Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elektrodikypärä aivoinfarktin nopeaan diagnosointiin

462 views

Published on

Elektrodikypärän avulla aivoinfarkti voidaan erottaa aivoverenvuorosta. Nopea diagnoosi voidaan tulevaisuudessa tehdä jo ambulanssissa, jolloin oikea hoito saadaan aloitettua ajoissa.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Elektrodikypärä aivoinfarktin nopeaan diagnosointiin

  1. 1. Aivoinfarktin nopeaan diagnosointiin kehitetään elektrodikypärää – tulokset lupaavia Aivohalvaus voi johtua joko veritulpan aiheuttamasta aivoinfarktista tai aivoverenvuodosta. Aivoinfarkti- potilaan hoidossa ainoa näyttöön perustuva akuutti hoitomuoto on liuotushoito ja sen teho on parhain ensimmäisinä tunteina infarktin synnyn jälkeen ja häviää vähitellen neljän ja puolen tunnin kuluessa. Toisaalta aivoverenvuotopotilaalle liuotushoito voi olla hengenvaarallinen eli sitä ei voi aivohalvauspotilaalle antaa ilman diagnoosia. Tällä hetkellä verenvuoto ja infarkti voidaan erottaa toisistaan ainoastaan magneetti- ja tietokonetomo- grafiakuvauksissa, joita voidaan tehdä vain suurim- missa sairaaloissa. Kypärä ambulanssissa Ambulanssiin tarkoitettua kypärää, jolla aivoinfarktin diagnosointi tapahtuu nopeasti, on tutkittu SalWen Mielen ja kehon eliksiirit –ohjelmassa. Projektissa ovat olleet mukana Helsingin yliopisto, amerikkalainen Co- lorado State University ja Tanskan teknillinen yliopisto sekä teollisena kumppanina GE Healthcare Finland Oy. ”Elektrodikypärä perustuu sähköiseen impedanssito- mografiaan, mikä tarkoittaa sitä, että kalloon syö- tetään kypärän elektrodeista sopivantaajuista vaih- tovirtaa ja mitataan, millaisena se tulee takaisin. Mittausten perusteella voidaan inversiomatematiikan avulla laskea aivoista kolmiulotteinen kuva, jossa ve- SalWe - terveyden ja hyvinvoinnin yhteistutkimusten mahdollistaja SalWen Mielen ja kehon eliksiirit -ohjelmassa kehitetään elektrodikypärää, jonka avulla aivoinfarkti voidaan erottaa aivoverenvuodosta. Aivoinfarktin nopealla diagnosoinnilla – jo ambulanssissa – on suuri vaikutus hoitotuloksiin. Mitä nopeammin liuotushoito aloitetaan, sitä paremmat tulokset. www.salwe.fi
  2. 2. renvuoto ja veren puutos näkyvät eri väreillä”, kertoo teollisuusmatematiikan professori Samuli Siltanen Helsingin yliopistosta. Hän on toiminut tutkimuspro- jektin vetäjänä. Aivoihin liittyvää impedanssitomografiaa on tutkittu noin neljä vuotta, joista viimeiset kaksi vuotta vah- valla panostuksella. Ja sen myötä myös tulokset ovat lupaavia. Valtavat markkinat ”Ambulanssiin tarkoitetun kypärän uskotaan saatavan markkinoille jo viiden vuoden sisällä.” Kypärän maailmanlaajuiset markkinat ovat valtavat, sillä jo yksistään Suomessa arvioidaan olevan noin tuhat ambulanssia. Vastaavasti USAssa määräksi ar- vioidaan 48 000. Lisäksi useat urheilijaryhmät, kuten esimerkiksi jää- kiekkoilijat ja nyrkkeilijät voisivat hyötyä pikatestin mahdollistavasta kypärästä. Inversiomatematiikka avainroolissa Samuli Siltasen mukaan vastaavia tutkimuksia on maailmalla ollut käynnissä, mutta ei tarpeeksi kor- keatasoisella inversiomatematiikalla. ”Kuvanmuodostus on matemaattisesti niin moni- mutkainen tehtävä, että siihen tarvitaan voimakkaan epälineaarisia menetelmiä, joita minä ja professorit Jennifer Mueller Coloradosta ja Kim Knudsen Tans- kasta olemme kehittäneet.” Inversiomatematiikkaa eli käänteisten ongelmien rat- kaisua voidaan hyödyntää kuvan muodostamisessa, kun mittaustulokset tunnetaan, mutta mitattavaa kohdetta ei. ”Ihmiskehon luotaaminen sähköllä on vaaratonta ja edullista, mutta potilaan sisäisestä tilanteesta kertova informaatio on mittauksissa vain piilotetusti esillä. Tämä johtuu siitä, että sähkövirta levittäytyy peh- meästi kaikkialle kehoon, kun taas esimerkiksi rönt- gensäteet kulkevat suoria viivoja pitkin.” Pään kudokset johtavat sähköä eri tavalla, mutta säh- köisessä datassa erot näkyvät heikosti. ”Haasteena on nähdä pienestä informaatiosta isoja asioita.” Vaikka tutkimuksessa on päästy pitkälle, tarvitaan vielä vaativien algoritmien kehitystä. Niiden avulla voidaan muodostaa kuva ihmisen kallon muotoisesta kappaleesta, jossa elektrodeja on vain siellä täällä. SalWe yhdisti konkreettisella tavalla ”SalWen rahoituksella oli ensisijainen merkitys ja il- man sitä tämä tekniikka olisi tuskin lähtenyt liikkeelle näin hyvin. SalWe tarjosi konkreettisen tavan yhdistää GE Healthcaren sisäisen työn ja tutkimusryhmäni me- netelmät”, lopettaa Samuli Siltanen. SalWe - terveyden ja hyvinvoinnin yhteistutkimusten mahdollistaja 05/2014 Lisätietoja Samuli Siltanen professori Helsingin yliopisto samuli.siltanen@helsinki.fi 040 594 3560 Kimmo Uutela tekniikan tohtori GE Healthcare Finland Oy kimmo.uutela@ge.com 010 394 3353

×