Caligrama

167 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Caligrama

  1. 1. O CALIGRAMASabela Costa Varela 2º ESO B
  2. 2. Que é o caligrama?O caligrama é un poema,frase ou palabra do cal opropósito é formar unha figurasobre o que trata o poema.
  3. 3. Orixen do caligarmaOs primeiros caligramasatopados datan doséculo III a.C. Ata oséculo XX non se deu unnome concreto. O seunome provén do francés“Calligamme”
  4. 4. Caligrama en francés Caligrama de Guillaume ApollinaireDebemoslle ao poeta vanguardista GuillaumeApollinaire a moda da creacion de este tipode poemas visulales no século XX. Ainfluencia de Apollinaire na poesía posteriora 1918 supuxo a creación de numerososexemplos de poemas visuais en diversaslinguas e culturas.
  5. 5. Blibliografía Taller de poesía Google imaxenes Profesor en línes Wikipedia
  6. 6. Blibliografía Taller de poesía Google imaxenes Profesor en línes Wikipedia

×