Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pp.uw.pressmed.

543 views

Published on

Konsten att skriva pressmeddelande med Ulrika Widell.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pp.uw.pressmed.

 1. 1. Nå ut med ditt budskap - konsten att skriva pressmeddelanden
 2. 2. Föreläsningens uppdelning 1. Varför pressmeddelande? 2. Vad är en nyhet? 3. Nyheters uppbyggnad 4. Utforma ett pressmeddelande 5. Workshop 6. Genomgång 7. Om tid finns kvar: Budskapsplattform 8. Avslut och frågor
 3. 3. Varför skriver man pressmeddelanden? För att: • Sprida kunskapen om sin verksamhet • Sälja sina tjänster/produkter • Få chansen att själv forma budskapet och därmed nyheten
 4. 4. Varför tar journalister emot pressmeddelanden? För att spara tid! Därför är det viktigt att du formulerar ditt pressmeddelande som en nyhet. Gör du det ökar din chans att få det publicerat, över huvudtaget och i sin helhet.
 5. 5. Först… …Vad är en nyhet?
 6. 6. • Nytt • Aktuellt • Lokal förankring (närhetsprincip) • Berör/Väcker känslor (identifikation) • Konfrontationer/konflikter • Dramatiska händelseförlopp Det som styr vad vi uppfattar som en nyhet handlar alltså om hur nära händelsen ligger i tiden, hur vi identifierar oss med den och hur nära oss den utspelas i rummet. Nyhetskriterier
 7. 7. En nyhetsartikel ska svara på frågorna: • Vad? • Var? • När? • Hur? • Vem? • Varför?
 8. 8. Så skriver du en nyhetstext • Alltid det viktigaste först (de klipper från slutet) • En nyhet i taget (välj vinkel) • Skriv kort • Gör dig förstådd • Citera • Skriv rubriken sist
 9. 9. Tänk på Använd inte förskönande adjektiv, superlativ och utropstecken. Företagsreklam ratas direkt av redaktionerna. En text som inte behöver skrivas om helt och hållet blir lättare publicerad.
 10. 10. För att få sitt pressmeddelande publiceras krävs det att man följer en del regler. • Utforma ditt pressmeddelande som en nyhet • Identifiera budskap, målgrupp och kanaler • Skriv som en journalist (skriv ut förkortningar, undvik fikonspråk, gör inte reklam).
 11. 11. Distributionskanaler • Skicka som e-post, i regel inte som bifogad fil utan klistra in direkt i textfältet. • Fax kan fungera men är oftast inte att rekommendera. • Använd inarbetade kontakter
 12. 12. Er tur att försöka! 15 minuter, sedan redovisning.
 13. 13. Om mitt pm ändå inte blir publicerat? Försök igen! Det finns många anledningar till varför det kan ha sorterats bort, men ge inte upp utan försök igen.
 14. 14. • Treklang – För det första, för det andra och för det tredje • Tripp, trapp, trull. • Knatte, Fnatte och Tjatte Skapa tre budskap med tillhörande fakta Budskapsplattform
 15. 15. Miljonsatsning på utbyggnad av kommunalt va-nät Det har under många år varit på tal att ta ett helhetsgrepp på vatten- och avloppsfrågan i Torsås kommun. Detta främst då de anläggningar som finns idag inte är godkända enligt dagens lagstiftning och det är svårt att få rum med nya enskilda lösningar. Nu har politikerna tagit beslut i frågan och första spadtaget beräknas tas hösten 2010. 1. Nybyggnationen är bra för miljön Det ställs allt högre krav på enskilda avlopp idag, något som många, främst fritidshusägare, har svårt att leva upp till. Med nya va-nätet kommer upp emot 300 nya abonnenter att anslutas till det moderna vatten- och avloppssystemet. En positiv satsning på miljön. Obs! Endast fiktivt budskap!!!
 16. 16. 2. Utbyggnaden gör att allt fler kan bo året runt i Torsås En utbyggnad av det kommunala va-nätet ger fler fritidshusägare möjligheten att bo året runt i sina bostäder. Något som vi vet att många önskar. 3. Ökade huspriser ger en bra investering Hus och fritidsboenden som är anslutna till kommunala va-nätet är generellt mer attraktiva bland husköpare och värdet på husen i de aktuella områdena kommer därmed att stiga. En bra investering för de aktuella abonnenterna. Obs! Endast fiktivt budskap!!!
 17. 17. 1) Påstående/Uppmaning Fakta 2) Påstående/Uppmaning Fakta 3) Påstående/Uppmaning Fakta
 18. 18. • Viktigt att påståendena är sanna och aktuella! • Tänk ut motargument i förväg • Omvänd ordning om det är skriftligt eller muntligt.

×