Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

contoh Rph harian bulan januari minggu 1 31 jan_2016

435 views

Published on

contoh rph untuk fail . Rangkuman untuk seminggu . Hanya perlu ubah minggu dan klik tarikh.

Published in: Education
  • Be the first to comment

contoh Rph harian bulan januari minggu 1 31 jan_2016

  1. 1. 5 RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN HARI : AHAD Minggu Yang Ke …………….. TARIKH : 31.1.2016 Mata Pelajaran Tingkatan & Masa Tajuk / Objektif / Aktiviti Pembelajaran Catatan KEMAHIRAN HIDUP 2 RK 8.45 PG- 10.30 PG TAJUK : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek NILAI MURNI Yakin I-THINK Peta Buih ASPIRASI MURID Kemahiran Berfikir SUMBER Buku Teks/ Mini White Board/ Traffic Light Hasil Pembelajaran : Di akhir pembelajaran, pelajar dapat :- a. Mengenal pasti faktor utama reka bentuk b. Mengenal pasti saiz, sifat dan penggunaan bahan serta kesesuaiannya c. Mengenalpasti jenis –jenis pengikat Strategi / Aktiviti : 1 Set Induksi ( Tukul Tangan ) 2 Pengenalan/ Penerangan LO & SC 3 Aktiviti Murid 3.1 Teknik “Think-Pair-Share” 3.2 Penerapan 4K 4 Rumusan : Pelajar membuat kesimpulan berkaitan topik yang dipelajari. 5 Latihan/ Pentaksiran mengikut kemampuan murid. Refleksi : Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana guru mengambil CTR. Mata Pelajaran Tingkatan & Masa Tajuk / Objektif / Aktiviti Pembelajaran Catatan KEMAHIRAN HIDUP 2 M 12.00 TGH- 1.50 PTG TAJUK : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek NILAI MURNI Yakin I-THINK Peta Buih ASPIRASI MURID Kemahiran Berfikir SUMBER Buku Teks/ Mini White Board/ Traffic Light Hasil Pembelajaran : Di akhir pembelajaran, pelajar dapat :- a. Mengenal pasti faktor utama reka bentuk b. Mengenal pasti saiz, sifat dan penggunaan bahan serta kesesuaiannya c. Mengenalpasti jenis –jenis pengikat Strategi / Aktiviti : 1 Set Induksi 2 Pengenalan/ Penerangan LO & SC 3 Aktiviti Murid 3.1 Teknik “Think-Pair-Share ” 3.2 Penerapan 4K 4 Rumusan : Pelajar membuat kesimpulan berkaitan topik yang dipelajari. 5 Latihan/ Pentaksiran mengikut kemampuan murid. Refleksi : Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana guru mengambil CTR. 5
  2. 2. 5 RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN TANDATANGAN GURU : ………………………… TANDATANGAN PENGETUA : ………………………… HARI : ISNIN Minggu Yang Ke : 5 TARIKH : 1.2.2016 Mata Pelajaran Tingkatan & Masa Tajuk / Objektif / Aktiviti Pembelajaran Catatan Sains Pertanian 4 M 11.10 tgh - 12.30 ptg TAJUK : Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Dan Hasil Tumbuhan NILAI MURNI Yakin I-THINK Peta Buih ASPIRASI MURID Kemahiran Berfikir SUMBER Majalah Jabatan Pertanian, Buku Teks (Pengenalan ) Hasil Pembelajaran : Di akhir pembelajaran, pelajar dapat :-  Menyatakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil pertumbuhan.  Mengenalpasti unsur iklim yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan Strategi / Aktiviti : 1 Set Induksi 2 Pengenalan/ Penerangan LO & SC 3 Aktiviti Murid 3.1 Teknik “Think-Pair-Share” 3.2 Penerapan 4K 4 Rumusan : Pelajar membuat kesimpulan berkaitan topik yang dipelajari. 5 Latihan/ Pentaksiran mengikut kemampuan murid. Refleksi : Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana guru mengambil CTR.
  3. 3. 5 RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN HARI : SELASA Minggu Yang Ke : 5 TARIKH : 2.2.2016 Mata Pelajaran Tingkatan & Masa Tajuk / Objektif / Aktiviti Pembelajaran Catatan KH(KT) 1 S 8.10 pg – 9.55 pg TAJUK : Reka Bentuk Dan Penghasilan Projek NILAI MURNI Yakin I-THINK Peta Buih ASPIRASI MURID Kemahiran Berfikir SUMBER Buku Teks/ Mini White Board/ Traffic Light Hasil Pembelajaran : Di akhir pembelajaran, pelajar dapat :-  Menyatakan faktor utama reka bentuk  Mengenal pasti saiz dan sifat bahan Strategi / Aktiviti : 1 Set Induksi 2 Pengenalan/ Penerangan LO & SC 3 Aktiviti Murid 3.1 Teknik “Think-Pair-Share” 3.2 Penerapan 4K 4 Rumusan : Pelajar membuat kesimpulan berkaitan topik yang dipelajari. 5 Latihan/ Pentaksiran mengikut kemampuan murid. Refleksi : Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana guru mengambil CTR.
  4. 4. 5 RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN HARI : RABU Minggu Yang Ke : 5 TARIKH : 3.2.2016 Mata Pelajaran Tingkatan & Masa Tajuk / Objektif / Aktiviti Pembelajaran Catatan KH(KT) 1 ROS 8.10 pg – 10.10 pg TAJUK : Reka Bentuk Dan Penghasilan Projek NILAI MURNI Yakin I-THINK Peta Buih ASPIRASI MURID Kemahiran Berfikir SUMBER Buku Teks/ Mini White Board/ Traffic Light Hasil Pembelajaran : Di akhir pembelajaran, pelajar dapat :-  Menyatakan faktor utama reka bentuk  Mengenal pasti saiz dan sifat bahan Strategi / Aktiviti : 1 Set Induksi 2 Pengenalan/ Penerangan LO & SC 3 Aktiviti Murid 3.1 Teknik “Think-Pair-Share” 3.2 Penerapan 4K 4 Rumusan : Pelajar membuat kesimpulan berkaitan topik yang dipelajari. 5 Latihan/ Pentaksiran mengikut kemampuan murid. Refleksi : Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana guru mengambil CTR. Mata Pelajaran Tingkatan & Masa Tajuk / Objektif / Aktiviti Pembelajaran Catatan ICTL 2 RK 11.50 pg – 1.100 ptg TAJUK : Revision MS Office Word NILAI MURNI Yakin I-THINK Peta Buih ASPIRASI MURID Kemahiran Berfikir/ Dwibahasa (Mail Merge) Hasil Pembelajaran : Di akhir pembelajaran, pelajar dapat :- 5.5.1 State the usage of mail merge. 5.5.2 Create a mail merge document. 5.5.3 Print the document Strategi / Aktiviti : 1 Set Induksi 2 Pengenalan/ Penerangan LO & SC 3 Aktiviti Murid 3.1 Teknik “Think-Pair-Share” 3.2 Penerapan 4K 4 Rumusan : Pelajar membuat kesimpulan
  5. 5. 5 RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN berkaitan topik yang dipelajari. 5 Latihan/ Pentaksiran mengikut kemampuan murid. SUMBER PC, Internet, Module Refleksi : Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana guru mengambil CTR. HARI : KHAMIS Minggu Yang Ke : 5 TARIKH : 4.2.2016 Mata Pelajaran Tingkatan & Masa Tajuk / Objektif / Aktiviti Pembelajaran Catatan Sains Pertanian 4 M 8.10 pg- 9.30 pg TAJUK : Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Dan Hasil Tumbuhan NILAI MURNI Yakin I-THINK Peta Buih ASPIRASI MURID Kemahiran Berfikir/ Dwibahasa SUMBER Majalah Jabatan Pertanian (Iklim ) Hasil Pembelajaran : Di akhir pembelajaran, pelajar dapat :-  Menyatakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil pertumbuhan.  Mengenalpasti unsur iklim yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan Strategi / Aktiviti : 1 Set Induksi 2 Pengenalan/ Penerangan LO & SC 3 Aktiviti Murid 3.1 Teknik “Think-Pair-Share” 3.2 Penerapan 4K 4 Rumusan : Pelajar membuat kesimpulan berkaitan topik yang dipelajari. 5 Latihan/ Pentaksiran mengikut kemampuan murid. Refleksi : Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana guru mengambil CTR. Mata Pelajaran Tingkatan & Masa Tajuk / Objektif / Aktiviti Pembelajaran Catatan TAJUK : Revision MS Office Word NILAI MURNI
  6. 6. 5 RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN ICTL 2 S 10.30 pg - 11.50 pg (Mail Merge) Yakin I-THINK Peta Buih ASPIRASI MURID Kemahiran Berfikir SUMBER PC, Internet, Module Hasil Pembelajaran : Di akhir pembelajaran, pelajar dapat :- 5.5.1 State the usage of mail merge. 5.5.2 Create a mail merge document. 5.5.3 Print the document Strategi / Aktiviti : 1 Set Induksi 2 Pengenalan/ Penerangan LO & SC 3 Aktiviti Murid 3.1 Teknik “Think-Pair-Share” 3.2 Penerapan 4K 4 Rumusan : Pelajar membuat kesimpulan berkaitan topik yang dipelajari. 5 Latihan/ Pentaksiran mengikut kemampuan murid. Refleksi : Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana guru mengambil CTR. TARIKH AKTIVITI KOKURIKULUM / KURSUS / SEMINAR / TAKLIMAT CATATAN PENTADBIRAN 31 .1.2016 Hingga 5 .2.2016 Cuti Tanpa Rekod keranaterlibatdenganKursusAsasRadioKomunikasi di Akademi LatihanPertahananAwam( ALPHA ) , Bangi.
  7. 7. 5 RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN TANDATANGAN GURU : ………………………… TANDATANGAN PENGETUA : …………………………

×