Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kiasma & Wikipedia

828 views

Published on

Tietoisku Kiasman Wikipedia-aktiviteeteista Avoin kulttuuridata -mestarikurssilla 24.4.2014

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

Kiasma & Wikipedia

  1. 1. Wikipedia   Sanna  Hirvonen  24.4.2014   @sannahirvonen   Kiasma    
  2. 2. Kiasma  ja  Wikimedia  Suomi   •  Wikimaraton   helmikuussa  2013   •  Wikikoulu  ja   Wikisprin>ejä   •  Henkilökuntakoulutus   Kuva:  VTM/KKA,  Petri  Virtanen      
  3. 3. TaideIetoa  sinne,     missä  ihmiset  ovat  
  4. 4. Wikipedia     •  Maailman  kuudenneksi   vierailluin  verkkosivusto   •  Ei  ensisijainen  Ietolähde  vaan   ”porL  Ietoon”    
  5. 5. Wikimaraton  1.–2.2.2013   •  26  tunIa   •  Yli  50  osallistujaa   •  AsiantunIja-­‐ puheenvuoroja   •  68  uu>a  ja  muoka>ua   Wikipedia-­‐arIkkelia   nykytaiteesta     Kuva:  VTM/KKA,  Petri  Virtanen      
  6. 6. Wikimaraton  1.-­‐2.2.2013                      Kuvat:  VTM/KKA,  Petri  Virtanen    
  7. 7. Miksi?   •  Uusia  rei>ejä  ja  näkökulmia  taidesisältöihin   •  Museotoiminnan,  kokoelmien  ja   Ietopalvelujen  tunne>uus   •  Yhteinen  omistajuus,  läpinäkyvyys   •  Yleisösuhteen  luji>aminen  
  8. 8. MieI>ävää   •  Kuvalatausten  käytännöt     – Tiedostokoot,  OTRS-­‐luvat,  käy>äjäIli,   metaIedot…   – PriorisoinI  ajankohtaisiin  aiheisiin  /     aiheisiin,  joista  myös  arIkkeli   •  Jatkuvuus   – Osa  asiantunIjatyötä?   – Harjoi>elijat  /  Wikipedian  in  Residence?   – Säännölliset  tapaamiset  yhteisön  kanssa?    

×