Sam 2004 raportti

465 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
465
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sam 2004 raportti

 1. 1. 1 KANSALAISJÄRJESTÖJEN KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEEN VUOSIRAPORTTI Vuodelta 2004Järjestön nimi suomeksi: Suomen ylioppilaskuntien liitto ryJärjestön nimi englanniksi: National union of students in FinlandHankkeen nimi: Ammatti- ja yrittäjyyskoulutuksella paremmat työllistymismahdollisuudet LusakannuorilleHankekoodi: 28812601Hankkeen sijainti: Lusaka, SambiaRaportointikausi: 2004Hankkeen alkamisvuosi: 2003 EuroaRaportointivuodelle myönnetty tuki 18 670• josta nostettu tukea raportointivuoden aikana 18 670Edelliseltä vuodelta käyttämättä jäänyt, raportointivuonna käytetty tuki 7 506,50Raportointivuoden aikana käytetty tuki yhteensä 18 310,861. YHTEISTYÖKUMPPANIT. Selvitä tuen vastaanottajan, hyödynsaajien tai muiden yhteistyökumppaneidenosallistuminen hankkeen suunnitteluun, toteutukseen ja rahoitukseen sekä hankkeen valvontaan. Mitä jamillaisia osallistavia menetelmiä käytetään hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa?SYL:n yhteistyökumppani Sambiassa, Kanyama Youth Programme Trust (KYPT), on rekisteröity,1990-luvun alussa rekisteröity yhdistys, jonka tavoitteena on ylläpitämässään koulutuskeskuksessa(KYPT Technical Institute) tarjota ammattikoulutusta heikossa asemassa oleville nuorille. Toiminta-ajatuksena on parantaa vähäosaisten nuorten ja naisten elinoloja tarjoamalla heille mahdollisuusammatilliseen koulutukseen. Tätä kautta omavaraisuus sekä mahdollisuudet työllistymiseen jajatkokoulutukseen paranevat. Hankealoitteen teki KYPT keväällä 2002, kun SYL oli ensin KEPA:nSambian toimiston kautta tiedottanut etsivänsä yhteistyökumppania Sambiasta. Hankkeen onsuunnitellut KYPT. Valmistelumatkalla elokuussa 2002 kolme SYL:n edustajaa keskustelivat KYPT:nkanssa järjestön tekemistä suunnitelmista, tekivät ehdotuksia ja kyselivät tarkennuksia KYPT:nprojektiesitykseen. Yhteistyökumppanimme vastaa hankkeen toteuttamisesta.SYL valitsee vuosittain jäsenjärjestönsä edustajista kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunnan(KENKKU), joka vastasi hankkeen seurannasta ja tiedotuksesta Suomessa. SYL:n molempienhankkeiden sekä tiedotuksen parissa työskenteli myös puolipäiväinen hankekoordinaattori TeemuSokka.Kepan Sambian yhteystoimitsija on merkittävä yhteistyötaho erityisesti kommunikaation ylläpitämisessä,parantamisessa ja ylipäätään hankkeen monitoroinnissa. Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen Suomentoimisto on auttanut SYL:a hankesuunnitteluun, raportointiin, koulutukseen ja hallintoon liittyvissäasioissa.
 2. 2. 22. HANKKEEN VAIKUTUKSET JA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN. Selvitä miten hanke onsaavuttanut sille asetetut tavoitteet. Millaisia positiivisia vaikutuksia hankkeella on ollut, kuka/ketkä ovatniistä hyötyneet, mitä muutoksia hankkeen seurantamittareissa on tapahtunut? Missä asioissa ja mistäsyystä osa tavoitteista on ehkä jäänyt saavuttamatta?Tavoitteiden saavuttaminenHankkeella on yksi pitkän tähtäimen tavoite: nuorten ja erityisesti nuorten naisten elämänlaadun jatyöllistymismahdollisuuksien parantaminen lisäämällä ammatillista ja pienyritystoimintaan liittyvääosaamista koulutuksen kautta. Kesällä 2005 valmistuvan entisten opiskelijoiden työllistymistäkartoittavan tutkimuksen alustavien tulosten mukaan hankkeen pitkän tähtäimen tavoite on toteutunuterittäin hyvin.Hankkeella on myös neljä välitöntä, prioriteettijärjestyksessä olevaa tavoitetta:1. Kurssitarjonnan monipuolinen kehittyminen (70%)2. KYPT:n kehittyminen järjestönä (10%)3. Tiiviimpi linkittyminen Kanyaman yhteisöön ja työmarkkinoihin (10%)4. Seurannan parantuminen opiskelun vaikutusten arvioimiseksi (10%)Näistä on kahtena ensimmäisenä toimintavuonna pystytty lähinnä keskittymään ensimmäiseen,hankesuunnitelmassa myös suurimman painoarvon saaneeseen tavoitteeseen. Tavoite on saavutettusiinä määrin, kuin se on ollut vaikeassa toimintaympäristössä mahdollista. Ottaen huomioon vuoden2004 erittäin myöhäinen rahalähetys, ammatillista ja pienyritystoimintaan liittyvää koulutusta järjestettiinkuitenkin olemassa oleviin puitteisiin nähden hyvin - erityisesti naiset osallistuivat kursseille aktiivisesti.Muiden välittömien tavoitteiden kohdalla suunniteltuja toimintoja on toteutettu ja tuloksia saavutettujokaisen tavoitteen osalta, mutta tavoitteita ei kokonaisuuksina ole saavutettu siinä laajuudessa, kunhankesuunnitelmassa on ajateltu. Näin on tapahtunut hyvin pitkälti siksi, että hankeen kahtenaensimmäisenä vuotena rahalähetys on tullut yli puoli vuotta myöhässä. Tämä on ajanutkumppanijärjestön keskittämään toimintansa muiden rahoituslähteiden etsimiseen, eikä voimavarojaesim. KYPT:n kehittämiseen järjestönä juurikaan voitu käyttää.HyödynsaajatHankkeesta ovat hyötyneet hankesuunnitelmassa lopullisiksi hyödynsaajiksi määritellyt alueenvähäosaiset nuoret. Nuorille on ollut tarjolla koulutusta, kulttuuria sekä tiedotusta erilaisistaajankohtaisista teemoista. Hankkeen muita hyödynsaajia ovat olleet myös koulutuskeskuksen opettajatsekä alueen yhteisöryhmät. Välillisesti KYPT:n toiminnasta on hyötynyt koko Kanyaman yhteisö.Vaikeudet tavoitteiden saavuttamisessaVähemmän tärkeiksi priorisoitujen (10 %) tavoitteiden saavuttamisessa jouduttiin tekemäänkompromisseja, vaikka yksittäisiä toimia tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettiinkin. Koko alkuvuodentoiminnan lamautti heinäkuulle asti venynyt tilintarkastuksen valmistuminen, eikä SYL siten voinutlähettää uutta rahoitusta ennen kuin edelliset oli selvitetty. Onneksi perinteisesti tammikuun kurssit ovatheinäkuun sisäänottoa huomattavasti heinäkuun sisäänottoa vähemmän suotittuja, johtuenvuodenaikaan liittyvistä perheiden talousvaikeuksista (sadekausi, muiden lasten kouluvuodenalkaminen). Tilintarkastuksen viivästymisen syynä oli, että alkuperäinen tilintarkastusfirma ei lukuisistalupauksista huolimatta ehtinytkään suorittamaan tilintarkastusta. Hätiin pyydetyltä toiselta yritykseltäpuolestaan meni tilintarkastukseen arvioitua enemmän aikaa, koska kumppanijärjestössä ei oltusuoritettu tilintarkastusta muutamana edellisenä vuotena (ennen kuin SYL tuli kumppaniksi), jotensamalla piti tehdä yhden vuoden sijasta kolmen vuoden tilintarkastus. Kustannusten karsimiseksikurssitarjontaa on hieman supistettu ja kursseja on yhdistetty. Kurssitarjonnan supistaminen on toisaaltapakottanut KYPT:n keskittymään vahvuusalueidensa mukaisten kurssien järjestämiseen, mikä olitavoitteenakin. Hankkeessa on kahtena ensimmäisenä vuotena rahalähetysten viivästymisen vuoksijouduttu keskittymään lähinnä siihen, että kurssit saadaan ylipäätään järjestettyä. Siten toimitilojen
 3. 3. 3kohentamiseen tai koulutuskeskuksen tunnetuksi tekemiseen työnantajien keskuudessa ei ole ollutmahdollisuutta panostaa riittävästi.3. TOIMINNOT JA TULOKSET.a) Selvitä lyhyesti tärkeimmät toimintamuodot ja toimenpiteet, joiden kautta hankkeelle asetettuja tavoitteitaon pyritty saavuttamaan.ToimintamuodotEhdottomasti tärkein toimintamuoto vuoden 2004 aikana olivat opiskelijoille järjestetyt kurssit, joistaSYL:n tukemana järjestettiin vain pitkäkestoisia kursseja. Automekaniikassa sekä hotelli- ja ravintola-alalla vuoden mittaiset kurssit samoin kuten vaatetusalan kuuden kuukauden pituiset kurssit alkoivattammikuussa ja heinäkuussa (sisäänotto kahdesti vuodessa).Vaikka toimintamuodoista jouduttiin selkeästi priorisoimaan kurssien järjestämistä, joiltakin osin KYPToli aktiivinen muiden toimintamuotojen kohdalla. Seurannan parantamiseksi loppuvuodesta 2004aloitettiin etvo-vapaaehtoisen johdolla tutkimus koulutuskeskuksen entisten oppilaiden työllistymisestä.KYPT:ssä vapaaehtoistyössä oleva Tero Heiska tekee tutkimuksensa ammattikorkeakoulunsalopputyöksi ja sen on määrä valmistua kesällä 2005.Tässä olemme listanneet ainoastaan niitä toimenpiteitä, joita UM:n/SYL:n varoin on tehty, vaikka esim.pienyritystoimintaa käsitteleviä kursseja (mukana hankesuunnitelmassamme) on toteutettu muistarahoituslähteistä saaduilla varoilla. Näille viikon mittaisille lyhytkursseille osallistui 245 henkilöä.Toimenpiteet (joka tavoitteelle määritelty erikseen):Tavoite: Kurssitarjonnan monipuolinen kehittyminen ja jatkuvuuden turvaaminen Kurssitarjotinta muokattiin järjestön vahvuusalueiden mukaiseksi Hankittiin opetusvälineitä ja työkaluja kursseille Pidettiin yllä tiukkaa linjaa oppilaiden arvostelussa Tammikuussa 2004 perustettiin oppilaskunta, joka toimii oppilaiden äänenä opettajien ja koulun johdon tapaamisissa Joulukuussa järjestettiin kahden päivän arviointiseminaariTavoite: KYPT:n kehittyminen järjestönä Toimitiloja vuokrattiin erilaisille yhteisöryhmille ja muille toimijoille Vuokranmaksun laiminlyöneitä vuokralaisia irtisanottiin Rakennettiin oppilaille uudet WC-tilat, korjattiin romahtanut muuri ja maalattiin kampusten tiloja Joulukuussa järjestettiin neljän päivän mittainen strategisen suunnittelun seminaari KYPT:n tulevaisuuden kehittämiseksi Annettiin poliiseille asunto käyttöön molemmilla kampuksillaTavoite: Tiiviimpi linkittyminen Kanyaman yhteisöön ja työmarkkinoihin Vapaa-ajan aktiviteetteja tarjottiin erilaisten yhteisöryhmien toiminnan välityksellä, lisäksi toteutettiin tiedotuskampanjoita mm. huumeista ja HIV:stä Teollisuuden edustajia on kutsuttu vierailemaan koulutuskeskuksissa, joko vierailuluennoitsijoina tai keskustelukumppaneina Yhteisöryhmiä avustettiin niiden toiminnassa tarjoamalla niiden käyttöön tilojaTavoite: Seurannan parantuminen opiskelun vaikutusten arvioimiseksi KYPT:n entisten oppilaiden työllistyneisyyden seurantatutkimuksen teko aloitettiin Opiskelijoilta kerättiin kurssipalautetta Opiskelijamäärät ja osallistumisaktiivisuus tilastoitiin
 4. 4. 4b) Luettele lyhyesti hankkeen tulokset eli raportointikauden aikana aikaansaadut konkreettiset parannuksetja tuotokset. Ilmoita tulosten valmistumisajankohta, määrä ja laji. Jos tulokset eivät vastaahakemuksessa/suunnitelmassa ilmoitettuja, selvitä syyt poikkeamiin. (Käytä tarvittaessa lisälehtiä).Hankkeen tulokset tavoitekohtaisesti:Kurssitarjonnan monipuolinen kehittyminen ja jatkuvuuden turvaaminen (70%)Tulokset: Loppuvuodesta riittävästi opetusmateriaalia ja enemmän työkaluja kursseilla Kurssitarjottimella KYPT:n vahvuusalueiden mukaiset kurssit. Alla KYPT:ssä vuoden 2004 aikana SYL:n tuella järjestettyjen pitkäkestoisten kurssien osallistujamäärät sukupuolittain sekä kursseilta valmistuneiden oppilaiden arvosanajakauma (4 = erinomainen, 0= hylätty): Vuonna 2004 valmistuneiden Kurssi Miehiä Naisia Yht arvosanajakauma Automekaniikka 53 1 5440 % Hotelli- ja ravintola 5 42 4735 % Vaatetusala 0 62 6230 %25 % Yhteensä 58 105 16320 %15 %10 % 5% 0% 4 3 2 1 0Poikkeamat: Tarvetutkimuksen tekemiselle ei ollut resurssejaKYPT:n kehittyminen järjestönä (10%)Tulokset: Vuokranmaksukykyisiä ja yhteisöä tukevia vuokralaisia Kohentunut infrastruktuuri kampuksilla Kattava strategiasuunnitelma vuosille 2005-2008 Kampusten turvallisuustilanne parantui kampuksilla asuvien poliisien myötäPoikkeamat: Rahoitusvaikeuksien vuoksi perusrahoituksen hankintamahdollisuuksien kartoittamiseen käytettiin runsaasti työtunteja. Jäsenmaksun maksaneiden yksilöiden ja yhteisöjen määrän lisäämiseen päätettiin keskittyä vasta, kun perustoiminta on saatu kunnolla hankkeessa käyntiin KYPT:n aseman heikosti ymmärtävä hallitusTiiviimpi linkittyminen Kanyaman yhteisöön ja työmarkkinoihin (10%)Tulokset: Vahvistunut side yhteisöön ja työmarkkinoihinPoikkeamat: KYPT:n tunnetuksi tekemiselle paikallisten työnantajien keskuudessa ei ollut paljoa resursseja käytettävissä Yhteistyötä TEVETA:n kanssa ei kehitetty
 5. 5. 5 Palvelujen kehittämiselle ei ollut resurssejaSeurannan parantuminen opiskelun vaikutusten arvioimiseksi (10%)Tulokset: Jatkokäyttöön soveltuva seurantatutkimuksen malliPoikkeamat: Alkuarviointeja ei ollut resursseja järjestää Valmistuneiden tapaamisia ei voitu järjestää4. HANKKEEN KESTÄVYYS. Arvioi hankkeen tulosten ja positiivisten vaikutusten kestävyyttä: Onko niidentaloudellisen, teknisen, institutionaalisen, sosio-kulttuurisen ja ympäristöllisen kestävyyden suhteen riskejä?Loppuvuodesta 2004 tehdyn perusteellisen strategiasuunnitelman avulla KYPT:n toiminnantalousnäkymät ovat aikaisempaa lupaavammat, niin ulkopuolisen rahoituksen saamiseksi kuinoppilastöiden liiketoiminnan aloittamiseksi.KYPT on myös toiminut aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Yritystoiminnanaloittamiseen liittyviä lyhytkursseja on järjestetty siten, että alueen naisilla on ollut mahdollisuusosallistua niille. Joillakin näillä kursseilla oli jopa naisia enemmän kuin miehiä. KYPT on myös ollutmukana järjestämässä Kanyaman alueella HIV/AIDS –valistuskampanjoita. Kaikki nämä toimet omiltaosin lisäävät sukupuolten välisen tasa-arvon parempaa toteutumista. Yhteisöryhmien toiminta ontärkeää kansalaistoiminnan kehittymisen kannalta, koska KYPT on yhteisökeskeinen järjestö, jonkatoimintaa raamittavat hyvin pitkälti yhteisön ihmiset ja heidän tarpeensa.5. ONGELMAT JA MUUTOSTARPEET. Mitä ongelmia ja muutostarpeita hankkeessa on ilmennyt? Mitenhankkeen toteutusta on syytä kehittää, jotta tavoitteet saataisiin saavutetuksi ja vaikutusten sekä tulostenkestävyys varmistetuksi?Kaikkien kurssien opetusvälineet ja –tilat kaipaavat runsaasti uusimista. Esimerkiksi autopuolellatyökaluista suurin osa on varastettu, tarvittaisiin uusi opetusmoottori sekä korjaamokatos. Kaikillakursseilla olisi tarvetta oppikirjoille ja apuopettajille.Koulutuskeskuksen tunnettavuutta niin nuorten kuin työnantajienkin keskuudessa on kehitettävä.Yhteisön nuoret eivät tiedä KYPT:n tarjoamista kursseista eivätkä mahdolliset oppilaiden työnantajattunne vielä KYPT:ä tarpeeksi, jotta olisivat vakuuttuneita entisten oppilaiden taidoista. Markkinointiinon tarkoitus panostaa jatkohankkeessa.KYPT:n nimi on osoittautunut ongelmalliseksi, sillä huonomaineeseen slummiin viittaava nimi ei lisääluottamusta työnantajien keskuudessa eikä ole oppilaillekaan houkutteleva. KYPT:stä valmistuvienoppilaiden vakuuttavan näköisissä todistuksissa ei enää luekaan koulun koko nimeä vaan pelkästään”KYPT: Technical Institute”.KYPT:ssä toimi vuonna 2004 kaksi toimeenpanevan tason johtajaa (Lewis Mwale vastasi hallinnosta jatalousasioista ja Grace Mushibwe opetustoimesta) yhden johtajan kuoltua Aidsiin. Tammikuun 2005hankematkan perustella molemmat johtajat olivat motivoituneita KYPT:n kehittämisestä, mutta selvästimyös stressaantuneita ja ylityöllistettyjä. Keskuksen johtajan puuttuessa sitä virkaa hoitaa periaatteessaKYPT:n hallitus, joka valitettavasti on pahasti irrallaan koulutuskeskuksen todellisuudesta. KYPTkaipaisikin yleisjohtajaa, jolloin Mr. Mwale voisi keskittyä talouspuoleen. Vuosittain vaihtuva hallitustarvitsisi aina kunnollisen perehdytyksen siihen miten KYPT:n toimii, mitkä ovat koulutuskeskuksenkehitettävät puolet ja mitä hallitukselta odotetaan.
 6. 6. 6 Viime vuonna dollarit, eurot ja kwachat olivat välillä KYPT:n raporteissa pahasti sekaisin, mutta nyt on sovittu, että jatkossa KYPT valmistelee niin budjetit kuin raportitkin yksinomaan kwachoissa. KYPT:llä oli myös Ulkoasianministeriön raportointivaatimusten suhteen pieniä epäselvyyksiä, joten tammikuun 2005 hankematkalla järjestöt tekivät yhdessä uudet yksityiskohtaiset raportointipohjat neljännesvuosi- ja vuosiraportteja varten. Hankkeen alkuvuoden rahoitusvaikeudet näkyivät erittäin konkreettisesti KYPT:n toiminnassa. Kursseja yhdistettiin ja niiden alkamista siirrettiin. Muutoin erittäin sujuvasti hoitunut yhteydenpito KYPT:n ja SYL:n välillä koki keväällä 2004 edellisen vuoden raportointia tehtäessä pahan kolauksen. Järjestö joutui tilanteeseen, jossa heidän alun perin palkkaamansa tilintarkastusyritys useiden viivytysten jälkeen ilmoitti, että se ei pystykään tilintarkastusta hoitamaan. Tästä vaikeasta tilanteesta SYL kuuli kevään aikana, mutta SYL:lle vakuutettiin, että asia saadaan hoidettua vain yritystä vaihtamalla. Myös Kepan Sambian yhteystoimitsija oli siinä uskossa, että tilanne ratkeaa parhain päin ja yhteystoimitsija voi Suomessa vieraillessaan tuoda tilintarkastusasiakirjat SYL:lle. Tilintarkastus kuitenkin venyi ajallisesti, ja SYL joutui pyytämään ministeriöltä raportoinnille lisäaikaa kolmeen kertaan. KYPT oli ilmeisesti kovin häpeissään tilintarkastuksen jatkuvasta siirtymisestä, eikä siten ollut muistakaan asioista yhteyksissä Suomeen. Kommunikaatio oli koko talven ja kevään 2004 lähes olematonta johtaen kumppanuuden ja luottamuksen vähenemiseen. Tilintarkastuksen lopulta valmistuttua myös yhteydenpito normalisoitui. Tammikuussa 2005 tehty hankematka paransi kumppanuutta huomattavasti ja palautti luottamuksen molemmin puolin. KYPT:ssä ei ole nettiyhteyttä, joten heidän on mentävä sähköpostia lukeakseen keskustaan. Kiireisenä työaikana nämä käynnit vievät paljon aikaa ja tapahtuvat hyvin harvakseltaan. Kommunikaatio paranee huomattavasti, kun KYPT saa kuluvana vuonna oman Internet-yhteyden. Puutteellisiin tietokoneresursseihin tulee myös kohennus kun kesällä 2005 järjestöön saadaan Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tuella kaksi kannettavaa tietokonetta. 6. HANKKEEN KUSTANNUKSET JA RAHOITUS. Tarkempi erittely kohdissa 7 ja 8. 6.1 KUSTANNUKSETKUSTANNUKSET Vuosi 2004Henkilökulut (liitteestä A1) Hyväksytyn Toteutuneet hankesuunnit. kulut kulutSuomalaisen henkilöstön palkka- ja sosiaalikulutSuomalaisten asuminen ja matkakulutPaikallisen henkilöstön palkka- ja sosiaalikulut 5 530 4 566,17Muut henkilökulutVälisumma yhteensä 5 530 4 566,17Koulutus ja valistus (liitteestä A4)Henkilökulut 5 750 2 855,68Materiaalit, tilat ja muut kulut 6 026 4 112,76Välisumma yhteensä 11 776 6 968,44Materiaalit, hankinnat ja investoinnit (liitteestä A5)Laite- ja materiaalihankinnat 0 17,97Rakentaminen 2 232 2 370,54
 7. 7. 7Muut hankinnatVälisumma yhteensä 2 232 2 388,51Käyttö ja kunnossapitoKäyttökulut 0 3 874,72KunnossapitokulutVälisumma yhteensä 0 3 874,72Seuranta ja arviointikulut yhteensä (liitteestä A2) 1 000 2 359,24TOTEUTUSKULUT YHTEENSÄ 20 540 20 600,58Hallintokulut (liitteestä A3)Hallintohenkilöstön palkka- ja sosiaalikulut 1 540 1 863Toimistokulut 460 25Varainhankinta ja tiedottaminen 300 400Välisumma yhteensä 2 300 2 288KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 22 840 22 888,58Hallintokulujen osuus kokonaiskuluista (%) 10% 10,00% 6.2 RAHOITUS Kohdassa 6.1 kuvatut kustannukset on katettu seuraavasti:RAHOITUS Vuosi 2004Omarahoitus Hyväksytyn Toteutuneet hankkeen kustannukset kustannuksetRahallinen osuus 2 568 2 318Vapaaehtoistyö ja tavaralahjoitukset 2 000 2 260Omarahoitus yhteensä 4 568 4 578Omarahoitus kokonaiskuluista (%) 20% 20,00%Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyötukiRahoitus raportointivuodelle myönnetystä tuesta 18 670 10 804,36Rahoitus aiemmilta vuosilta siirtyneistä tuista 7 506,50Käytetty UM:n kehitysyhteistyötuki yhteensä 18 310,86Muu rahoitusRahoituslähteet:Muut rahoitus yhteensäRAHOITUS YHTEENSÄ 22 840 22 888,58
 8. 8. 87. KUSTANNUSERITTELY. Selvitä hankkeen kustannukset eriteltynä kustannuslajeittain. Erittelyssä tuleeilmoittaa kustannuslajit (esim. henkilötyön laatu, koulutusmateriaali, rakennustarvikkeet, matkoja),hankintojen määrä (esim. henkilötyön määrä ja työskentelyaika, kappaletta hankittuja välineitä, m2rakennettu toimitilaa, kpl matkoja), yksikköhinta (esim. €/kuukausi, €/kappale, €/m2) sekä hankintalähde.Kustannuserittelyn voi tarvittaessa esittää erillisillä liitteillä. Oheisia kustannustaulukoita on käytettävä (LiiteA, B). Lahjoitukset ja vapaaehtoistyön arvo sisällytetään kustannustaulukon (6.1.) asianmukaisiin kohtiin(henkilötyö, laite- ja materiaalihankinnat jne.), lisämerkinnällä suluissa vapaaehtoistyö/tavaralahjoitukset.Vuoden 2004 käyttökulut:toimistokulut 792,58sähkö ja vesi 2 113,90posti- ja printterikulut 590,32paikalliset pankkikulut 209,61KYPT:n hallituksen kokoukset 168,31Yhteensä 3 874,74 euroaMuut kulut on eritelty liitteissä A8. OMARAHOITUS. Selvitä määrällisesti ja laadullisesti kulunutta vuotta koskevan järjestön omarahoituksenmuodostuminen: mistä lähteistä omarahoitus on hankittu, miten lahjoitusten ja vapaaehtoistyön arvo onlaskettu. Onko hankkeella ollut muuta rahoitusta? Omarahoituksen erittelyn voi esittää myös liitteessä B.Omarahoituksen koostumus selviää liitteestä B. Omarahoitus on hankittu opiskelijoiden vapaaehtoisistamaksuista. Ylioppilaskunnissa tehdään paljon vapaaehtoistyötä hankkeidemme hyväksi, ja 13 hengenkehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta KENKKU kokoontuu kuukausittain koko päivän mittaisiinkokouksiin suunnittelemaan, tiedottamaan, seuraamaan ja arvioimaan. Kokousten välillä asioitakäsitellään aktiivisesti sähköpostin välityksellä.9. RAHATILANNE RAPORTOINTIVUODEN LOPUSSA EuroaNostamatta jäänyt tuki, josta sovittu siirtyväksi seuraavalle vuodelleKäyttämättä jäänyt nostettu tuki, 7 865,64 josta sovittu siirtyväksi seuraavalle vuodelle 7 865,64Ulkoasiainministeriölle palautettu tukiUlkoasiainministeriölle palautettava tukiUlkoasiainministeriö täyttää: EuroaPurettu tukiPurettava tuki
 9. 9. 910. HANKKEEN TILANNE RAPORTOINTIKAUDEN PÄÄTTYESSÄ JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄTOnko hyödynsaajien tuen tarve vähentynyt, pysynyt ennallaan tai lisääntynyt raportointikauden aikana?Onko Suomesta tai muualta annettavaa tukea tarkoitus jatkaa? Miten ja kuinka kauan? Arvioi hankkeensuunnittelusta ja toteutuksesta saatuja kokemuksia: miten toimintaa on syytä kehittää jatkossa? Milloinhanke on lopullisesti siirrettävissä yhteistyökumppanin ja/tai hyödynsaajien vastuulle?Vähäosaiset, koulutusta tarvitsevat nuoret eivät Lusakan Kanyaman alueella ole KYPT:n vuonna 2004kouluttamien nuorten myötä suinkaan loppuneet eikä KYPT itsekään ole vielä koulutuskeskuksenavalmis. Hankkeen kahden ensimmäisen vuoden rahoitusvaikeuksien vuoksi voisi pikemminkin sanoa,että tulevina vuosina kursseille on entistä enemmän tarvetta, koska kurssien määrää ja laatua onjouduttu molempina vuosina karsimaan. Hankeosapuolien välistä yhteydenpitoa on syytä tiivistääentisestään, jotta vaikeistakin tilanteista voidaan avoimesti keskustella ja pohtia niidenratkaisumahdollisuuksia.Hankkeen toteutusta on ehkä hieman haasteellista arvioida kattavasti, koska tähän mennessä onjouduttu tekemään niin monia kompromisseja suhteessa alkuperäisiin suunnitelmiin. Hankkeen kaksiensimmäistä vuotta ovat olleet haasteellisia, mutta järjestöt osoittivat sitoutuneisuutensa toiminnankäytännön järjestämisen lisäksi myös sen kehittämiseen, mistä esimerkkinä voidaan pitää mm.yhteistyötä Kepan Etelän vapaaehtoisohjelman kanssa sekä aloitettu kattava valmistuneidentyöllistymisseurannan tutkimus.Hankkeen lopullista siirtoa yhteistyökumppanin ja/tai hyödynsaajien vastuulle on ajallisesti varsinvaikea arvioida. Hanke ei lähtökohdiltaan ole täysin ulkopuolisen rahoituksen varassa, mutta on vaikeanähdä, kuinka hanke voisi toimia suunnitellussa laajuudessa ja nykyiselle kohderyhmälle täysin ilmanulkopuolista rahoitusta. Uusien rahoituslähteiden pohdinnassa on myös syytä miettiä, miten vaikkapamerkittävästi nykyistä suuremmat lukukausimaksut vaikuttaisivat koulutusmääriin ja/taiopiskelumahdollisuuksiin. Loppuvuodesta 2004 valmistunut KYPT:n strategiasuunnitelma vuosille2005–2008 on suunnattu tulonlähteiden kartoitukseen. Sen lisäksi, että sen on tehty vakuuttamaanmuita länsimaisia kehitysyhteistyöjärjestöjä, siinä on selvitetty mahdollisuutta omaantulonmuodostukseen kurssien ehdoilla tapahtuvan liiketoiminnan avulla. Kurssien aikanatehtyjä/korjattuja tuotteita voitaisiin myydä, ja yritystoimintakursseihin voisi sisällyttää uusia käytännönulottuvuuksia esim. markkinointiin liittyen. Muun rahoituksen hankinnassa on syytä pohtia tarkkaan,mistä lähteistä raha tulee ja kuinka paljon rahoitus vaatii henkilöresurssien ohjaamista muuhuntoimintaan kuin mitä hankesuunnitelmassa on. Hankkeen omavaraistuminen tulee olemaan enemmänhankkeen jatkon asia. Tässä vaiheessa, kun hanketta ovat molempina toimintavuosina vaivanneetrahoitusvaikeudet, keskitytään kuitenkin hankesuunnitelmassa asetettujen, priorisoitujen tavoitteidentoteuttamiseen.Tammikuun 2005 hankematkalla tuli entistä paremmin esille koulutuskeskuksen toiminnan tärkeys,vaikeat olosuhteet ja tämän hetken rahoituksen riittämättömyys koulun kehittämiseen. KYPT:noppilaiden ja opettajien sitoutuneisuus koulun kehittämiseen teki syvän vaikutuksen delegaatioon.Hankematkalla aloitettiin neuvottelut hankkeen jatkosta. Neuvotteluissa muokattiin jatkohankkeelleselkeästi aikaisemmasta eroavia tavoitteita ja toimintamuotoja. Muutokset palvelevat SYL:n avunparempaa kohdentamista ja KYPT:n taloudellisen pohjan kestävyyttä. Jatkohankkeen keskeisenäkohtana tulee olemaan KYPT:n perusopetuksen laatu ja kehittäminen sekä KYPT:n tunnettavuudenparantaminen. Tuki tullaan suunnitelmien mukaan kohdistamaan neljän pitkäkestoisen kurssin(vaatetus, hotelli- ja ravintola, auto-elektroniikka ja automekaniikka) rahoittamiseen ja kehittämiseen,siinä missä lyhytkurssien rahoittaminen olisi KYPT:n ja muiden sambialaisten rahoittajatahojen (lähinnäCisep) vastuulla, sekä KYPT:n tunnettavuuden parantamiseen. KYPT tulee jatkohankesuunnitelmanmukaan rahoittamaan kaikki hallinto- ja ylläpitokulunsa itse, mukaan lukien hallintojohtajan palkan.Hankkeen tukemista Suomesta on tarkoitus jatkaa ainakin vuoteen 2008 asti.
 10. 10. 10Raportin vahvistavat oikeaksi:Paikka ja päivämäärä: ____________________________ ____________________________Allekirjoitus: ____________________________ ____________________________Nimen selvennys: ____________________________ ____________________________Asema: ____________________________ tilintarkastaja
 11. 11. 11 LIITE A: KULUERITTELYT EUROINA A1: Projektin toteuttamisen henkilökulut (seuranta- ja arviointimatkojen matkakulut liitteessä A2, hallintokulut liitteessä A3)Tehtävä / työntekijä Työn kesto (kk) Palkka- ja sosiaalikulutMatka- ja majoituskulut Muut henkilökulut Henkilökulut yhteensä / kkSuomesta palkattu henkilöstöKehitysmaassa palkattu henkilöstöKoulutusjohtaja Mrs Grace Mushibwe 9 kk 162,25 1460,29Hallintojohtaja Mr. Lewis Mwale 9 kk 162,25 1460,29Kassanhoitaja/kirjanpitäjä 9 kk 118,99 1070,88Sosiaalikulut yhteensä 9 kk 440,81 440,81Henkilökunnan terveydenhoito- 12 kk 133,90 130,90ohjelmaHenkilökustannukset yhteensä 4566,17 Lisätietoja: …KYPT maksoi itse kolmen kuukauden palkat ja vastaavan osuuden sosiaalikuluista. A2: Seuranta- ja arviointi: Kokoonpano Ajankohta Kulut Matka- ja majoituskulutHankkeen paikallinen tilintarkastus 499,24 499,24Hankkeen seurantaa yhteydenpidonja raporttien välityksellä Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta koko vuosi 10 hlöä * 31h/v * 6e/h1860(vapaaehtoistyö) KENKKU (13 hlöä) = 1860eSeuranta- ja arviointikulut yhteensä 2359,24 Lisätietoja: …. Suuri osa ylioppilaskuntien vapaaehtoisista koostuvan KENKKU:n työstä koostuu hankkeen seurannasta. Kokopäivän mittaisia kokouksia oli yhteensä 10 kertaa ja niissä oli läsnä keskimäärin 10 henkilöä. Sambian hankkeen seurantaan käytettiin aikaa keskimäärin hieman yli 3 tuntia/kokous. Lisäksi seurantaa ja arviointia hoidettiin runsaasti KENKKU:n kesken sähköpostilistan välityksellä.
 12. 12. 12 A3: HallintokulutKululaji Yksiköiden määrä Yksikkökustannus YhteensäHankekoordinaattori Teemu Sokka 3 kk 621 1863Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunnan ja yhteyshenkilöverkoston 80 tuntia 5 400vapaaehtoistyötä 1 25 25Pankkikulut SuomessaHallintokulut yhteensä 2288 Lisätietoja: Hankkeen hallinnoinnista vastaa osa-aikainen hankekoordinaattori. Osa ylioppilaskuntien vapaaehtoisista koostuvan KENKKU:n työstä hankkeen hallinnoinnista. A4: Koulutus- ja valistuskulutKululaji Yksiköiden Yksikkö-kustannukset Kulut yhteensä määräHenkilökulut (kurssimaksut, ulkopuolisten kouluttajien palkkiot, majoitus- ja matkakulut, yms.)Opettajien palkat 8 kk 118,99 951,89Mrs. Regina Mpundu Nyirongo, Hotelli- ja ravintola 8 kk 118,99 951,89Mrs. Royce Bamsa, Vaatetus 8 kk 118,99 951,89Mr. Webster Chitatu Mwaanga, Automekaniikka ja autoelektroniikkaMuut koulutus- ja valistuskulut (materiaalit, tilat, yms.)Opetusmateriaalit 747,69Hotelli- ja ravintola 747,74Vaatetus 868,32Automekaniikka 216,76AutoelektroniikkaKokeiden kustannukset 547,41Opettajien koulutus 324,51Valmistujaistilaisuus 133,13Kurssien markkinointi 436,63Muut opetuskulut 90,60Yhteensä 6968,44 Lisätietoja: KYPT maksoi itse opettajien neljän kuukauden palkat. Sama opettaja opettaa sekä automekaniikka että autoelektroniikkaa.
 13. 13. 13 A5: Investoinnit ja hankinnatInvestointi Hankintalähde Yksiköiden Yksikkökustannus Rahtikulut yms. Kulut yhteensä määrä ja laatuLaite- ja materiaalihankinnatSuojavaatteita kursseille Lusaka 17,97RakentaminenRakennusten kunnostus Sambia 1490,49Laitteiden kunnostus Sambia 880,05Muut hankinnatYhteensä 2388,51 Lisätietoja: ….Rakennusten korjaus pitää sisällään sortuneen muurin uusimisen ja uusitun oppilasvessan.
 14. 14. 14 LIITE B: OMARAHOITUS EUROINA B1: Vapaaehtoistyö ja lahjoitukset (enintään 10 % kokonaiskuluista)Työn / tavaran laatu Työn / tavaran määrä Arvon laskentaperuste Arvo yhteensäVapaaehtoistyöKehitysyhteistyöasiain neuvottelukunnan (KENKKU) ja 10 henkilöä * 31h/vuodessa 1860yhteyshenkilöverkoston vapaaehtoistyötä hankkeen * 6e/hseurantaan ja arviointiinKehitysyhteistyöasiain neuvottelukunnan (KENKKU) ja 10 henkilöä * 8 kertaayhteyshenkilöverkoston vapaaehtoistyötä hankkeen vuodessa * 1h/kerta 400hallinnointiin hallintoasioihin * 5e/hLahjoitustavaratYhteensä 2260 B2: Rahallinen omarahoitusRahoituslähde MääräOpiskelijoiden maksamat vapaaehtoiset kehitysyhteistyömaksut 2318Yhteensä 2318

×