Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PUSAT SUMBER SEKOLAHSMK TUN HUSSEIN ONNSEBARANG JAYA, PULAU PINANG.Ruj. Kami :Tarikh : 14 April 2011Tuan/Puan,PER: PELANTI...
(NORLIDA BT MOHD MAHUDIN)Guru Perpustakaan Dan MediaSMK Tun Hussein Onn
52806947 surat-lantikan
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

52806947 surat-lantikan

4,260 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

52806947 surat-lantikan

  1. 1. PUSAT SUMBER SEKOLAHSMK TUN HUSSEIN ONNSEBARANG JAYA, PULAU PINANG.Ruj. Kami :Tarikh : 14 April 2011Tuan/Puan,PER: PELANTIKAN SEBAGAI PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAHTAHUN 2011Sukacita dimaklumkan bahawa anak tuan/puan________________________________________________ dari Tingkatan_____________________ telah dilantik sebagai Pengawas Pusat SumberSekolah bagi tahun 2011.2. Untuk makluman tuan/puan, lantikan Pengawas Pusat Sumber Sekolahdibuat setiaptahun berdasarkan kepada prestasi kerja mereka. Sekiranyapara pengawas yang dilantik tidak menjalankan tugas yang sepatutnya,maka pihak pengurusan Pusat Sumber Sekolah berhak untuk tidak melantiksemulamereka pada tahun berikutnya atau melucutkan jawatannya(bergantung kepada kesalahan disiplin yang dilakukan).3. Untuk itu, pihak Pusat Sumber Sekolah berharap anda akan menjalankantugas dengan penuh tanggungjawab serta mematuhi segala peraturanPusat SumberSekolah dan menjalankan tugas mengikut jadual yang telahditetapkan.4. Sila pastikan anda mengisi borong-borang berikut dan menyerahkannyakembalikepada Pn. Norlida Mohd Mahudin pada 18 April 2011. Disertakanjuga contoh pakaian seragam Pengawas PSS untuk rujukan. Para pengawasyangdilantik diminta memakai pakaian seragam lengkap pada 25 April2011 untuk upacara pelantikan.a) Borang perakuan ibubapab) Surat perjanjian Tugasanc) Lampiran : Contoh Pakaian Seragam Pengawas PSSSekian. Terima Kasih.Yang menjalankan tugas,............................................................
  2. 2. (NORLIDA BT MOHD MAHUDIN)Guru Perpustakaan Dan MediaSMK Tun Hussein Onn

×