Test1

359 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
359
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Test1

  1. 1. BÀI TRẮC NGHIỆM SỐ 1 Ngôn ngữ lập trình C Thời gian: 15’ Họ tên:……………………………………… Lớp………………………………………….. 1) Chỉ thị nào sau đây là đúng khi dùng để khai báo một biến nguyên có tên là sum? a) sum: integer b) integer sum c) int sum d) sum int 2) Chỉ thị nào sau đây là đúng khi dùng để khai báo một biến ký tự có tên là letter? a) letter := char b) char letter c) letter char d) character letter 3) Chỉ thị nào sau đây là đúng khi khai báo một hằng số có tên là TRUE và giá trị là 1? a) int TRUE = 1 b) #define TRUE = 1 c) #define TRUE 1; d) #define TRUE 1 4) Chỉ thị nào sau đây là đúng khi khai báo một biến thực có tên money? a) money: real b) real money c) float money d) money float 5) Chỉ thị nào sau đây là đúng khi khai báo một hằng số có tên là GST và giá trị là 1.125? a) #define GST 1.125 b) #define GST = 1.125 c) float GST = 1.125
  2. 2. d) const float GST = 1.125 6) Câu lệnh nào sau đây là đúng để thực hiện việc gán giá trị của biến number1 cho biến total? a) total := number1 b) number1 = total c) total = number1 d) number1 := total 7) Câu lệnh nào sau đây là đúng để thực hiện việc gán giá trị của phép chia biến total cho 10 cho biến discount? a) discount = total/10 b) discount = total:10 c) total = discount*0.1 d) total/discount = 10 8) Câu lệnh nào sau đây là đúng để thực hiện việc gán ký tự W cho biến ký tự letter? a) letter = “W” b) letter = W c) char letter = “W” d) letter = ‘W’ 9) Câu lệnh nào sau đây là đúng để thực hiện việc in ra giá trị của biến nguyên có tên sum? a) printf(“%s”,sum) b) print(“%d”,&sum) c) printf(“%d”,sum) d) printf(“%d”,&sum) 10) Câu lệnh nào sau đây là đúng để thực hiện việc in ra dòng chữ Welcome rồi xuống dòng? a) printf(“Welcomen”) b) printf(Welcome,”n”) c) printf(Welcomen) d) printf(‘Welcome’,’n’) 11) Câu lệnh nào sau đây là đúng để thực hiện việc in ra giá trị của biến ký tự có tên letter?
  3. 3. a) print(letter) b) print(“%c”,letter) c) printf(“%d”,letter) d) printf(“%c”,&letter) 12) Câu lệnh nào sau đây là đúng để thực hiện việc in ra giá trị của biến thực discount? a) printf(“%s”,discount) b) print(‘discount’) c) printf(“%f”,discount) d) printf(“%f”,&discount) 13) Câu lệnh nào sau đây là đúng để thực hiện việc in ra giá trị của biến thực dump sử dụng hai chỗ cho phần thập phân? a) printf(“%2.0f”, dump) b) printf(“%2f”,&dump) c) printf(“%*.5f”,2,dump) d) printf(“%.2f”,dump) true 14) Câu lệnh nào sau đây là đúng để thực hiện việc đọc giá trị cho biến nguyên i từ bàn phím? a) scanf(“%d”,&i) b) scanf(“%s”,&i) c) scanf(“%d”,*i) d) scanf(i) 15) Hãy cho biết kết quả của phép tính (101B)|(100B)? a) 110B b) 101B c) 010B d) Cả ba câu trên đều sai 16) Hãy cho biết kết quả của phép tính (101B)&(100B)? a) 110B b) 101B
  4. 4. c) 100B d) Cả ba câu trên đều sai

×