SYL:n lausunto kehysselonteosta sivistysvaliokunnalle

14,809 views

Published on

SYL:n lausunto kehysselonteosta sivistysvaliokunnalle. Lausunto on hyväksytty SYL.n hallituksen kokouksessa 19.4.2013.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
14,809
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14,055
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SYL:n lausunto kehysselonteosta sivistysvaliokunnalle

  1. 1. Sivistysvaliokunnalle 19.4.2013Lausunto sivistysvaliokunnalle kehysselonteosta (VNS 3-4 / 2013 vp)Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry kiittää sivistysvaliokuntaa mahdollisuudesta lausuavaltioneuvoston selonteoista valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014 - 2017 (VNS 3/2013 vp jaVNS 4/2013 vp) kunnioittavasti seuraavaa:SYL suhtautuu myötämielisesti valtioneuvoston finanssipolitiikassaan käyttämään ohjenuoraan,jonka mukaan Suomen taloudellinen menestys perustuu korkeaan työllisyyteen, kilpailukykyiseentuotannon, korkeaan osaamiseen, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, tasa-arvoisiin palveluihinja jokaisen osallisuuteen perustuvaan hyvinvointimalliin.Koulutuksen ja tutkimuksen rahoitusSYL on mielissään valtioneuvoston päätöksestä pitää yliopistoindeksi voimassa. Indeksi ehti ollajäässä pitkään, mikä aiheutti useille yliopistoille säästöpaineita, ja ehti jo näkyä opetukseenkohdistuneina leikkauksina. Yliopistoindeksi yliopistojen rahoituksen turvaajana oli keskeinen osayliopistouudistusta 2009, ja on ilo huomata valtioneuvoston palaavan noudattamaan silloinannettuja lupauksia.Huolena kuitenkin aiheuttaa opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusindeksin jäädyttäminenedelleen vuodeksi 2014, mikä heikentää toisen asteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujenrahoitusta. Ammattikorkeakoulusektori on jo aiemmin tällä vaalikaudella ollut voimakkaidensäästötoimenpiteiden kohteena, mikä on vaarantanut ja edelleen vaarantaa niiden järjestämänkoulutuksen laadun, etenkin ammattikorkeakoulu-uudistuksen hidastuttua.Toinen SYL:n keskeinen huoli liittyy tutkimusrahoituksen säästötoimiin. Tekesinavustusvaltuuksien vähentäminen koko kehyskaudella ja Suomen Akatemian myöntövaltuudenleikkaaminen (17 milj. € v. 2014) vaikuttavat osaltaan yliopistojen tutkimusrahoitukseen. ToisaaltaSuomen Akatemian budjetointitavan muutoksen kautta tehtävä uusien myöntövaltuuksienvähentäminen siirtomäärärahan verran voidaan katsoa säästötoimenpiteeksi. Suomen Akatemiaja Tekes ovat merkittävimpiä tutkimuksen rahoittajia, ja erityisesti tutkimuksen laaduntarkkailijoita, joten niiden valtuuksiin kohdistetut säästötoimet voidaan katsoa suoriksikorkeimman osaamisen leikkauksiksi. SYL:n näkökulmasta on hyvin kyseenalaista, toteuttavatkonämä säästöt hallitusohjelman “Suomi maailman osaavimmaksi kansaksi 2020”-tavoitetta.
  2. 2. OpintotukiSYL kiittää siitä, että kehyspäätökseen kirjattiin opintotuen sitominen indeksiin aikaistetusti1.8.2014 lukien. Päätös indeksiin sitomisesta pitää opiskelijoiden sosiaaliturvan vastedes nykyistäparemmin yleisen kustannuskehityksen mukana.SYL on erittäin tyytyväinen siihen, että opintotukea on päätetty kehittää nykyjärjestelmänpohjalta. SYL kannattaa nykyisestä opintolainavähennysjärjestelmästä luopumista ja senkorvaamista toisella järjestelmällä. Korvaavaksi järjestelmäksi ehdotettu lainahyvitysjärjestelmäon opiskelijan kannalta selkeämpi ja parempi nykyiseen järjestelmään nähden.SYL on mielissään siitä, että toisen asteen opiskelijoiden opintotukea voidaan kohentaakorottamalla itsenäisesti asuvien 18 - 19-vuotiaiden opiskelijoiden vanhempien tulorajoja 30prosentilla. Tämä toimenpide parantaa osaltaan toisen asteen opiskelijoiden toimeentuloa ja erikoulutusasteiden välistä tasa-arvoa.Lisäksi SYL haluaa kiinnittää valiokunnan jäsenten huomion muihin hallituksen kehysriihessätekemiin opintotukipäätöksiin. SYL on tyytyväinen siihen, että opintolainan korkoavustuksentulorajat sidotaan indeksiin ja opintolainan yhden prosentin korko pääomitetaan opiskeluaikana.Nämä toimenpiteet nostavat osaltaan lainan käyttökelpoisuutta ja turvallisuutta. SYL suhtautuukriittisesti opintotuen edistymisen seurantaan kohdistettuun 20 opintopisteenvähimmäisopiskelurajaan. Tämä vähimmäisopiskelukriteeri evää alle 20 opintopistettälukuvuoden aikana suorittaneilta opiskelijoilta opintotuen kokonaan. Lisäksi SYL kritisoi opintoihinmyönnettävän kokonaistukimäärän vähentämistä 70 tukikuukaudesta 64 tukikuukauteen.Tukikuukausien määrän vähentäminen koskee pääasiassa toisen korkeakoulututkinnonsuorittajien toimeentuloa.AsuntopolitiikkaSYL kiittää hallituksen asuntopoliittisen uudistuspaketin toimia erityisesti pääkaupunkiseudunasuntotilanteen parantamiseksi. SYL haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota paketin vaikutuksiinvertailtaessa laskennallisia kustannuksia nyt paketissa tuetun yleisen vuokra-asumisenrakentamisen, ja erityisryhmien - kuten opiskelijoiden - asuntokohteiden rakentamisen välillä.Suurin vaikutus on uudistuspaketin alennetuilla korkotukilainojen omavastuukoroilla, jotka nytesitetyissä tukitoimissa eivät kohdistu vastaavalla tavalla opiskelija-asuntojen rakentamisentukemiseen, ja eivät näin siis edesauta hallituksen tavoitetta erityistä tukea tarvitsevien asunto-olojen kehittämisestä.NuorisotakuuSYL on tyytyväinen siitä, että nuorten yhteiskuntatakuulle osoitetaan lisäresursseja. OKM:nhallinnonalalle osoitettavat lisäresurssit mahdollistavat koulutustakuun toteuttamisen ja sen, ettätällä hetkellä vailla peruskoulun jälkeistä tutkintoa olevat nuoret voivat hankkia toisen asteentutkinnon. SYL pitää tätä merkittävänä keinona nuorison syrjäytymiseen puuttumisessa, muttamuistuttaa panostusten tarpeesta myös etenkin syrjäytymistä ennaltaehkäisevään työhön.
  3. 3. Helsingissä 19.4.2013Marina Lampinen Matti Parpalapuheenjohtaja pääsihteeriLisätietoja:SYL:n puheenjohtaja Marina Lampinen 044 906 5007SYL:n koulutuspoliittinen sihteeri Jarmo Kallunki 041 515 2230 (koulutuksen jatutkimuksen rahoitus)SYL:n sosiaalipoliittinen sihteeri Soile Koriseva 041 515 2233 (opintotuki)SYL:n sosiaalipoliittinen sihteeri Lauri Jurvanen 041 515 2227 (nuortenyhteiskuntatakuu)

×