Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ULASAN BUKU KURIKULUM & PENDIDIKAN ISLAM

 • Be the first to comment

ULASAN BUKU KURIKULUM & PENDIDIKAN ISLAM

 1. 1. SEJARAH DAN FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM PI 5402 PENSYARAH : DR HJ GAMAL ABDUL NASIR ZAKARIA OLEH HJH NOORSIAH BTE HJ MOHAMAD NOOR
 2. 2. KURIKULUM DAN PENDIDIKAN GURU Terjemahan buku “Curriculum and Teachers Education” Terbitan King Abdul Aziz Universiti Jeddah 1980 Diterjemahan oleh : Ahmad Jaffni Hassan Mohamad Nordin Zainuddin Asiah Idris Diterbitkan : Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur
 3. 3. Buku ini adalah merupakan koleksi kertas kerja yang diseminarkan di dalam Persidangan Dunia Pertama tentang Pendidikan Islam Bertempat di Makkah Pada tahun 1977. Penyunting kertas kerja Prof. Muhammad Hamid Al Afendi Prof Nabi Ahmed Baloch
 4. 4. DUA BAB PENDAHULUAN KURIKULUM KURIKULUM PENDIDIKAN PENDIDIKAN ISLAM GURU
 5. 5. KURIKULUM BAB 1 : Konsep Kurikulum Pendidikan Islam Ustaz Ahmed Al Beely Kurikulum Pendidikan Islam Ahmed Shalabi Pendidikan Islam : Satu Cara Ke Arah Sempurna Kendiri Saeed Ateyaa Abu Aali Pendidikan Menurut Kurikulum Lama dan Kesannya Terhadap Zaman Moden HM. Abd Al Quddus Qasmi’ Pendidikan Islam Kanak-Kanak Islam di Barat dan Masalah Kurikulum dan Sukatan Pelajaran Afzalur Rahman Pendidikan Agama untuk Kanak-Kanak Islam di Great Britian Syed Ali Ashraf
 6. 6. BAB 2 : PENDIDIKAN GURU Kurikulum Islam dan Guru Muhammad Al Aroosi Menghasilkan Guru Untuk Pendidikan Abdul Haleem Khaldun Kinnany Sistem Untuk Melatih Muhammad Ansar Ahmed Shami Pembinaan Semula Pendidikan Guru N.A. Baloch Peranan Fakulti Pendidikan Dalam Latihan Guru Kerajaan Arab Saudi Satu Kajian Kes Muhammad Al Ahmad Al Rasheed dan Ahmad Rifa Abdul Latif Pembinaan Semula Kurikulum Guru Islam Abdul G. Chaudhri dan Ghulam Syor Jawatan Kuasa – B6 Tentang Pendidikan Guru
 7. 7. PERSIDANGAN DUNIA PERTAMA DIKOTA MAKKAH PADA BULAN APRIL 1977 315 CERDIK PANDAI DIJEMPUT UNIVERSITI KING ABDULAZIZ JEDDAH MEKAH NEGARA ISLAM MERENTASI KAWASAN MOROCO - INDONESIA FAHAMAN DUALISMA FAHAMAN SEKULARISME • FALSAFAH TABII PENDIDIKAN ISLAM • KURIKULUM BERSENDIKAN ISLAM • PERANCANGAN DAN PROGRAM PENDIDIKAN GURU. • KURIKULUM PENDIDIKAN GURU
 8. 8. DUALISME NEGARA ISLAM MEMPUNYAI 2 SISTEM PENDIDIKAN YANG BERBEZA INSTUTUSI PENDIDIKAN YANG MEMPUNYAI SISTEM INSTUTUSI PENDIDIKAN PENDIDIKAN SEKULAR YANG MEMPUNYAI SISTEM YANG MEMBELAKANGKAN PENDIDIKAN UGAMA PENDIDIKAN ROHANI / UGAMA DIBIAYAI OLEH ORANG PERSENDIRIAN DI BIAYAI OLEH KERAJAAN
 9. 9. FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM • Sumber Utama – Al Quran dan Al Hadith MEMBENTUK PERIBADI UNGGUL SOSIAL JASMANI ROHANI INTELEK HUBUNGAN DENGAN TUHANNYA HUBUNGAN DENGAN DIRINYA SENDIRI HUBUNGAN DENGAN ALAM HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT & NEGARA
 10. 10. KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM DIGARISKAN DENGAN JELAS MERUJUK KEPADA KONSEP ISLAM TENTANG PEMBELAJARAN DAN ILMU PENGETAHUAN ISLAM MEWAJIBKAN SETIAP INDIVIDU ISLAM UNTUK MENUNTUT ILMU AKIDAH SYARI’AH MATERIALNYA AKHLAK
 11. 11. KONSEP KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM MELIHAT BEBERAPA FAKTOR KEPERCAYAAN / UGAMA ADAT, TRADISI, FALSAFAH HIDUP UNDANG-UNDANG NEGARA
 12. 12. CIRI-SIRI KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM • Kurikulum Islam mewujudkan keperibadian bersepadu dan menyediakan individu dalam setiap aspek kehidupan. • Menitikberatkan keperluan rohani dan kepentingan individu. • Menanamkan kepercayaan, pemulihan akhlak dan membangunkan jiwa rohani . • Memerlukan suasana rohani antara guru dan murid bagi menanamkan kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan.
 13. 13. CIRI-CIRI KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM • Menekankan kepentingan rancangan latihan guru yg baik • Membina kemahiran menilai. • Mewujudkan jati diri asas kebahagian abadi adalah dari Allah SWT, penyatuan semua umat peraturan dan harapan • Membantu individu memperolehi sifat ulama yang terpelajar . • Menekankan nilai dan keikhlasan manusia bekerja kerana Allah dan manusia
 14. 14. • Membentuk manusia mempercayai Allah, berlaku adil dan bersimpati terhadap insan sejenis dengnnya. • Mengukur kepercayaan, akhlak dan pengetahuan manusia dalam mencari ketulusan dan dedikasi terhadap kerjanya. • Kurikulum itu menerima perkaedahan yang disebut di dalam Al Quraan.
 15. 15. BAB II – PENDIDIKAN GURU • Merumuskan prinsip dan dasar yang dapat merobah sistem-sistem pendidikan individu yang ada pada masa itu agar menjadi sistem yang benar-benar Islam sifatnya. • Mengenalpasti langkah-langkah – guru-guru harus mempelopori perubahan itu. • Pendidikan guru merupakan intipati dan nadi pendidikan Islam dan peranan guru ialah sebagai ahli anggota masyarakat Islam yang aktif dan komited
 16. 16. Tujuan dan dasar bagi pendidikan guru semestinya bertujuan untuk menghasilkan guru yang baik dan cemerlang KECEMERLANGAN GURU ITU HENDAKLAH DIUKUR DARIPADA SEGI KEIMANANNYA, KEPERCAYAANNYA, TINGKAHLAKU DAN KEPERIBADIANNYA, KECEKAPAN PROFESIONALNYA DAN PENCAPAIANNYA YANG SEBENAR
 17. 17. LANGKAH MENGHASILKAN GURU CEMERLANG • Menubuhkan Institusi Pendidikan yang khas di mana guru yang juga pemimpin pendidikan berkelayakan dapat di latih untuk menunjukkan teori dan amalan pendidikan Islam. Pemilihan guru-guru hendaklah memenuhi krateria yang berhubung kait dengan itiqad dan kepercayaannya kepada Allah SWT, Akademiknya, Tingkahlakunya (personalitinya) , Kemahiran professional dan pencapaiannya
 18. 18. LANGKAH MENGHASILKAN GURU CEMERLANG • Perisian yang dihidangkan di dalam latihan perguruan hendaklah berdasarkan ideologi Islam dan menggunakan sistem pendidikan Islam. Kursus latihan adalah dirumus dengan penggabungan kursus berdasar kursus tradisi Islam dan dengan kursus- kursus yang diikuti dalam pendidikan morden. Melihat kepada Al Quraan dan Hadith, para sahabat. Para ulama dan pengalaman sendiri. Bidang psaikologi, kaedah mengajar, pedagogi, kurikulum perlu juga diadun dengan sempurna
 19. 19. LANGKAH MENGHASILKAN GURU CEMERLANG • Bakal guru hendaklah dinilai dari semasa kesemasa bagi meninggkatkan mutu dan kualiti mereka. Rancangan susulan atau plan tindakan hendaklah dipastikan dilaksanakan bagi pemulihan atau klinik pemulihan kualiti mereka.
 20. 20. LANGKAH MENGHASILKAN GURU CEMERLANG • Bagi meningkatkan kemahiran dan kualiti professional guru yang telah ada perlu disediakan latihan dalam perkhidmatan serta penyertaan di dalam seminar-seminar, kursus-kursus dan sebagainya. Pemilihan guru-guru hendaklah memenuhi kerateria yang berhubung kait dengan itiqad dan kepercayaannya kepada Allah SWT, akademiknya, tingkahlakunya (personalitinya) , kemahiran professional dan pencapaiannya
 21. 21. LANGKAH MENGHASILKAN GURU CEMERLANG • Pengiktirapan guru perlu dibuat dengan pemberian gaji, elaun khas dan faedah-faedah bersesuaian. Kenaikan pangkat dan melibatkan mereka sendiri di dalam pembangunan kurikulum dan pentadbiran pendidikan.
 22. 22. LANGKAH MENGHASILKAN GURU CEMERLANG • Pembinaan model pusat pendidikan Islam juga dicadangkan bagi melatih guru/pendidik sebagai pemimpin, pemikir pendidikan dan mengamalnya, dan merangsang daya ke arah membina kurikulum pendidikan berasakan Islam, menggalakan pengeluarkan bahan mengajar dan buku teks sesuai pelbagai peringkat pendidikan dan untuk menjalankan projek penyelidikan bagi meningkatkan pendidikan Islam di seluroh Negara Islam di dunia
 23. 23. KURIKULUM PENDIDIKAN GURU Hendaklah berkait langsung dengan matalamat pendidikan yang ingin dicapai, yang dipandang dari sudut “Prinsip Panduan” asas dan matalamat pencapaian khusus yang ditentukan untuk tahap pendidikan yang berbeza dalam sistem. Kurikulum itu hendaklah mengarah kepada untuk pendidikan guru kepada penyediaan guru-guru yang “bertanggungjawab” dan “dipertanggungjawabkan” tentang kerja dan tanggungjawab mereka. Kurikulum itu hendaklah serentak bertujuan untuk membentuk kedua-dua pencapaian peribadi mereka sebagai seorang Islam yang baik dan berkemahiran profesional. Kemahiran profesional termasuk kebolehan guru, pemahaman dan daya usaha untuk merancang kurikulum, mengelola tatacara mengajar, menilai pencapaian pelajar dan menguruskan institusi pendidikan
 24. 24. SEKIAN Dapatkan SYARIKAT MEGA $6.75

×