Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Aivokirurgian suunnittelu vaatii
valtavasti tietoa

www.salwe.fi

Osa ihmisen aivokudoksesta on äärimmäisen kriittistä päi...
”Lisätiedot aivojen toiminnallisten alueiden yksilöllisistä paikoista ovat arvokkaita. Kun nämä tiedot saadaan jo ennen le...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Aivokirurgian suunnittelu vaatii valtavasti tietoa

377 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Aivokirurgian suunnittelu vaatii valtavasti tietoa

  1. 1. Aivokirurgian suunnittelu vaatii valtavasti tietoa www.salwe.fi Osa ihmisen aivokudoksesta on äärimmäisen kriittistä päivittäisen toiminnan, kuten liikkumisen tai puheen muodostamisen ja ymmärtämisen kannalta. Kun aivokasvain tai epilepsiapesäke sijaitsee tällaisen aivoalueen lähellä, tarvitaan tarkkaa toiminnallista paikantamista ennen leikkausta. Toiminnallisesti tärkeitä aivoalueita voidaan paikantaa monin tavoin. Käytettyjä menetelmiä ovat muun muassa toiminnallinen magneettikuvaus ja PET-kuvaus. Puhealueiden paikantamisessa hyödynnetään myös Wada-tutkimusta, jossa toinen aivopuolisko nukutetaan hetkeksi ruiskuttamalla nukutusainetta aivovaltimoon. Sen avulla voidaan päätellä onko leikattavaksi suunnitellussa aivopuoliskossa puheen kannalta oleellisia kohtia. HUS:in BioMag-tutkimuslaboratorio on kehittänyt navigoidun transkraniaalisen magneettistimulaatio (nTMS) -menetelmän, jota kliinisessä työssä käytetään aivojen tärkeiden toiminnallisten alueiden paikanta- miseen aivokirurgian suunnittelussa erityisesti epilepsiapotilailla. Menetelmässä aivokuorta stimuloidaan antamalla magneettipulsseja kallon läpi yksilöllisesti valittuihin aivorakenteisiin. Transkraniaalisen magneettistimulaation kehitystyötä – jolla on jo pitkä kaupalliseen laitteistoon johtanut historia – on jatkettu SalWe Oy:n Mielen ja kehon eliksiirit -tutkimusohjelmassa. Työ alkoi BioMaglaboratorion perustutkimuksena vuonna 1994 professori Risto Ilmoniemen johdolla ja vuonna 2000 perustettiin spin-off-yritys Nexstim Oy. Se on kaupallistanut navigoidun TMS-laitteiston, jonka käyttö hyväksyttiin USA:ssa liikeaivokuoren paikannukseen vuonna 2009. SalWe - Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä
  2. 2. ”Lisätiedot aivojen toiminnallisten alueiden yksilöllisistä paikoista ovat arvokkaita. Kun nämä tiedot saadaan jo ennen leikkausta, neurokirurgi voi keskustella potilaan kanssa toimintavaihtoehdoista. Kasvaimen osan jättäminen saattaa olla riskialtista, mutta koko kasvaimen leikkaaminen voi joskus johtaa esimerkiksi puhekyvyn menettämiseen”, toteaa dosentti Jyrki Mäkelä BioMag-laboratoriosta. BioMagin kehitystyö lähti liikkeelle liikeaivokuoren paikannuksesta, joka Mäkelän mukaan on hieman yksinkertaisempaa kuin puhepaikannus. Liikealueiden paikannuksessa aivokuorelle kohdistetaan nopeasti vaihtuva magneettikenttä potilaan kolmiulotteisen aivokuvan perusteella. Magneettikenttä synnyttää aivokuorelle sähkökentän, jonka synnyttämiä vaikutuksia arvioidaan. Liikeaivokuoren aktivaation synnyttämä lihasvaste voidaan mitata. ”Transkraniaalisen magneettistimulaation tulokset yhdistetään ja niitä verrataan potilaasta muilla paikannusmenetelmillä saatuun tietoon. Tämän vertailun tekeminen vaatii aikaa ja hyvää yhteistyötä hoitavien lääkäreiden kanssa.” Puhealueiden paikannuksen haasteet ”Puhealueiden paikannus on haasteellista, koska niiden anatomiset yksityiskohdat ovat huonosti tunnettuja. Aivoissamme olevat puhealueet ovat varsin yksilöllisiä ja niiden sijainti ei seuraa anatomisia maamerkkejä yhtä järjestelmällisesti kuin liikeaivokuoren alueella”, Mäkelä toteaa. ”Puhetta on vaikea häiritä TMS-stimulaatiolla, joten olemme BioMagissa kehittäneet systeemin, jossa TMSpulssisarjoja annetaan eri aivoalueilla. Stimulaatio, sen paikka kolmiulotteisessa aivorekonstruktiossa ja potilaan suoriutuminen annetusta puhetehtävästä videoidaan. Tarkka tulosten analyysi tapahtuu mittauksen jälkeen näiden videoiden avulla. ” Yhteistyöstä voimaa BioMag-laboratorio on tehnyt puhealueiden paikantamisessa tiivistä kansainvälistä yhteistyötä. VideonTMS:n vastaavuutta suoraan leikkauksen aikaiseen puhealueiden paikannukseen vertailtiin yhteistyössä Berliinin Charite-sairaalan ja Münchenin Teknisen yliopiston neurokirurgian yksikön tutkijoiden kanssa. Nexstim Oy on ollut mukana puhealueiden paikantamiseen liittyvässä hankkeessa. Se on kaupallistanut menetelmää hyödyntävän puhemoduulin, joka sai FDA-hyväksynnän vuonna 2012. Menetelmä on jo kliinisessä käytössä 17 sairaalassa muun muassa USA:ssa, Saksassa, Italiassa, Ruotsissa ja Suomessa. BioMagin kehitystyö alkoi HUS:in kehitysrahoituksen avulla, mutta työn jatko on mahdollistunut SalWen ansiosta. SalWe on tiivistänyt BioMagin ja Nexstimin yhteistyötä ja hyödyttänyt yritystä myös siinä, että puhesovellus saatiin kaupallistettua. BioMagin nTMS-kuvakaappaukset ja paikannukset on integroitu HUS:in digitaaliseen kuvien arkistointi- ja siirtojärjestelmään PACS:iin keväällä 2013. Tulokset voidaan siten siirtää sairaalan kuvantamisverkon kautta niitä tarvitseville kliinikoille ja neurokirurgian leikkaussalin operaatioita helpottavaan neuronavigaattoriin. Lisätietoja Jyrki Mäkelä dosentti BioMag-laboratorio, HUS-Kuvantaminen jyrki.makela@hus.fi 050 427 9051 SalWe - Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä

×