Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Կենսաբանությունը և Համացանցը

Ապահով համացանց 2016. Երևանի թիվ 198 ավագ դպրոց, Լուսինե Բալայան

Ինտեգրված բաց դաս
Կենսաբանություն-ինֆորմատիկա, 11-րդ դասարանում

Դասի թեման` Կենսաբանություն և Ապահով համացանց:

Դասի նպատակը` Ուսուցանել թեման` կապ ստեղծելով Ապահով Համացանցի հետ: Զարգացնել տրամաբանական մտածողությունը, հիշողությունը, համեմատելու և անալիզի ենթարկելու կարողությունը: Դաստիարակել Ապահով Համացանցի և կենսաբանության գիտելիքների անվտանգ կիրառությունը:
_________________________________
I-փուլ - Նախապատրաստական փուլ:Դասի նպատակի ներկայացում: 3 րոպե
II-փուլ - Ակտիվացնելով աշակերտներին ՝հարցում կատարել մարդու և համակարգչի կառուցվածքի մասին,կապ ստեղծել նրանց միջև: Դիտել տեսանյութ էկրանի վրա/մարդու կառուցվածքի մասին: 7րոպե
III-փուլ - Պրեզենտացիայի ներկայացնելը. յուրաքանչյուր աշակերտ ներկայացնում է պրազենտացիայի 1 սլայդ: 20 րոպե
_________________________________
Կենսաբանություն՝ կենդանի բնության մասին գիտությունների ամբողջություն։ Ուսումնասիրում է կենդանի էակների կառուցվածքն ու ֆունկցիաները, տարածվածությունը, աճը, ծագումն ու զարգացումը, էվոլյուցիան, ինչպես նաև կապը միմյանց և անկենդան բնության հետ։
_________________________________
Համացանց ՝ աշխարհով մեկ տարածված, հասարակության ազատ օգտագործման համար նախատեսված համընդհանուր ցանց է՝ կազմված համակարգչային ցանցերից, որոնք իրականացնում են տվյալների փոխանցում և փոխանակում՝ օգտագործելով ստանդարտեցված Համացանցային հաղորդակարգը (IP)։
_________________________________
• Կենդանի օրգանիզմներում պաշտպանողական ֆունկցիա են կատարում լեյկոցիտները և լիմֆոցիտները, իսկ ընդհանուր համակարգը իմունային համակարգն է:
_________________________________
• Համակարգչի պաշտպանողական ֆունկցիան կատարում են հակավիրուսային ծրագրերը, որոնք կանխում և վերացնում են համացանցից ներթափանցող անցանկալի վիրուսները:
__________________________________
• Կենդանի օրգանիզմների գոյատևման համար խիստ անհրաժեշտ է թթվածին :
• Համացանցի աշխատանքի համար անհրաժեշտ է կապ ընդհանուր ցանցի հետ :
______________________________________________________________________
• Կենդանի օրգանիզմների «շարժիչը» նրանց ուղեղն է:
• Համակարգչի «շարժիչը» պրոցեսորն է, որի միջոցով են իրականացվում բոլոր հրահանգները:
__________________________________
• Կենսաբանությունն ու համացանցը համատեղելի են. պետք է կարողանալ իրագործել այն: Օգտագործեք համացանցը , ինչպ

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Կենսաբանությունը և Համացանցը

  1. 1. Կենսաբանությունը և համացանցը
  2. 2. Ի՞նչ է կենսաբանությունը • Կենսաբանություն՝կենդանի բնության մասին գիտությունների ամբողջություն։ Ուսումնասիրում է կենդանի էակների կառուցվածքն ու ֆունկցիաները, տարածվածությունը, աճը, ծագումն ու զարգացումը, էվոլյուցիան, ինչպես նաև կապը միմյանց և անկենդան բնության հետ։
  3. 3. Ի՞նչ է համացանցը • Համացանց ՝ աշխարհով մեկ տարածված, հասարակության ազատ օգտագործման համար նախատեսված համընդհանուր ցանց է՝ կազմված համակարգչային ցանցերից, որոնք իրականացնում են տվյալների փոխանցում և փոխանակում՝ օգտագործելով ստանդարտեցված Համացանցային հաղորդակարգը (IP)։
  4. 4. Իրական և վիրտուալ աշխարհներ • Կենսաբանությունը հնարավորություն է տվել ճանաչել ինքներս մեզ և մեր շրջակայքը: • Համացանցը մեծ դեր ունի մեր կյանքում, քանի որ նրա վրա են հիմնված կյանքի բազում ոլորտներ:
  5. 5. Պաշտպանողական համակարգեր • Համակարգչի պաշտպանողական ֆունկցիան կատարում են հակավիրուսային ծրագրերը, որոնք կանխում և վերացնում են համացանցից ներթափանցող անցանկալի վիրուսները: • Կենդանի օրգանիզմներում պաշտպանողական ֆունկցիա են կատարում լեյկոցիտները և լիմֆոցիտները, իսկ ընդհանուր համակարգը իմունային համակարգն է:
  6. 6. Գոյատևում • Կենդանի օրգանիզմների գոյատևման համար խիստ անհրաժեշտ է թթվածին • Համացանցի աշխատանքի համար անհրաժեշտ է կապ ընդհանուր ցանցի հետ
  7. 7. Շարժիչներ • Կենդանի օրգանիզմների «շարժիչը» նրանց ուղեղն է: • Համակարգչի «շարժիչը» պրոցեսորն է, որի միջոցով են իրականացվում բոլոր հրահանգները:

×