Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cançons per demanar d'asguinaldo

147,304 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cançons per demanar d'asguinaldo

  1. 1. Cançonetes per demanar l'asguinaldo Blog de Poesia Infantil i Juvenil http://bibliopoemes.blogspot.com Muntatge: Sàlvia Cançonetes per demanar l'asguinaldo
  2. 2. Asguinaldo cego raïm de clotet una llimosneta per a este pobret. Done-me-la prompte que me'n tinc d'anar a missa matines i a missa del gall.
  3. 3. Cantem “l'aguinaldo” Si l'hem de cantar, Que la nit és curta I hem de caminar. A peu de la muntanya, ens hem d'anar, a la bona catxupanda i al bon bacallar.
  4. 4. Esta nit és bona nit Esta nit és bona nit, i venim per les estrenes, que nos trauen de damunt les tristors i moltes penes. Ací venim a cantar-li a la senyora Maria, que nos done d’aguinaldo mes que siga una sardina. A la run-run, a la run-run, figues i panses, i apaguem la llum. Cavallers, ja estem ací, i venim a demanar que nos donen l’aguinaldo estes festes de Nadal ...
  5. 5. Pastorets i pastoretes, a on aneu tan de matí? A fer esclata-sangs a la costera del pi. Trau l'aguinaldo, senyoret pollós, que si no me'n dóna li amussaré el gos Pastorets i pastoretes, a on aneu tan de matí? A llavar-se les llaganyes a la basseta del riu. Trau l'aguinaldo, que jo sé que en té, que si no me'n dóna li arruixe el carrer. Els pastorets d'altres temps eren bons i eren sants. I ara són un tall de pillos que entren en hortes i camps. Trau l'aguinaldo, si me'n vol donar, que si no me'n dóna no me'n tinc que anar
  6. 6. El Jesuset de Nadal està cansat de plorar, perquè no te camiseta per a poder-se mudar. El Jesuset de Nadal pujava paret amunt a buscar la camiseta per a mudar-se el dilluns. El arguilando són tonyes, figues i ametlles torrades; i troços de cansalada i rastres de botifarres. En el portal de Betlem hi ha botifarres penjades; alçarem la paella i les farem a tallades. Pastoret, tu que li portes al Jesuset de la cova; un barralet d’aiguardent i un bescuit de mitja arrova.
  7. 7. El Jesuset de Nadal deu estar molt devanit, perquè li diuen la missa a les dotze de la nit. Done’m l’aguirlando, si me’l vol donar, que en esta cistella me’l tinc que posar. La pandorga és un perol, el reclam un tros de llanda, i la pell és de conill, lo que furga, un tros de canya. Done’m l’aguirlando, si me’l vol donar, que en esta cistella me’l tinc que posar. La pandorga està borratxa i el que la toca també, li demanem l’aguirlando, que no podem cantar més. Ai, que caroteta. Ai, que peüquets, que li fa sa mare al bon Jesuset
  8. 8. BON NADAL I... UN ASGUINALDO ABUNDANT

×