Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El modernisme

282 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El modernisme

 1. 1. EL MODERNISME
 2. 2. ÍNDEX <ul><li>1.DEFINICIÓ DE MODERNISME </li></ul><ul><li>2.ORIGEN DEL MOVIMENT </li></ul><ul><li>3.CARACTERÍSTIQUES </li></ul><ul><li>4.ETAPES DEL MOVIMENT I TENDÈNCIES </li></ul><ul><li>5.DIFERENTS AUTORS I OBRES MODERNISTES </li></ul><ul><li>6.LA FI DEL MODERNISME </li></ul><ul><li>7.POESIA MODERNISTA </li></ul>
 3. 3. 1.- DEFINICIÓ DE MODERNISME El modernisme és un moviment d'ampli abast (des de finals del s.XIX a principis del XX) que afecta a la cultura, literatura, arquitectura...però sobretot a l'ART. El seu objectiu principal és canviar la societat, que sigui moderna i europea, trencar amb el passat tradicionalista i tenir visions cap al futur.
 4. 4. 2.- ORIGEN DEL MOVIMENT Pels voltants del 1880, van començar a aparèixer a Catalunya unes noves actituds culturals caracteritzades per una voluntat clara de modernització. El nucli més representatiu va ser la revista L'Avenç , que atraurà a joves intel·lectuals, renovadors i futurs modernistes com Santiago Rusiñol o Raimon Casellas.
 5. 5. 3.- CARACTERÍSTIQUES <ul><li>La modernització està en contra del materialisme (espiritualista). </li></ul><ul><li>Trenca amb la tradició i vol un canvi en la societat. </li></ul><ul><li>Incorporació de noves idees. </li></ul><ul><li>Es consolida l'ús de la llengua catalana. </li></ul><ul><li>Dues masses contràries: </li></ul><ul><li>·Modernisme – Tradició </li></ul><ul><li>·Un – Tots </li></ul><ul><li>El modernisme és REVOLTA (amb la cultura anterior) i COMPROMÍS (amb les noves filosofies). </li></ul>
 6. 6. 4.- ETAPES DEL MOVIMENT I TENDÈNCIES <ul><li>El modernisme es divideix en dues etapes: </li></ul><ul><li>1a etapa (1892-1900): anys de formació i lluita contra la massa tradicionalista. </li></ul><ul><li>Revistes: “L'Avenç” i “Catalònia”. </li></ul><ul><li>Tendències estètiques : </li></ul><ul><li>· Esteticistes (l'art per l'art). </li></ul><ul><li>· Regeneracionistes (“a èpoques noves, formes d'art noves”). </li></ul><ul><li>2a etapa (1900-1911): consolidació del moviment. </li></ul>
 7. 7. 5.- DIFERENTS AUTORS I OBRES MODERNISTES <ul><li>Santiago Rusiñol: “ L'Auca del Sr.Estève ”. </li></ul><ul><li>Raimon Casellas: “ Els sots ferèstecs ”. </li></ul><ul><li>Victor Català (Caterina Albert i Paradís): “ Solitud ”. </li></ul><ul><li>Joan Maragall: “ Oda a Espanya ”. </li></ul><ul><li>Ibsen: “ L'enemic del poble ”. </li></ul>
 8. 8. 6.- LA FI DEL MODERNISME En el moment que sembla que els objectius dels modernistes comencen a assolir-se, apareix un nou grup d'intel·lectuals joves, contemporanis dels modernistes, que plantegen una nova alternativa: Els noucentistes. Irrompen amb força en el panorama cultural català a partir del 1906. Ells pretendran imposar més rigor intel·lectual i uns instruments més eficaços per aconseguir-ho, i serà lògic que vulguin superar allò que el modernisme té d'anarquia, de dispersió. La irrupció del grup noucentista precipità gradualment la fi del modernisme, al 1911.
 9. 9. 7.- POESIA MODERNISTA <ul><li>Característiques principals de la poesia modernista : </li></ul><ul><li>-La poesia és sinònim d'Art. </li></ul><ul><li>-Abandomanent de la temàtica jocfloresca. </li></ul><ul><li>-Reivindicació de la sinceritat. </li></ul><ul><li>Dos grans grups : </li></ul><ul><li>-Partidaris d'una expressió pura i sincera de l'emotivitat de l'artista. </li></ul><ul><li>-Partidaris del rigor formal i els nuclis temàtics. </li></ul>
 10. 10. Powerpoint creat per: Judit Moreno Marina Quesada Sandra García Ana Maroto Laura Moix

×