Vestfoldmuseenes digitale fremtid

976 views

Published on

Noen tanker om Vestfoldmuseenes fremtidige digitale strategi.

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
976
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vestfoldmuseenes digitale fremtid

 1. 1. Vestfoldmuseenes digitale fremtid<br />VeMus interaktive fremtid?<br />Stort område – mange aspekter<br />En mulig retning fremover<br />Mye å kartlegge, utrede?<br />Behov for stor innsats! <br />Noen mulige idéer<br />Et riss<br />Presentasjon holdt ved internt allmøte mai 2011, tilrettelagt for ekstern bruk<br />Av Kristin Halaas<br />Avd.dir. Samlingsforvaltningen<br />Vestfoldmuseene IKS<br />
 2. 2. Hva snakker vi om?<br />Den fjerde F’en i museumsmeldinga:<br />Framtidas museum: Forvaltning, forskning, formidling, fornying<br />Digital fornying<br />Forvaltning<br />Tilgjengeliggjøring<br />Formidling<br />Dialog og kommunikasjon<br />
 3. 3. Digital forvaltning<br />Forvaltning av data om våre arkiver og samlinger, i digital form<br />Logistikk-, forvaltnings- og kulturhistoriske data<br />Delsamlinger, grupper av arkiver/samlinger<br />Enkeltarkiver og enkeltobjekter<br />ASTA – arkivsystem til alle<br />LIMA – Logistikk, Innlemming, Magasinering<br />Primus – gjenstandsregistrering <br />
 4. 4. Digital tilgjengeliggjøring<br />Tilgjengeliggjøring av data om arkiver og samlinger (grupper av, eller enkeltobjekter)<br />Arkivportalen<br />DiMu = Digitalt Museum<br />Europeana<br />Flere muligheter, portaler, søkemotorer<br />Til hvem?<br />Egne ansatte, dvs intern oversikt over samlinger<br />Eksterne brukere<br />
 5. 5. Digital formidling<br />Digitale fortellinger<br />Bruk av digital teknologi i fysiske utstillinger<br />Ikke bare presentasjon av rådata om objekter, men setter denne i en kulturhistorisk / kunsthistorisk kontekst<br />Bruk av gjenstander/arkiver for å illustrere/ belyse/formidle en sak<br />Eller ren formidling av gjenstander/arkiver, sy en historie omkring et arkiv / en gjenstand<br />
 6. 6. Digital dialog og kommunikasjon<br />Snakke MED publikum og brukere om våre utstillinger, arkiver, samlinger, prosjekter!<br />Facebook?<br />Twitter?<br />Linkedin?<br />Fagblogger?<br />Skoletilpassede nettsider/presentasjoner?<br />
 7. 7. Hvor?<br />HOS OSS/ i museene: Teknologi i fysiske utstillinger, <br />Alt fra publikums-PC’er til avansert interaktivt utstyr som smart boards og multi touch screen table, lys- og lydinstallasjoner m.m.<br />På nett: sosiale medier, søkeportaler, digitale fortellinger, fagblogger osv<br />Andre steder: skjermer med rullende info på steder for potensielle besøkende befinner seg<br />Ferje-terminaler, Color line?<br />Flyplasser, Torp?<br />Hoteller?<br />
 8. 8. Hvor i VeMu ligger ansvaret for hva?<br />
 9. 9. Paradigmeskifte<br />Web 2.0 vs web 1.0<br />Web 1.0 = enveis kommunikasjon, presentasjon, informasjon<br />Web 2.0= toveis kommunikasjon, interaksjon, brukergenerert innhold<br />Publikum i dag er vant til mobilitet og deltagelse, ønsker å dele og diskutere rundt bilder/utstillinger /arkiver/informasjon etc de finner på web.<br />Forventer ”døgnåpen” tilgang til samlinger på nett<br />Forventninger høy brukervennlighet og god presentasjon av innhold<br />Brukere deler erfaringer/opplevelser via twitter, facebook, linkedin, blog sites m.m.<br />
 10. 10. Hva ønsker vi?<br />VIKTIG: tilgang til kulturarven, samlingsdata og utstillinger.<br />Delingskultur: deler vi det vi har med publikum – eller selger vi det?<br />Erobre INTERNETT som ny formidlingsarena, når potensielt flere her enn gjennom fysisk publikum i en utstilling.<br />90 % finner info om museene på nett! Iflg egen publikumsundersøkelse (web-sider, twitter, facebook)<br />Stort potensiale!<br />
 11. 11. Hvor på nettet skal vi være?<br />Tilgang hvor – hvor skal publikum finne oss?<br />www.vestfoldmuseene.no?<br />Viktig å være ”der folk er” med samlingsdata, bilder, formidling og annet: flickr (40.000.000 medlemmer!), picasa, photobucket, slideshare, europeana<br />Lage strategier for direkte publisering til slike steder fra våre digitale data- og billedbanker<br />
 12. 12. KONFLIKT:<br />Store forventninger fra publikum, men dyrt å få til noe som er bra?<br />Produksjon av digitale filer og metadata tar tid, og må gjøres skikkelig, koster penger, og krever kompetent fagpersonale<br />Krav om inntjening (f.eks. på bildeformidling), men flere institusjoner rapporterer at vinninga går opp i spinninga<br />Publikum forventer at det skal være gratis<br />
 13. 13. Eksempel: Nederland<br />68 % av all digital kulturarv i Nederland er fritt og gratis tilgjengelig (foregangsland på mange måter)<br />ytterligere 7% gratis etter enkel registrering, <br />dvs 75% gratis tilgjengelig!<br />
 14. 14. Eksempel: Library of Congress<br />Pilotprosjekt i 2007-8 med 4615 bilder på flickr<br />Mål med prosjektet<br />Undersøke hvordan brukergenerert innhold kan øke kunnskapen om fotosamlingene<br />Bruke web 2.0 teknikker for dialog med brukere<br />Øke bevissthet om egne fotosamlinger<br />Resultater <br />fikk 20% økning av treff på egne hjemmesider<br />bedre metadata på 1 av 5 bilder<br />LoCs flickr side flere treff på Google enn egne web-sider<br />
 15. 15.
 16. 16. flickr<br />
 17. 17.
 18. 18. Eksempel: Riksantikvarieämbetet (Sthlm)<br />Bruker 15 minutt daglig på å røkte publikums tilbakemeldinger på blogger og bildebaser<br />Det koster den 175 kroner årlig (ta med en klype salt)<br />De har fått nesten en mill treff på 6-700 publiserte bilder<br />I ferd med å lage mobil app av KRINGLA (deres versjon av DiMu)<br />
 19. 19. Noen tanker og idéer… <br />Nettbrukere bør slippe å tvinges til å bruke tid på finne informasjon fra mange forskjellige web-sites.<br />Forsøk på svar på dette:<br />Norge: DiMu, Arkivportalen<br />Internasjonalt: Europeana<br />Men – er kulturinstitusjoner for interne? Hva med brukere som ikke har noen grunn til å vite hva DiMu, ArkPort. og Europeana er?<br />Derfor: ut på flere medier, på en automatisert, planmessig, prioritert og kvalitetssikret måte.<br />
 20. 20. Flere tanker og idéer…<br />Geo location <br />app’er med kulturformidling i landskap <br />virtuelle kulturløyper som publikum kan følge via iPhone, iPad e.l. uten å møte opp til en fysisk og faktisk omvisning…<br />Widerøe flyfoto – stort potensiale <br />Google maps – Virtual Art Gallery Tours<br />
 21. 21. …tanker og idéer…<br />Legge ut ting gratis til ’vanlige brukere’, ta betalt av kommersielle brukere (filmskapere, forlag, bokomslag, reklame…)<br />I høy oppløsning, uten vannmerke<br />Bruke CC lisens (Creative Commons)<br />Museene må ikke påberope seg opphavsrett de ikke har. Det som er ’falt i det fri’ ER falt i det fri. Vi vil jo DELE og FORMIDLE, ikke sant?<br />
 22. 22. maps.google.com og trykk på bilder<br />
 23. 23. Kompliserte greier… <br />
 24. 24. Vi trenger en digital strategi<br />(Bl.a.) ta stilling til om<br />alle utstillinger som lages bør ledsages av en (om enn liten) digital versjon?<br />alt som skrives av ansatte også bør publiseres på egne websider?<br />alle presentasjoner vi holder, også bør legges ut på SlideShare?<br />vi bør lage fagblogger? <br />Digitale fortellinger vi lager også skal legges ut på YouTube?<br />vi kan formidle interaktivt også i utstillinger?<br />vi skal lage pedagogiske digitale spill for skoleverket / barn og unge?<br />
 25. 25. Aspekter som må gjennomgås…<br />Jus: Opphavsrett, personvern<br />Økonomi, kompetanse, personale<br />Identifikasjon (av filer)<br />Kompatibilitet & utvekslingsformater – systemer må kunne snakke sammen, må kunne hente/gi informasjon til andre systemer<br />Målgrupper<br />Målsetninger<br />?????????<br />
 26. 26. JEG TROR:<br />Et ett-årig forprosjekt gjør ikke susen. Vanskelig å få tak i GOD NOK kompetanse til bare ett års engasjement<br />MuVe/KomMA hadde periodevis oppunder 2 stillinger innen IKT. <br />Nå har VeMu bare 1 person samt innleid kompetanse, men dette er på kontorstøttefunksjoner, ikke utvikling og formidling/tilgjengeliggjøring<br />
 27. 27. JEG MENER:<br />at VeMu uten tvil må ha en digital strategi<br />At VeMu uten tvil må bygge opp kompetanse på dette. <br />Ansatte må heve egen kompetanse<br />Vi må skaffe fersk kompetanse utenfra<br />Alternativet er å godta at vi sakker akterut på dette feltet, og blir utdaterte og gammeldagse museer<br />Vi vet ikke før i oktober om vi før omsøkte rammeøkning fra departementet. Har vi råd til å vente på penger utenfra?<br />
 28. 28. Mitt forslag<br />Et internt kompetansehevende oppstart-, idé- og inspirasjons-seminar for (alle?) ansatte i høst. Invitere interessante eksterne foredragsholdere:<br />Noen fra andre museer som har laget en digital strategi<br />Noen utenfra museumssektoren?<br />M.fl? Ideer?<br />
 29. 29. Lyse ut (fast?) stilling snarest<br />Plassering: Samlingsforvaltningen /( Vestfoldarkivet?)<br />Oppgaver: <br />være drivende kraft i utmeislingen av VeMus digitale strategi og fremtid.<br />2011-12 utredning, kartlegging, forprosjekt – Team-arbeid?<br />2012 IMPLEMENTERING!<br />Lede Team Digital<br />Finansiering – forhåpentlig med ferske KUD-midler, hvis ikke:<br />Søke annen ekstern prosjektfinansiering av dette i en 2-3 årig oppstartfase, og jobbe for fast finansiering på sikt. <br />Spleiselag mellom avdelingene<br />
 30. 30. Forslag til lesestoff<br />Digital strategi fra Oslo museum <br />Digital strategi fra Østfoldmuseene<br />Innlegg på ABM-konferansen okt. 2010<br />Handlingsplan for digitalisering ABM-Vestfold, ligger på Vestfold Fylkesbiblioteks hjemmeside<br />Presentasjoner på Slideshare<br />
 31. 31. Vi må handle <br />NÅ!<br />
 32. 32. Jeg har bl.a. brukt<br />Flickr<br />YouTube<br />Google<br />SlideShare<br />LinkedIN<br />ABM-Us nettsider (ABM-konferansen høsten 2010)<br />… som kilder til denne presentasjonen<br />

×