Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Caligrama

176 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Caligrama

  1. 1. O CALIGRAMASabela Costa Varela 2º ESO B
  2. 2. Que é o caligrama?O caligrama é un poema,frase ou palabra do cal opropósito é formar unha figurasobre o que trata o poema.
  3. 3. Orixen do caligarmaOs primeiros caligramasatopados datan doséculo III a.C. Ata oséculo XX non se deu unnome concreto. O seunome provén do francés“Calligamme”
  4. 4. Caligrama en francés Caligrama de Guillaume ApollinaireDebemoslle ao poeta vanguardista GuillaumeApollinaire a moda da creacion de este tipode poemas visulales no século XX. Ainfluencia de Apollinaire na poesía posteriora 1918 supuxo a creación de numerososexemplos de poemas visuais en diversaslinguas e culturas.
  5. 5. Blibliografía Taller de poesía Google imaxenes Profesor en línes Wikipedia
  6. 6. Blibliografía Taller de poesía Google imaxenes Profesor en línes Wikipedia

×