Test4

308 views

Published on

Published in: Education, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
308
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Test4

  1. 1. BÀI TRẮC NGHIỆM SỐ 4 Ngôn ngữ lập trình C Thời gian: 15’ Họ tên:……………………………………… Lớp………………………………………….. Câu 1: Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau: #include<stdio.h> #include<conio.h> main() { int i, j, k, x=0; for(i=1;i<5;i++) for(j=0;j<i;++j) { switch(i+j) { case -1: case 0: x = x+1; break; case 1: case 2: case 3: x = x+2; break; } } printf(quot;%dquot;,x); getch(); } a. 8 b. 10 c. 13 d. Không câu nào đúng Câu 2: Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau: main() { char name[10]=quot;APTECHquot;; int i; for(i=0;name[i]!='0';i++); { printf(quot;%dquot;,i); } } a.6 b. APTECH c.0123456 d. Không câu nào đúng Câu 3: Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau: main() { int i=1; while(i<=5); { printf(quot;%dquot;,i); i++; } } a. Runtime Error. b. Syntax Error. c. Logical Error Câu 4: Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau: #include<stdio.h> #include<conio.h> main(){ int a, count; int funct(int count); for(count=1; count<=5;++count)
  2. 2. { a= funct(count); printf(quot;t%dquot;,a); } } int funct(int x){ int y; y=x*x; return(y); } a. 1 1 1 1 1 b. 1 4 9 16 25. c. 2 4 8 16 32. d. Không câu nào đúng. Câu 5: Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau: #include <stdio.h> #include <conio.h> main(){ int i=0, x=0; do { if (i%5==0) x++; ++i; } while (i<20); printf(quot;%dquot;,x); } a. 4 b. 10 c. 0 d. Không đáp án nào đúng Câu 6: Chọn kết quả của đoạn chương trình C sau đây: int j; for(j=1; j<10; j+=2) printf(“%d ”,j); a. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 b. 2 4 6 8 c. 1 3 5 7 9 d. 1 2 4 6 8 Câu 7: Trong ngôn ngữ, C hàm scanf() được dùng để? a. In một tập tin. b. Hiển thị các giá trị ra màn hình. c. Truyền dữ liệu ra máy in. d. Nhận giá trị cho biến. Câu 8: Vòng lặp sau chạy bao nhiêu lần: c1=’a’; while (c1>=’a’ && c1 <= ‘z’) { c1++; } a. 25 b.26 c.0 d.1 Câu 9: Chạy đoạn chương trình sau: main() { int a,b,c; b=2; a= 2*(b++); c= 2*(++b); } Lựa chọn nào dưới đây là đúng? a. a=4,c=6 b. a=3,c=8 c. b=3,c=6 d. a=4,c=8 Câu 10: Mảng khi là tham số truyền cho hàm, được truyền theo
  3. 3. a. Tham trị. b. Tham biến. c. Cả tham trị và tham biến. d. Ba cách trả lời trên đều không đúng.

×