Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Safe.am school20

969 views

Published on

Safer Internet Armenia 2015. Safer Internet Day at the Yerevan School N 20 after John Kirakosyan. The Open Lesson is moderated by Naira Avetisyan

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Safe.am school20

  1. 1. Միասին ավելի ապահով և արդյունավետ օգտագործենք համացանցը
  2. 2. 2015Ապահով համացանց Միասին և ավելի ապահով :բացահայտենք թվային աշխարհը Կառուցենք կամուրջներ սերունդների միջև
  3. 3. Խնդիրները՝ Կրթական              Համացանցում անհրաժեշտ տեղեկատվության արդյունավետ որոնման կարողությունների զարգացում              Ստացված գիտելիքները նախագծային աշխատանքներում կիրառելու հմտությունների զարգացում              Ստացված գիտելիքների վերլուծման և համակարգման ընդունակությունների զարգացում   Դաստիարակչական        ,              Հետաքրքրության ձևավորում ապօրինի վնասակար եւ ոչ պատշաճ բովանդակության դեմ        պայքարի միջոցների և գործիքների մասին              Համոզել Վիրտուալ ցանցերում առաջացող հնարավոր ռիսկերից համատեղ     :պաշտպանվելու նպատակահարմարության մեջ
  4. 4. Վտանգներ  30Աշխարհի բնակչության մոտ տոկոսը՝ 2.1ավելի քան մլրդ մարդ միացել է :համացանցին Հայաստանի բնակչության 2արդեն կեսից ավելին մոտ՝ մլն մարդ միացել 1 –է համացանցին՝ նրանցից մոտ մլն ը faceebook.com,գրանցված է իսկ ավելի քան :մեկ միլիոնը այլ սոցիալական ցանցերում  - 800ՄԱԿ ի տվյալներով համացանցում մոտ :հազար մանկապիղծ է վխտում
  5. 5. Համացանցի մասին հաճախակի տրվող հարցեր http://safe.am/esafe/esafearm/faq.html#a1
  6. 6. Օգտակար հղումներ http://www.safe.am/indexarm.html http://www.safe.am/esafetykit/start.html http://www.safe.am/esafetykit/downloads/kidsFull.p df http://www.safe.am/esafetykit/downloads/parentsFul l.pdf http://www.safe.am/ilh/ilh.html http://www.ktak.am/handbook/ http://www.ktak.am/ebooks/nordzernark.pdf

×