Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kitab Tauhid Jilid 1 fasal 1

Kitab Tauhid Syeikh Abd Majid Az-Zindani

 • Be the first to comment

Kitab Tauhid Jilid 1 fasal 1

 1. 1. Jilid 1:Fasal 1 - IlmuTauhid
 2. 2. Definisi Ilmu Tauhid Apakah definisi Ilmu Tauhid?
 3. 3. Membahaskan bukti kebenaran IslamBersumberkan dalil aqli dan naqliMendedahkan kebatilan kuffarMenenang dan melapangkan jiwaMengesakan Allah
 4. 4. Maka adakah orang yang mengetahuibahawa Al-Quran yang diturunkankepadamu dari Tuhanmu itu (wahaiMuhammad) perkara yang benar,sama dengan orang yang butamatahatinya? Sesungguhnya orang-
 5. 5. Bidang Perbahasan Ilmu Tauhid Apakah bidang perbahasan Ilmu Tauhid?
 6. 6. Ilmu Tauhid membincangkan keimanan kepada :- Allah Rasul Kitab Malaikat Hari Akhirat Qadak dan Qadar
 7. 7. Rasulullah telah beriman kepada apa yangditurunkan kepadanya dari Tuhannya, dan jugaorang-orang yang beriman; semuanya berimankepada Allah, dan Malaikat-malaikatNya, danKitab-kitabNya, dan Rasul-rasulNya. (Merekaberkata): "Kami tidak membezakan antaraseorang dengan yang lain Rasul-rasulnya".Mereka berkata lagi: Kami dengar dan kami taat
 8. 8. Kedudukan Ilmu Tauhid Berbanding Ilmu Lain Dimanakah kedudukan ilmu Tauhid berbanding ilmu lain?
 9. 9. ilmu yang paling muliamembincangkan tentang Penciptaalam (Allah)ilmu yang paling pentingmembincangkan hikmah kewujudanmanusia di muka bumiAsas kepada ilmu Islam
 10. 10. Allah Pencipta Alam
 11. 11. Tahap KewajipanAdakah hukum mempelajari ilmu TauhidFardu Ain atau fardu Kifayah?
 12. 12. hukum mempelajarinya fardu ainhukum mendalaminya fardu kifayahkesan pada diri* memberi keteguhan hati,* ketengan akal* yakin berada atas agama yang benar
 13. 13. Al-Quran Kitab Tauhid Paling Besar Adakah Al-Quran prihatin terhadap ilmu ini?
 14. 14. menjadi topik asas dalam al-Quranayat-ayat Makkiyyah yang diturunkanselama 13 tahun berkisar tentangilmu tauhid
 15. 15. Keprihatinan Orang IslamAdakah orang Islam prihatin terhadap ilmu ini?
 16. 16. berpunca daripada keprihatinan Quranberdakwah dengan cara berhikmahmemberi peringatan yang baikmengemukakan dalil dan bukti
 17. 17. Kecuaian Orang IslamTerhadap Ilmu Tauhid Apakah yang akan menimpa orang Islam apabila mereka mencuaikan Ilmu Tauhid?
 18. 18. Akidah akan diserangAkidah rosakAmalan rosakKefasadan berleluasaMusuh semakin berkuasaUmat Islam terhina
 19. 19. Kesimpulan Ilmu Tauhid membentangkan dalil aqli dan naqlisebagai bukti kebenaran Islam Membincangkan persoalan Rukun Iman Ilmu yang mulia kerana membincangkan tentangPencipta Alam Hukum mempelajarinya fardu Ain Al-Quran mengutamakan ilmu Tauhid Umat Islam terdahulu dimuliakan keranamementingkan ilmu Tauhid

×