Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Гал унтраагуур

4,340 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Гал унтраагуур

  1. 1. Гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгсэлтүүний ашиглалт хамгаалалт, гал түймрийн ангилал
  2. 2. Нунтган гал унтраагуул• Энэхүү нунтган гал унтраагуул нь шатах тослох матеирал, хатуу эд юмс, шатамхай хий зэрэг орчинд гарсан галыг унтраана Мөн 1000 в хүртэлх хүчдэл бүхий цахилгаан тоноглолд гарсан галыг унтраахад хэрэглэнэ.Гэхдээ гал унтраагуул нь дөнгөж үүсвэрлэн гарч байгаа галыг унтраахад зориулагдана.• Ажиллуулах зарчим:• Эхлээд сайн сэгсэрч, нунтаг бодисыг сийрэгжүүлнэ. Дараа нь салхины дээд талд зогсч, лацны түгжээг мултлан галын голомт руу хошууг чиглүүлэн бариулыг атгана. ОПУ төрлийн гал унтраагуулын лацыг суглаад бариулыг дээш өргөж, зөөлөн хоолойн төгсгөлийн бариулыг атгана.
  3. 3. Техникийн үзүүлэлт ОПУ, MFZҮзүүлэлт Хэмжих нэгж ОПУ MFZБагтаамж л 5.0 4.0-8.0Цэнэгээ гаргаж сек 9 9-12дуусах хугацааНунтаг бодисын кг 8.8 4-8жинЦацалтын метр 3 4хэмжээХадгалах үеийн С -50 +50 -20 +55хэм
  4. 4. Хадгалах нөхцөл• Шалнаас 1.5 метрийн түвшинд тусгай тавцан дээр байрлуулна. Гадна орчин болон нарны шууд тусгал, цас бороотой, чийгтэй нөхцөлд хадгалж болохгүй. Гал унтраагуулыг жилд 1 удаа жигнэж шалгах хэрэгтэй.Халаах хэрэгслийн ойр тавих буюу хадгалахыг хориглоно. Их биеийг гэмтээж болохгүй
  5. 5. Нүүрсхүчлийн хийн гал унтраагуул ОУ төрөл.• Нүүрсхүчлийн хийн гал унтраагуул нь бүх төрлийн шатах бодис, 1000в хүртэл хүчдэл бүхий цахилгаан тоног төхөөрөмжид гарсан бага хэмжээний галыг унтраахад зориулагдана.• Ажиллуулах зарчим:• Галын голомт руу бүрээ /хошууг/ чиглүүлж өгнө.• Түгжээг гогцооноос нь татаж мултална. Гал унтраагуулыг галын голомт руу аль болохоор ойртуулж бариулыг чанга атгана. Гал унтраагуулыг босоо байрлалд барьж гал унтраана. Нүүрсхүчлийн хий гарахдаа -70 С хүртэл хөргөлт үүсгэдэг тул бүрээ буюу хошууг нүцгэн гараар барьж болохгүй.
  6. 6. Техникийн үзүүлэлт ОУ-2,5,8• Үзүүлэлт Хэмжих ОУ-2 ОУ-5 ОУ-8 нэгж Багтаамж л 2 5 8 Цэнэгээ гаргаж сек дуусах хугацаа 10 15 20 Нунтаг кг бодисын жин 1.7 2.5 3.5 Цацалтын метр хэмжээ <1.25 <2.80 <4.70 Хадгалах С үеийн хэм -25 +50
  7. 7. Хадгалах нөхцөл• Шалнаас дээш 1.5 метрийн өндөрт авхад хялбар нүдэнд тусахуйц газар, хананд өлгөх, эсвэл тусгай тавиур дээр байрлуулна. Нарны шууд тусгал болон чийгтэй газар байрлуулахыг хориглоно
  8. 8. Гал түймрийн ангилалАнгилал Шатах материал Гал унтраах хэрэгсэл Уугиж шатдаг органик үүсэлтэй Гал унтраах бүх А хатуу шатах материалууд /мод, хэрэгслүүд /ус, хөөс/ нүүрс, цаас, резин, нэхмэл материал / зэрэг Шатах шингэн болон халалтанд Бүх төрлийн хөөс нунтаг В хайлдаг хатуу бодис материалууд цацруулсан усаар /мазут, бензин, лак, масло, каучук, зэрэг Шатдаг хий /устөрөгч ацетилен, Идэвхигүй хий С нүүрстөрөгч/ /нүүрсхүчил, азот / Металлууд болон тэдгээрийн Нунтагууд Д хайлшууд /кали, натри, хөнгөн цагаан/ Хүчдэлтэй цахилгаан тоног Нунтаг нүүрсхүчлийн Е төхөөрөмжүүд хий

×