Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Processos d’Orientació i inserció laboral de dones treballadores sexuals - Projecte DIMO Dispositiu Integral per a la millora de l’ocupabilitat

525 views

Published on

El projecte DIMO: Dispositiu Integral per a la Millora de l’Ocupabilitat dirigit a Treballadores Sexuals
Fundació SURT
Programa d’orientació i inserció laboral que vol possibilitar el desenvolupament de competències professionals i millorar de l’ocupabilitat

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Processos d’Orientació i inserció laboral de dones treballadores sexuals - Projecte DIMO Dispositiu Integral per a la millora de l’ocupabilitat

 1. 1. Processos d’Orientació i inserció laboral de dones treballadores sexuals Projecte DIMO Dispositiu Integral per a la millora de l’ocupabilitat
 2. 2. Històric  L’any 2006 Fundació SURT posa en marxa el Projecte DIR- TS amb l’objectiu de objectiu donar resposta a la demanda d’aquelles dones que, per decisió personal, volen deixar l’exercici de la treball sexual (sent aquesta la seva principal font d’ingressos) i iniciar una activitat laboral diferent dins del mercat laboral  I a partir de l’any 2010 amb el programa ITI per dones TS es va iniciar per donar resposta a aquelles dones amb necessitats de professionalitzar-se i millorar el seu capital competencial  Fins l’actualitat l’execució dels projectes han estat emmarcats dins el Pla ABITS promogut per l’Ajuntament de Barcelona i s’han realitzat en el marc d’un conveni de col laboració signat entre l’Ajuntament de· Barcelona i la Fundació SURT . A finals de l’any 2015 es comptabilitza l’atenció a gairebé 360 dones, tenint en compte les 11 edicions realitzades.
 3. 3. El projecte DIMO
 4. 4. El perfil de les dones ADREÇAT A :  Dones que voluntàriament accedeixen al dispositiu perquè tenen l’objectiu d’ampliar les seves opcions laborals.  Dones que exerceixen i no necessàriament es plantegen un canvi d’activitat econòmica, però tinguin la motivació de formar-se i millorar competències PRINCIPALS CARACTERÏSTIQUES:  Distanciament i desconeixement general del mercat de treball formal  La prostitució és el seu treball i, per tant, la seva font d’ingressos  Motivacio explícita per al canvi vital i laboral  Motivació per a la promoció formativa i/o laboral, la inserció i consolidació en el mercat de treball formal A tall d’exemple: • amb o sense permís de treball. • amb o sense experiència prèvia al mercat laboral formal • amb necessitat d’ampliar les xarxes de recursos i vèncer l’aïllament social. • amb un perfil professional identificat i experimentat però obsolet enfront les demandes del mercat de treball amb necessitat de actualització. • amb necessitat d’optimitzar el coneixement i ús de les tècniques, canals i recursos de recerca de feina. • amb nivell de competències per sota de les exigides al mercat laboral. • amb nivell de competència instrumental alta però amb desconeixement del mercat laboral • amb nivells de formació que van entre estudis primaris i la formació universitària. • amb voluntat i d’engegar el seu propi negoci però no han tingut el suport per portar-ho a terme o que l’han engegat i ha fracassat en el seu intent
 5. 5. Objectius
 6. 6. EMPODERAMENT Metodologia
 7. 7. CONSTRU CTIVISME Un enfocament constructivista que ens porta a orientar tota la activitat socio educativa com adquisició de capacitats a partir de les experiències de la persona i no com una retenció passiva de continguts disciplinaris. COMPE TÈNCIES Un model centrat en el desenvolupament de competències que ens permet posar l’accent en el desenvolupament de les capacitats i recursos personals potenciant la capacitat d’autoaprenentatge i transferència de les competències adquirides i desenvolupades en tots els àmbits vitals . DIVERSI TATS Una perspectiva intercultural entesa com el conjunt de relacions socials que posen en interacció els subjectes a partir del reconeixement recíproc de les diferencies culturals i d’aproximació cultural a allò diferent, de diàleg i mediació que faciliti trobar espais comuns que no impliquin la renúncia a ser qui som i al propis valors. Metodologia EMPODERAMENT Procés mitjançant el qual les dones prenen consciència dels seus propis drets, identifiquen les situacions de discriminació i subordinació, reconeixen i posen en valor els seus interessos, enforteixen les seves capacitats i endeguen processos de canvi que potencien que adquireixin poder a nivell individual, col·lectiu i en les relacions properes PERS. DE GÈNERE Valorar les experiències i els aprenentatges específics de les dones; qüestionar els rols/models de gènere socialment imposats i valorar l’activitat de les dones en l’àmbit domèstic i de cura. Donar suport als processos de canvi personal involucrats, generalment, en el procés d’inserció de la dona.
 8. 8. Metododologia de treball DIR DIR Projecte Professional: (Anàlisi de la Ocupabilitat) 1.Que vull? 2.Què em demana el MT 3.Què Tinc / Què em falta millorar – assolir? 4.Què estic disposada a posar en Joc? (posicionamen – criteris d’elecció) Resultat: Pla de Millora Competencial Projecte Professional: (Anàlisi de la Ocupabilitat) 1.Que vull? 2.Què em demana el MT 3.Què Tinc / Què em falta millorar – assolir? 4.Què estic disposada a posar en Joc? (posicionamen – criteris d’elecció) Resultat: Pla de Millora Competencial Projecte Vital: 1.Esfera de la Salut 2.Esfera de l’Espai Personal (gestió del temps) 3.Esfera de les Relacions 4.Altres esferes (economia, habitatge, etc) 5.Esfera Formativa 6.Esfera Laboral Resultat: Pla d’Execució / millora en cada una de les esferes treballades Projecte Vital: 1.Esfera de la Salut 2.Esfera de l’Espai Personal (gestió del temps) 3.Esfera de les Relacions 4.Altres esferes (economia, habitatge, etc) 5.Esfera Formativa 6.Esfera Laboral Resultat: Pla d’Execució / millora en cada una de les esferes treballades
 9. 9. Accions
 10. 10. Recursos Interns – FUNDACIO SURT ASSESSORAMENT LEGAL ASSESSORAMENT INDIVIDUAL I GRUPAL SOBRE ASPECTES JURÍDICS I LEGALS RELACIONATS AMB EL PROJECTE VITAL I PROFESSIONAL DE LA DONA PROJECTE OBRINT PORTES -BANC D’ALIMENTS -RECOLLIDA DE ROBA DE SEGONA MA -AJUTS ECONÒMICS PUNTUALS (TRANSPORT PER EXEMPLE) SIARE (SERVEI D’INTERVENCIO, ATENCIO RECUPERACIO I EMPODERAMENT) ATENCIÓ PSICOLÒGICA INDIVIDUAL PER A DONES QUE PATEIXEN O HAN PATIT VIOLÈNCIA MASCLISTA GRUPS DE TREBALL TRAMITACIÓ RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ TRAMITACIÓ I SEGUIMENT DE PRESTACIO: RMI INTERMEDIACIÓ CONTRACTACIÓ EXPERTS PER A FORMACIÓ TÈCNICA I PRÀCTIQUES LABORALS EN EMPRESES COL·LABORADORES AULA RECERCA DE FEINA ESPAI TUTORITZAT I DINAMITZAT ON LES DONES ACUDEIXEN AMB CITA PRÈVIA PER A FER US DELS EQUIPS PER A LA SEVA RECERCA DE FEINA
 11. 11. Recursos Externs – DERIVACIONS COMPARTIDES CNL (CONSORCI NORMALITZACIO LLINGÜÍSTICA ACOMPANYAMENT A LA FORMACIÓ BÀSICA: LLENGUA CATALANA ITIXARXA BIBLIOTEQUES MUNICIPALS ACOMPANYAMENT A ESPAIS EDUCATIUS I CULTURALS ON S’OFEREIXEN RECURSOS COMUNITARIS AL BARRI FORMACIÓ BÀSICA LLENGUA ESPANYOLA PER A IMMIGRANTS ENTITATS DEL BARRI QUE OFEREIXEN CLASSES DE CASTELLÀ PER A IMMIGRANTS PUNTS OMNIA BARRI CIUTAT VELLA CENTRE CÍVIC ENTITATS DEL BARRI ESPECIALITZADES EN DIFERENTS ESFERES (SALUT, ASSESSORAMENT JURIDIC...) SERVEIS PUBLICS: -BARCELONA ACTIVA -OFICINES DEL S.O.C. -DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT -INSTITUTS PUBLICS -ESCOLES D’ADULTS ACTIC ACOMPANYAMENT A LES DONES QUE FAN DEMANDA A LA CERTIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES (INFORMÀTICA)
 12. 12. Serveis Externs – DERIVACIONS COMPARTIDES SERVEI D’ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA – ABITS (SAS) -ACOMPANYAMENT DE LES EDUCADORES REFERENTS EN DIFERENTS AMBITS DE LA VIDA (ALIMENTACIÓ, HABITATGE, ATENCIÓ SANITÀRIA -SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA ESPECIALITZADA SERVEIS SOCIALS DERIVACIO DE LES DONES USUARIES DELS PROGRAMES ALS CORRESPONENTS SERVEIS SOCIALS EN CAS DE NO HAVER-HI CAP VINCULACIÓ ANTERIOR – SEGUIMENT I TREBALL EN XARXA -ATENCIÓ SOCIAL -ATENCIÓ PSICOLÒGICA -PLANIFICACIÓ FAMILIAR COORDINACIÓ I TREBALL EN XARXA AMB TOTS ELS AGENTS DERIVADORS D’ENTITATS UBICADES AL BARRI – ATENCIÓ INTEGRAL EXIL – COL·LABORACIO /DERIVACIO SALUT MENTAL – PROCES MIGRATORI I SITUACIONS D’ABUS I VIOLENCIA COMUNITARIA
 13. 13. MOLTES GRÀCIES

×