Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Salvi Borrat
XARXES
INFORMÀTIQUES
Salvi Borrat
Índex
● XARXES INFORMÀTIQUES
● Tipus de xarxes
● Mitjans de transmissió
● Mitjans de transmissió guiats
Parel...
Salvi Borrat
Tipus de xarxes
Segons l'abast geogràfic
- LAN (Local Area Network): alta velocitat però amb àrea
geogràfica ...
Salvi Borrat
Mitjans de transmissió
Transporta un flux d'informació en forma de bits per la LAN
Poden ser:
- Guiats: parel...
Salvi Borrat
Mitjans de transmissió guiats
Parell trenat
Dos cables de coure coberts d'aïllant que s'entrecreuen en forma
...
Salvi Borrat
Mitjans de transmissió guiats
Cable coaxial
Dos conductors concèntrics.
Cable de coure, envoltat de material ...
Salvi Borrat
Mitjans de transmissió guiats
Fibra òptica
La informació es transmet a partir de senyals lluminosos.
Insensib...
Salvi Borrat
Elements d'interconnexió
- Repetidor multiport
- Commutadors
- Encaminadors
- Punt d'accés
- Repetidor
Salvi Borrat
Repetidor multiport (HUBS):
Transmeten la informació que reben per un port a tots els
altres.
Una estació tra...
Salvi Borrat
Commutadors (SWITCH)
Transmeten la informació que
reben per repetidor només al port
de destí.
Salvi Borrat
Encaminadors (Router)
Permeten la interconnexió entre xarxes
Salvi Borrat
Punt d'accés
Pont utilitzat per interconnectar una xarxa sense fils amb una
cablejada.
Salvi Borrat
Repetidor
Amplifica el senyal per donar més abast a una xarxa.
Salvi Borrat
Configuració de l'adaptador de
xarxa
- Adreça IP
- Màscara de subxarxa
- Porta d'enllaç
- Servidors DNS
Salvi Borrat
Adreça IP
Adreça IP (I)
Identificador únic de cada equip d'una xarxa. Serveix per saber a
qui va adreçat i qu...
Salvi Borrat
La màscara de subxarxa
4 bytes (octets).
Indiquen quina part de l'IP correspon a la xarxa i quina a l'ordinad...
Salvi Borrat
La porta d'enllaç
- Mateix format que l'adreça IP.
- Identifica el dispositiu per on ha de passar la informac...
Salvi Borrat
Servidors DNS
- Mateix format que l'adreça IP
- Indica quins ordinadors tradueixen els noms de les WEB per
le...
Salvi Borrat
Protocol TCP/IP
IP
- Encarregat de la transmissió dels paquets d'informació
- Cada paquet és un element indep...
Salvi Borrat
Bibliografia
- Els meus apunts de xarxes locals
- Els apunts de xarxes locals de les aules
virtuals.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sborrat382 presentacioxarxes

313 views

Published on

Treball de tecnologia de xarxes informàtiques

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sborrat382 presentacioxarxes

 1. 1. Salvi Borrat XARXES INFORMÀTIQUES
 2. 2. Salvi Borrat Índex ● XARXES INFORMÀTIQUES ● Tipus de xarxes ● Mitjans de transmissió ● Mitjans de transmissió guiats Parell tranat ● Mitjans de transmissió guiats Cable coaxial ● Mitjans de transmissió guiats Fibra òptica ● Elements d'interconnexió ● Repetidor multiport (HUBS): ● Commutadors (SWITCH) ● Encaminadors (Router) ● Punt d'accés ● Repetidor ● Configuració de l'adaptador de xarxa ● Adreça IP ● La màscara de subxarxa ● La porta d'enllaç ● Servidors DNS ● Protocol TCP/IP ● Bibliografia
 3. 3. Salvi Borrat Tipus de xarxes Segons l'abast geogràfic - LAN (Local Area Network): alta velocitat però amb àrea geogràfica petita. - WAN (Wide Area Network): més lentes però amb àrea geogràfica extensa. Segons la jerarquia: hi ha uns servidors principals que controlen els altres. - Xarxes amb servidors: hi ha servidors que controlen els altres. - Xarxes igualitàries: tots els servidors són iguals, no n'hi ha cap que en controli d'altres.
 4. 4. Salvi Borrat Mitjans de transmissió Transporta un flux d'informació en forma de bits per la LAN Poden ser: - Guiats: parell trenat, cable coaxial o fibra òptica. - No guiats: atmosfera Web que ens explica els mitjans de transmissió
 5. 5. Salvi Borrat Mitjans de transmissió guiats Parell trenat Dos cables de coure coberts d'aïllant que s'entrecreuen en forma d'espiral. Poden ser: - Sense apantallar (UTP) - Apantallats (STP): amb recobriment metàl·lic per evitar interferències externes. La longitud màxima és de 100m., per tant, per fer grans distàncies cal afegir repetidors.
 6. 6. Salvi Borrat Mitjans de transmissió guiats Cable coaxial Dos conductors concèntrics. Cable de coure, envoltat de material aïllant, recobert per una malla conductora. Una altra capa protectora envolta tot el conjunt.
 7. 7. Salvi Borrat Mitjans de transmissió guiats Fibra òptica La informació es transmet a partir de senyals lluminosos. Insensible a interferències electromagnètiques.
 8. 8. Salvi Borrat Elements d'interconnexió - Repetidor multiport - Commutadors - Encaminadors - Punt d'accés - Repetidor
 9. 9. Salvi Borrat Repetidor multiport (HUBS): Transmeten la informació que reben per un port a tots els altres. Una estació transmet i les altres escolten fins que acaba la transmissió.
 10. 10. Salvi Borrat Commutadors (SWITCH) Transmeten la informació que reben per repetidor només al port de destí.
 11. 11. Salvi Borrat Encaminadors (Router) Permeten la interconnexió entre xarxes
 12. 12. Salvi Borrat Punt d'accés Pont utilitzat per interconnectar una xarxa sense fils amb una cablejada.
 13. 13. Salvi Borrat Repetidor Amplifica el senyal per donar més abast a una xarxa.
 14. 14. Salvi Borrat Configuració de l'adaptador de xarxa - Adreça IP - Màscara de subxarxa - Porta d'enllaç - Servidors DNS
 15. 15. Salvi Borrat Adreça IP Adreça IP (I) Identificador únic de cada equip d'una xarxa. Serveix per saber a qui va adreçat i qui és el remitent de cada paquet. Identifica l'equip i la xarxa. Adreça IP(II): pot ser: - Estàtica: cal configurar-la manualment - Dinàmica: assignada peu un servidor DHCP en el moment de connectar-se a la xarxa.
 16. 16. Salvi Borrat La màscara de subxarxa 4 bytes (octets). Indiquen quina part de l'IP correspon a la xarxa i quina a l'ordinador. És una combinació d'1 i 0.
 17. 17. Salvi Borrat La porta d'enllaç - Mateix format que l'adreça IP. - Identifica el dispositiu per on ha de passar la informació per sortir de la xarxa interna. - Pot ser la del router o la d'un proxy. - Ha de pertànyer a la mateixa xarxa que el dispositiu que volem connectar.
 18. 18. Salvi Borrat Servidors DNS - Mateix format que l'adreça IP - Indica quins ordinadors tradueixen els noms de les WEB per les IP dels servidors.
 19. 19. Salvi Borrat Protocol TCP/IP IP - Encarregat de la transmissió dels paquets d'informació - Cada paquet és un element independent - Els paquets poden anar per camins diferents TCP (a l'emissor) - Divideix la informació en paquets - Afageix el codi detector d'errors - Passa el paquet al protocol IP TCP (al receptor) - Rep els paquets que li passa el protocol IP - Els ordena i comprova - Extreu la informació útil. - “Reclama” els paquets que no han arribat o són incorrectes.
 20. 20. Salvi Borrat Bibliografia - Els meus apunts de xarxes locals - Els apunts de xarxes locals de les aules virtuals.

×