Advertisement
Activitat puntuable T. 5.pdf
Upcoming SlideShare
Introducció a les funcions 2n ESOIntroducció a les funcions 2n ESO
Loading in ... 3
1 of 1
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Activitat puntuable T. 5.pdf

  1. MATEMÀTIQUES CCSS – 1r BAT Activitat puntuable T5: Funcions NOM I COGNOMS:_______________________________________ DATA:___________________ QUALIFICACIÓ: _______________ 1. Determina el domini d’aquestes funcions: (2 punts) 2. Determina la funció inversa de la funció : . Representa gràficament les funcions i comprova que són simètriques respecte de la recta y=x. (2 punts) 3. Donada la funció , determina’n: (2 punts) a) Domini el recorregut. b) Els intervals de creixement i decreixement c) El màxim i mínim absoluts. d) El vèrtex i els punts d’intersecció amb els eixos de coordenades. e) Dibuixa la funció. 4. En una ciutat, les equacions de l’oferta () i de la demanda (g) d’un article el preu del qual és de x € són donades per: f(x)=-450+9x i g(x) = 1350 - 6x S’anomena punt d’equilibri el valor de les x per al qual es verifica la igualtat f=g, coneguda com a llei de l’oferta i la demanda. Determina gràficament i analíticament el punt d’equilibri al qual tendeix el mercat en el cas de l’article estudiat. (2 punts) 5. Elabora una taula de valors i dibuixa les gràfiques d’aquestes funcions. (2 punts) a) b)
Advertisement