Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ambitie Procura Burgerzaken

831 views

Published on

Door Common Ground staat de gemeentelijke informatievoorziening weer volop in de belangstelling. Nieuwe principes, uitgangspunten en ambities zijn geformuleerd. Procura zet nu een volgende stap. Wij gaan een open BRP realiseren voor alle inwoners van Nederland.

Published in: Government & Nonprofit
  • Login to see the comments

Ambitie Procura Burgerzaken

  1. 1. Betrouwbaar, actueel en toegankelijk Een platform voor een open BRP Procura Burgerzaken
  2. 2. We staan op een omslagpunt Tot de mens het vuur leerde beheersen – een betrouwbare bron van licht, warmte en bescherming. En daarmee zijn leefomgeving. Duizenden jaren lang was de mens een underdog, die verzamelde, jaagde – en zelf bejaagd werd.
  3. 3. Echte vooruitgang vraagt om fundamentele vernieuwing De erfenis van 30 jaar automatisering: een kluwen van systemen die via talloze koppelingen en kopieslagen informatie uitwisselen. Gevolg: hoge beheerkosten en risico’s, moeilijk beheersbare implementatietrajecten en vooral: een hardnekkige rem op innovatie. Blijven we voortborduren op een achterhaald concept of is de tijd rijp voor een radicaal andere manier van werken?
  4. 4. …betrouwbaar is én vrije informatiestromen mogelijk maakt? …gemeenten in staat stelt om snel en beheerst te innoveren? …gemeenten minder afhankelijk maakt van leveranciers? …echte interactie met de burger mogelijk maakt? Hoe creëren we een BRP-omgeving die…
  5. 5. Onze ambitie “Een open BRP-platform dat beschikbaar is voor álle gemeenten. En gemanaged wordt vanuit een community die de belangen van alle partijen in de markt behartigt.”
  6. 6. “De ontsluiting van [digitale] gegevens loopt via een complex systeem van koppelingen. Het maakt het huidige ICT-systeem weinig flexibel, kwetsbaar en duur. En staat een optimale dienstverlening in de weg.” VNG over de urgentie van Common Ground “De standaardisering van het huidige softwareaanbod staat op gespannen voet met inwonergestuurde innovatie die nodig is.” David van de Kerke, afdeling Burgerzaken, gemeente Assen. “De +1-gemeente … geeft inwoners regie op gebruik van eigen gegevens, werkt met de onmisbare digitale identiteit met autorisatie, … ontwikkelt samen met de markt en is leveranciersonafhankelijk.” Jan van Ginkel, locoprovinciesecretaris en concerndirecteur Provincie Zuid-Holland De tijd is rijp voor een oBRP
  7. 7. Procura kiest voor innovatie Onze visie Wij vinden dat iedereen moet kunnen meedenken bij de ontwikkeling van nieuwe applicaties Onze missie Wij vernieuwen de markt voor software Burgerzaken Onze methode Wij laten de markt participeren in ons platform Een betrouwbaar, actueel en toegankelijk BRP
  8. 8. ▪ moet aansluiten op een gemeenschappelijke service-laag waarmee gemeenten data rechtstreeks uit de bron kunnen halen ▪ is nooit af: geen allesomvattende totaaloplossing maar een groeiende verzameling microservices bouwstenen van verschillende leveranciers ▪ is van ons allemaal, en wordt beheerd door een community waarin alle belanghebbenden vertegenwoordigd zijn. Een open BRP-platform: uitgangspunten en randvoorwaarden
  9. 9. Stap voor stap naar een open BRP platform

×