Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1Bab 1 : Memahami Konsep TauhidPengertian TauhidMengesakan Allah, tuhan yang tiada sekutu bagiNya, yang bersifat denganseg...
211.Yusuf12. Ayub 13.Syuaib14. Harun 15. Musa16.Ilyasa17.Zulkifli18. Daud 19.Sulaiman20. Ilyas21.Yunus22.Zakaria23.Yahya24...
34) Tempat bahasannya ( Maudhunya )kepada empat tempat :Pertama : Pada zat Allah Taala dari segi sifat-sifat yang wajib ba...
410) Kesudahan ilmu ini :Iaitu dapat membezakan di antara aqaid dan kepercayaan yang sah denganyang batil.Bab 3: Hukum Aqa...
5Adalah wajib aqli terbahagi dua :1) Wajib aqli Dharuri - Iaitu menghukumkan sesuatu itu tetap adanya dengan tiadaberkehen...
6Maka dengan itu kita beri‟tiqad dan percaya alam ini tidak boleh ada dengansendirinya melainkan ada yang menjadikan dan m...
73. Sifat-sifat yang diketahui oleh mukallaf terbahagi kepada dua bahagian :-1) Mengetahui sifat-sifat Allah s.w.t dengan ...
8- Menerima perkataan orang lain dengan tidak teguh sekiranya orang yang diikutiseperti guru-gurunya, ibubapanya atau lain...
9maka atas qaul ini adalah wujud itu Haliyyah ( yang menepati antara ada dengantiada) .Tetapi pada pendapat Imam Abu Hassa...
104 ) Qadim Zamani ( Lalu masa atas sesuatu sekurang-kurangnya satu tahun ) MakaQadim Haqiqi ( Qadim Sifati dan Qadim Zati...
114. Mukhalafatuhu Taala Lilhawadith. Ertinya : Bersalahan Allah Taala dengansegala yang baharu.Pada zat , sifat atau perb...
12Syeikh Suhaimi r.a.h berkata adalah segala yang maujudat itu dengan nisbahberkehendak kepada tempat dan kepada yang menj...
131) Kam Muttasil pada zat.2) Kam Munfasil pada zat.3) Kam Muttasil pada sifat.4) Kam Munfasil pada sifat.5) Kam Munfasil ...
14pergantungan taklif (hukum) ke atasnya dengan suruhan dan tegahan ( ada pahaladan dosa ).8. Al – Iradah. Ertinya : Mengh...
15sebagainya. Allah Taala Maha Mendengar akan segala yang terang dan yangtersembunyi. Sebagaimana firman Allah Taala yang ...
165) Menunjuk kepada waud ( janji balasan seksa ) seperti orang yang menderhakakepada ibubapa akan dibalas dengan azab sek...
172. Huduth beerti “baharu”3. Fana‟ beerti “binasa”4. Mumathalatuhu Lilhawadith beerti “menyerupai makhluk”5. Qiyamuhu Big...
18Fikah Ibadah.Bab 1 : Taharah / Bersuci1. Definisi :i) Dari segi bahasa : Suci dan bersihii) Dari segi istilah syarak : S...
19BerakalBalighMasuk waktu ( Untuk mendirikan solat fardhu ).Tidak lupaTidak dipaksaBerhenti darah haid dan nifasAda air a...
20“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu solat, sedang kamu dalam keadaanmabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kam...
21i. Mughallazah (berat), iaitu anjing, khinzir dan yang lahir daripada kedua-duanyaatau salah satunya.ii. Mukhaffafah (ri...
22dahulu. Kemudiandiikuti dengan cucian atau basuhan (jirusan) menggunakan airmuthlaq yangmenghilangkan atau menghapuskan ...
23sepertimana yang telah dijelaskan terdahulu.Kesan Najis „Aini Sukar Dihilangkan Atau DihapuskanDalam keadaan tertentu,wa...
244. Tempat berbekam, najis lalat, kencing tidak lawas, darah istihadhah, air kurapatau kudis.CARA MENYUCI NAJISCara mengh...
25Sebab hadath kecil adalah sebab yang membatalkan wudhu‟. Maka kesandaripada berhadath kecil adalah terbatalnya wudhu‟ da...
265. Membaca Al-Qur‟an dengan niat membacanya kecuali dengan niat zikir, berdoa,memuji Allah dan memulakan sesuatu ataupun...
27keluar sebelum tibanya hari yang ke15 setelah sucinya, tidak dikira haid, ianya darahistihadhah juga. Contohnya: Si A da...
28Kaedah pemeriksaan di atas diambil daripada amalan wanita-wanita sahabatsebagaimana yang diceritakan oleh Saidatina „Ais...
29ISTIHADHAHIaitu darah perempuan yang keluar bukan masa haid dan nifas. Seperti darahhaid yang keluar lebih daripada lima...
301. Wanita umur kurang dari dari sembilan tahun ke atas iaitu 9 tahun hijrah (8tahun 9 bulan Masihi).2. Wanita yang kelua...
31Sekurang-kurang masa keluar darah nifas itu sekelip mata(1 saat) iaitu sedikitsangat dan biasanya empat puluh hari dan s...
32ADAB MEMBUANG AIR1. Haram menghadap ke arah qiblat atau membelakanginya apabilamembuang air di kawasan lapang. Walaubaga...
33akhirnya membasuh kedua belah kaki dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yangtertentu.HUKUM WUDHU’Hukum wudhu‟ adalah sep...
344. Menyapu sedikit kepala. Boleh disapu di ubun-ubun atau lain-lain bahagianrambut yang ada di dalam had atau kawasan ke...
355. Mengetahui kefardhuan wudhu‟.6. Tidak menganggap sesuatu yang fardhu di dalam wudhu‟ sebagai sunat.7. Menghilangkan n...
3616. Membaca doa selepas berwudhu‟, iaitu:Maksudnya:“Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang Esa dan tiada s...
37Tempoh sesuatu pemakaian khuf ialah satu hari satu malam bagi orang yangbermukim dan tiga hari tiga malam bagi orang yan...
38Tayammum ialah menyampaikan atau menyapu debu tanah ke muka dankedua-dua tangan dengan syarat yang tertentu. Tayammum di...
394. Masuk waktu sembahyang.5. Bertayammum bagi setiap ibadat fardhu.6. Ada keuzuran seperti sakit atau ketiadaan air.ANGG...
40Dari segi bahasa, mandi bererti mengalirkan air ke seluruh badan.Dari segi syara„, mandi bermaksud mengalirkan air ke se...
41Maksudnya:“Sahaja aku mandi daripada haid kerana Allah Ta`ala”.atauMaksudnya:“Sahaja aku mandi daripada nifas kerana All...
426. Mandi kerana memandikan mayat.7. Mandi kerana masuk agama Islam.8. Mandi orang gila selepas pulih ingatannya.9. Mandi...
43LAFAZ AZAN DAN ATURAN MELAKUKANNYALafaz azan terdiri daripada lima belas kalimah. Ia dilaungkan sebanyak duakali bagi se...
442. Menghadap ke arah qiblat.3. Dilakukan oleh orang yang baik dan merdu suaranya serta nyaring.4. Dilaungkan di tempat y...
45kali. Begitu juga dengan lafaz yang diucapkanselepas kalimah juga diulang sebanyak dua kali.Lafaz iqamah adalah seperti ...
46Solat dari segi bahasa bermaksud doa atau doa dengan sesuatu kebaikan.Dari segi syara„, solat bermaksud perkataan-perkat...
474. Waktu „Isya‟ bermula dengan tamatnya waktu Maghrib, iaitu hilang syafaq ahmar(cahaya merah) dan berterusan hingga mun...
48Selain daripada waktu-waktu tersebut, terdapat beberapa waktu lain yangditegah melakukan sembahyang, antaranya sembahyan...
49Bab 13 : Rukun SolatSembahyang sama ada fardhu atau sunat mestilah memenuhi tiga belasrukun yang utama seperti berikut:1...
50Semua ayat hendaklah dibaca dengan sempurna dalam setiap raka„at kecualima‟mum masbuq dan jika imam membaca terlalu cepa...
51Dilakukan dengan tama‟ninah iaitu sekurang-kurangnya diam seketikaselepas pergerakan anggota dan sebaik-baiknya melebihi...
52Bacaan itu hendaklah tertib dari segi sighahnya dan dibaca selepastasyahhud.12. Salam yang pertama yang bertujuan untuk ...
531. Tasyahhud awal, iaitu tasyahhud yang dibaca semasa duduk selepas melakukansetiap dua raka„at dalam sembahyang Zuhur, ...
549. Bertakbir ketika melakukan perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain.10. Membaca semasa mengangkatkepala daripad...
Usul, fiq, tasawuf ringkas
Usul, fiq, tasawuf ringkas
Usul, fiq, tasawuf ringkas
Usul, fiq, tasawuf ringkas
Usul, fiq, tasawuf ringkas
Usul, fiq, tasawuf ringkas
Usul, fiq, tasawuf ringkas
Usul, fiq, tasawuf ringkas
Usul, fiq, tasawuf ringkas
Usul, fiq, tasawuf ringkas
Usul, fiq, tasawuf ringkas
Usul, fiq, tasawuf ringkas
Usul, fiq, tasawuf ringkas
Usul, fiq, tasawuf ringkas
Usul, fiq, tasawuf ringkas
Usul, fiq, tasawuf ringkas
Usul, fiq, tasawuf ringkas
Usul, fiq, tasawuf ringkas
Usul, fiq, tasawuf ringkas
Usul, fiq, tasawuf ringkas
Usul, fiq, tasawuf ringkas
Usul, fiq, tasawuf ringkas
Usul, fiq, tasawuf ringkas
Usul, fiq, tasawuf ringkas
Usul, fiq, tasawuf ringkas
Usul, fiq, tasawuf ringkas
Usul, fiq, tasawuf ringkas
Usul, fiq, tasawuf ringkas
Usul, fiq, tasawuf ringkas
Usul, fiq, tasawuf ringkas
Usul, fiq, tasawuf ringkas
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Usul, fiq, tasawuf ringkas

929 views

Published on

 • Be the first to comment

Usul, fiq, tasawuf ringkas

 1. 1. 1Bab 1 : Memahami Konsep TauhidPengertian TauhidMengesakan Allah, tuhan yang tiada sekutu bagiNya, yang bersifat dengansegala sifat kesempurnaan, kesucian, kebesaran dan keadilan .Pengertian ImanKeyakinan yang kukuh dengan hati, mengakui dengan lidah danmelaksanakan dengan anggota.Rukun ImanPercaya kepada AllahSifat AllahWajib Mustahil Harus20 Lawan sifat 20 1Percaya kepada MalaikatMalaikat yang wajib dipercayaisecara tafsiliJibril Menyampaikan wahyuMikail Membawa rezekiIsrafil Meniup sangkakalaIzrail Mencabut nyawaMunkar Menyoal mayat di dalamkuburNakir Menyoal mayat di dalamkuburRaqib Mencatat amalan kebajikanAtid Mencatat amalan kejahatanMalik Menjaga pintu nerakaRidwan Menjaga pintu syurgaPercaya kepada KitabKitab SamawiAl-Quran Injil Zabur TauratMuhammad BahasaArabIsa BahasaSiryaniDaud BahasaQibtiMusa BahasaIbraniPercaya kepada Rasul1. Adam 2. Idris 3. Nuh 4. Hud 5. Saleh6.Ibrahim7. Luth 8. Ishak 9. Ismail 10. Yaqub
 2. 2. 211.Yusuf12. Ayub 13.Syuaib14. Harun 15. Musa16.Ilyasa17.Zulkifli18. Daud 19.Sulaiman20. Ilyas21.Yunus22.Zakaria23.Yahya24. Isa 25. MuhammadS.A.W.Percaya kepada Hari Akhirat---59. Sesungguhnya hari kiamat tetap akan datang, tidak ada sebarang syak tentangkedatangannya; akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman (akan hakikat itu).-Al Mu „min.Percaya kepada Qadha‟ dan Qadaro Erti Qadha adalah perlaksanaan setiap satu perkarao Erti Qadar pula adalah ketentuan setiap satu perkarao Oleh itu percaya kepada Qadha dan Qadar adalah setiap perkarayang terjadi itu adalah kehendak dan ketentuan AllahBab 2 : Permulaan Ilmu TauhidMabadi ( Permulaan ) Ilmu TauhidPerkataan Mabadi itu bahasa Arab jama daripada perkataan mabdaBererti : Punca , mula terbit . Maksudnya keterangan yang ringkas atau tujuansesuatu ilmu sebelum membaca atau belajar ilmu itu. Disebut juga Pembukaansesuatu ilmu. Adalah Mabadi ilmu tauhid itu sepuluh perkara :1) Nama ilmu ini :Iaitu dinamakan Ilmu Tauhid , Ilmu Kalam , Ilmu Usuluddin, Ilmu Aqaid, Ilmu sifatdan Al-Iman.2) Tempat ambilannya :Iaitu diterbitkan daripada Al-Quraan dan Al-Hadith.3) Kandungannya :Iaitu mengandungi pengetahuan dari hal membahaskan ketetapan pegangan,kepercayaan kepada Allahdan kepada rasul-rasulnya daripada beberapa simpulanatau ikatan kepercayaan dengan segala dalil-dalil supaya diperolehi Iktikad yangyakin, kepercayaan yang putus yang mana ia akan menaikkan perasaan bekerja danberamal menurut bagaimana kepercayaan tersebut.
 3. 3. 34) Tempat bahasannya ( Maudhunya )kepada empat tempat :Pertama : Pada zat Allah Taala dari segi sifat-sifat yang wajib bagiNya, Sifat-sifatyang mustahil atasNya dan sifat yang harus padaNya.Kedua : Pada zat Rasul-rasul dari segi sifat-sifat yang wajib bagiNya, Sifat-sifat yangmustahil atasNya dan sifat yang harus padanya.Ketiga : Pada segala kejadian dari segi jirim-jirim dan aradh-aradh yang manamenjadi dalil dan bukti atas wujud yang menjadikannya.Keempat : Pada segala pegangan dan kepercayaan dengan kenyataan yangdidengar daripada perkhabaran Rasulullah seperti hal-hal perkara ghaib contohnyaarash , syurga , mahsyar ,neraka dan lain-lain tentang hari Qiamat.5) Faedah Ilmu Tauhid :Iaitu dapat mengenal Allah s.w.t. dan percayakan rasul serta mendapatkebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat yang kekal.6) Nisbah ilmu Tauhid dengan ilmu-ilmu yang lain :Ilmu yang merangkumi ilmu asas di dalam ajaran Islam dan yang palingutama sekali.7) Yang menghantarkan :Imam Abu Hasan Al-Asyari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan orangyang pertama menerima ilmu Tauhid daripada Allah Taala ialah nabi Adam a.s. danyang akhir sekali ialah Saidina Muhammad s.a.w.8) Hukumnya :Fardhu Ain atas tiap-tiap orang mukallaf lelaki atau perempuan mengetahuisifat-sifat Allah s.w.t. dengan cara ijmal ( ringkas ) dan dengan cara tafsil ( huraianatau satu persatu ) berserta dengan dalil ijmal. Adapun mengetahui dalil tafsil itufardhu kifayah .9) Kelebihannya :Iaitu semulia-mulia dan setinggi-tinggi ilmu daripada ilmu-ilmu yang lainkerana menurut hadith Nabi Muhammad s.a.w. yang bermaksud :" Sesungguhnya Allah s.w.t. tidak memfardhukan sesuatu yang terlebih afdhaldaripada mengEsakan Allah dan ada sesuatu itu terlebih afdhal daripadanya,nescaya tetaplah telah difardhukan ke atas MalaikatNya padahal setengah daripadaMalaikat-malaikat itu ada yang rukuk selama-lamanya dan setengahnya ada yangsujud selama-lamanya." ( Riwayat Hakim )
 4. 4. 410) Kesudahan ilmu ini :Iaitu dapat membezakan di antara aqaid dan kepercayaan yang sah denganyang batil.Bab 3: Hukum AqalSesungguhnya setiap orang yang hendak mengenal Allah s.w.t. danmengetahui sifat-sifatnya , maka wajiblah lebih dahulu ia mengetahui akan hukumaqal dan bahagiannya.Pengertian Hukum Aqal :Hukum ialah menetapkan suatu perkara kepada suatu perkara yang lain ataumenafikan suatu perkara daripada perkara yang lain dengan tidak berkehendakkepada dicuba pada menetapkan sesuatu perkara itu ( Adat ) dan tidak tergantungkepada sesuatu perbuatan yang diperbuat oleh mukallaf ( bersalahan denganhukum Syarie ).Pengertian Aqal :Adalah Aqal itu satu sifat yang dijadikan Allah s.w.t. pada manusia sehinggadengan itu manusia berbeza dengan haiwan. Maka dengannya boleh menerima ilmuNazhariyyah ( Ilmu yang berkehendakkan berfikir ) dan boleh mentadbirkan segalapekerjaan dengan fikiran yang halus dan daripadanya tempat lahirnya berbagai-bagai manafaat dan kebahagiaan kepada manusia.Aqal itu berhajat kepada undang-undang Syarak dan undang-undang Syarakjuga tidak boleh berjalan mengikut yang dikehendaki melainkan berhajat kepadaaqal. Dan di antara keduanya berhajat antara satu dengan yang lain ( Aqal berhajatkepada Syarak dan Syara berhajat kepada Aqal ) .Bahagian Hukum Aqal :Adalah hukum aqal itu terbahagi kepada tiga :1) Wajib Aqli iaitu perkara yang tiada diterima aqal akan tiadanya, hakikatnya mestimenerima ada.Yang demikian wajib bagi Allah s.w.t. bersifat qidam makamaksudnya ialah mesti ada Allah s.w.t bersifat qidam.2) Mustahil Aqli iaitu perkara yang tidak diterima aqal akan adanya , hakikatnyamesti tiada . Yang demikian mustahil Allah s.w.t. bersifat baharu maka maksudnyatidak sekali-kali Allah s.w.t. itu bersifat baharu.3) Harus Aqli iaitu perkara yang diterima aqal adanya dan tiadanya, makahakikatnya boleh menerima ada dan tiada seperti keadaan seseorang ituadakalanya boleh bergerak atau diam.Bahagian Wajib Aqli :
 5. 5. 5Adalah wajib aqli terbahagi dua :1) Wajib aqli Dharuri - Iaitu menghukumkan sesuatu itu tetap adanya dengan tiadaberkehendak kepada bahasan dan kenyataan seperti menghukumkan satu itu tetapseparuh daripada dua .2) Wajib aqli Nazhari - Iaitu menghukumkan suatu itu tetap adanya denganberkehendak kepada fikiran dan bahasan serta mendatang- kan dalil-dalil atasketetapan hukumnya itu seperti menghukumkan wajib adanya Allah s.w.t. yangmenjadikan alam ini berserta dengan bahasan dan dalil-dalilnya.Bahagian Mustahil Aqli :Adalah Mustahil Aqli terbahagi dua :1) Mustahil Aqli Dharuri - Iaitu menghukumkan suatu itu tetap tiada Berkehendakkepada bahasan dan mendirikan dalil seperti contoh menghukumkan tiada terima;aqal satu itu separuh daripada tiga.2) Mustahil Aqli Nazhari - Iaitu menghukumkan suatu itu tetap tiada Denganberkehendak kepada fikiran dan bahasan serta mendatangkan dalil-dalil atasketetapan hukumannya itu seperti menghukumkan tiada terima aqal ada yangmensyirik bagi Allah s.w.t. maka dengan itu aqal menghukumkan mustahil ada syirikbagi Allah s.w.t itu melainkan dengan diadakan bahasan dengan mendatangkandalil.Bahagian Harus Aqli :Adalah Harus Aqli itu terbahagi dua :1) Harus Aqli Dharuri - Iaitu menghukumkan sesuatu boleh terima ada dan tiadadengan tidak berkehendakkan bahasan dan mendatangkan dalil sepertimenghukumkan keadaan seseorang itu adakalanya ia bergerak atau diam .2) Harus Aqli Nazhari - Iaitu menghukumkan sesuatu boleh dijadikan atau tiadaboleh dengan berkehendak kepada bahasan dan mendatangkan dalil-dalil seperticontoh memberikan ganjaran pahala kepada orang yang tidak beramal , maka aqalmenghukumkan hal itu adalah harus melainkan dengan diadakan bahasan dan dalil-dalil yang menunjukkan harus pada Allah s.w.t. memberikan seperti itu .Bab 4 : Kejadian AlamSesungguhnya apabila seseorang itu berfikir dan meneliti kejadian alam inimaka ia dapat petunjuk bahawa Allah s.w.t yang telah menjadikannya.1. Melihat sesuatu kejadian yang ada disekeliling kita seperti kerusi atau meja dansebagainya maka kita dapati kerusi atau meja tersebut tidak boleh ada dengansendirinya melainkan ada yang membuatnya dan yang mengadakannya.
 6. 6. 6Maka dengan itu kita beri‟tiqad dan percaya alam ini tidak boleh ada dengansendirinya melainkan ada yang menjadikan dan menciptakannya tentulah Allah s.w.tyang Maha Pencipta.2. Kita meneliti dan mengkaji dengan lebih jauh lagi akan perbuatan-perbuatanorang yang membuat kerusi atau meja ada yang berbagai bentuk dan rupa, yangmana mereka sentiasa membuat dan mengukir kerusi atau meja tadi dengan lebihbaik dan lebih halus lagi ukirannya tetapi tidak pernah lengkap dan sempurna.Maka itu kelemahan dan kekurangan manusia yang mengikut kadar dan ilmuserta kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah Taala. Maka kita menyedari bahawaAllah Ta‟ala adalah Maha Sempurna di dalam mencipta kejadian alam ini.3. Kita melihat akan kejadian langit dan bumi ini dan alam cekerawala ini daripadamanusia, bulan, matahari, haiwan, tumbuh-tumbuhan yang mana setiap jenisdijadikan dengan cukup lengkap dan sempurna. Contohnya manusia yang dijadikanadalah sebaik-baik kejadian iaitu: berakal, bertutur, mendengar dan lain-lain sifatlagi.Dan apabila kita perhatikan alam cekerawala seperti bumi, langit, bulan,matahari dan lain-lain yang mana semuanya dicipta untuk manafaat dan keperluansemua makhluk yang mana semua itu melemahkan akal para cerdik pandaimemikirkan segala kejadian tersebut yang tiada tolok bandingnya. Maka nyatalah disini bahawa penciptanya mempunyai kuasa yang Maha Sempurna, Ilmu yang Mahaluas dan bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang Maha Suci dari segalasifat kekurangan.Sesungguhnya dari Kaedah Syar‟iyyah dan berita para Nabi bahawa yangmenjadikan alam ini ialah Allah s.w.t kerana segala perbuatanNya menunjukkanbekas bagi segala sifat yang Maha Suci dan tidaklah makhluk dapat mengetahuihakikatnya kerana segala makhluk ciptaanNya sentiasa bersifat lemah danmempunyai segala kekurangan. ( Kitab Risalah Tauhid – Abdul Ghani Yahya )Bab 5 : Mengenal Allah S.W.T.1. Mengenal Allah s.w.t adalah fardhu Ain atas tiap-tiap mukallaf denganmengetahui namaNya dan sifat-sifatNya yang bertepatan dengan syarak yangberlandaskan ajaran para Nabi dan Rasul.2. Nama-nama Allah s.w.t (Al-Asma „ul-Husna) dan sifat-sifat yang Maha Besar danMaha Tinggi. Nama Allah s.w.t yang lebih masyhur di antara segala nama-namaNyaialah Allah, disebut lafaz Al-Jalalah (Lafaz yang Maha Besar) dan yang lain daripadaini diketahui melalui Al-Quran dan Al-Hadith. Semuanya sentiasa menjadi sebutanumat Islam contohnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mukmin.
 7. 7. 73. Sifat-sifat yang diketahui oleh mukallaf terbahagi kepada dua bahagian :-1) Mengetahui sifat-sifat Allah s.w.t dengan Ijmali (Ringkas) iaitu bahawa beriktiqaddan berpegang oleh seseorang dengan iktiqad yang putus (jazam) bahawa wajibbagi Allah s.w.t bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan yang layak dengankeadaan ketuhanan dan mustahil atasNya bersifat dengan apa-apa jua sifatkekurangan.2) Mengetahui sifat-sifat Allah s.w.t dengan jalan tafsili (satu persatu) iaitu bahawaberiktiqad dan berpegang oleh seseorang dengan iktiqad yang putus dengan dalilaqli (dengan akal) dan dalil naqli (dengan Al-Quran dan Hadith) bahawa wajib danberiktiqad dengan iktiqad yang putus dengan dalil aqli dan naqli. Maka mustahil atasAllah s.w.t bersifat dengan segala lawan sifatyang wajib tersebut.4. Mengenal Allah s.w.t wajib melalui tiga perkara :-1) Iktiqad yang putus (jazam) iaitu tiada syak, dzan dan waham. Jika iktiqadnya adasalah satu daripada tiga tadi maka tidak dinamakan mengenal Allah s.w.t.2) Muafakat (bersetuju) iktiqad itu dengan yang sebenar (bertepatan dengan iktiqadAhli Sunnah Wal-Jamaah), maka tidak dinamakan mengenal jika iktiqad tidakbertepatan dengan yang sebenar (Ahli Sunnah Wal-Jamaah) seperti iktiqad orangNasrani dan Yahudi.3) Dengan dalil sekalipun dengan dalil ijmali, jika iktiqadnya putus (jazam) sertabertepatan dengan Ahli Sunnah Wal-Jamaah tetapi jika tidak dengan dalil makadinamakan taqlid.5. Iktiqad yang tidak terputus atau tidak bertepatan dengan Ahli Sunnah Wal-Jamaah, maka para ulama membuat persetujuan bahawa menghukum orang itukafir. Dan bagi iktiqad orang bertaqlid itu timbul perselisihan ulama padanya.Mengikut qaul yang muktamad orang yang bertaqlid itu tidak dihukumkan kafir jikataqlidnya putus dengan dihukum mukmin yang menderhaka (jika ia belajar makatidak dihukumkan mukmin yang derhaka).6. Makna taqlid ialah menerima perkataan orang lain dengan tidak mengetahui dalildan keterangan.7. Taqlid terbahagi kepada dua bahagian :-1) Taqlid Jazam (putus)- Iktiqad yang teguh dan tidak akan berubah walaupun orang yang diikuti ituberubah. Maka taqlid ini di sisi Ahli Sunnah Wal-Jamaah sah imannya kerana adamempunyai iktiqad yang jazam (putus).2) Taqlid yang tidak Jazam (Tidak Putus)
 8. 8. 8- Menerima perkataan orang lain dengan tidak teguh sekiranya orang yang diikutiseperti guru-gurunya, ibubapanya atau lainya. Iktiqad mereka berubah-ubahmangikut orang yang diikutinya. Maka taqlid ini dihukumkan tidak sah imannyakerana serupa imannya dengan syak,zhan atau waham(tiada putus).8. Kesimpulannya iman orang yang bertaqlid sentiasa di dalam bahaya ataubimbang dan tergantung kebenarannya atas orang yang diikutinya. Jika benarperjalanan orang yang diikutinya seperti guru-gurunya maka mengikutnya selamat,tetapi jika sebaliknya binasalah mereka.9. Hendaklah seseorang itu bersungguh-sungguh menuntut Ilmu Tauhid yang sahihsupaya terlepas ia daripada syak dan waham dalam iman kerana di akhir zaman initerdapat ramai ahli-ahli bida‟ah.10. Taqlid itu membawa mudharat kerana jalan membawa kepada sesat yang amathina yang tiada layak pada seseorang manusia. Rujukan : ( Kitab Risalah Tauhid –Abdul Ghani Yahya )Bab 6 : Sifat 20Sifat dua puluh merupakan sistem pengenalan terhadap Allah s.w.t yangsangat mudah sekali, kerana menghafalnya lebih mudah dari menghafal al-Qur`an,para sahabat Rasul telah menghafal al-Qur`an, jadi di dalam al-Qur`an sendiri telahdisebut sifat-sifat Allah, dengan makna lain mereka telah menghafal sifat-sifat Allahmelalui al-Qur`an, jadi jika umat Islam di suruh untuk menghafal sifat 20 dengan dalilNaqli ( al-Qur`an dan Hadis ) dan akal itu lebih mudah dari pada menghafal seluruhal-Qur`an.Sifat-sifat Allah terlalu banyak sekali, baik disebutkan didalam al-Qur`anmahupun didalam hadis Rasul, jadi jika umat Islam di suruh untuk menghafal seluruhsifat -sifat yang ada, ini merupakan sesuatu yang memberatkan bagi umat Islam,sementara pengajian sifat dua puluh memudahkan umat Islam dengan menyebutkansifat-sifat yang paling berpengaruh dari seluruh sifat-sifat yang lainnya, sebab jikasifat 20 ini tidak ada, maka sifat-sifat yang lain pun tidak akan ada pula, sebab itulahsifat-sifat Allah yang lain itu bergantung kepada sifat 20, dengan makna jika sifatwujud Allah tidak ada maka sifat pengampun, pemurah, penyayang dan lain-lainnyajuga tidak ada, jika sifat qidam Allah tidak ada maka sifat menciptakan, memberi,kuat dan lain-lainnya juga tidak akan ada.Adalah sifat-sifat yang wajib bagi Allah s.w.t. yang wajib bagi Allah yang wajibdiketahui dengan tafsil ( satu persatu ) iaitu 20 sifat :1. Wujud : Ertinya AdaIaitu tetap dan benar yang wajib bagi zat Allah Taala yang tiada disebabkandengan sesuatu sebab. Maka wujud ( Ada ) – disisi Imam Fakhru Razi dan ImamAbu Mansur Al-Maturidi bukan ia ain maujud dan bukan lain daripada ain maujud ,
 9. 9. 9maka atas qaul ini adalah wujud itu Haliyyah ( yang menepati antara ada dengantiada) .Tetapi pada pendapat Imam Abu Hassan Al-Ashaari wujud itu ain Al-maujud ,kerana wujud itu zat maujud kerana tidak disebutkan wujud melainkan kepada zat.Kepercayaan bahawa wujudnya Allah s.w.t. bukan sahaja di sisi agama Islam tetapisemua kepercayaan di dalam dunia ini mengaku menyatakan Tuhan itu ada.Firman Allah s.w.t. yang bermaksud :" Dan jika kamu tanya orang-orang kafir itu siapa yang menjadikan langit dan buminescaya berkata mereka itu Allah yang menjadikan……………"( Surah Luqman :Ayat 25 )Sifat Wujud ini mesti ada pada tuhan yang di sembah jika tidak ada maka diatidak berhak dianggap tuhan, sementara dalil yang di petik darial-Qur`an adalah :-Ertinya : Tidakkah kamu memikirkan keadaan air mani yang kamu pancarkan( ke dalam rahim )? ( 58 ) Adakah kamu yang menciptakannya atau kami yangmenciptakannya? ( 59 ) Kamilah yang menentukan kematian diantara kamu, danKami tidak sekali-kali dapat dikalahkan atau dilemahkan ( 60 ).2. Qidam : Ertinya SediaPada hakikatnya menafikan ada permulaan wujud Allah s.w.t kerana Allahs.w.t. menjadikan tiap-tiap suatu yang ada, yang demikian tidak dapat tidakkeadaannya lebih dahulu daripada tiap-tiap sesuatu itu. Jika sekiranya Allah Taalatidak lebih dahulu daripada tiap-tiap sesuatu, maka hukumnya adalah mustahil danbatil. Maka apabila disebut Allah s.w.t. bersifat Qidam maka jadilah ia qadim. Didalam Ilmu Tauhid ada satu perkataan yang sama maknanya dengan Qadim iaituAzali. Setengah ulama menyatakan bahawa kedua-dua perkataan ini samamaknanya iaitu sesuatu yang tiada permulaan baginya. Maka qadim itu khas danazali itu am. Dan bagi tiap-tiap qadim itu azali tetapi tidak boleh sebaliknya, iaitu tiap-tiap azali tidak boleh disebut qadim. Adalah qadim dengan nisbah kepada namaterbahagi kepada empat bahagian :1 ) Qadim Sifati ( Tiada permulaan sifat Allah Taala )2 ) Qadim Zati ( Tiada permulaan zat Allah Taala )3 ) Qadim Idhafi ( Terdahulu sesuatu atas sesuatu seperti terdahulu bapa nisbahkepada anak )
 10. 10. 104 ) Qadim Zamani ( Lalu masa atas sesuatu sekurang-kurangnya satu tahun ) MakaQadim Haqiqi ( Qadim Sifati dan Qadim Zati ) tidak harus dikatakan lain daripadaAllah Taala.Allah s.w.t bersifatkan qadim maksudnya wujud Allah s.w.t tidak didahuluioleh tiada, jika sesuatu didahului oleh tiada maka sesuatu itu tidak boleh disebuttuhan. Dalilnya :Ertinya : Dia-lah yang awal dan yang akhir ( al-Hadid 3 ).Tidak semestinya jika al-Qur`an tidak menggunakannya untuk sifat Allahberarti tidak boleh gunakan, selama maksud sifat itu terdapat didalam al-Qur`an dantelah menjadi istilah yang di terima oleh ulama maka sifat itu boleh digunakan, sebabImam Abu Hanifah, Imam Tohawi dan lain-lainnya juga menggunakan kalimat ini.Sifat qidam juga telah di riwayatkan di Imam Ibnu Majah, Imam al-Hakim didalamMustadrak, juga terdapat didalam sunan Ab Daud.3. Baqa : Ertinya KekalSentiasa ada, kekal ada dan tiada akhirnya Allah s.w.t . Pada hakikatnya ialahmenafikan ada kesudahan bagi wujud Allah Taala. Adapun yang lain daripada AllahTaala , ada yang kekal dan tidak binasa Selama-lamanya tetapi bukan dinamakankekal yang hakiki ( yang sebenar ) Bahkan kekal yang aradhi ( yang mendatang juaseperti Arasy, Luh Mahfuz, Qalam, Kursi, Roh, Syurga, Neraka, jisim atau jasad paraNabi dan Rasul ).Allah berfirman :Ertinya : Dan kekallah Zat Tuhan mu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. ( ar-Rahman 27 ).Perkara –perkara tersebut kekal secara mendatang tatkala ia bertakluqdengan Sifat dan Qudrat dan Iradat Allah Taala pada mengekalkannya. Segala jisimsemuanya binasa melainkan ajbu Az-zanabi ( tulang kecil seperti biji sawi letaknyadi tungking manusia, itulah benih anak Adam ketika bangkit daripada kubur kelak ).Jasad semua nabi-nabi dan jasad orang-orang syahid berjihad Fi Sabilillah yangmana ianya adalah kekal aradhi jua. Disini nyatalah perkara yang diiktibarkanpermulaan dan kesudahan itu terbahagi kepada tiga bahagian :1) Tiada permulaan dan tiada kesudahan iaitu zat dan sifat Alllah s.w.t.2) Ada permulaan tetapi tiada kesudahan iaitu seperti Arash , Luh Mahfuz , syurgadan lain-lain lagi.3) Ada permulaan dan ada kesudahan iaitu segala makhluk yang lain daripadaperkara yang diatas tadi ( Kedua ).
 11. 11. 114. Mukhalafatuhu Taala Lilhawadith. Ertinya : Bersalahan Allah Taala dengansegala yang baharu.Pada zat , sifat atau perbuatannya sama ada yang baru , yang telah ada atauyang belum ada. Pada hakikat nya adalah menafikan Allah Taala menyerupaidengan yang baharu pada zatnya, sifatnya atau perbuatannya.Sesungguhnya zat Allah Taala bukannya berjirim dan bukan aradh Dan tiadasesekali zatnya berdarah , berdaging , bertulang dan juga bukan jenis leburan ,tumbuh-tumbuhan , tiada berpihak ,tiada bertempat dan tiada dalam masa. Dansesungguhnya sifat Allah Taala itu tiada bersamaan dengan sifat yang baharukerana sifat Allah Taala itu qadim lagi azali dan melengkapi taaluqnya. Sifat Sama (Maha Mendengar ) bagi Allah Taala bertaaluq ia pada segala maujudat tetapi bagimendengar pada makhluk hanya pada suara sahaja. Sesungguhnya di dalam Al-Quraan dan Al-Hadith yang menyebut muka dan tangan Allah s.w.t. , makaperkataan itu hendaklah kita iktiqadkan thabit ( tetap ) secara yang layak denganAllah Taala Yang Maha Suci daripada berjisim dan Maha Suci Allah Taala bersifatdengan segala sifat yang baharu.11. …..tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Mahamendengar dan Melihat.(As-Syura: 11)5. Qiamuhu Taala Binafsihi : Ertinya : Berdiri Allah Taala dengan sendirinya.Tidak berkehendak kepada tempat berdiri ( pada zat ) dan tidak berkehendakkepada yang menjadikannyaMaka hakikatnya ibarat daripada menafikan Allah s.w.t. berkehendak kepadatempat berdiri dan kepada yang menjadikannya. Allah s.w.t itu terkaya dan tidakberhajat kepada sesuatu sama ada pada perbuatannya atau hukumannya. Allahs.w.t menjadikan tiap-tiap sesuatu dan mengadakan undang-undang semuanyauntuk faedah dan maslahah yang kembali kepada sekalian makhluk.Allah s.w.t menjadikan sesuatu ( segala makhluk ) adalah kerana kelebihandan belas kasihannya bukan berhajat kepada faedah. Allah s.w.t. Maha Terkayadaripada mengambil apa-apa manfaat di atas ketaatan hamba-hambanya dan tidaksesekali menjadi mudarat kepada Allah Taala atas sebab kemaksiatan dankemungkaran hamba-hambanya. Apa yang diperintahkan atau ditegah pada hamba-hambanya adalah perkara yang kembali faedah dan manafaatnya kepada hamba-hamba-nya jua.Firman Allah s.w.t. yang bermaksud :" Barangsiapa berbuat amal yang soleh ( baik ) maka pahalanya itu pada dirinya juadan barangsiapa berbuat jahat maka bala-sannya ( seksaannya ) itu tertanggung keatas dirinya jua ".( Surah Fussilat : Ayat 46 )
 12. 12. 12Syeikh Suhaimi r.a.h berkata adalah segala yang maujudat itu dengan nisbahberkehendak kepada tempat dan kepada yang menjadikannya, terbahagi kepadaempat bahagian :1) Terkaya daripada tempat berdiri dan daripada yang menjadi- kannya iaitu zatAllah s.w.t.2) Berkehendak kepada tempat berdiri dan kepada yang menjadikannya iaitu segalaaradh ( segala sifat yang baharu ).3) Terkaya daripada zat tempat berdiri tetapi berkehendak kepada yangmenjadikannya iaitu segala jirim. ( Segala zat yang baharu ) .4) Terkaya daripada yang menjadikannya dan berdiri ia pada zat iaitu sifat AllahTaala.6. Al – Wahdaniyyah.Ertinya : EsaEsa Allah Taala pada zat , pada sifat dan pada perbuatan. Maka hakikatnyaibarat daripada menafikan berbilang pada zat , pada sifat dan pada perbuatan samaada bilangan yang muttasil ( yang berhubung ) atau bilangan yang munfasil ( yangbercerai ).Makna Esa Allah s.w.t. pada zat itu iaitu menafikan Kam Muttasil pada Zat (menafikan bilangan yang berhubung dengan zat ) seperti tiada zat Allah Taalatersusun daripada darah , daging , tulang ,urat dan lain-lain. Menafikan KamMunfasil pada zat ( menafikan bilangan yang bercerai pada zat Allah Taala )sepertitiada zat yang lain menyamai zat Allah Taala.Makna Esa Allah s.w.t pada sifat iaitu menafikan Kam muttasil pada Sifat (menafikan bilangan yang berhubung pada sifatnya ) iaitu tidak sekali-kali bagi AllahTaala pada satu-satu jenis sifatnya dua qudrat dan menafikan Kam Munfasil padasifat ( menafikan bilangan–bilangan yang bercerai pada sifat ) iaitu tidak ada sifatyang lain menyamai sebagaimana sifat Allah s.w.t. yang Maha Sempurna.Makna Esa Allah s.w.t. pada perbuatan iaitu menafikan Kam Muttasil padaperbuatan ( menafikan bilangan yang bercerai–cerai pada perbuatan ) iaitu tidak adaperbuatan yang lain menyamai seperti perbuatan Allah bahkan segala apa yangberlaku di dalam alam semuanya perbuatan Allah s.w.t sama ada perbuatan itu baikrupanya dan hakikatnya seperti iman dan taat atau jahat rupanya tiada pada hakikat-nya seperti kufur dan maksiat sama ada perbuatan dirinya atau perbuatan yanglainnya ,semuanya perbuatan Allah s.w.t dan tidak sekali-kali hamba mempunyaiperbuatan pada hakikatnya hanya pada usaha dan ikhtiar yang tiada memberibekas.Maka wajiblah bagi Allah Taala bersifat Wahdaniyyah dan ternafi bagi Kamyang lima itu iaitu :
 13. 13. 131) Kam Muttasil pada zat.2) Kam Munfasil pada zat.3) Kam Muttasil pada sifat.4) Kam Munfasil pada sifat.5) Kam Munfasil pada perbuatan.Maka tiada zat yang lain , sifat yang lain dan perbuatan yang lain menyamaidengan zat , sifat dan perbuatan Allah s.w.t .Dan tertolak segala kepercayaan-kepercayaan yang membawa kepada menyengutukan Allah Taala dan perkara-perkara yang menjejaskan serta merosakkan iman.7. Al – Qudrah. Ertinya: peKuasaKuasa qudrah Allah s.w.t. memberi bekas pada mengadakan meniadakantiap-tiap sesuatu. Pada hakikatnya ialah satu sifat yang qadim lagi azali yang thabit(tetap) berdiri pada zat Allah s.w.t. yang mengadakan tiap-tiap yang ada danmeniadakan tiap-tiap yang tiada bersetuju dengan iradah.Adalah bagi manusia itu usaha dan ikhtiar tidak boleh memberi bekas padamengadakan atau meniadakan , hanya usaha dan ikhtiar pada jalan menjayakansesuatu. Kepercayaan dan iktiqad manusia di dalam perkara ini berbagai-bagaifikiran dan fahaman seterusnya membawa berbagai-bagai kepercayaan dan iktiqad.1) Iktiqad Qadariah :Perkataan qadariah iaitu nisbah kepada qudrat . Maksudnya orang yangberiktiqad akan segala perbuatan yang dilakukan manusia itu sama ada baik ataujahat semuanya terbit atau berpunca daripada usaha dan ikhtiar manusia itu sendiridan sedikitpun tiada bersangkut-paut dengan kuasa Allah s.w.t.2) Iktiqad Jabariah :Perkataan Jabariah itu nisbah kepada Jabar ( Tergagah ) dan maksudnyaorang yang beriktiqad manusia dan makhluk bergantung kepada qadak dan qadarAllah semata-mata ( tiada usaha dan ikhtiar atau boleh memilih samasekali ).3) Iktiqad Ahli Sunnah Wal – Jamaah :Perkataan Ahli Sunnah Wal Jamaahialah orang yang mengikut perjalananNabi dan perjalanan orang-orang Islam iaitu beriktiqad bahawa hamba itu tidakdigagahi semata-mata dan tidak memberi bekas segala perbuatan yangdisengajanya, tetapi ada perbuatan yang di sengaja pada zahir itu yang dikatakanusaha dan ikhtiar yang tiada memberi bekas sebenarnya sengaja hamba itudaripada Allah Ta;ala jua. Maka pada segala makhluk ada usaha dan ikhtiar padazahir dan tergagah pada batin dan ikhtiar serta usaha hamba adalah tempat
 14. 14. 14pergantungan taklif (hukum) ke atasnya dengan suruhan dan tegahan ( ada pahaladan dosa ).8. Al – Iradah. Ertinya : MenghendakiMenghendaki Allah Taala. Maksudnya menentukan segala mumkin tentangadanya atau tiadanya. Sebenarnya adalah sifat yang qadim lagi azali thabit berdiripada Zat Allah Taala yang menentukan segala perkara yang harus atau setengahyang harus atas mumkin . Maka Allah Taala yang selayaknya menghendaki tiap-tiapsesuatu apa yang diperbuatnya.Umat Islam beriktiqad akan segala hal yang telah berlaku dan yang akanberlaku adalah dengan mendapat ketentuan daripada Allah Taala tentang rezeki ,umur , baik , jahat , kaya , miskin dan sebagainya serta wajib pula beriktiqadmanusia ada mempunyai nasib ( bahagian ) di dalam dunia ini sebagaimana firmanAllah s.w.t. yang bermaksud :" Janganlah kamu lupakan nasib (bahagian) kamu di dalam dunia ".(Surah Al –Qasash : Ayat 77)Kesimpulannya ialah umat Islam mestilah bersungguh-sungguh untukkemajuan di dunia dan akhirat di mana menjunjung titah perintah Allah Taaladanmenjauhi akan segala larangan dan tegahannyadan bermohon dan berserah kepadaAllah s.w.t.9. Al – Ilmu. Ertinya : MengetahuiMengetahui Allah Taala. Maksudnya nyata dan terang meliputi tiap-tiapsesuatu sama ada yang Maujud (ada) atau yang Maadum ( tiada ). Hakikatnya ialahsatu sifat yang tetap ada ( thabit ) qadim lagi azali berdiri pada zat Allah Taala.Allah Taala Maha Mengetahui akan segala sesuatu sama ada perkara Itutersembunyi atau rahsia dan juga yang terang dan nyata. Maka Ilmu Allah TaalaMaha Luas meliputi tiap-tiap sesuatu di Alam yang fana ini.10. Al – Hayat .Ertinya : HidupHidup Allah Taala. Hakikatnya ialah satu sifat yang tetap qadim lagi azaliberdiri pada zat Allah Ta‟ala. Segala sifat yang ada berdiri pada zat daripada sifatIdrak ( pendapat )Iaitu : sifat qudrat , iradat , Ilmu , Sama‟ Bashar dan Kalam.11. Al - Samu’ : Ertinya : peDengar Allah Taala.Mendengar Allah Taala. Hakikatnya ialah sifat yang tetap ada yang qadimlagi azali berdiri pada Zat Allah Ta‟ala. Iaitu dengan terang dan nyata pada tiap-tiapyang maujud sama ada yang maujud itu qadim seperti ia mendengar kalamnya atauyang ada itu harus sama ada atau telah ada atau yang akan diadakan. Tiada terhijab( terdinding ) seperti dengan sebab jauh , bising , bersuara , tidak bersuara dan
 15. 15. 15sebagainya. Allah Taala Maha Mendengar akan segala yang terang dan yangtersembunyi. Sebagaimana firman Allah Taala yang bermaksud :"Dan ingatlah Allah sentiasa Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".(Surah An-Nisaa - Ayat 148)12. Al – Bashar : Ertinya : peLihatMelihat Allah Taala .Hakikatnya ialah satu sifat yang tetap ada yang qadimlagi azali berdiri pada zat Allah Taala. Allah Taala wajib bersifat Maha Melihat samaada yang dapat dilihat oleh manusia atau tidak , jauh atau dekat , terang atau gelap ,zahir atau tersembunyi dan sebagainya. Firman Allah Taala yang bermaksud :" Dan Allah Maha Melihat akan segala yang mereka kerjakan ".( Surah AliImran - Ayat 163 )13 . Al – Kalam : Ertinya :peKataBerkata-kata Allah Taala. Hakikatnya ialah satu sifat yang tetap ada , yangqadim lagi azali, berdiri pada zat Allah Taala. Menunjukkan apa yang diketahui olehilmu daripada yang wajib, maka ia menunjukkan atas yang wajib sebagaimanafirman Allah Taala yang bermaksud :" Aku Allah , tiada tuhan melainkan Aku .........".( Surah Taha - Ayat 14 )Dan daripada yang mustahil sebagaimana firman Allah Taala yang bermaksud :"...( kata orang Nasrani ) bahawasanya Allah Taala yang ketiga daripada tiga...". (Al-Maidah - 73 )Dan daripada yang harus sebagaimana firman Allah Taala yang bermaksud :"Padahal Allah yang mencipta kamu dan benda-benda yang kamu perbuat itu".(Ash.Shaffaat- 96 )Kalam Allah Taala itu satu sifat jua tiada berbilang.Tetapi ia berbagai-bagaijika dipandang dari perkara yang dikatakan iaitu :1) Menunjuk kepada amar ( perintah ) seperti tuntutan mendirikan solat dan lain-lainkefarduan.2) Menunjuk kepada nahyu ( tegahan ) seperti tegahan mencuri dan lain-lainlarangan.3) Menunjuk kepada khabar ( berita ) seperti kisah-kisah Firaun dan lain-lain.4) Menunjuk kepada waad ( janji baik ) seperti orang yan taat dan beramal solehakan dapat balasan syurga dan lain-lain.
 16. 16. 165) Menunjuk kepada waud ( janji balasan seksa ) seperti orang yang menderhakakepada ibubapa akan dibalas dengan azab seksa yang amat berat.14. Kaunuhu Qadiran :Ertinya keadaan Allah Taala Yang Berkuasa Mengadakan Dan Mentiadakan.Hakikatnya iaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Taala , tiada ia maujud dan tiadaia maadum , iaitu lain daripada sifat Qudrat.15.Kaunuhu Muridan :Ertinya keadaan Allah Taala Yang Menghendaki dan menentukan tiap-tiapsesuatu. Hakikatnya iaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Taala , tiada ia maujuddan tiada ia maadum , iaitu lain daripada sifat Iradat.16.Kaunuhu Aliman : Ertinya : Keadaan Allah Taala Yang Mengetahui akanTiap-tiap sesuatu.Hakikatnya iaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Taala , tiada ia maujuddan tiada ia maadum , iaitu lain daripada sifat Al-Ilmu.17.Kaunuhu Haiyan : Ertinya : Keadaan Allah Taala Yang Hidup.Hakikatnya iaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Taala, tiada ia maujuddan tiada ia maadum , iaitu lain daripada sifat Hayat.18.Kaunuhu Samian : Ertinya : Keadaan Allah Taala Yang Mendengar akantiap-tiap yang Maujud.Hakikatnya iaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Taala, tiada ia maujuddan tiada ia maadum, iaitu lain daripada sifat Sama.19.Kaunuhu Bashiran : Ertinya : Keadaan Allah Taala Yang Melihat akan tiap-tiap yang Maujudat ( Benda yang ada ).Hakikatnya iaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Taala, tiada ia maujuddan tiada ia maadum , iaitu lain daripada sifat Bashar.20.Kaunuhu Mutakalliman : Ertinya : Keadaan Allah Taala Yang Berkata-kata.Hakikatnya iaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Taala, tiada ia maujuddan tiada ia maadum , iaitu lain daripada sifat Qudrat.Bab 7 : Sifat Mustahil Bagi Allah s.w.tWajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui sifat-sifat yang mustahil bagi Allahyang menjadi lawan daripada dua puluh sifat yang wajib baginya. Maka dengansebab itulah di nyatakan di sini sifat-sifat yang mustahil satu-persatu :1. „Adam beerti “tiada”
 17. 17. 172. Huduth beerti “baharu”3. Fana‟ beerti “binasa”4. Mumathalatuhu Lilhawadith beerti “menyerupai makhluk”5. Qiyamuhu Bighayrih beerti “berdiri dengan yang lain”6. Ta‟addud beerti “berbilang-bilang”7. „Ajz beerti “lemah”8. Karahah beerti “terpaksa”9. Jahl beerti “jahil/bodoh”10. Mawt beerti “mati”11. Samam beerti “tuli”12. „Umy beerti “buta”13. Bukm beerti “bisu”14. Kaunuhu „Ajizan beerti “keadaannya yang lemah”15. Kaunuhu Karihan beerti “keadaannya yang terpaksa”16. Kaunuhu Jahilan beerti “keadaannya yang jahil/bodoh”17. Kaunuhu Mayyitan beerti “keadaannya yang mati”18. Kaunuhu Asam beerti “keadaannya yang tuli”19. Kaunuhu A‟ma beerti “keadaannya yang buta”20. Kaunuhu Abkam beerti “keadaannya yang bisu”Bab 8: Sifat Harus Bagi Allah s.w.tAdalah sifat yang harus pada hak Allah Ta‟ala hanya satu sahaja iaitu Harusbagi Allah mengadakan sesuatu atau tidak mengadakan sesuatu atau di sebutsebagai mumkin. Mumkin ialah sesuatu yang harus ada dan tiada.(Rujukan Buku: Tauhid Dalam Tasauf, Penulis: Jihad, Terbitan: Edaran ProaktifSdn.Bhd. Cetakan pertama 2005).
 18. 18. 18Fikah Ibadah.Bab 1 : Taharah / Bersuci1. Definisi :i) Dari segi bahasa : Suci dan bersihii) Dari segi istilah syarak : Suci dan bersih daripada najis atau hadas.2. Taharah ialah anak kunci dan syarat sah salat.3. Hukum taharah ialah WAJIB di atas tiap-tiap mukalaf lelaki dan perempuan.4. Dalil naqli tentang suruhan bersuci adalah sebagaimana firman Allah s.w.t. dalamSurah al-Anfal, ayat 11 yang bermaksud :" Dan (ingatlah ketika) Dia menurunkan kepada kamu hujan daripada langit untukmensucikan kamu dengannya... "Rasulullah s.a.w. pernah bersabda, bermaksud:" Agama islam itu diasaskan di ataskebersihan"5. Tujuan taharah ialah bagi membolehkan seseorang itu menunaikan solat danibadah-ibadah yang lain.6. Hikmah disuruh melakukan taharah ialah kerana semua ibadah khusus yang kitalakukan itu adalah perbuatan mengadap dan menyembah Allah Taala. Oleh ituuntuk melakukannya, maka wajiblah berada di dalam keadaan suci sebagaimengagungkan kebesaran Allah s.w.t. .7. Faedah melakukan taharah ialah supaya badan menjadi bersih, sihat dan terjauhdaripada penyakit serta mendatangkan kegembiraan kepada orang yangmelaksanakannya.8. Syarat wajib taharah ialah :Islam
 19. 19. 19BerakalBalighMasuk waktu ( Untuk mendirikan solat fardhu ).Tidak lupaTidak dipaksaBerhenti darah haid dan nifasAda air atau debu tanah yang suci.Berdaya melakukannya mengikut kemampuan.9. Taharah adalah sebagai bukti bahawa Islam amat mementingkan kebersihan dankesucian.10. Ahli fiqh bersepakat mengatakan harus bersuci dengan air yang suci (mutlaq)sebagaimana firman Allah:025.048Maksudnya :"Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa khabar gembira dekat sebelumkedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih"11. Selain itu, harus menggunakan kertas atau batu ketika beristinja dan tanah ataudebu tanah sebagai ganti air bagi mengharuskan solat yang dikenali sebagaitayammum.12. Jelasnya, alat–alat untuk bersuci itu ialah:Air mutlaq, iaitu air semata-mata tanpa disertakan dengan sesuatu tambahanatau sesuatu sifat. Air mutlaq ini terbahagi kepada beberapa bahagian:o Air yang turun daripada langit. Ia terbahagi kepada tiga, iaitu air hujan,air salji yang menjadi cair dan air embun.o Air yang terbit daripada bumi. Ia terbahagi kepada empat, iaitu air yangterbit daripada mata air, air perigi, air sungai dan air laut.Tanah, boleh menyucikan jika tidak digunakan untuk sesuatu fardhu dan tidakbercampur dengan sesuatu. Firman Allah:004.043
 20. 20. 20“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu solat, sedang kamu dalam keadaanmabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pulamenghampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan berjunub), terkecuali sekadarberlalu sahaja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau dalam bermusafir ataukembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudiankamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik(suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagiMaha Pengampun. ” (Surah Al-Nisa‟, 4:43)3. Samak, iaitu membuang bahan-bahan lebihan yang melekat pada kulit dan yangmerosakkannya sekira-kira jika direndam atau dibasuh dengan air sesudah disamak,maka kulit itu tetap tidak busuk atau rosak.4. Takhallul, iaitu arak bertukar menjadi cuka tanpa dimasukkan sesuatu bahan kedalamnya.Rujukan Kitab :1) Kitab Mattlaal Badrain oleh Syeikh Muhammad bin Daud Al-Fatani2) Ringkasan Ibadah oleh Ibnu Rahmat .3) Kitab Minhajul Muslim oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi .4) 4) Fiqh Syafii oleh Hj.Idris Ahmad S.H.Bab 2: NajisPENGERTIAN NAJISDari segi bahasa, najis bererti benda kotor seperti darah, air kencing dan tahi.Dari segi syara`, najis bermaksud segala kekotoran yang menghalang sahnyasolat.PEMBAHAGIAN NAJISNajis dari segi „ainnya terbahagi kepada dua:1. Najis haqiqiyy, iaitu benda kotor sama ada beku atau cair dan sama ada dapatdilihat atau tidak. Ia terbahagi kepada tiga:
 21. 21. 21i. Mughallazah (berat), iaitu anjing, khinzir dan yang lahir daripada kedua-duanyaatau salah satunya.ii. Mukhaffafah (ringan), iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang tidak makan selainmenyusu dan belum mencapai umur dua tahun.iii. Mutawassitah (pertengahan), iaitu selain dari dua jenis di atas seperti darah,nanah, tahi dan sebagainya.Semua bangkai binatang adalah najis kecuali ikan dan belalang. Kulit bangkaibinatang menjadi suci apabila disamak kecuali kulit khinzir, anjing dan yang lahirdaripada kedua-duanya atau salah satunya.2. Najis hukmiyy, iaitu kekotoran yang ada pada bahagian tubuh badan iaitu hadathkecil yang dapat dihilangkan dengan berwudhu‟ dan hadath besar (janabah) yangdapat dihilangkan dengan mandi, atau tayammum apabila ketiadaan air atau uzurdaripada menggunakan air.Bahagian NajisNajis „Aini Dan Najis Hukmi. Najis terbahagi kepada dua bentuk, iaitu najis „aini dannajishukmi.Pertama: Najis „aini, iaitu dzat („ain) najis tersebut atau sifatnya;iaitu rasa, warna dan bau yang boleh dikesan dengan pancaindera. Kedua: Najishukmi, iaitu dzat („ain) najis dan sifatnya yang tidakboleh dikesan denganpancaindera, oleh sebab tersembunyi, tidakkelihatan atau hilang kesan najistersebut; seperti air kencing yangtelah keringCara Membersihkan Najis ‘Aini Dan HukmiCara membersihkan atau menyucikan bahagian atau tempat yangmampat (bukan jenis cecair) yang terkena najis adalah sepertiberikut:1. Najis ‘AiniSesuatu bahagian atau tempat yang terkena selain najismughallazhah (anjing danbabi), cara membersihkannya ialahmenghilangkan dzat najis tersebut terlebih
 22. 22. 22dahulu. Kemudiandiikuti dengan cucian atau basuhan (jirusan) menggunakan airmuthlaq yangmenghilangkan atau menghapuskan sifat najis iaiturasa, warna dan bau. Jika perlumenggunakan seumpama sabundan dia mampu mengadakannya, maka hendaklah digunakan.Manakala sesuatu bahagian atau tempat yang terkena najismughallazhah (anjingdan babi), maka cara membersihkannya ataumenyucikannya ialah dengan caramenyertu. Caranya ialahbahagian yang terkena najis itu hendaklah dibasuh sebanyak 7 kalidengan airmuthlaq, salah satu daripadanya hendaklah air yangbercampur dengan tanah yangsuci dengan kadar sekira-kira keruhair tersebut. Perlu juga diingat, jika masih terdapat dzat najis, makahendaklahterlebih dahulu dihilangkan dzat najis itu kemudianbarulah dilakukan sertu.Perkara ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh AbuHurairah Radhiallahu„anhu, Rasulullah Shallallahu „alaihiwasallam bersabda:Maksudnya: “Apabila anjingmenjilat pada bejana salah seorangdi antara kamu, maka cucilah ia dengan tujuhkali cucian, salahsatunya (air) yang bercampur dengan tanah.” (Hadis riwayat al-Baihaqi)Keadaan yang dituntut untuk menyertu sesuatu bahagian atautempat yang terkenanajis mughallazhah ialah apabila salah satuatau kedua-dua pihak itu dalamkeadaan basah, sama ada keranamenyentuh atau tersentuh najis tersebut atausuatu bahagian atautempat itu menjadi najis disebabkan olehnya.2. Najis HukmiCara membersihkan atau menyucikan bahagian atau tempat yangterkena najishukmi, iaitu yang tidak lagi didapati dzat dan sifat(bau, rasa dan warna) najis,seperti kencing yang telah kering, ialahmemadai dengan menjirus (mengalirkan) air ke atasnya sebanyaksatu kali jirusan.Memadai, yakni terhasil, kebersihan dan kesucianbahagian atau tempat yangterkena najis itu walaupun tanpadilakukan oleh sesiapa (pelaku), umpama bahagian atau tempat itudijirus ataudisirami oleh air hujan.Manakala cara menyucikan najis hukmi daripada jenisnajismughallazhah yang sudah hilang dzat dan sifatnya ialah dengancara menyertu
 23. 23. 23sepertimana yang telah dijelaskan terdahulu.Kesan Najis „Aini Sukar Dihilangkan Atau DihapuskanDalam keadaan tertentu,walaupun dzat najis itu dapat dihilangkan,namun kadang-kala terdapat kesukaranuntuk menghilangkankeseluruhan kesan atau sifat najis, seumpama kesan warna darahdan bau arakyang sukar untuk dihilangkan.Jika ini yang berlaku, memadailah dengan menghilangkan duadaripada tiga sifatnajis, umpamanya rasa dan warna atau rasa danbau. Akan tetapi hendaklahdigosok dengan bersungguh-sungguhterlebih dahulu bahagian atau tempat yang masih ada kesan bauatau warna denganair sebanyak 3 kali. Setelah dilakukansedemikian dan masih juga terdapat bau atauwarna najis,sekalipun daripada najis mughallazhah, maka bahagian atau tempatitu dianggapsudah bersih atau suci. Sekiranya dia berupaya untukmenghilangkan kesan najistersebut selepas itu, maka tidak wajibke atasnya lagi untukmenghilangkannya.Adapun sifat „rasa‟ daripada najis tersebut, mestilahdihilangkan,kecuali jika terdapat keuzuran, maka ia adalah dimaafkan.Maksudkeuzuran di sini rasa najis itu tidak hilang melainkan dengandipotongbahagian yang terkena najis itu. Sekiranya kemudiandaripada itu dia berupayauntuk menghilangkan „rasa‟ najistersebut, maka wajib menghilangkannya.Manakala dalam menentukan rasa dan bau najis tersebut sudahhilang atau belum,adalah memadai dengan adanya sangkaan yangkuat bahawa rasa dan bau najis itusudah hilang dan ianya tidakwajib diuji dengan merasanya ataupun menghidunya.NAJIS YANG DIMAAFKANTiada sebarang najis yang dimaafkan. Walaupun begitu, syara` memberikemaafan terhadap kadar benda najis yang sedikit yang sulit untuk dielakkan, begitujuga untuk memudahkan dan bertolak ansur kepada umatnya. Oleh yang demikian,najis-najis berikut adalah dimaafkan:1. Najis yang tidak dapat dilihat oleh pandangan sederhana seperti darah yangsedikit dan percikan air kencing.2. Darah jerawat, darah bisul, darah kudis atau kurap dan nanah.3. Darah binatang yang tidak mengalir darahnya seperti kutu, nyamuk, agas danpijat.
 24. 24. 244. Tempat berbekam, najis lalat, kencing tidak lawas, darah istihadhah, air kurapatau kudis.CARA MENYUCI NAJISCara menghilangkan najis ialah dengan beristinja‟, membasuh danmenyamak.Cara menyucikan najis haqiqiyy pula adalah seperti berikut:1. Najis mughallazah (berat): Hendaklah dihilangkan „ain najis itu terlebih dahulu,kemudian barulah dibasuh dengan air sebanyak tujuh kali, salah satu daripadanyabercampur dengan tanah sehingga hilang sifatnya (warna, bau dan rasa).2. Najis mutawassitah (pertengahan)Hendaklah dihilangkan „ain najis itu terlebih dahulu, kemudian barulahdibasuh tempat kena najis dengan air sehingga hilang sifatnya (warna, bau danrasa). Setengah pendapat mengatakan hendaklah dihilang ain najis terlebih dahuludan dibasuh hingga 3 kali bagi menghilang sifat najis.3. Najis mukhaffafah (ringan)Hendaklah dihilangkan `ain najis itu terlebih dahulu, kemudian cukup sekadardirenjiskan atau dialirkan air ke atasnya.*Untuk menyucikan najis hukmiyy iaitu yang tiada warna, bau dan rasa ialah denganmengalirkan air ke atas tempat yang terkena najis tersebut.Bab 3: HadathPENGERTIAN HADATHHadath dari segi bahasa bererti sesuatu yang datang atau berlaku.Hadath dari segi syara„ bermaksud sesuatu yang berlaku pada tubuh badanyang menyebabkan tidak sah sesuatu ibadah.Ia terbahagi kepada hadath kecil dan hadath besar.1. Hadath kecil ialah sesuatu perkara yang membatalkan wudhu‟.2. Hadath besar ialah sesuatu perkara yang mewajibkan mandi.SEBAB HADATH DAN KESANNYA
 25. 25. 25Sebab hadath kecil adalah sebab yang membatalkan wudhu‟. Maka kesandaripada berhadath kecil adalah terbatalnya wudhu‟ dan diharamkan untukmelakukan perkara-perkara berikut:1. Menunaikan sembahyang sama ada fardhu atau sunat dan amalan lain yangseumpamanya seperti sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jumaat dan solatjenazah.2. Tawaf Ka„bah, sama ada fardhu ataupun sunat kerana dihukum sebagaisembahyang.3. Memegang dan menyentuh kesemua bahagian Al-Qur‟an atau sebahagiannyasahaja walaupun sepotong ayat.Sebab hadath besar pula adalah berjunub, keluar haidh atau nifas danmelahirkan anak.Apabila seseorang berhadath besar kerana berjunub, maka dia diharamkanuntuk melakukan perkara-perkara berikut:1. Menunaikan sembahyang sama ada fardhu atau sunat dan amalan lain yangseumpamanya seperti sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jumaat dan solatjenazah.2. Tawaf Ka„bah, sama ada fardhu ataupun sunat kerana dihukum sebagaisembahyang.3. Memegang dan menyentuh kesemua bahagian Al-Qur‟an atau sebahagiannyasahaja walaupun sepotong ayat.4. Membaca Al-Qur‟an dengan niat membacanya kecuali dengan niat zikir, berdoa,memuji Allah dan memulakan sesuatu ataupun dengan tujuan mengajar.5. Beri„tikaf di dalam masjid.Apabila seseorang berhadath besar kerana keluar haidh dan nifas, maka diadiharamkan untuk melakukan perkara-perkara berikut:1. Menunaikan sembahyang sama ada fardhu atau sunat dan amalan lain yangseumpamanya seperti sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jumaat dan solatjenazah.2. Berpuasa.3. Tawaf Ka„bah, sama ada fardhu ataupun sunat kerana dihukum sebagaisembahyang.4. Memegang dan menyentuh kesemua bahagian Al-Qur‟an atau sebahagiannyasahaja walaupun sepotong ayat.
 26. 26. 265. Membaca Al-Qur‟an dengan niat membacanya kecuali dengan niat zikir, berdoa,memuji Allah dan memulakan sesuatu ataupun dengan tujuan mengajar.6. Masuk, duduk dan beri„tikaf di dalam masjid walaupun dengan wudhu‟.7. Bersetubuh.8. Talaq.CARA MENGHILANGKAN HADATHUntuk menghilangkan hadath kecil ialah dengan berwudhu‟ atau tayammumapabila tidak dapat melakukan wudhu‟.Untuk menghilangkan hadath besar ialah dengan mandi atau bertayammumsebagai ganti daripada mandi.Bab 4 : Haid, Nifas dan Hamil/WiladahHAIDIaitu darah yang keluar dari kemaluan perempuan pada masa sedang sihata‟fiat ialah kerana menurut tabiat perempuan. Darah yang keluar daripadaperempuan selain daripada beranak (wiladah) atau nifas atau penyakit.Sekurang-kurangnya umur bagi perempuan yang boleh keluar darah haid itudari sembilan tahun ke atas iaitu 9 tahun hijrah (8 tahun 9 bulan Masihi) sehinggaputus haid (monopaus).Tidak dikira darah haid, darah yang keluar dari perempuanyang belum cukup umurnya 9 tahun hijrah.TempohnyaDarah yang dikira haid adalah sekurang-kurangnya 1 hari 1 malam (24jam)dan tidak melebihi 15 hari 15 malam (360 jam), kebiasaannya antara 6 dan 7 hari.Jika kurang dari 1 hari atau melebihi 15 hari ianya bukan lagi dikira haid, ianyadarahistihadhah. Bagi perempuan yang melebihi 15 hari maka dia wajibsembahyang ataupuasa walaupun masih keluar darah, tetapi mesti mengentahuisegala syarat bagi orang yang istihadhah untuk beribadat. (akan diterangkanselepas ini).Suci diantaranyaSekurang-kurangnya suci diantara satu haid ke satu haid itu lima belas hari,biasanya dua puluh empat hari. Ada juga perempuan tiada keluar haid dari kecilhingga besar atau haid telah putus daripadanya maka masa suci baginya itu tidakterhingga. Masa antara suci dan haid (antara dua haid) adalah sekurang-kurangnya15 hari 15 malam dan tiada dihadkan untuk yang melebihi 15 hari. Darah yang
 27. 27. 27keluar sebelum tibanya hari yang ke15 setelah sucinya, tidak dikira haid, ianya darahistihadhah juga. Contohnya: Si A datang haid pada 1hb dan suci daripada pada 7hb,tiba-tiba pada 20hb dia keluar darah lagi. Ini tidak dikira haid kerana masa sucinyabelum mencukupi 15 hari dan wajib bagi perempuan ini sembanhyang atau puasa,Haid juga keluar dari perempuan yang mengandung tetapi amat jarang berlaku.Hukum bagi orang ini sama dengan orang haid.Warna darah haidWarna darah haid itu merah tua, rasanya hangat apabila ia keluar. Menurutulamak; warna-warna darah haid ada lima, iaitu;1. Hitam2. Merah3. Asyqar (warna antara merah dan kuning)4. Kuning5. KeruhKebiasaannya, mula-mula datang haid berwarna hitam, kemudian berubahkepada merah, kemudian antara merah dan kuning, kemudian kuning dan akhirnyakeruh (yakni antara putih dan hitam).Caranya untuk memastikan darah haid benar-benar habisTanda habisnya haid ialah warna putih atau tiada sebarang warna. Apabilahilang semua warna-warna tadi sama ada kelihatan warna putih (seperti kapur putihyang disebut oleh Aisyah r.a. dalam hadisnya) atau tidak kelihatan sebarang warna,maka itu tandanya darah haid telah habis. Ketika itu, barulah ia boleh mandi danmelakukan ibadah sebagaimana wanita yang suci. Dalam Mazhab Syafie hendaklahdilakukan pemeriksaan terhadap faraj, iaitu dengan memasukkan cebisan kain,kapas atau sebagainya ke dalam faraj dan melihat sama ada masih terdapat kesandarah haid atau tidak. Untuk memastikan darah haid sudah habis ialah denganmemasukkan sedikit kapas dalam kemaluan dan lihat pada kapas tadi. Jika keluarair jernih, kapas putih atau kapas kering. Itu menandakan darah haid sudah tiadadan boleh untuk mandi wajib. Jika keluar kapas yang ada warna hitam, merah,antara merah dan kuning, kuning atau keruh. Ini bermakna wanita itu masih dalamhaid.PERHATIAN!Tanda wanita itu bersih ialah pada kapas tadi keluar air jernih,kapas putih atau kapas kering. Jika tidak ada kesan darah haid sama ada tidaknampak sebarang warna pada kain/kapas tersebut atau nampak warna putih sepertikapur, maka ketika itu barulah diharuskan mandi. Jika masih ada sebarang kesanwarna darah atau warna kuning atau keruh seperti diterangkan diatas, tidak harusmandi lagi kerana darah haid belum habis.
 28. 28. 28Kaedah pemeriksaan di atas diambil daripada amalan wanita-wanita sahabatsebagaimana yang diceritakan oleh Saidatina „Aisyah r.a.; “Wanita-wanita sahabatmenghantar kepadanya satu bekas kecil berisi kapas yang terdapat padanya kesankuning dan keruh dari haid. (*Tujuan mereka ialah meminta penjelasan darinyaapakah mereka telah suci dari haid atau belum apabila yang masih tinggal pada farajmereka hanyalah kesan kuning dan keruh). Lalu „Aisyah menjawab; “Janganlahkamu kamu tergesa-gesa (mandi wajib) sehinggalah kamu melihat seperti kapurputih” (HR Imam al-Bukhari dan Imam Malik).PERKARA YANG DILARANG SEMASA HAID DAN NIFAS1. Duduk atau diam dalam masjid walaupun seketika, dimaafkan jika hanya laludi dalam masjid (masuk pintu lain, keluar pintu lain) tanpa berhenti dengansyarat darah haid itu tidak bertitik dalam masjid, jika tidak yakin darah tidakbertitik semasa lalu dalam masjid, jagan lalu terus dalam masjid.(tidakbolehmelintasi masjid jika dikuatiri akan mencemarkan masjid )2. Puasa fardhu atau sunat walaupun puasa qadha.3. Haram atas suaminya menceraikan isterinya dalam waktu ini.4. Haram atas suaminya bergurau senda dengan isterinya antara pusat dan lututtermasuk jima (bersetubuh) dengannya, ada pendapat yang bukan jumhurhanya mengharamkan jima sahaja.5. Termasuk juga perkara yang diharamkan bagi orang yang berjunub (berhadasbesar):a.Sembahyang sunat dan fardhu atau qadha.b.Baca Quran walaupun niat zikir dan untuk niat belajar, tiada diharamkanzikir dan ayat Al Quran yang sudah dikategorikan sebagai zikir olehulama seperti basmalah, tahmid, tahlil dan sebagainya. Tidak haramjuga ayat Quran yang sudah menjadi kebiasaan orang arab bertuturdalam kehidupan seharian mereka. Ini kerana lidah mereka sudahterbiasa mengucapkan kalimah tersebut.c.Menanggung mush-haf (kitab Quran) termasuk juga menyentuh Quran,termasuk barang- barang yang berkait secara langsung dengan Quranitu seperti rehal, penunjuk Quran, dan beg Quran yang tiada digunauntuk perkara lain. Menanggung Quran bersama kitab-kitab lain adalahdiharuskan jika tidak diqashadkan (diniatkan) menanggung Quran.d.Membaca khutbah Jumaat atau khutbah dua hari raya. (lelaki)e.Sujud tilawah dan sujud syukurf. Tawaf di Baitullah (kaabah)
 29. 29. 29ISTIHADHAHIaitu darah perempuan yang keluar bukan masa haid dan nifas. Seperti darahhaid yang keluar lebih daripada lima belas hari lima belas malam atau darah yangkeluar dahulu dari melahirkan anak dan yang keluar di atas enam puluh hari dan iniharus di namakan darah penyakit.Darah yang keluar dari perempuan bukan kerana bersalin atau nifas danbukannya haid. Ada perempuan yang terus menerus keluar darah dari kemaluannyaselama 3 bulan malah boleh mencapai lebih 2 tahun. Inilah darah istihadhah.Katakan pada bulan lepas datang haid pada 1hb dan habis pada 7hb iaitucukup enam hari tempoh keluar darah haid. Pada bulan ini darah keluar dari haripertama dan berhenti pada hari kelima. Wajib wanita tadi tunggu hingga cukup enamhari seperti adab sebelum ini. Katakan darah haid hanya lima hari sahaja. Jadi solatpada hari keenam itu wajib dikodor. Wanita tadi tidak boleh solat pada hari keenamkerana dia perlu tunggu mengikut adab haidnya. Katakan bulan lepas datang haidpada 1hb dan habis pada 7hb iaitu cukup enam hari, pada bulan ini haidnya 1hb,berhenti seketika pada 5hb iaitu hari keempat haid, dan datang pula 7hb iaitu harikeenam. Maka solat pada hari kelima itu tidak perlu diganti kerana keenam-enamhari itu dikira haid.Contoh Si A datang haid pada 1 hb dan tidak berhenti sehingga beberapabulan. Diantara hari pertama hingga hari 15dia dikira haid dan antara hari 16 hinggahari berakhir darah tersebut dikira istihadhah dan 1hb yang berikutnya dia kembalidikira haid sehingga 16hb(15 hari 15 malam) juga dan begitulah seterusnya.PERHATIAN pada masalah di atas dikira darah haidnya sehingga 15 hari 15malam ialah sekiranya bau dan warna darahnya sama. Jika tidak.Dia perlu catat danperhati dalam tempoh keluar darah tersebut berapa harikah yang warna darahnyapaling terang. Contohnya hari pertama hingga keenam darahnya warna hitam, hariketujuh dan seterusnya merah. Jadi hukum pada darah itu ialah hari pertama hinggahari keenam sahaja dikira haid. Dikira haid hari yang darahnya pekat sahaja. Hukumini boleh dikira sekiranya bau darah haidnya sama sahaja.PERHATIAN sekiranya bau darah haid tidak sama hukum pada warna sudahterbatal. Kini hukum pada bau darah. Contohnya hari pertama hingga keenam baudarahnya paling kuat(busuk,hanyir dan sebagainya), hari ketujuh dan seterusnyabau darah tidak sekuat hari pertama hingga hari keenam. Jadi hukum pada darah ituialah hari pertama hingga hari keenam sahaja dikira haid. Dikira haid hari yangberbau darahnya paling kuat. Kedua-dua hukum di atas berlaku dan boleh dikirasekiranya haid melebihi 15 hari. Sekiranya haid sehari semalam hingga 15 hari,hukumnya kelima-lima belas hari 15 malam itu ialah tempoh darah haid.Ciri-ciri Istihadhah
 30. 30. 301. Wanita umur kurang dari dari sembilan tahun ke atas iaitu 9 tahun hijrah (8tahun 9 bulan Masihi).2. Wanita yang keluar darah melebihi batasan haid 15 hari dan 15 malam. Atauwanita yang mengeluarkan darah kurang dari 24 jam atau satu hari dan satumalam.3. Wanita yang mengeluarkan darah melebihi batasan masa nifas 60 hari dan60 malam.4. Wanita didatangi darah sebanyak dua kali yang diselangi dengan masa sucikurang dari 15 hari dan 15 malam(kurang 360 jam antara tempoh masa haidpertama dan kedua).Hukum Istihadhah1. Tidak wajib mandi ketika ingin mengerjakan solat wajib ataupun sunat padabila-bila masa. Kecuali satu kali ketika haidnya sudah berhenti. Wajib mandiselepas haid berhenti sahaja.2. Orang Istihadhah wajib berwuduk setiap kali hendak mengerjakan solat.(hukum sama seperti kencing tak lawas dan buasir)3. Hendaklah ia membasuh kemaluannya sebelum berwuduk dan kemudian iamenutup kemaluannya dengan sehelai kain atau kapas untuk menahan ataumengurangi najis daripada terus keluar. Jika cara ini tidak berjaya menahandarah istihadhah, maka hendaklah ia menyumbat atau mengikatkemaluannya supaya tidak bocor.4. Tidak menjadi halangan bagi suami yang ingin menjimak isterinya ketikaistihadhah. Ini merupakan pendapat majoriti para ulamak, kerana ia tidakmempunyai satu dalilpun yang mengharamkannya.5. Hukum wanita istihadhah sama sepertimana wanita yang suci daripada haiddan nifas. wanita istihadhah boleh mengerjakan solat, puasa, tawaf,membaca Al-Quran, menyertuh Al-Quran dan sebagainya.NIFASIaitu darah perempuan yang keluar pada masa melahirkan anak atau darahyang keluar setelah lahir anak itu.Tempohnya
 31. 31. 31Sekurang-kurang masa keluar darah nifas itu sekelip mata(1 saat) iaitu sedikitsangat dan biasanya empat puluh hari dan selama-lama masanya enam puluh hari.Palig cepat dikira ialah 1 saat dan paling lama 60 hari.Masalah nifas sama dengan masalah haid pada adat. contoh sebelumnyaatau tahun lepas nifas ibu ini 40 hari. Untuk terkini atau tahun ini kena tunggusehingga 40 hari juga. Sama seperti masalah haid. Katakan lebih 40 hari darahnya.Dia perlu tunggu sehingga 60 hari. Kerana nifas tempoh paling lamanya ialah 60hari.HAMIL/WILADAHSekurang-kurangnya masa mengandung itu enam bulan dan biasanyasembilan bulan ada juga lebih lama dari masa ini sehingga tiga tahun. Apabila habisdarah haid atau nifas wajiblah di atas perempuan itu bersuci iaitu mandi melainkanistihadhah, tiada wajib mandi hanya memadai ia berbasuh.(Sumber Rujukan : 1) KitabTuntutan Ibadah Oleh Syeikh Ali Abdullah)Bab 5: IstinjaPENGERTIAN ISTINJA’Istinja‟ bererti menghilangkan najis yang keluar dari qubul atau dubur denganair atau batu atau benda keras yang seumpama batu serta suci, dapatmenghilangkan najis dan tidak haram menggunakannya.HUKUM ISTINJA’Hukum istinja‟ untuk menghilangkan najis adalah wajib. Sunat beristinja‟dengan batu kemudian dibasuh dengan air. Harus memilih untuk beristinja‟ denganhanya menggunakan air sahaja atau menggunakan sekurang-kurangnya tiga bijibatu jika dapat menghilangkan najis. Walaubagaimanapun, lebih afdhalmenggunakan air kerana air lebih berupaya dan berkesan untuk menghilangkannajis.Jika menggunakan batu, diwajibkan menyapu dengan sekurang-kurangnyatiga biji batu atau tiga penjuru dari sebiji batu dengan syarat:1. Najis yang hendak dibersihkan itu tidak kering.2. Tidak merebak ke bahagian lain.3. Tidak bercampur dengan najis yang lain.Sekiranya tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka hendaklahmenggunakan air.
 32. 32. 32ADAB MEMBUANG AIR1. Haram menghadap ke arah qiblat atau membelakanginya apabilamembuang air di kawasan lapang. Walaubagaimanapun, disunatkan juga tidakmenghadap atau membelakangi qiblat apabila membuang air di dalam bangunanseperti tandas atau apabila ada dinding atau tabir antara orang itu dengan qiblat.2. Makruh membuang air di dalam air yang tidak mengalir atau di dalam airmengalir yang sedikit, tetapi jika air mengalir itu banyak, maka yang lebih baikdielakkan dari membuang ke dalamnya. Ini berdasarkan hadith riwayat Muslim yangbermaksud:“Bahawa Nabi sallallahu „alayhi wasallam menegah membuang air (kencing) didalam air yang tidak mengalir.”3. Makruh membuang air di bawah pokok buah-buahan sama ada ketikaberbuah atau tidak.4. Makruh membuang air di dalam lubang dan di celah rekahan tanah.5. Makruh membuang air di jalan, di tempat teduh dan di dalam lubang yangbukan digali khas untuk membuang air.6. Makruh bercakap ketika membuang air kecuali kerana sesuatu keperluan.7. Makruh menghadap ke arah matahari atau bulan ketika membuang air.8. Sunat berlindung daripada pandangan manusia.9. Haram membawa bersama-sama sebarang benda yang ada catatan namaAllah, Al-Qur‟an dan seumpamanya ketika membuang air.Bab 6 : WUDHUPENGERTIAN WUDHU’,Dari segi bahasa, wudhu‟ ialah nama bagi sesuatu perbuatan menggunakanair pada anggota-anggota tertentu.Dari segi syara„, wudhu‟ bermaksud membersihkan sesuatu yang tertentudengan beberapa perbuatan yang tertentu yang dimulakan dengan niat, iaitumembasuh muka, membasuh kedua-dua belah tangan, menyapu kepala dan
 33. 33. 33akhirnya membasuh kedua belah kaki dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yangtertentu.HUKUM WUDHU’Hukum wudhu‟ adalah seperti berikut:1. Wajib atau fardhu, iaitu ketika hendak menunaikan ibadah sepertisembahyang, sama ada sembahyang fardhu atau sembahyang sunat, ketika hendakmelakukan tawaf Ka„bah sama ada tawaf fardhu atau sunat, ketika hendakmenyentuh Al-Qur‟an dan sebagainya.2. Sunat. Banyak perkara yang disunatkan berwudhu‟, antaranya ialah untukmembaca atau mendengar bacaan Al-Qur‟an, membaca atau mendengar bacaanhadith, membawa kitab tafsir, kitab hadith atau kitab fiqh, melakukan azan, duduk didalam masjid, melakukan tawaf di „Arafah, melakukan sa„i, menziarahi makamRasulullah, ketika hendak tidur, mengusung jenazah, malah disunatkan sentiasaberada dalam keadaan berwudhu‟ dan memperbaharui wudhu‟.HIKMAH WUDHU’Hikmah berwudhu‟ ialah kerana anggota-anggota tersebut terdedah kepadakekotoran yang zahir seperti habuk, debu dan lain-lain serta banyak terdedahdengan dosa dan maksiat sama ada zahir atau batin.FARDHU WUDHU’1. Berniat ketika meratakan air ke seluruh muka. Niat wudu‟ adalah seperti berikut:Maksudnya:“Sahaja aku mengangkat hadath kecil kerana Allah Ta„ala”.atauMaksudnya:“Sahaja aku berwudhu‟ kerana Allah Ta„ala”.2. Membasuh muka. Had atau batasan muka yang wajib dibasuh adalah dari tempattumbuh rambut di sebelah atas sehingga sampai kedua tulang dagu sebelah bawahdan lintangannya adalah dari anak telinga hingga ke anak telinga.3. Membasuh dua tangan hingga dua siku. Bagi orang yang tiada siku disunatkanmembasuh hujung anggota yang ada.
 34. 34. 344. Menyapu sedikit kepala. Boleh disapu di ubun-ubun atau lain-lain bahagianrambut yang ada di dalam had atau kawasan kepala, tetapi yang utamanya adalahmenyapu seluruh kepala.5. Membasuh dua kaki hingga dua buku lali.6. Tertib, iaitu melakukan perbuatan itu daripada yang pertama hingga akhir denganteratur.SYARAT-SYARAT WUDHU’Terdapat dua syarat dalam wudhu‟ iaitu syarat wajib dan syarat sah.Syarat Wajib Wudhu’1. Islam.2. Baligh.3. Berakal.4. Mampu menggunakan air yang suci dan mencukupi.5. Berlakunya hadath.6. Suci daripada haidh dan nifas.7. Kesempitan waktu. Wudhu‟ tidak diwajibkan ketika waktu yang panjang tetapidiwajibkan ketika kesempitan waktu.Syarat Sah Wudhu’1. Meratakan air yang suci ke atas kulit, iaitu perbuatan meratakan air pada seluruhanggota yang dibasuh hingga tiada bahagian yang tertinggal.2. Menghilangkan apa sahaja yang menghalang sampainya air ke anggota wudhu‟.3. Tidak terdapat perkara-perkara yang boleh membatalkan wudhu‟ seperti darahhaidh, nifas, air kencing dan seumpamanya.4. Masuk waktu sembahyang bagi orang yang berterusan dalam keadaan hadathseperti orang yang menghidap kencing tidak lawas.Selain itu, terdapat beberapa syarat wudhu‟ mengikut ulama‟ mazhab Syafi„i, iaitu:1. Islam.2. Mumayyiz.3. Suci daripada haidh dan nifas.4. Bersih daripada apa sahaja yang boleh menghalang sampainya air ke kulit.
 35. 35. 355. Mengetahui kefardhuan wudhu‟.6. Tidak menganggap sesuatu yang fardhu di dalam wudhu‟ sebagai sunat.7. Menghilangkan najis „aini yang terdapat pada badan dan pakaian orang yangberwudhu‟.8. Tidak terdapat pada anggota wudhu‟ bahan yang mengubahkan air.9. Tidak mengaitkan (ta„liq) niat berwudhu‟ dengan sesuatu.10. Mengalirkan air ke atas anggota wudhu‟.11. Masuk waktu sembahyang bagi orang yang berhadath berterusan.12. Muwalat, iaitu berturutan.SUNAT WUDHU’Perkara sunat ketika berwudhu‟ adalah sangat banyak, di antaranya ialah:1. Membaca “basmalah” iaitu lafaz2. Membasuh dua tapak tangan hingga pergelangan tangan.3. Berkumur-kumur.4. Memasukkan air ke dalam hidung.5. Menyapu seluruh kepala.6. Menyapu dua telinga.7. Menyelati janggut yang tebal.8. Mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri.9. Menyelati celah-celah anak jari tangan dan kaki.10. Melebihkan basuhan tangan dan kaki dari had yang wajib.11. Mengulangi perbuatan itu sebanyak tiga kali.12. Berturut-turut iaitu tidak berselang dengan perceraian yang lama di antara satuanggota dengan anggota yang lain yang menyebabkan anggota itu kering.13. Menggosok anggota wudhu‟ supaya lebih bersih.14. Bersugi dengan sesuatu yang kesat.15. Menghadap qiblat.
 36. 36. 3616. Membaca doa selepas berwudhu‟, iaitu:Maksudnya:“Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang Esa dan tiada sekutubagiNya, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu hambaNya dan RasulNya.Wahai Tuhanku, jadikan aku dari golongan orang-orang yang bertaubat dan jadikanaku dari golongan orang-orang yang bersih.”PERKARA YANG MEMBATALKAN WUDHU’1. Keluar sesuatu daripada lubang dubur atau qubul sama ada tahi, kencing, darah,nanah, cacing, angin, air mazi atau air wadi dan sebagainya melainkan air manisendiri kerana apabila keluar mani diwajibkan mandi.2. Tidur yang tidak tetap punggungnya, kecuali tidur dalam keadaan rapat kedua-dua papan punggung ke tempat duduk.3. Hilang akal dengan sebab mabuk, gila, sakit, pengsan atau pitam kerana apabilahilang akal, seseorang itu tidak mengetahui keadaan dirinya.4. Bersentuh kulit lelaki dengan perempuan yang halal nikah atau ajnabiyyah (bukanmahram) walaupun telah mati.5. Menyentuh kemaluan (qubul dan dubur manusia) dengan perut tapak tanganwalaupun kemaluan sendiri.6. Murtad iaitu keluar dari agama Islam.Bab 7 : PENYAPUAN KHUFPENGERTIAN KHUFKhuf atau muzah ialah sejenis pakaian yang diperbuat daripada kulit yangmenutup bahagian kaki( kasut askar spike boot tidak menepati ciri khufkerana ada lubang kecil di bahagian tepi kasut.) yang diwajibkan basuh ketikaberwudhu‟ iaitu kaki dan buku lali ke atas, seperti sarung kaki. Bahagian khufyang disapu ialah bahagian luar sebelah atas bukan tapak.Menyapu khuf adalah sebagai gantian bagi membasuh kedua-dua belah kakidalam berwudhu‟. Ia adalah suatu rukhsah atau kelonggaran yang dibenarkanoleh syara„ untuk kemudahan umat Islam terutamanya ketika musim sejuk.CARA PENYAPUAN KHUF
 37. 37. 37Tempoh sesuatu pemakaian khuf ialah satu hari satu malam bagi orang yangbermukim dan tiga hari tiga malam bagi orang yang bermusafir, berdasarkanhadith riwayat Muslim yang bermaksud:“Rasulullah sallallahu „alayhi wasallam memberi (rukhsah untuk menyapu khuf)selama tiga hari dan tiga malamnya kepada orang musafir dan satu hari satu malambagi orang yang bermukim”.Tempohnya ialah bermula dari mula memakai khuf selepas mengangkathadath sama ada berwudhu‟ atau mandi mengangkat hadath.Caranya ialah apabila seseorang itu selesai bersuci dari hadath sama adamengambil wudhu‟ atau mandi mengangkat hadath, ia hendaklah memakaikedua-dua belah khuf tanpa ditanggalkan lagi selama satu hari satu malam(24 jam). Apabila ia terbatal wudhu‟ dengan sebab hadath kecil dalam tempoh24 jam itu, maka ia mengambil wudhu‟ semula tetapi bila sampai giliranmembasuh kaki, ia tidak perlu membuka khuf dan membasuh kaki, sebaliknyamenyapu di atas khuf yang dipakainya itu sebagai gantian membasuh kaki.Begitulah seterusnya setiap kali mengambil wudhu‟ dalam tempoh 24 jam itu.Apabila tamat tempoh 24 jam tadi barulah ia wajib membasuh kaki semulaketika mengambil wudhu‟ baru dan bermula pula tempohnya.SYARAT KEHARUSAN PENYAPUAN KHUF1. Memakai khuf ketika suci sepenuhnya daripada hadath besar dan kecil.2. Khuf yang bersih serta menutup semua bahagian kaki yang wajib dibasuh ketikaberwudhu‟.3. Khuf yang kukuh yang boleh digunakan untuk meneruskan perjalanan biasa.4. Khuf yang sempurna dan tiada kerosakan padanya.5. Khuf yang tidak meresap air.6. Khuf yang tebal yang tidak menampakkan kulit kaki.PERKARA YANG MEMBATALKAN PENYAPUAN KHUF1. Semua perkara yang mewajibkan mandi hadath seperti berjunub, haidh dan nifas.2. Mencabut salah satu khuf atau kedua-duanya sekali atau rosak khuf.3. Tamat tempoh sapuan khuf iaitu satu hari satu malam bagi orang yang bermukimdan tiga hari tiga malam bagi orang yang musafir.Bab 8 : TayammumPENGERTIAN TAYAMMUM
 38. 38. 38Tayammum ialah menyampaikan atau menyapu debu tanah ke muka dankedua-dua tangan dengan syarat yang tertentu. Tayammum dilakukan bagimenggantikan wudhu‟ atau mandi wajib (junub, haidh dan nifas), ketikaketiadaan air atau uzur menggunakan air, dan ia adalah suatu rukhsah ataukeringanan yang diberikan oleh syara„ kepada manusia.·Disyari„atkan tayammum berdasarkan firman Allah subhanahu wata„ala:005.006Maksudnya:“Dan jika kamu junub (berhadath besar) maka bersucilah dengan mandi wajib; danjika kamu sakit (tidak boleh kena air), atau dalam musafir, atau salah seorang darikamu datang dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan, sedang kamutidak mendapat air (untuk berwudhu‟ dan mandi), maka hendaklah kamubertayammum dengan tanah – debu yang bersih.”(Surah Al-Ma‟idah, 5:6)Semua ibadah atau amalan ta„at yang perlu kepada bersuci (taharah) sepertisembahyang, menyentuh mushaf, membaca Al-Qur‟an, sujud tilawah danberi„tikaf di dalam masjid adalah boleh bersuci dengan tayammum sebagaiganti wudhu‟ dan mandi, kerana amalan yang diharuskan taharah dengan airadalah diharuskan juga dengan tayammum.SEBAB YANG MEMBOLEHKAN TAYAMMUM1. Ketiadaan air yang mencukupi untuk wudhu‟ atau mandi.2. Air yang ada hanya mencukupi untuk keperluan minuman binatang yangdihalalkan, sekalipun keperluan itu pada masa akan datang.3. Sakit yang jika terkena air boleh mengancam nyawa atau anggota badan ataumelambatkan sembuh.SYARAT TAYAMMUM1. Menggunakan debu tanah yang suci, tidak musta„mal, tidak bercampur bendalain.2. Menyapu muka dan dua tangan dengan dua kali pindah.3. Hilang najis terlebih dahulu.
 39. 39. 394. Masuk waktu sembahyang.5. Bertayammum bagi setiap ibadat fardhu.6. Ada keuzuran seperti sakit atau ketiadaan air.ANGGOTA TAYAMMUM1. Muka.2. Dua belah tangan hingga siku.RUKUN TAYAMMUM1. Berniat ketika menyapu debu tanah ke muka. Niat tayammum adalah sepertiberikut:Maksudnya:“Sahaja aku bertayammum bagi mengharuskan solat kerana Allah Ta`ala.”2. Menyapu muka.3. Menyapu kedua-dua belah tangan.4. Tertib.SUNAT TAYAMMUM1. Membaca basmalah iaitu lafaz2. Mendahulukan menyapu tangan kanan dari yang kiri dan memulakan bahagianatas dari bahagian bawah ketika menyapu muka.3. Berturut-turut di antara menyapu muka dan menyapu tangan.PERKARA YANG MEMBATALKAN TAYAMMUM1. Berlaku sesuatu daripada perkara-perkara yang membatalkan wudhu‟.2. Melihat air atau mendapat air sekiranya bertayammum kerana ketiadaan air.3. Murtad iaitu keluar dari agama Islam.Bab 9: MandiPENGERTIAN MANDI
 40. 40. 40Dari segi bahasa, mandi bererti mengalirkan air ke seluruh badan.Dari segi syara„, mandi bermaksud mengalirkan air ke seluruh badan denganniat yang tertentu.PERKARA YANG MEWAJIBKAN MANDI1. Bertemu dua khitan iaitu apabila masuknya hasyafah zakar atau sekadar yangada bagi zakar yang kudung ke dalam farj perempuan yang masih hidup dengansempurna walaupun tidak keluar mani.2. Keluar mani walaupun sedikit dengan sengaja atau pun bermimpi.3. Keluar haidh, iaitu darah semulajadi yang keluar dari pangkal rahim ketika wanitadalam keadaan sihat pada waktu yang tertentu.4. Melahirkan anak atau bersalin (wiladah).5. Keluar nifas, iaitu darah yang keluar selepas bersalin.6. Mati, kecuali mati syahid.FARDU MANDI1. Berniat pada permulaan kena air pada badan.Bagi orang yang berjunub niatnya ialah mengangkat janabah atau hadath besar.Niatnya seperti berikut:Maksudnya:“Sahaja aku mandi junub kerana Allah Ta`ala”.atauMaksudnya:“Sahaja aku mengangkat hadath besar kerana Allah Ta`ala”.Bagi orang yang datang haidh atau nifas niatnya ialah mengangkat hadath haidhatau nifas. Niatnya adalah seperti berikut:
 41. 41. 41Maksudnya:“Sahaja aku mandi daripada haid kerana Allah Ta`ala”.atauMaksudnya:“Sahaja aku mandi daripada nifas kerana Allah Ta`ala”.2. Menghilangkan najis yang terdapat pada tubuh badan.3. Meratakan air ke seluruh badan terutama kulit, rambut dan bulu.PERKARA SUNAT SEMASA MANDITerdapat banyak perkara sunat semasa mandi, antaranya:1. Membaca “basmalah” iaitu lafaz2. Berwudhu‟ sebelum mandi.3. Membasuh dua tapak tangan.4. Menggosok seluruh bahagian badan.5. Mendahulukan anggota tubuh yang kanan daripada yang kiri.6. Mengulangi membasuh anggota tubuh sebanyak tiga kali.7. Berturut-turut iaitu tidak berlaku perceraian yang lama di antara membasuhsesuatu anggota dengan anggota yang lain.MANDI-MANDI SUNATMandi-mandi yang disunatkan adalah seperti berikut:1. Mandi hari Juma„at bagi orang yang hendak pergi sembahyang Juma„at.Waktunya dari naik fajar sadiq.2. Mandi hari raya fitrah dan hari raya adhha. Waktunya adalah mulai dari tengahmalam pada hari raya itu.3. Mandi kerana minta hujan (istisqa‟).4. Mandi kerana gerhana bulan.5. Mandi kerana gerhana matahari.
 42. 42. 426. Mandi kerana memandikan mayat.7. Mandi kerana masuk agama Islam.8. Mandi orang gila selepas pulih ingatannya.9. Mandi orang yang pitam selepas sedar dari pitamnya.10. Mandi ketika hendak ihram.11. Mandi kerana masuk Makkah.12. Mandi kerana wuquf di „Arafah.13. Mandi kerana bermalam di Muzdalifah.14. Mandi kerana melontar jumrah-jumrah yang tiga di Mina.15. Mandi kerana tawaf iaitu tawaf qudum, tawaf ifadhah dan tawaf wida„.16. Mandi kerana sa„i.17. Mandi kerana masuk ke Madinah.Bab 10 : Azan dan IqamahPENGERTIAN AZAN DAN IQAMAHAzan dan iqamah adalah dua perkara sunat dilakukan sebelum melakukanmana-mana sembahyang fardhu.Azan dari segi bahasa bermaksud pemberitahuan. Manakala dari segi syara„pula diertikan sebagai suatu gabungan perkataan tertentu untuk mengetahuiwaktu sembahyang fardhu atau boleh diertikan sebagai pemberitahuantentang waktu sembahyang dengan lafaz-lafaz tertentu.Iqamah pula bermaksud sebutan tertentu untuk membangkitkan para hadirinmengerjakan sembahyang.HUKUM AZAN DAN IQAMAHAzan dan iqamah adalah sunnah mu‟akkadah secara kifayah sebelummenunaikan setiap sembahyang fardhu sama ada dilakukan secaraberjama„ah atau bersendirian, sama ada sembahyang qadha‟ atau tunai bagiorang lelaki.Bagi lelaki yang bersembahyang bersendirian, kedua-duanya (azan daniqamah) disunatkan secara „aini. Bagi kaum wanita pula, sama adaberseorangan atau berjama„ah disunatkan melakukan iqamah sahaja keranadikhuatiri boleh menimbulkan fitnah dengan meninggikan suara mereka.
 43. 43. 43LAFAZ AZAN DAN ATURAN MELAKUKANNYALafaz azan terdiri daripada lima belas kalimah. Ia dilaungkan sebanyak duakali bagi setiap lafaz kecuali takbir pada awal azan disebut sebanyak empatkali dan lafaz kalimah tawhid hanya sekali sahaja.Lafaz tersebut adalah seperti berikut:Pada azan subuh pula ditambah kalimah sebanyak duakali selepas kali yang kedua.Sembahyang-sembahyang sunat yang dilakukan berjama„ah sepertisembahyang sunat hari raya, tarawih dan sebagainya tidak disunatkan azandan iqamah. Cuma dilaungkan semasa hendak menunaikannya dengan lafazatau pada sembahyang tarawihdiucap .SYARAT SAH AZAN DAN IQAMAH1. Masuk waktu sembahyang melainkan waktu Subuh kerana ia mempunyai duaazan. Azan pertama dilaungkan sebelum masuk waktu iaitu bermula waktunyaselepas berlalu separuh malam.2. Hendaklah dengan bahasa Arab, tetapi boleh melakukan azan untuk diri sendiridengan terjemahannya sekiranya tidak tahu melakukan azan dengan bahasatersebut.3. Azan dan Iqamah hendaklah dinyaringkan biarpun didengari oleh salah seorangdaripada jama„ah ketika sembahyang berjama„ah.4. Tertib dan muwalat di antara lafaz azan dan iqamah.5. Azan mestilah dilakukan oleh seorang sahaja.6. Orang yang melaungkan azan hendaklah seorang lelaki muslim yang berakal.PERKARA SUNAT SEMASA AZAN1. Mu‟azzin hendaklah suci daripada hadath kecil atau hadath besar.
 44. 44. 442. Menghadap ke arah qiblat.3. Dilakukan oleh orang yang baik dan merdu suaranya serta nyaring.4. Dilaungkan di tempat yang tinggi kecuali jika menggunakan pembesar suara.5. Dilakukan secara berdiri kecuali uzur.6. Memalingkan muka ke sebelah kanan semasa menyebutdan ke sebelah kiri semasa menyebut dengan keadaan dadayang tetap.7. Melakukan tarji„ semasa azan iaitu menyebut dua kalimah secara senyap sebelumdinyaringkan.8. Melakukan tathwib semasa azan subuh iaitu menyebutkalimah sebanyak dua kali selepas laungan.9. Meletakkan jari-jari tangan di kedua-dua telinga ketika azan dengan tujuan untukmeninggikan suara.10. Orang yang mendengar azan hendaklah diam dan mengulangi apa yang disebutoleh mu‟azzin kecuali ketika mu‟azzin menyebut kalimahdan , maka hendaklah dijawabdengan kalimah . Begitu juga ketika tathwib,hendaklah dijawab dengan lafaz .11. Berdoa dan salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu „alayhi wasallamselepas azan seperti berikut:LAFAZ IQAMAH DAN ATURANNYALafaz iqamah mempunyai sebelas kalimah, setiap kalimah diucapkan hanyasekali sahaja kecuali takbir yang pertama dan akhirnya diulang sebanyak dua
 45. 45. 45kali. Begitu juga dengan lafaz yang diucapkanselepas kalimah juga diulang sebanyak dua kali.Lafaz iqamah adalah seperti berikut:Syarat-syarat iqamah adalah sama seperti azan, tetapi dibolehkan jikadilakukan oleh kaum wanita sama ada semasa sembahyang bersendirianatau berjama„ah sesama mereka.Selain itu, iqamah juga disyaratkan tidak diselangi dengan diam yang terlalulama di antaranya dengan takbiratul ihram kecuali sekadar imam menyuruhagar membetulkan saf. Iqamah hendaklah dilakukan dengan cepat kerana iadisyari„atkan bagi memberitahu mereka yang telah hadir untuk mengerjakansembahyang.Perkara-perkara sunat semasa iqamah juga hampir sama dengan azan, cumadisunatkan kepada orang yang mendengar iqamah menjawab dengankalimah semasa bilal menyebut yangkedua.AZAN DAN IQAMAH UNTUK TUJUAN SELAIN SEMBAHYANGSelain untuk tujuan sembahyang, azan dan iqamah juga sunat dilakukanuntuk beberapa perkara lain:1. Azan di telinga kanan kanak-kanak yang baru lahir, begitu juga sunatdiiqamahkan pada telinga kiri. Ini adalah kerana Nabi Muhammad sallallahu „alayhiwasallam sendiri telah mengazankan telinga Hasan ketika beliau dilahirkan olehFatimah.2. Azan pada waktu kebakaran, waktu perang dan di belakang orang yangbermusafir.3. Azan pada telinga orang yang berdukacita, orang yang jatuh, orang yang marahatau manusia yang menjadi liar perangainya dan juga orang yang dirasuk jin atausyaitan.Bab 11 SolatPENGERTIAN SOLAT
 46. 46. 46Solat dari segi bahasa bermaksud doa atau doa dengan sesuatu kebaikan.Dari segi syara„, solat bermaksud perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatanyang dimulai dengan takbir beserta niat dan diakhiri dengan salam dengansyarat-syarat tertentu.Perkataan-perkataan di dalam sembahyang dikenali sebagai rukun qawliyy.Manakala perbuatan-perbuatan di dalam sembahyang dikenali sebagai rukunfi„liyy dan perlakuan selain daripada perkataan dan perbuatan dikenalisebagai rukun qalbiyy.WAKTU SEMBAHYANGWaktu sembahyang fardhu lima waktu iaitu Zuhur, „Asar, Maghrib, „Isya‟ danSubuh telah dinyatakan dengan terperinci dari awal hingga akhir oleh SunnahNabi. Secara umumnya, waktu-waktu itu telah dinyatakan oleh Rasulullahsallallahu „alayhi wasallam melalui sabdanya yang bermaksud:“Jibril telah mengimami saya sebanyak dua kali. Beliau bersembahyang Zuhurbersamaku ketika tergelincir matahari dan „Asar ketika bayang-bayang sesuatubenda telah sama panjangnya dengan sesuatu itu, dan Maghrib ketika terbenammatahari dan „Isya‟ ketika terbenam syafaq (iaitu cahaya merah) dan Subuh ketikaterbit fajar. Pada keesokan harinya, Jibril bersembahyang bersama saya solat Zuhurketika bayang-bayang sesuatu berada sepanjangnya dan „Asar ketika bayang-bayang sesuatu berkedudukan dua kali panjangnya dan Maghrib ketika orangberbuka puasa dan „Isya‟ ketika sepertiga malam dan Subuh ketika menguningcahaya pagi. Kemudian Jibril berkata: Inilah waktu sembahyang Nabi-Nabi sebelumengkau. Waktu sembahyang adalah di antara waktu ini.”Secara terperincinya, waktu-waktu bagi setiap solat fardhu adalah seperti berikut:1. Waktu Zuhur bermula dengan tergelincir matahari (zawal), iaitu matahari condongdaripada tengah-tengah langit ke arah barat dengan keadaan sesuatu bendamempunyai sedikit bayang ketika matahari terpacak dan matahari mula condong kearah barat. Waktu Zuhur berakhir apabila bayang sesuatu benda menjadi samapanjang dengannya.2. Waktu „Asar (solat al-wusta) bermula dengan berakhirnya waktu Zuhur, iaituapabila bayang sesuatu benda yang sama panjang dengan benda itu mulabertambah dengan pertambahan yang paling minimum. Ia berakhir denganterbenamnya matahari.3. Waktu Maghrib, ia bermula dengan terbenam matahari dan berterusan sehinggahilang cahaya syafaq (cahaya merah) dengan tidak kelihatan sedikitpun kesannya.
 47. 47. 474. Waktu „Isya‟ bermula dengan tamatnya waktu Maghrib, iaitu hilang syafaq ahmar(cahaya merah) dan berterusan hingga munculnya fajar sadiq, iaitu beberapa ketikasebelum naik fajar.5. Waktu Subuh bermula dengan muncul fajar sadiq dan berterusan hinggalah naikmatahari (syuruq). Fajar sadiq ialah cahaya putih yang menyerlah mengikut garislintang ufuk.WAKTU-WAKTU YANG DITEGAH MELAKUKAN SOLATTerdapat lima waktu yang telah dinyatakan oleh Sunnah sebagai waktu yangditegah untuk melakukan sembahyang di dalamnya, iaitu:1. Selepas sembahyang Subuh hingga terbit matahari.2. Semasa naik matahari hingga kadar ramh, iaitu lebih kurang satu pertiga jamselepas naiknya matahari.3. Waktu matahari tegak (rembang) sehingga matahari tergelincir (masuk waktuZuhur).4. Selepas sembahyang „Asar hingga terbenam matahari.5. Waktu matahari kekuningan sehingga terbenam.Tegahan untuk melakukan sembahyang pada waktu-waktu ini bukanlahmutlaq, tetapi khusus pada jenis sembahyang tertentu sahaja, iaitu:1. Semua sembahyang yang tidak ada sebab untuk melakukannya pada waktu-waktu itu seperti sembahyang sunat mutlaq dan sembahyang sunat tasbih.2. Sembahyang yang sebab melakukannya terkemudian seperti sunat ihram danistikharah.Semua sembahyang ini jika dilakukan pada waktu-waktu tersebut hukumnyamakruh tahrim yang sangat ditegah dan sembahyang itu juga menjadi batal.Pengecualian kepada sembahyang yang telah disebut ialah beberapa sembahyangtertentu iaitu:1. Sembahyang yang mempunyai sebab untuk melakukannya seperti sembahyangyang telah luput (qadha‟), jenazah, nazar, sunat wudhu‟ dan tahiyyatul masjid.2. Sembahyang yang mempunyai sebab yang seiringan dengan waktu itu sepertisembahyang kusuf (gerhana) dan istisqa‟ (minta hujan).3. Sembahyang Jumaat ketika matahari tegak.4. Sembahyang di Tanah Haram Makkah kerana kelebihan sembahyang itu sendiri.
 48. 48. 48Selain daripada waktu-waktu tersebut, terdapat beberapa waktu lain yangditegah melakukan sembahyang, antaranya sembahyang semasa khatib menaikimimbar masjid untuk membaca khutbah dan sebelum sembahyang Maghrib kecualisunat rawatib pada kedua-duanya.Bab 12 : Syarat-syarat Sah SolatSYARAT-SYARAT SOLATSyarat dalam sembahyang terbahagi kepada dua iaitu syarat taklif ataudikenali sebagai syarat wajib dan syarat sah atau tunai.SYARAT WAJIB SOLATSyarat wajib ialah sesuatu yang bergantung kepadanya ketentuan wajib atautidaknya sembahyang ke atas seseorang.Syarat-syarat wajib dalam sembahyang adalah seperti berikut:1. Beragama Islam.2. Baligh.3. Berakal.4. Suci daripada haidh dan nifas.5. Selamat salah satu anggota deria sama ada pendengaran atau penglihatan.Sembahyang tidak wajib ke atas orang yang dilahirkan buta dan pekak.6. Sampai seruan agama Islam. Sembahyang tidak wajib kepada mereka yangtinggal terpencil dan tidak pernah berjumpa dengan pendakwah Islam.SYARAT SAH SOLATSyarat sah sembahyang adalah syarat yang menentukan kesahihan sesuatusembahyang atau dengan kata lain kesahihan sesuatu sembahyang bergantungkepadanya.Syarat-syarat sah sebahyang adalah seperti berikut:1. Suci daripada hadath kecil dan besar.2. Suci tempat, pakaian dan tubuh badan daripada sebarang najis yang tidakdimaafkan.3. Mengetahui tentang masuknya waktu sembahyang sama ada dengan yakinatau jangkaan melalui ijtihad atau bertaqlid kepada orang yang tahumengenainya.4. Menutup aurat.5. Menghadap ke arah qiblat (Ka„bah).
 49. 49. 49Bab 13 : Rukun SolatSembahyang sama ada fardhu atau sunat mestilah memenuhi tiga belasrukun yang utama seperti berikut:1. Berdiri tegak dengan tidak condong atau miring hinggakan sampai ke tahap ruku„tanpa keuzuran bagi mereka yang berkuasa berbuat demikian dalam sembahyangfardhu. Dalam sembahyang sunat, berdiri tegak tidak diwajibkan sebaliknyahukumnya hanyalah sunat.2. Niat dalam hati ketika melakukan takbiratul ihram dengan memusatkan qasadhendak melakukan sembahyang sambil mengingati jenis dan bentuknya sama adafardhu atau sunat.3. Takbiratul ihram. Cara takbir dilakukan ialah dengan lafaz . Bolehjuga dengan lafaz atau . Syarat-syarat takbirialah :Ucapan takbir dilakukan semasa dalam kedudukan berdiri.Melafazkan takbir dengan keadaan menghadap ke arah qiblat.Takbir diucapkan dalam bahasa Arab kecuali tidak mampu berbuat demikiandan tidak sempat belajar, maka boleh dengan terjemahannya tetapi mestidipelajari.Semua huruf yang diucapkan itu didengari oleh diri sendiri.Ucapan itu hendaklah terkemudian daripada ucapan imam.Semasa melafazkan takbir hendaklah disertai dengan niat.4. Membaca Al-Fatihah. Ia adalah rukun pada setiap raka„at semasa berdiri ataukedudukan lain sebagai gantiannya dalam semua jenis sembahyang. Syarat-syaratnya adalah:Bacaan itu hendaklah didengari oleh diri sendiri.Bacaan itu hendaklah dengan susunan yang betul, meneliti tempat keluar(makhraj) huruf yang betul dan dinyatakan dengan segala sabdunya.Janganlah terlampau berlagu hinggakan boleh mengubah maknanya.Bacaan itu hendaklah dalam bahasa Arab.Bacaan itu hendaklah dalam keadaan berdiri.
 50. 50. 50Semua ayat hendaklah dibaca dengan sempurna dalam setiap raka„at kecualima‟mum masbuq dan jika imam membaca terlalu cepat.5. Ruku„, iaitu tunduk dengan kadar membolehkan dua tapak tangannya bolehsampai kepada kedua-dua lutut. Ini yang paling kurang dan sebaik-baiknya tundukhinggakan belakangnya sama dengan tengkuk dan menegakkan dua betis danmemegang lutut dengan tangan sambil jari-jari mencengkamnya. Syarat-syarat ruku„ialah tunduk dengan kadar yang dinyatakan iaitu sampai dua tapak tangan ke lututtanpa diniatkan ruku„ itu perkara lain selain sembahyang, dan dengan tama‟ninahiaitu berterusan ruku„ dengan keadaan tenang sekadar membaca satu tasbih.6. I„tidal selepas ruku„. I„tidal bermaksud bangkit daripada ruku„ dan kembali kepadakeadaan berdiri atau gantiannya beserta dengan tama‟ninah. Syarat-syaratnya ialahdilakukan tanpa tujuan lain selain mendirikan sembahyang, dilakukan dengantama‟ninah dengan kadar sekurang-kurangnya bacaan satu tasbih dan tidak terlalupanjang melebihi tempoh bacaan Al-Fatihah kerana ia adalah rukun pendek.7. Sujud dua kali dalam setiap raka„at. Maksud sujud ialah sentuhan dahi orang yangbersembahyang ke tempat sujud. Syarat-syarat sujud ialah:Terbuka dahi tanpa berlapik dan tidak tertutup ketika melakukannya.Sujud hendaklah berlaku di atas tujuh anggota iaitu dahi, kedua-dua tangan(tapaknya), kedua-dua lutut dan hujung jari kedua-dua kaki dengan serentak.Bahagian paling bawah (punggung) hendaklah terangkat melebihi bahagianyang paling atas (kepala) sekadar yang termampu.Sujud tidak dilakukan di atas pakaian yang bersambung dengannya yangbergerak dengan pergerakannya.Tidak diniatkan selain daripada sujud sembahyang.Dahi hendaklah ditekan ke tempat sujud dengan tekanan yang sederhanasekadar memberi kesan pada kain jika terdapat di bawahnya.Tama‟ninah ketika sujud dengan kadar mengucap sekali tasbih.8. Duduk antara dua sujud. Caranya ialah duduk dengan sama rata besertatama‟ninah pada setiap raka„at sama ada sembahyang secara berdiri atau tidak.Syarat-syaratnya ialah:Bangkit dari sujud itu kerana melakukan ibadah bukan disebabkan perkaralain.Jangan terlalu lama hingga melebih tempoh bacaan tasyahhud yang palingpendek.
 51. 51. 51Dilakukan dengan tama‟ninah iaitu sekurang-kurangnya diam seketikaselepas pergerakan anggota dan sebaik-baiknya melebihi batasan itu.9. Duduk tahiyyat akhir yang disusuli selepasnya oleh salam. Ia dilakukan padaraka„at akhir setiap sembahyang dan perlu untuk membaca zikir wajib iaitutasyahhud. Cara duduk yang sunat ialah secara tawarru„, iaitu duduk dengandikeluarkan kaki kiri dari sebelah kanannya dan pangkal peha diletakkan di atastanah, dan menegakkan kaki kanan serta mengeluarkan kaki kiri dari bawah kakikanan dan menekan jari kaki kanan ke atas bumi (melipatkannya) supaya hujung jarikaki kanan itu menghala ke qiblat.10. Membaca tasyahhud semasa duduk kali terakhir. Lafaz tasyahhud yangsempurna ialah seperti berikut:Syarat-syarat tasyahhud adalah seperti berikut:Bacaan itu hendaklah didengari oleh diri sendiri.Bacaan hendaklah berurutan tanpa diselangi oleh diam yang lama atau zikirlain.Bacaan itu hendaklah dilakukan semasa duduk kecuali jika berlaku keuzuran.Bacaan itu hendaklah dengan bahasa Arab melainkan jika tidak mampu.Semasa membacanya hendaklah menitikberatkan tempat keluar huruf(makhraj) dan segala shaddahnya (baris sabdu).Pembacaannya hendaklah secara tertib dari segi kalimah-kalimahnya.11. Salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu „alayhi wasallam selepas tasyahhud(tahiyyat akhir) semasa duduk kali terakhir. Lafaz salawat hendaklah sekurang-kurangnya . Seelok-elok lafaz salawat ialahsalawat Al-Ibrahimiyyah. Syarat-syarat bacaan salawat ialah:Bacaan itu hendaklah didengari oleh diri sendiri.Hendaklah dengan lafaz “Muhammad” . Boleh juga dengan lafaz“Rasulullah” atau “An-Nabiy” .Hendaklah dengan bahasa Arab kecuali tidak mampu.
 52. 52. 52Bacaan itu hendaklah tertib dari segi sighahnya dan dibaca selepastasyahhud.12. Salam yang pertama yang bertujuan untuk keluar daripada sembahyang dandilakukan semasa duduk kali terakhir. Syarat-syaratnya ialah:Dimulakan kalimah salam dengan alif dan lam iaitu ,maka tidak boleh menggantikannya dengan tanwin .Diucapkan dengan “kaf al-khitab” bagi memfokuskan ucapan salamitu kepada pihak kedua.Setiap kalimah hendaklah disambung dengan yang lainnya.Diucapkan dengan dimasukkan “mim al-jama„” yang menunjukkanpihak yang ditujukan salam itu pihak ramai.Diucapkan salam dengan keadaan tubuh badan menghadap qiblat dengandadanya.Ucapan itu hendaklah diiringi dengan niat untuk keluar daripada sembahyang,tidak bertujuan untuk pemberitahuan semata-mata.Ucapan itu hendaklah dilakukan semasa berkeadaan duduk.Ucapan dilakukan dalam bahasa Arab kecuali mereka yang tidak sempatbelajar.Ucapan itu hendaklah didengari oleh diri sendiri jika tiada sebarang halangan.13. Tertib di antara semua rukun sembahyang tanpa mendahulukan rukun yangsepatutnya dikemudiankan.Bab 14 : Perkara Sunat Dalam SolatSunat ketika melakakukan sembahyang ada dua jenis iaitu sunat abadh dansunathaiah. Sunat abadh ialah setiap perkara yang sangat dituntut untukdilaksanakan di mana jika ditinggalkan maka sunat diganti dengan sujud sahwi padaakhir sembahyang (sebelum memberi salam). Manakala sunat haiah pula ialahsetiap perkara yang jika ditinggalkan tidak dikenakan sudud sahwi.Sunat Ab‘adh
 53. 53. 531. Tasyahhud awal, iaitu tasyahhud yang dibaca semasa duduk selepas melakukansetiap dua raka„at dalam sembahyang Zuhur, „Asar, Maghrib dan „Isya‟.2. Salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu „alayhi wasallam selepas tasyahhudawal tanpa disambung dengan salawat ke atas ahli keluarga Baginda sallallahu„alayhi wasallam.3. Salawat kepada ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu „alayhi wasallamselepas tasyahhud akhir.4. Duduk bagi mengerjakan setiap tiga perkara sunat ab„adh di atas.5. Bacaan qunut semasa i„tidal pada raka„at sembahyang Subuh, pada raka„at akhirsembahyang witir ketika separuh kedua bulan Ramadhan iaitu selepas malamkelima belas.Sunat Hai’ahSunat hai‟ah sangat banyak semasa melakukan sembahyang. Secaraumumnya, sunat hai‟ah boleh diringkaskan kepada perkara-perkara berikut:1. Mengangkat dua tangan ketika takbiratul ihram, mula hendak ruku„ dan bangkitdaripadanya, dan ketika bangun daripada tasyahhud awal.2. Meletakkan tangan kanan ke atas belakang tangan kiri di bawah dada, di ataspusat sambil mengarahkan sedikit ke arah hati.3. Melihat ke tempat sujud sambil menundukkan kepala sedikit.4. Membaca tawajjuh atau doa iftitah secara senyap.5. Membaca al-isti„azah secara perlahan selepas tawajjuh dan sebelum Al-Fatihah.6. Selain daripada itu, ma‟mum hendaklah menyaringkan bacaan pada tempat-tempat yang menghendaki sedemikian iaitu semasa sembahyang Subuh, duaraka„at pertama sembahyang Maghrib dan „Isya‟, Juma„at, dua hari raya, gerhanabulan, istisqa‟, tarawih, witir ramadhan, dua raka„at selepas tawaf pada malam haridan waktu Subuh. Pada selain waktu-waktu tersebut hendaklah memperlahankansuara.7. Membaca selepas Al-Fatihah sama ada oleh imam, ma‟mum ataubersendirian.8. Membaca surah atau paling kurang tiga ayat selepas bacaan Al-Fatihah.Disunatkan kepada imam atau persendirian dan ma‟mum yang tidak mendengarbacaan imam kecuali pada raka„at ketiga dan keempat kepada selain masbuqdengan dua raka„at pertama.
 54. 54. 549. Bertakbir ketika melakukan perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain.10. Membaca semasa mengangkatkepala daripada ruku„.11. Membaca tasbih ketika ruku` dan sujud sebanyak tiga kali.12. Meletakkan kedua-dua tangan pada kedua-dua paha ketika duduk tasyahhud.13. Duduk secara iftirash dalam semua tempat dikehendaki duduk kepada selainmereka yang masbuq dan yang lupa.14. Membaca salawat Ibrahimiyyah selepas tasyahhud akhir.15. Berdoa dan ta„awwuz iaitu meminta perlindungan kepada Allah selepastasyahhud akhir.16. Memberikan salam kedua selepas salam fardhu yang pertama.17. Khusyu„, iaitu menghadirkan hati semasa mengerjakan sembahyang danmemberi perhatian kepada setiap patah perkataan yang diucapkan.Bab 15 : Perkara Makruh Dalam SolatPERKARA MAKRUH DALAM SEMBAHYANGMakruh mengikut jumhur ulama‟ bermaksud tanzihiyyah, iaitu sesuatu yangpatut dielakkan. Jika seseorang melakukan sembahyang secara makruh,maka sebaiknya dia hendaklah melakukannya semula sekiranya waktu masihada. Secara umumnya, ukuran dalam menentukan sesuatu perkara makruhialah setiap perbuatan dan perkara yang bertentangan dengan As-Sunnah.Antara perkara-perkara makruh dalam sembahyang ialah seperti berikut:1. Meninggalkan sesuatu perkara sunat dalam sembahyang dengan sengaja.2. Melakukan bacaan yang menyonsang dari susunan yang ada dalam Al-Qur‟an.3. Membaca dalam raka„at kedua bacaan surah yang lebih panjang daripada yangdibaca dalam raka„at pertama.4. Mengulangi pembacaan surah yang sama dalam satu raka„at yang sama ataudalam dua raka„at.5. Melakukan sesuatu yang tidak bermakna dengan tangannya tanpa ada sebabyang perlu.6. Memejamkan kedua-dua mata semasa sembahyang tanpa keperluan.

×