Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Poikkeuksellista tietoa stressin ilmenemisestä – uusi lähestymistapa yhdisti yhteiskuntatieteilijät ja terveystutkimuksen

537 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Poikkeuksellista tietoa stressin ilmenemisestä – uusi lähestymistapa yhdisti yhteiskuntatieteilijät ja terveystutkimuksen

  1. 1. Poikkeuksellista tietoa stressin ilmenemisestä – uusi lähestymistapa yhdisti yhteiskuntatieteilijät ja terveystutkimuksen SalWen Mielen ja kehon eliksiirit -ohjelmassa tutkittiin tutkittiin stressin ja palautumisen esiintymistä ihmisten arjessa hyödyntämällä suomalaisen Firstbeatin sykeanalyysilaitteistoa. Tutkimuksessa selvitettiin ryhmän kokemaa stressiä, ei yksittäisen henkilön. ”Tutkimuksessa oli mukana 36 kiireistä kaupunkilaista. Osa ryhmästä edusti omasta terveydestään kiinnostuneita ja toinen osa niitä, jotka eivät välitä terveyteensä liittyvistä asioista. Tutkittavia seurattiin runsaan viikon ajan Firstbeatin sykeanalyysilaitteistolla, öisin heillä olivat Vivagon unimittarit käytössä. Erilaisia tietoja kyseltiin myös Android-puhelimella, lisäksi seurantaa tehtiin GPS-paikantimilla”, kertoo tutkimusprofessori Mika Pantzar Kuluttajantutkimuskeskuksesta. laitteet ja ihmiset suopeita testeihin. Muualla olisi vaikeampi toteuttaa tällaista vaativaa koetta.” ”Tutkimus oli poikkeuksellinen ja vain Suomessa mahdollista tehdä, koska meillä on tutkimukseen sopivat Seurannan lisäksi tutkittavia myös haasteltiin. He olivat yllättyneitä vähäisestä stressistä jossain tilan- Stressinpaikat työelämän ulkopuolella ”Olimme kiinnostuneita näiden 36 henkilön kokemasta stressistä kokonaisuutena, emme yksittäisten henkilöiden stressitiloista. Siksi summasimme yksittäisten ihmisten stressidataa ja tutkimme millaisia rytmejä tästä joukosta on nähtävissä.” SalWe - Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä
  2. 2. teessa ja vastaavasti voimakkaasta stressistä jossain toisessa tilanteessa. Tutkimuksen pohjalta vaikuttaa siltä, että sydän puhuu eri tavalla kuin suu. tieteilijä Veera Mustonen. Tutkimukseen osallistuivat myös Firstbeat Technologies Oy, Valio Oy, Vivago Oy ja VTT. ”Tuloksien mukaan työelämässä kiireiset ihmiset eivät stressaantuneetkaan työssään, vaan sen ulkopuolella. Stressipiikit kello 8 aamulla, kello 15 iltapäivällä ja kaikkein korkeimmat illalla kello 20 viittaavat siihen, että valmistautumisen hetket osoittautuivat stressaavimmiksi”, toteaa Mika Pantzar. ”StudioMind kehitti käyttöliittymän tutkimuksessa kerätyn datan analysointiin. Pystyimme sen avulla vertailemaan ihmisten stressiä ja palautumista. Käyttöliittymä on hyödynnettävissä jatkossa ja StudioMindin tavoitteena on myös kaupallistaa analysointityökalu.” Tulokset olivat hyvin yhteneväisiä ja ainoa taustamuuttuja, joka selitti yksilöiden välistä stressieroa, oli liikunnan määrä. ”Aktiivisesti liikkuvien stressitaso laski työpäivän aikana, kun taas vähemmän liikkuvilla ei tapahtunut muutosta.” Mika Pantzar arvioi, että 5–10 vuoden kuluessa tällainen mittauksiin perustuva lähestymistapa on yhteiskuntatieteissä arkipäivää, kun tutkitaan stressin, rahan käytön ja terveyden välisiä suhteita. Liikunnan vaikutus stressiin 140 130 120 ”Monille oli myös yllätys, kuinka pieni annos alkoholia vaikutti unenlaatuun.” 110 100 90 80 Laajempia yleistyksiä tutkijat haluavat välttää ja korostavat, että tutkittu ryhmä ei suinkaan edusta koko Suomea. • Vähemmän liikkuvat • Enemmän liikkuvat 8.00 15.00 20.00 Stressi eri viikonpäivinä 70 60 Yhteiskuntatieteilijät ja laitteet Mika Pantzar painottaa tutkimuksen olleen lähestymistavaltaan ainutlaatuisen. 50 40 30 • Lauantai • Sunnuntai • Arkipäivä 20 ”Uutta oli se, että yhteiskuntatieteilijät ottivat tutkimuksessa käyttöön laitteet ja että työtä teki kuuden hengen tutkimusryhmä yksin puurtamisen sijaan. Yhteiskuntatieteilijöillä on tendenssinä työskennellä yksin, mutta tämän tutkimuksen asetelma oli sellainen, että se vaati useamman tutkijan työpanosta. SalWen ansioista hyvin epätodennäköiset kumppanit löysivät toisensa ja tekivät yhteistyötä.” Tutkijaryhmään kuuluivat taloustieteilijä Mika Pantzarin lisäksi antropologi Minna Ruckenstein ja kognitio- 10 0 8.00 15.00 20.00 Lisätietoja Mika Pantzar tutkimusprofessori Kuluttajantutkimuskeskus mika.pantzar@ncrc.fi 0400 490 791 SalWe - Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä

×