Autodesk Cloud Article in Dutch CloudWorks Magazine

494 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
494
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Autodesk Cloud Article in Dutch CloudWorks Magazine

  1. 1. HET VAKBLAD OVER CLOUD COMPUTING WWW.CLOUDWORKS.NUCloud Benchmark Zorgverzekeraars: voor wie kiest u dit jaar? I Hybride model waarborgt internatio-nale groei van Schouten & Nelissen I Mobility platform vereenvoudigt beheer en borgt security I CarrierEthernet voor de cloud (2) I Nieuws van EuroCloud Nederland en DHPA I www.cloudworks.nu
  2. 2. Autodesk voegt aan PLM en Simulatie in de cloud nu ook Modellering toeJ.llt()(lesl( Fuston :i()()::il) orrtwerp ill (Ie C:I()ll(1 door Ha115 La 111boo, hoofdredacteur CloudWorksOp 28 november 2012 introduceerde Autodesk, Autodesk constateerde al enige tijd geleden een groteleverancier van 3D-ontwerp- en engineerings- verandering in de manier waarop hun klanten de ontwerp-omgevingen, als eerste tel wereld een cloud- processen willen inrichten. Daarachter zitten drie drijven-oplossing voor 3D-modellering: Fusion 360. de krachten. De eerste is de noodzaak om op een vergaan-Daarmee maakt 3D-design nu naast Product de, open manier samen te werken, nict alleen met mensenLifecycle Management en Simulatie onderdeel binnen maar ook buiten de muren van de onderneming.uit van het complete Autodesk 360-platform in Ten tweede willen de ontwerpers altijd en overal toegangde cloud. Sander Lijbers, Autodesk AEC Industry kunnen hebben tot hun data en niet verstrikt raken in da-Manager, vertelt over het hoe en waarom. tasynchronisatieproblemen. Ais laatste is er de belangrijke beweging in de maatschappij waarbij werk en pr ivclcvcn meer verweven zijn en men eraan gewend raakt inlormatie te verkrijgen en uit te wisselen via social media, tablets en smartphones - een veel betere en flexibelere manier dan ze aangeboden krijgen in hun huidige werksituatie. Om dit te kunnen faciliteren moet een geheel nieuwe generatie tools worden ontwikkeld. Autodesk 360-platform in de cloud "Fusion 360 duikt heel diep in het DNA van Autodesk," zegt Sander Lijbers. "Het gaat eigenlijk over de toekornst van 3D-design. Als eerste en meest belangrijke: data moet altijd het middelpunt van alles zijn. En met data bedoel ik niet alleen die van het 3D-modeL maar aile informatie die van invloed kan zijn op het ontwerp en de uiteinde- lijke productie ervan. Ten tweede is er onvoorwaardelijke toegang nodig tot technologie. Dat is zcker voor het MKB niet altijd het geval en wij willen dat mogelijk maken. Het derde punt is een flexibel businessmodel, iets dat zeker niet gebruikelijk is in onze bedrijfstak." Lijbers ziet de veranderingen zich sneller voltrekken dan was ingeschat, met dien verstande dat het vooral de kleine bedrijven zijn die al op de nieuwe manier zijn gaan werken. Hij verwacht dat zich dat snel zal uitbreiden naar iets grotere en middelgrote bedrijven; ook grote onderne- mingen zullen er niet immuun voor zijn, maar daar neemt het iets meer tijd. Hij verwacht dat binnen 3 tot 5 jaar de gehele industrie om zal zijn. Autodesk doet er volgens Lijbers alles aan om de verande- ringen op de voet te volgen. "In februari 2012lanceerden we CloudWorks - December 2012
  3. 3. Cloud in de bouwwereld: Autodesk 81M dat het daadwerkelijk gebouwd wordt, er Dud heeft met zijn klanten vele cloud- 360 analyses op te doen, het model te delen oplossingen van Autodesk in de praktijk Sander Lijbers is verantwoordelijk voor en er gezamenlijk aan te werken. Met zijn getest en oogst alleen maar enthou- de Autodesk oplossingen in de Benelux 360-platform voegt Autodesk een heel siaste reacties. "De Fusion 360-oplos- die gebruikt worden in de bouwwereld belangrijke dimensie toe aan BIM. "We sing richt zich in eerste instantie op de (ook wet Architecture, Engineering & geven de klant via de cloud de capaciteit kleinere bedrijven, maar in de bouw is Construction genoemd ). Samen met om zeer zware berekeningen op locatie te juist het totale cloud-a an bod ook erg in- Rob Dud, directeur van partner CAD kunnen doen," zegt Lijbers. "We hebben teressant voor de grote ondernemingen. & Company is een beta programma dat aanbod heel recentelijk uitgebreid Wat de cloud het MKB kan bieden is na- ~ rond het 360-platform van Autodesk in met BIM 360 Glue, een collaboratieplat- tuurlijk fantastisch: ze nemen software I I Nederland opgezet. "In de bouw en de form waarmee verschillende partijen af als service en betalen per maand, metaal schaffen bedrijven nog wet een tegelijk vanuit de browser of vanaf een en hebben nauwelijks investeringen in licentie voor CAD-software aan, omdat mobile device samen aan een project hardware. Grote bedrijven hebben een ze daar gemakkelijk een persoon aan kunnen werken. Veelgebruikt in de bouw enorme behoefte aan snelheid. Hun kunnen koppelen," zegt Dud. "Maar is clash detection, het zoeken van plek- eigen IT-afdeling beheert de infrastruc- voor specialistische zaken zoals simu- ken waar de verschillende ontwerpen tuur en hanteert vaste procedures; de latie, rendering en data management niet met elkaar stroken, zoals bijvoor- specialistische zaken neemt men liever willen de meeste ondernemers liever beeld het vinden van een plaats waar af als een service, als cloudoplossing. een oplossing op basis van een service. een installatieleiding midden door een Snelheid, gemak en toegankelijkheid zijn We zagen direct de grate mogelijkheden betonnen plafond zou moeten worden bij grote organisaties veel belangrijker van het cloud-platform en wilden met aangelegd. Met BIM 360 Glue kunnen de dan de investeringen die er voor nodig onze klanten graag meewerken aan het betrokken partijen tegelijk op basis van zijn." Waar met name het MKB nu nog betaproqrarnrna." exact dezelfde data naar het probleem profiteert van de democratisering van kijken, het bespreken en er afspraken de software en de daarmee gepaard Het Autodesk 360-platform in de cloud over maken - die ook weer in het systeem gaande kostenefficientie, zullen het speelt in op de methodiek die binnen kunnen worden vastgelegd." BIM 360 volgens Dud in de toekomst ook vooral de bouw Building Information Modeling Field is een andere uitbreiding, die men- de qrote bouwondernemingen zijn die (BIM) wordt genoemd. Die methodiek sen op de bouwlocatie per mobile device de cloud-oplossingen van Autodesk snel biedt aile ketenpartners de mogelijkheid de beschikking geeft over checklists en omarmen - en enkele hebben dat inmid- een gebouw virtu eel neer te zetten voor- hand-overs in de cloud. dels al gedaan.PLM 360, de allereerste oplossing voor Product Lifecycle Daarbij gaat het vooral om de rekenkracht van de cloud.Management in de cloud. Bet is een volledige en geen Bij Fusion 360 gaat het om het delen van ontwerpdata enhybride cloudoplossing: er wordt on premise geen enkele sarnenwerking," aldus Lijbers. "De ontwerpfuncties vansoftware geinstalleerd, alles bevindt zich in de cloud. PLM de tool zijn gemakkelijk toe te passen. We hebben daar-360 covert de businessprocessen van onze klanten op een bij ook oog gehad voor best practices buiten onze eigenheel Hexibele manier en verschilt fundamenteel van de bedrijfstak: Fusion 360 is dan ook bijzonder interactiefPLM-oplossing die we voordien op de markt hadden. In en kan een ongeoefende gebruiker helemaal bij de handseptember 2012 introduceerden we Simulation 360, een nemen; dat versnelt de leercurve. Maar die hulpfunctiegrote stap voorwaarts op het gebied van simulatietechno- kan door ontwerpexperts ook worden uitgezet, om diep telogie. We gebruiken daarbij de kracht van de cloud voor kunnen duiken in de onderliggende functionaliteiten. Datde zware berekeningen. En met de introductie van Fusion is Fusion 360 in een oogopslag."360 zal industrieel ontwerp nooit meer hetzelfde zijn." Cloud en crowdFusion 360 is een geYntegreerde ontwerpomgeving, die Nu 3D-design in de cloud draait, is het een stuk eenvou-alles biedt wat nodig is om een product te kunnen model- diger om data uit andere bronnen te gebruiken in hetleren, inclusief het technische en mechanische ontwerp. ontwerpproces. Dat betekent dat designers snel materia-Samen met Simulation 360 en PLM 360 vormt het Auto- len, kleuren en vormen kunnen aanpassen aan voorhandendesks 360-platform in de cloud. Dat biedt in vergelijking zijnde stalen, paletten en modellen die uit verschillendemet de traditionele oplossingen een aantal volledig nieuwe bronnen a&omstig zijn. De designers zien hun ideeen di-mogelijkheden. rect in beeld gebracht. Bovendien kan er met de collabora-"Autodesk is vooral bekend van zijn industriele ont- tiontools direct met anderen, wanneer en waar ter wereldwerptools, zoals Alias, en op het gebied van mechanisch ook, worden samengewerkt aan een ontwerp door sharing,ontwerp met Inventor. Fusion 360 brengt al die functiona- het geven van feedback en ontwerpreviews om het designliteit en nog een heleboel nieuwe mogelijkheden bij elkaar te verbeteren.in een ontwerpomgeving. Fusion 360 gebruikt de cloud op Vanuit het perspectief van een mechanisch ontwerpereen heel andere manicr dan bijvoorbeeld Simulation 360.. biedt Fusion 360 de mogelijkheid om nog preciezer - en CloudWorks - December 2012
  4. 4. dus productiever - te kunnen ontwerpen. Ook de engi- AUlodesk 360 .neers kunnen data vanuit hun gehele netwerk gebruiken.Het is veel gemakkelijker om CAD-data te gebruiken ente modi£ceren, ongeacht de bron. "De tools zorgen ervoor A- Headphonesdat de ontwerper kan focussen op het design in plaats van ·/_00"9 $Ino~I_DoOlQol!. _het bestuderen van de historie-structuur via een ingewik- _ 1:nJfI•••• 2~Sio ••kelde interface met opties die voor het onderhanden pro- =;:.s:.=. _ Machine Welding Cell ~fQOlllftJAlject helemaal niet relevant hoeven te zijn," vult Lijbers aan. _0.-._. __ ~~·"""I_ISI •"Een van de boodschappen die we naar de markt uitdra- Blade Mechanismgen is powered by the cloud, improved by the crowd. Hetbiedt de mogelijkheid om ideeen te posten, vragen voor teleggen aan mens en in het netwerk, en dat allemaal op eengecontroleerde manier. Het is een manier van werken die Autodesk360· ~ Q, IBJj~ik highly networked zou willen noemen. Je kan kiezen o, 101.14 < >met wie je zou willen samenwerken. Dat kunnen mensen A-Headphone Conceptsbinnen het bedrijf zijn, maar ook partners ofklanten, of 50-000566-01 - 0-000566-01andere personen uit je netwerk. Je kunt anderen om ad-vies vragen, om bepaalde componenten of stalen. Dat kan ----- D!t.liI5(lof2)allemaal omdat Fusion 360 cloud-gebaseerd is." --_ II:=---.~-.-- ..--,,-.•.DropboxAutodesk constateert dat de veranderingen zich al vol- --~ T••• ,-~ FOOltZ 11.11.000G¥T II;:::::::::":::~.--:Iooo_ fi ~"!:;!a?-!:trekken bij de kleinere bedrijven, die nu immers toegang _ .dkunnen krijgen tot aIle toplevel producten en diensten ·,Ib -0 __ __ · 0"...;.van Autodesk, zonder die tegen een hogere investering 0_ 0-- 90_, 0-on premise te hoeven installeren - en te betalen voor de ,0- 90- 0_·,gebruikte functionaliteiten."Hoe anders gaat het bij het samenwerken tussen grotebedrijven. Hun IT-omgevingen zijn vaak star en als er alintegratie heeft plaatsgevonden van verschillende compo-nenten blijft dat meestal tussen de muren van het bedrijf.Bet uitwisselen van informatie of samenwerken aan eenproject met een ander bedrijf is meestal een nachtmerrie,"stelt Lijbers. "Kijken we naar de dynamiek van een kleinbedrijf - zeg tussen tot 10 mensen - dan is de noodzaakom samen te werken erg groot. Ze hebben immers nietaIle expertise in huis en niet de middelen om te investeren op, op een betaalbare manier," zegt Lijbers. "En ze wordenin grote traditionele omgevingen. En als ze dat geld wel niet gehinderd door allerlei principiele bezwaren tegenzouden hebben, dan zullen ze zeker geen klassieke systeem cloud computing, absoluut niet."aanschaffen, omdat dat immers hun eigentijdse behoeftenhelemaal niet kan vervullen." VoordeelAutodesk sprak met veel, heel veel kleinere bedrijfjes, die Voor wie het nog niet begrepen had: Autodesk Fu-over het algemeen allemaal al cloud-toepassingen zoals sion 360 is geen lichtgewicht, tot op het bot uitgekleedDropbox gebruiken - ze kunnen feitelijk niet anders. ontwerptooltje waar je snelleuke mock-ups mee kuntEn ze zouden allemaal heel graag een veiligere en beter maken. Integendeel: het is een serieuze designoplossingbeheersbare omgeving willen gebruiken voor het delen en onderdeel van een grater geheel. "Door de cornbina-van informatie rond hun ontwerpen. "Bet blijft altijd maar tie van Fusion 360 met onze andere cloud-cornponentenweer de vraag of elke partij waar ze mee samenwerken Simulation 360 en PLM 360 ontstaat een grote ontwer-wel de actuele data gebruikt. Als ze op locatie bij de klant pomgeving in de cloud, groter en completer dan anderewerken, blijft het elke keer weer hopen dat ze toegang tot partijen op dit moment kunnen bieden. Die hele omge-hun data kunnen krijgen. Klanten willen ontwerpen in ving komt nu binnen handbereik van het MKB, geprijsdverschillende formats aangeleverd hebben. En natuurlijk als een betaalbaar tool," aldus Lijbers. Om te besluiten:wil de industrieel ontwerper zijn Mac gebruiken en de en- "Bet is echt en het werkt. De meer dan 70 klanten diegineer zijn PC. Om nog maar te zwijgen over de jaarlijkse deelnemen aan het betaprogramma zijn laaiend enthou-uitdagingen met het updaten en upgraden van alle soft- siast. En wat werkt voor het MKB, werkt ook voor deware on premise, de back-ups, de security en het regelen grotere bedrijven. Bet is een onomkeerbare verandering,van veilige toegang via mobile devices. Werken in de cloud mogelijk gemaakt door de cloud, waar iedereen zijn voor-lost voor de kleinere bedrijven al deze issues in een keer deel mee kan doen." CloudWorks - December 2012

×