseja • video -> lukutehtävä -> (keskustelualue)-> testi • Missä aito yhteisöllisyys ja yhdessä oppiminen? Tiedonrakentaminen? • Oppimistulokset? • osaamisperustaisuus • MOOC-kurssien suuret keskeyttämisprosentit • lähes 90% osallistujista keskeyttää • Tarvitaanko sittenkin ohjausta?
 6. 6. DIANA-malli • Dialogical Authentic Netlearning Activity • Mallin ehittäjät yliopettajat Helena Aarnio ja Jouni Enqvist • Keskiössä dialoginen, autenttinen oppiminen ja yhteisöllinen tiedonrakentaminen • Osaamisen rakentaminen virtuaalisessa ympäristössä on innostunutta ja yhteisöllistä • Oppimisprosessi etenee autenttisesti ja dialogisesti • DIANA-malli muodostuu seuraavista kulmakivistä: A. yhteisen perustan luominen yhdessä oppimiselle B. autenttisuuden mahdollistaminen oppimisessa C. oppimisen tehostaminen dialogisin toimintatavoin D. Teorian ja käytännön yhteenkietominen oppimisessa
 7. 7. Kuva: DIANA-mallin neljä kulmakiveä (Aarnio & Enqvist 2014)
 8. 8. Canvas Network ja kokemukset • Tuki ja ohjaus loistavaa • prosessimainen • tuotteistettu • Canvas Lounge • Perinteinen • perustyökalut • keskustelualueet • Koodaustaidot • Valmiit ja muokattavat kyselyt kurssipohjilla • osallistujista vain nimet • osallistujatietojen omistajuus • Hankala käyttöliittymä • opiskelijapalaute • Mobiilisovellus • Palvelin USA:ssa • estoja
 9. 9. mOOC-pilotin tuloksia • 155 kirjautui kurssille • 15 opintopiiriä • 4 viikon jälkeen oli jäljellä 21 opiskelijaa • 5 opintopiiriä • 16 suoritti kurssin loppuun (10,3%) • Brasilia, Slovenia, Suomi, Meksiko, UK • Autenttinen ja dialoginen työskentely tapa verkossa vaatii tukea erityisesti alkuvaiheessa
 10. 10. Source: http://www.katyjordan.com/MOOCproject.html
 11. 11. Kokemuksen askelmerkit • Tarve • Monikäyttöisyys ja kohderyhmä • Pedagoginen käsikirjoitus • MOOC alustan valinta • Suunnittele ohjaus • Eritysesti alkuun • Aito kansainvälisyys - aikavyöhykkeet • Mitoitus • Kesto, työmäärä • Moniammatillinen tiimi • Osaamisen tunnistaminen • osaamismerkki • Sitoutuminen ja sisu • Ansainta

×