Doodle

893 views

Published on

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Doodle

  1. 1. Doodle Convoca a una reunió 16 de desembre de 2009
  2. 2. Doodle, convoca una reunió <ul><li>Planificació de reunions i confirmació d'assistents realment simple </li></ul><ul><li>Connecta amb el vostre gestor de correu / calendari (Outlook, Lotus Notes, iCal, Google, Yahoo!...) </li></ul>
  3. 3. Doodle, convoca una reunió <ul><li>Entra a la home de Doodle i crea un compte </li></ul><ul><li>Confirmeu la creaci ó del compte mitjançant el correu electrònic que Doodle us envia automàticament </li></ul><ul><li>Fet tot aix ò, loguineu-vos </li></ul>
  4. 11. Doodle, convoca una reunió <ul><li>Feu clic a “planificar un evento” </li></ul><ul><li>Pas 1 de 4: Ompliu la informaci ó que us sol·liciten </li></ul><ul><ul><li>Feu una breu descripci ó </li></ul></ul><ul><li>Pas 2 de 4: Escolliu dia </li></ul><ul><li>Pas 3 de 4: Escolliu horari </li></ul><ul><ul><li>Fixeu-vos com estan introdu ïts. No cal donar format concret, l’eina l’interpreta degudament </li></ul></ul>
  5. 16. Doodle, convoca una reunió <ul><li>Pas 4 de 4: Escolliu l’opci ó “Doodle send the invitation”. </li></ul><ul><ul><li>Aix ò permet l’enviament automàtic directament des de Doodle. </li></ul></ul><ul><ul><li>Escollint l’opció “You send the invitation” has de copiar / enganxar l’enllaç per a participar </li></ul></ul><ul><li>Feu clic a “opciones” i escolliu l’opci ó que més us convingui </li></ul><ul><ul><li>En aquest cas, “Si, no, Si hace falta” </li></ul></ul><ul><ul><li>Escolliu tamb é “Only you can modify / delete…” </li></ul></ul><ul><li>Feu clic al bot ó “acabar” </li></ul>
  6. 19. Doodle, convoca una reunió <ul><li>Feu clic a “conectar” per tal d’accedir als vostres contactes de gmail </li></ul><ul><ul><li>Accepteu l’acc és que us sol·licita google </li></ul></ul><ul><ul><li>Ara, quan comenceu a escriure una adreça electrònica, us desplegarà el llistat dels vostres contactes de gmail (envieu ara a un company dels que estan a l’aula!) </li></ul></ul><ul><li>Completeu com considereu necessari el missatge de participaci ó que s’envia automàticament </li></ul>
  7. 23. Doodle, convoca una reunió <ul><li>Obriu el missatge enviat i feu clic al vincle per a participar </li></ul><ul><li>Escolliu les opcions que m és s’escaiguin </li></ul>
  8. 26. Doodle, convoca una reunió <ul><li>Tres notes relatives a Doodle </li></ul><ul><li>Recordeu que Doodle es pot connectar amb els vostres calendaris (cal descarregar i instal·lar el pluguin) Aix ò fa possible recordar les convocatòries </li></ul><ul><li>Podeu realitzar enquestes a m és de convocatòries de reunions </li></ul><ul><li>Els més techies esteu de sort, ja teniu widget de Doodle per l’iPhone!!! </li></ul>

×