Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Biznis Plan Seoski Turizam

19,686 views

Published on

Pisanje biznis plana za potrebe seoskog turizma. Pocetak bavljenja seoskim turizmom, izvori finansiranja, koraci pisanja biznis plana. Podaci i prezentacija radjena za treninge 2007 i 2008 godina.

Published in: Business, Technology
 • Login to see the comments

Biznis Plan Seoski Turizam

 1. 1. Dobrodošli ! Modul se zove Od ideje korak po korak do biznis plana
 2. 2. BIZNIS PLAN!! Nije teško napraviti Biznis plan, trebate biti: • REALNI, • JASNI. • VAŠE MISLI PRETOČITI U REČI, • MALO ČITATI; • MALO SLUŠATI DRUGE i • NA PRAVOM STE PUTU !!
 3. 3. BIZNIS PLAN TREBA DA BUDE: • • • • kompletan, precizan, sažet, dobro prezentiran.
 4. 4. Najčešce greške kod Biznis planiranja • Nema sadržaj ili brojeve stranica • Nema logičku strukturu • Loš izgled • Težak za čitanje • Preopširan (bez aneksa) • Nema slika (one govore više od reči)
 5. 5. Preduzetnik/seoski domaćin • Malo informacija o domaćinu i njegovom iskustvu • Rezultati i uspesi iz prošlosti nisu spomenuti • Nedostaje jasna motivacija • Informacije o interesnim stranama i drugim bitnim osobama takođe nedostaju.
 6. 6. Proizvodi/usluge • Proizvodi/usluge koje ćete ponuditi potencijalnom turisti • Previše informacija o detaljima • Nema jasne razlike u grupama proizvoda i trzišnim segmentima
 7. 7. Tržište Nije određena veličina tržišta Nije urađeno ispitivanje tržišta Nije urađena tržišna segmentacija ili nema karakterističnog tržišnog fokusa Nije jasna Unique selling points (konkurentska prednost)
 8. 8. Biznis strategija • Nema ciljeva, ili nisu izraženi kroz brojeve • Marketing/prodajni nastup nije jasno pokazan • Previše fokusa na kratkoročnost (samo 1 godina) • Strategija je maglovita, uopštena i nije konkretna.
 9. 9. Finansijski plan • Projekcija prodaje previše optimistična • Nema kalkulacije cene koštanja • Predviđeni troškovi mali, ili nedovoljno navedeni • Cena suviše niska • Finansijski budžet nekompletan i pogrešan
 10. 10. Zašto biznis plan i zbog čega? 1. ZBOG VAS • Razradite Vašu ideju • Proveri važne aspekte • Ispitajte izvodljivost ideje • Pokazaće vam pravac razvoja biznisa • Pomaže da se brže reaguje na promene
 11. 11. 2. ZBOG DRUGIH • Internih ili eksternih partnera • Finansijera
 12. 12. Sadržaj biznis plana Preduzetnik: • Ko ste Vi i šta želite? Proizvod/usluga: • Koji proizvod/usluga i kako ste došli do toga? Tržište: • Ko su kupci i zašto će kupovati kod Vas, i ko Vam je konkurencija? Organizacija: • Kako ćete se organizovati? Finansije: • Koliko Vam je novca potrebno i kako ćete ga nabaviti?
 13. 13. Kuda ste krenuli? Motivacija: • Zbog čega pokrećete i razvijate seoski turizam? Vizija: • Šta je po Vama obećavajuća situacija u budućnosti za vaše domaćinstvo? Misija: • Kakav doprinos će vaše domaćinstvo dati daljem razvoju seoskog turizma na teritoriji Šumadije I pomoravlja Ciljevi: • Koje ciljeve imate – SMART ciljevi
 14. 14. Struktura biznis plana • • • • • • • • • • • • • • Naslovna strana Rezime Sadržaj Podaci o preduzetniku Opis biznisa Pregled tržišta Proizvod/usluga Marketing i prodajna strategija Proizvodnja i nabavka Menadžment i organizacija Budući rast i razvoj Faktori uspeha i rizika Finansijski plan Dodaci
 15. 15. Upoznavanje sa preduzetnikom • • • • Predstavite sebe Motivacija za pokretanje seoskog turizma Opišite svoju ulogu u implementaciji plana Koja specifična iskustva imate na osnovu koje možete ostvariti svoju konkurentsku prednost? • Iskustva u turizmu
 16. 16. Opis domaćinstva • Lokacija Vašeg domaćinstva, registracija, • Glavne aktivnosti, usluge i proizvodi koje ćete ponuditi • Šta je Vaša vizija? • Šta je Vaša misija?
 17. 17. Marketing pristup • • • • • • • • Marketing koncept Potrebe kupaca Tržišni segmenti Istraživanje tržišta Analiza konkurencije Pozicioniranje Marketing Mix Unique selling points – jedinstvene prodajne tačke
 18. 18. Istraživanje: • Velična i trendovi tržišta • Ciljne grupe • Konkurencija Savet: • Budite konkretni, priložite statističke podatke, brojeve, izvore podataka
 19. 19. Proizvod/usluga • Opišite proizvode i usluge koje su dostupne turisti. • Opišite ključne karakteristike proizvoda i kako se razlikuju od konkurencije • Opišite ključne karakteristike usluga i korist za kupca • Opišite zaštitu svojih proizvoda/usluga
 20. 20. Kupci • • • • • • • Godine Pol Prihod Obrazovanje Lokacija Socijalni status Ostalo (specifično za vaš proizvod)
 21. 21. Konkurenti • • • • Ko su direktni konkurenti? Ko su indirektni konkurenti? Šta su Vaše konkurentske prednosti? Kako se vaš proizvod pozicionira u odnosu na konkurenciju? • Podrudite se da vašu konkurenciju pretvorite u vaše saveznike/prijatelje!!
 22. 22. Marketing strategija • • • • • Pokažite kako ćete dopreti do svog tržišta: Strategija cena Distribucija proizvoda i usluga Prodaja Promotivne strategije
 23. 23. Distributivni kanali Kako će vaš proizvod stići do kupca? Precizirajte za koji kanal ste se odlučili: • Od usta do usta • Preko Interneta • Flajera • Prezentacija • Agenata
 24. 24. Finansijski Plan Zašto je finansijski deo biznis plana bitan i potreban? Da li i kada Vaš biznis postaje profitabilan? Da li ćete imati dovoljno gotovine? Ključna dokumenta finansijskog plana • prelomna tačka rentabiliteta • projektovani bilans uspeha • projektovani bilans stanja • projektovani tok gotovine – cashflow
 25. 25. Objašnjenje • Vi ste preduzetnik koji želi da započne proizvodnju šećerne vune. Banka je spremna da Vam obezbedi kredit, ako u roku od 18 meseci pokažete profit!! • Koristeći break even analizu, Vi možete da saznate na kom nivou prodaje šećerne vune počinjete da ostvarujete profit. • U ovom momentu Vi znate: • Varijabilni troškovi po jedinici za pravljenje jedne šećerne vune su $ 0,97 • Fiksni troškovi za period od 18 meseci biće ukupno $ 140.000 • Plan prodaje za isti period je 150.000 šećerne vune • Planirana prodajna cena po jedinici je $ 1,99 FIKSNI TROŠKOVI____________________ PRODAJNA CENA PO JEDINICI – VARIJABILNI TROŠKOVI PO JEDINICI
 26. 26. Računica Na osnovu ovih podataka možete izračunati: 1. Prelomna tačka rentabiliteta je na nivou od 137.254 komada 140.000 = 140.000 = 137.254 komada 1,99-0,97 1,02 2. Ukupni troškovi su $ 285. 500 $ 140.000 + (150.000 x $ 0,97)= $ 285.500 3. Ukupan prihod je $ 298.500 150.000 x 1,99 $ = 298.500 4. Profit je $ 13.000 298.500 - 285.500 = 13.000
 27. 27. Ako Vam najnovija istraživanja kažu da šećernu vunu tog kvaliteta možete prodati po ceni od $ 2,79 gde je sada Vaša prelomna tačka rentabiliteta?
 28. 28. Profit je uvećan i iznosi $ 133.000
 29. 29. Bilans uspeha • Pokazuje finansijski rezultat za određeni period – npr. godinu dana • Pokazujee nam sve prihode i troškove firme
 30. 30. Struktura bilansa uspeha PRIHODI - TROŠKOVI 1. Troškovi proizvodnje (radnici, sirovine, prevoz, komunalije, zakup za proizvodne objekte) 2. Operativni troškovi 2.1.Troškovi prodaje i marketinga (plate i provizije prodavača, putovanja, reprezentacija, marketing brošure, reklamiranje, sajmovi) 2.2.Opšti i administrativni troškovi (plate direktora i kancelarijskih službenika, najam i oprema za kancelarije) 3. Amortizacija 4. Troškovi kamata 5. Ostali troškovi/prihodi = NETO DOBIT/GUBITAK
 31. 31. 1) Prodaja 0 100% Direktni troškovi radne snage 0 % Troškovi materijala 0 % Ostali direktni troškovi 0 % 2) Ukupno troškovi prodatih roba 0 % 3) Bruto Profit (1-2) 0 % Troškovi prodaje i marketinga 0 % Opšti i administrativni troškovi 0 % 4) Ukupno operativni troškovi 0 % 5) Neto operativni profit (3-4) 0 % Amortizacija 0 % Ostali prihodi 0 % Ostali troškovi 0 % Troškovi kamate 0 % 6) Ukupno ostali prihodi/troškovi 0 % 7) Neto profit pre poreza (5-6) 0 % 8) Porez na profit 0 9) Neto profit /gubitak (7-8) 0 %
 32. 32. BILANS STANJA SREDSTVA (IMOVINA) • Obrtna sredstva (Keš, Potraživanja, zalihe) • Stalna sredstva (Oprema, Nekretnine) OBAVEZE: • Kratkoročne (Dugovanja, Krediti na manje od 12 meseci) • Dugoročne (Zajam na duže od 12 meseci) KAPITAL (Osnovni kapital, Rezerve, Neraspoređena dobit/gubitak) Sredstva = Obaveze + Kapital
 33. 33. Sredstva EUR Obaveze EUR Tekuća sredstva Tekuće obaveze Gotovina Dugovanja Potraživanja Aktuelne obaveze Zalihe Kratkoročni zajam Ukupno tekuća sredstva Tekući deo dugoročnog duga Ukupno tekuće obaveze Dugoročne obaveze Vozila UKUPNO OBAVEZE Kancelarijska oprema Kapital Fabrička oprema Zemljište i zgrade Privatni kapital Manje: Akumulirana amortizacija Zadržane zarade Ukupno osnovna sredstva UKUPNO KAPITAL UKUPNO SREDSTVA UKUPNO OBAVEZE + KAPITAL
 34. 34. Cash flow • Najvažniji finansijski dokument • Sučeljava stvarne prihode i stvarne rashode u momentu nastanka • Upozorava vas na nelikvidnost Zapamtite: Cash je kralj!
 35. 35. Zašto je cash flow važan? • Nedostatak gotovine može biti ubica čak i profitabilnog biznisa • Nijedan trošak neće izazvati negativan profit, ako je Vaš cash flow pozitivan • Vi možete imati profit, ali Vaš cash flow može biti negativan
 36. 36. Izrada cash flow projekcije Samo aktuelne keš transakcije Početno stanje keša + Priliv: prodaja+naplata+dodatno primljen cash Odliv: potrošen keš+plaćeni računi +dodatno potrošen keš =Stanje keša na kraju perioda
 37. 37. Izvori finansiranja Korisna adresa svakako za ovakve informacije jeste http://www.serbiacredit.co.yu/
 38. 38. Izvori finansiranja BАNKА POŠTАNSKА ŠTEDIONICА А.D. BEOGRАD www.posted.co.yu BANCA INTESA A.D. BEOGRAD www.bancaintesabeograd.com VOJVOĐАNSKА BАNKА А.D. NOVI SАD www.voban.co.yu EUROBANK EFG ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD www.eurobankefg.co.yu KOMERCIJАLNА BАNKА А.D. BEOGRАD www.kombank.com MERIDIAN BANK-CRÉDIT AGRICOLE GROUP A.D. NOVI SAD www.bankmeridian.com ProCredit BANK A.D. BEOGRAD www.procreditbank.co.yu RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD www.raiffeisenbank.co.yu SOCIÉTÉ GÉNÉRALE YUGOSLAV BANK A.D. BEOGRAD www.socgenyu.com HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.D. BEOGRAD www.hypo-alpe-adria.co.yu CREDY BANKA A.D. KRAGUJEVAC www.credybanka.com
 39. 39. Izvori finansiranja • Fond za razvoj Republike Srbije www.fondzarazvoj.sr.gov.yu • Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja – Sektor za razvoj MSPP www.mpriv.sr.gov.yu • Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (možda ćete i sebe tu pronaći) • http://www.siepa.sr.gov.yu/srp/ • Privredna komora je ovde našla mesto za raznim informacija za preduzetnike • http://pks.komora.net/ • Korisna adresa za kredite, zahteve za startup itd. • http://www.fondzarazvoj.sr.gov.yu/
 40. 40. Ministarstvo poljoprivrede daje kredite za registrovana poljo. domaćinstva • kratkoročne kredite sa kamatom od 15 % od čega ministarstvo refundira 10% a poljoprivdedno gazdinstvo 5%. i max iznos kredita je 500.000 dinara na period od 1-3 godine • dugoročni krediti se podižu preko 500.000 dinara sa kamatom od 12.5 % od čega ministarstvo refundira 10% a proizvođač 2.5% na godišnjem nivou • za osemenjavanje krava besplatna je oplodnja • podizanje voćnjaka • fiskalni račun od sadnica koje se plate posadi se voće javi te se u okrugu ili privrednoj komori sa komisijom se proveri zasad i ministarstvo plaća sadnice na osnovu računa.
 41. 41. Vlada je donela uredbu o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za podršku razvoja sela kroz investiranje u ruralni turizam 2008 Pravo korišćenja imaju: • fizička lica • udruženja gradjana i društvene organizacije koje su upisane u odgovarajući registar u skladu sa zakonom. Sredstva se odobravaju za: • obnovu tradicionalnog seoskog domaćinstva u službi turizma,promotivne i edukativne aktivnosti u ruralnom turizmu. • Sredstva koja se odobravaju su bespovratna u iznosu od 50% od ukupne vrednosti projekta umanjene za iznos poreza na dodatnu vrednost a vrednost podsticaja ne može biti veća od 400.000 din. Kada je reč o fizičkim licima. • I za udruženja sredstva koja se odobravaju su bespovratna u iznosu od 100% a vrednost podsticaja ne može biti veća od 300.000 din.
 42. 42. Kreditiranje • Kriterijumi ocene projekta su: • Usklađenost projekta sa Strategijom razvoja turizma Srbije • Unapređenje standarda i kvaliteta ponude • Ekonomska opravdanost projekta itd. • Prioriteti u korišćenju kreditnih sredstava imaju projekti koji obezbeđuju: • Poboljšanje smeštajne ponude • Unapređenje marketinga domaćeg turističnog prometa itd. • Pravo korišćenja sredstava imaju fizicka i pravna lica koja su: • Registrovana u prethodne 2 godine nije pravosnažno kažnjivano • Izmirio poreske i druge dažbine u prethodnoj godini • Kreditna sredstva se realizuju preko Fonda za razvoj Republike Srbije sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou. Minimalni iznos odobrenih sredstava je 4.000.000 dinara.
 43. 43. HVALA NA PAŽNJI Sandra Jakovljević http://www.sandrajakovljevic.com

×