Mongrap2007final

442 views

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
442
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mongrap2007final

 1. 1. KANSALAISJÄRJESTÖN KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEEN VUOSIRAPORTTIVUODELTA 2007 HANKEKOODI 753007011. Hankkeen perustiedot1. HANKKEEN PERUSTIEDOT1.1 Järjestön Suomessa rekisteröity nimiSuomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry1.2 Järjestön nimi englanniksiNational Union of University Students in Finland1.3 Hankkeen nimi suomeksiKiertävät kirjastot ja koulutuskeskukset1.4 Hankkeen nimi englanniksiTravelling libraries – Training Centres (TL-TCs)1.5 Hankkeen nimi mahdollisella muulla kielellä1.6 Hankkeen sijainti (maa, maakunta, kylä/kunta)Mongolia. Provinssit: Tov, Arkhangai ja Dornod1.7 Yhteistyökumppanin nimiInformation, Education & Communication Centre IEC1.8 Hankkeen aloitusajankohta ja suunniteltu päättymisajankohtaHelmikuu 2007 – joulukuu 20091.9 Hankkeen perusidean tiivistelmä ja keskeiset saavutetut tavoitteet tai tulokset (vrt. hankesuunnitelma, kohta 1.11.)Travelling Libraries – Training Centres (TL-TC) -hankkeen tavoitteena on kehittää kirjasto- jakoulutustoimintaa Tovin, Arkhangain ja Dornodin maakunnissa Mongoliassa. Hankkeessa laajennetaankiertävää kirjastotoimintaa ja järjestetään lyhyitä koulutuksia kiertävien kirjastojen alaisuudessa kolmessapääkohdassa:- Ammatilliset taidot- Pienyrittäjyyskoulutus- YhteiskuntataidotHankkeen ensimmäisen toimintavuoden aikana sekä kirjasto- että koulutustoiminta on laajentunut.Hankkeessa on ostettu kolme uutta jurttaa, palkattu uudet kirjastonhoitajat, on ostettu kirjoja, on koulutettu Sivu 1/13
 2. 2. henkilökuntaa (esim. ILO business training), koulutuksia on pidetty aikaisempaa enemmän jaammattimaisemmin sekä on aloitettu koulutustarvetutkimus.1.10 Tiivistelmä rahoituksesta Vuosi Euroa Edelliseltä vuodelta käyttämättä oleva hanketuki - (UM:ltä nostamaton + järjestön nostama, käyttämätön hanketuki) UM:n raportointivuodelle myöntämä hanketuki 44 789 Raportointivuoden aikana käytettävissä ollut hanketuki yhteensä 44 789 Raportointivuonna käytetty hanketuki yhteensä 44 510,91 Käyttämättä oleva, seuraavalle raportointikaudelle siirtyvä hanketuki 278,09 (UM:ltä nostamaton + järjestön nostama, käyttämätön hanketuki)1.11 Hankkeen mahdollinen muu rahoitus, sen lähde ja määrä raportointivuonna 1. World Vision maksoi 178 euron edestä kansalaisjärjestöjen koulutusten kustannuksia. 2. Open Society Forum lahjoitti kirjastolle 360 kirjaa kansalaiskasvatuksesta. 3. 5 yksityishenkilöä lahjoitti yhteensä 148 kirjaa. 4. Mongolian kasalliskirjasto lahjoitti hankkeelle 21 kirjaa. 5. Sveitsiläinen yksityishenkilö lahjoitti hankkeelle paljon kirjoja, vihkoja, kyniä, oppikirjoja, CD- levyjä, silmälaseja ja kankaita yhteensä noin 5000 euron arvosta. 6. Centre Against Violence Against Women –järjestö rahoitti IEC:n Tuvin provinssin toimistolle toimistotarvikkeita noin 1600 euron arvosta. 7. Mongolian adventistikirkko (ADRA) lahjoitti hankkeelle suuren määrän punajuuren ja porkkanan siemeniä 8. Global Environment Fund:n Small Grant Programme tuki hankkeeseen kuuluvia paimentolaisten yhteisöryhmiä 2787 eurolla. 9. Arkhangain provinssin työvirasto tuki hanketta 385 eurolla.2. Yhteistyökumppani ja kumppanuus2.1 Millainen oli yhteistyökumppanin oma panos hankkeen toteuttamisessa? (työvoima, taloudellinen panos, muu?)IEC antoi hankkeen käyttöön pakettiauton, tietokoneita, tulostimia ja kopiokoneen.2.2 Mitkä muut tahot osallistuivat yhteistyöhön? Mikä oli heidän roolinsa ja panoksensa hankkeessa? (esimerkiksi suomalaiset, paikalliset tai kansainväliset järjestöt tai viranomaiset)?Koulukirjastot, päiväkodit, paikalliset kansalaisjärjestöt (erityisesti naisjärjestö LEOS), työmarkkinajärjestötja terveyskeskukset lainasivat hankkeen käyttöön tavaroita, tiloja ja auttoivat markkinoinnissa laittamallamainoksia esille.Koulut ja päiväkodit järjestivät yhteistyössä hankkeen kanssa piirustus- ja kirjoituskilpailuja. Kaksi kouluatarjosi hankkeelle huoneen ilmaiseksi käyttöön.Monet paikalliset kansalaisjärjestöt (mm. LEOS, Center against violence, Women’s federation, Foundationfor Families happiness, Business Women’s Association, Writers Association, National Assosiation for Smalland Medium Enterprizes Development) ja radioasema FM-106,5 olivat mukana järjestämässä lukupiirejä ja Sivu 2/13
 3. 3. keskustelutilaisuuksia kirjallisuudesta. Nämä järjestöt avustivat hanketta myös lainaamalla kannettaviatietokoneita ja datatykin sekä järjestämällä vapaaehtoisia hankkeen tueksi.Paikalliset virkamiehet auttoivat kirjojen kierrätyksessä, kiertävän kirjaston tiedottamisessa, jurttienpystyttämisessä ja kuljetuksissa. He myös antoivat julkisia dokumentteja kuten viranomaisten päätöksiä,kokouspöytäkirjoja ja uusia lainsäädäntöjä hankkeen käyttöön esillepantavaksi kirjasto- jakoulutuskeskuksiin. Kuntien hallinto osallistuivat koulutustarpeiden kartoitukseen.Ministry for Social Welfare antoi IEC:lle luvan lyhytkurssien järjestämiseen.Arkhangain provinssin työvirasto myönsi hankkeelle luvan järjestää liiketoimintaopetusta.3. Hankkeen kestävyys3.1 Millä tavoin ennakoidut tai ennakoimattomat ulkopuoliset tekijät vaikuttivat hankkeen toteutumiseen? (taloudelliset, yhteiskunnalliset, sosiaaliset, ympäristölliset tai kulttuuriset tekijät)Inflaatio kiihtyi Mongoliassa raportointivuonna vuosikymmenen ennätyslukemiin ollen yli 14 %. Tästäkuluttajahintojen muutoksesta pääosa johtui kohonneista ruoan ja polttoaineen hinnoista. Erityisestipolttoaineen hinnan kova nousu vaikeutti hankkeen toteutusta, koska tärkeä osa hanketta on kirjastonsiirtyminen paikasta toiseen. Myös ruoan hinnan voimakas nousu aiheutti paineita nostaa henkilökunnanpalkkoja.Raportointivuoden kesällä koettiin Mongoliassa kuivuutta, joka vaikeutti hankkeen koulutusosioonkuuluvien viljelykoulutusten järjestämistä ja perustettujen pienviljelyksen solidaarisuusryhmien toimintaa.Kuivuus, aavikoituminen ja maapohjan kuluminen on vaikeuttanut kohderyhmän tavoittamista.Aikaisemmin paimentolaiset olivat kerääntyneet jokien varsille mutta monien pienin jokien kuivuttua tämäsääntö ei enää päde. Paimentolaiset ovat liikkuneet entistä kauemmaksi laidunta etsimään ja heidäntavoittamisensa on siten hankalampaa.3.2 Miten paikallinen hallinto, paikallinen järjestö tai hyödynsaajat ovat ottaneet vastuuta hankkeen talouden ja toiminnan kestävyydestä?Kaikki kuvernöörit Tuvin provinssissa ja osa Arkhangain provinssin kuvernööreistä osallistuivatkuljetuskustannuksiin. Dornodissa puolestaan yksikään kuvernööri ei osallistunut näihin kustannuksiin.Paikallishallinto erityisesti Arkhangain ja Tuvin provinssissa kustansi osan hankkeen sähkökuluista.Kirjastojen käyttäjät osallistuivat kirjojen kunnossapitoon.IEC on hakenut Mongolian hyvinvointiministeriöltä tukea ammattikurssien järjestämiseen.4. Hyödynsaajat4.1 Keitä olivat hankkeen välittömät hyödynsaajat ja paljonko heitä oli? - Lainaajat provinssien keskuksissa o Zuunmod (Tuv): 1631 o Choibalsan (Dornod): 1135 o Tsetserleg (Arkhangai): 984 - Lainaajat kiertävistä kirjastoista Sivu 3/13
 4. 4. o Tuv: 5003 o Dornod: 2737 o Arkhangai: 1988 - koulutuksiin osallistuneet o Tuv: 865 o Dornod: 289 o Arkhangai: 601 Lisäksi monet tulivat kirjastoon lukemaan kirjoja ja lehtiä. Ruuhka-aikoina oli mahdotonta merkitä heidän määrää tai sukupuolta ylös mutta kirjastonhoitajien arvion mukaan kirjastonkäyttäjistä noin 70 prosenttia oli naisia. Koulutusten sukupuolijakauma ohessa: male female vocational training 18,82 % 81,18 % small business education 48,28 % 51,72 % civic education 25,23 % 74,77 %4.2 Keitä olivat hankkeen välilliset hyödynsaajat?Välillisiä hyödynsaajia olivat kirjaston käyttäjien ja koulutettujen perheet, hankkeessa työskentelevätperheineen sekä kumppanijärjestö IEC.Myös mukana olevien provinssien paikallishallinto on hyötynyt välillisesti hankkeesta.Jos myönnetty avustus on alle 20.000 €, vastaa seuraavaan kysymykseen:4.3 Miten hyödynsaajat osallistuivat hankkeeseen?Jos myönnetty avustus on 20.000 € tai enemmän, vastaa seuraavaan kysymykseen:4.4 Erittele hankkeeseen osallistumisen tavat kunkin hyödynsaajaryhmän osalta erikseen.Kirjastonkäyttäjät osallistuivat hankkeesta tiedottamiseen ja kirjojen kunnossapitoon. He myös antoivattoiveita kirjahankinnoista.Koulutuksiin osallistuneet tiedottivat hankkeesta, toivat materiaaleja koulutuksiin (esimerkiksi maitoa jaheraa) sekä tarvittaessa avustivat löytämään tilan koulutusten pitoon. He myös täyttivät palautelomakkeitakursseista ja osallistuivat siten hankkeen kehittämiseen.5. Hankkeen tavoite, toteutus ja seurantaTAVOITE5.1 Onko hankkeen tavoite tai tavoitteet pysyneet samoina kuin alkuperäisessä hankesuunnitelmassa? Jos ne ovat muuttuneet, kerro tässä, kuinka.Tavoite on pysynyt samana.TOTEUTUS Sivu 4/13
 5. 5. 5.2 Onko hankkeen tavoitteita toteutettu niillä toimenpiteillä, jotka hankesuunnitelmassa mainittiin? Jos on turvauduttu suunnitellusta poikkeaviin toimenpiteisiin, kerro millaisiin ja miksi? Onko toimenpiteiden suunniteltu aikataulu toteutunut?Hanke on edennyt pääpiirteissään suunnitellulla tavalla. Poikkeamia suunnitelmaan olivat: - Koulutukset ovat suunniteltuja lyhyempiä ja harvemmista aiheista kuin alkuperäisessä suunnitelmassa, koska hankkeen aikana todettiin, etteivät paimentolaiset voi irrottautua koulutukseen yhtä pitkäksi aikaa kuin oli suunniteltu. - Koulutuksia on järjestetty myös huomattavasti suunniteltua enemmän mutta vastaavasti pienemmille ryhmille kuin suunnitelmissa. Toisinaan lyhyitä koulutuksia on pidetty vain yhdelle perheelle kerrallaan. Maailman harvimmin asuttuna maana ja paimentolaisten perinteisestä elämäntavasta johtuen koulutukset on viety toisinaan suoraan yksittäisen perheen kotiin. - Kesäkierto alkoi vasta 25.–27.6. eikä toukokuussa kuten suunniteltu johtuen jurttien myöhästyneestä toimitusaikataulusta ja uusien kirjastonhoitajien koulutuksesta. - Metsäpalo ja ajoittainen kulkuneuvojen hankkimisen hankaluus viivästyttivät TL-TC:n kiertämistä. - Hankkeessa isona osana olevat matkakustannukset ovat osoittautuneet budjetoitua suuremmiksi joten säästösyistä Arkhangain provinssissa oli osan vuotta vain yksi jurtta kiertämässä kahden sijaan. - Budjettisyistä suunniteltua TV-ohjelmaa hankkeesta ei tehty raportointivuotena. - Uusiksi kirjastonhoitajiksi on palkattu vanhojen kirjastonhoitajien puolisot. Hankesuunnitelman mukaan puolisoiden oli tarkoitus toimia kirjastonhoitajien avustajina kuten aikaisemminkin. Puolisot ovat kiertäneet vuosia TL-TC:den mukana, joten toki tuntevat toiminnan hyvin, mutta varsinaisia kirjasto- ja koulutustoiminnan ammattilaisia, saati dynaamisia sen kehittäjiä, he eivät ole. Tällä järjestelyllä perheet joutuvat myös olemaan koko kesäkauden erossa. - Paikallisen adventistikirkon lahjoitettua hankkeelle suuren määrän punajuuren ja porkkanan siemeniä, ostettiin niiden sijaan lisää siemenperunoita ja puuntaimia.Liitteenä on raportointivuotena toteutetut toimenpiteet.Jos myönnetty avustus on alle 20.000 €, vastaa seuraavaan kysymykseen:5.3 Arvioi, millä tavoin ja kuinka hyvin hankkeen tavoitteet ovat toteutuneet hankkeen alusta ja raportointivuoden aikana?Jos myönnetty avustus on 20.000 € tai enemmän, vastaa seuraavaan kysymykseen:5.4 Millaisia tuloksia on saavutettu hankkeen alusta ja raportointivuoden aikana?Kiertävä kirjasto- ja koulutuskeskus on aikaisempaa paremmin tunnettu. - Raportointivuoden aikana kolme televisiokanavaa uutisoivat hankkeen alkamisen - Kumppanijärjestön toiminnanjohtaja esiintyi kolmella TV-kanavalla eri ohjelmissa esittelemässä hanketta ja keskustelemassa mm. kirjastoista ja koulutuksesta. - Paikallisradioiden kanssa tehtiin yhteistyötä valmistelemalla opetusohjelmia - Mongolian parlamentti vieraili kolmessa kunnassa samaan aikaan kiertävän kirjaston kanssa jolloin hanketta esiteltiin heille ja keskusteltiin kirjastojärjestelmän tärkeydestä.Kiertävä kirjasto on kehittynyt: - Jurttien määrä on kaksinkertaistunut kolmesta kuuteen. - Kirjastoissa on runsaasti uusia kirjoja ja lehtiä. - Kirjastonhoitajien määrä on kaksinkertaistunut kolmesta kuuteen. - Kirjastonkäyttäjien määrä on kasvanut 140 prosenttia hanketta edeltäneeseen tilanteeseen verrattuna. Sivu 5/13
 6. 6. - Vierailtujen kuntien (soums) määrä on lisääntynyt jopa suunniteltua enemmän. Raportointivuonna kirjasto vieraili 45 prosentissa hankkeeseen kuuluvien kolmen provinssin kunnista. Ennen hanketta kirjasto vieraili vuosittain noin kymmenessä kunnassa, raportointivuotena jo 27:ssä.Kiertävä koulutuskeskus on kehittynyt: - Tarjottavien koulutusten valikoima on laajentunut aikaisemmasta lähinnä kansalaiskavatukseen keskittyneestä kattamaan enemmän paimentolaisten ruokaturvaan ja tulonmuodostukseen. - Koulutusten määrä on kasvanut selvästi. Ennen tätä hanketta kiertävä koulutuskeskus järjesti vuosittain noin 120 pientä koulutusta, hankkeen ensimmäisenä vuotena koulutusten määrä oli jo 283. - Kaksi IEC:n henkilökunnasta sai raportointivuonna ILO:n pienyrityskouluttajan koulutuksen, joten he pystyvät nyt antamaan itse koulutusta pienyrityksen perustamisesta. - Tuvin provinssin uusi kirjastonhoitaja kävi kurssin tilkkutöiden kouluttajaksi. - Kaikki kuusi kirjastonhoitajaa saivat koulutuksen maidonjalostuksen kouluttajiksi. - IEC on tehnyt runsaasti uutta omaa paimentolaisille soveltuvaa koulutusmateriaalia. - Koulutusten seurauksena on jo nähtävissä merkkejä entistä aktiivisemmista kansalaisista. Hyödynsaajat ovat ottaneet osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun, oppineet vaatimaan tietoja paikallisista asioista ja perustaneet pieniä yrityksiä.Jos myönnetty avustus on alle 20.000 €, vastaa seuraavaan kysymykseen:5.5 Miten hankkeen vastuunjako toteutui?Jos myönnetty avustus on 20.000 € tai enemmän, vastaa seuraavaan kysymykseen:5.6 Kuvaa hankkeen tämänhetkinen toteutus- ja seurantaorganisaatio Hallitus Monitorointikomitea Toiminnanjohtaja IEC Assistentti/Projektikoordinaattori TUV ARKHANGAI DORNOD 2 kirjastonhoitaja-kouluttajaa 2 kirjastonhoitaja-kouluttajaa 2 kirjastonhoitaja-kouluttajaa 2 kirjastoapulaista 2 kirjastoapulaista 2 kirjastoapulaista _ järjestön ulkopuoliset kouluttajat _IEC:n hallitus vahvistaa hankkeen vuosisuunnitelmat ja vastaa hankkeen tavoitteiden saavuttamisesta.IEC:n monitorointikomitea vastaa hankkeen etenemisen seuraamisesta ja valvoo rahojen käyttöä. Sivu 6/13
 7. 7. Toiminnanjohtaja vastaa hankkeen hallinnoinnista apunaan hankekoordinaattori. He vastaavatyksityiskohtaisten suunnitelmien, kuten TL-TC:n kiertoreittien ja koulutuskalenterien, teosta. He myöstekevät kaikki isommat hankinnat, kuten kirjat ja kurssimateriaalit, TL-TC:den käyttöön. Provinssienkirjastonhoitaja-kouluttajat vastaavat koulutusten järjestämisestä ja niiden markkinoinnista alueellaan. Hemyös itse antavat koulutuksia.Provinssien kirjastoapulaiset avustavat kirjastojen käytännön työssä mm. jurttien pystyttämisessä, kävijöidentilastoinnissa, lainausrekisterin ylläpidossa ja tiedottamisessa.SEURANTA5.7 Millä tavoin suomalaisen järjestön vastuuhenkilöt seurasivat hanketta ja sen varainkäyttöä, ja osallistuivat hankkeen toteutukseen?Osa-aikaisen hankekoordinaattori Teemu Sokan lisäksi ylioppilaskuntien vapaa-ehtoisista koostuvaKehitystyöasian neuvottelukunta (KENKKU) on osallistunut hankkeen seurantaan. SYL on seurannuthanketta säännöllisellä sähköpostien vaihdolla, puhelimitse sekä neljännesvuosi- ja vuosiraportein. SYL ontehnyt kumppanijärjestölle raportointipohjat niin neljännesvuosi- kuin vuosiraporteille sekä talousseurantaahelpottamaan Excel-pohjaisen talousseurantatiedoston. Raportointivuoden heinäkuussa SYL suoritti kahdenviikon hankeseurantamatkan. Matkalla olivat hankekoordinaattori Teemu Sokka ja SYL:n vuoden 2007hallituksen kehitysyhteistyövastaava Laura Nordström. Hankeseurantamatkalla tavattiin kaikkikirjastonhoitajat apulaisineen ja kurssien kouluttajia, vierailtiin Dornodin provinssin hankekirjastoissa sekähaastateltiin kirjastojen käyttäjiä ja koulutuksiin osallistuneita. Matkaraportti on liitteenä.5.8 Miten paikalliset yhteistyökumppanit seurasivat hanketta?IEC:n toiminnanjohtaja ja hankekoordinaattori seurasivat hankkeen etenemistä provinssienkirjastonhoitajien tekemien kuukausiraporttien kautta. Heidän seurannan apuna oli kirjaston käyttötilastot,kurssien osallistujaluettelot ja palautelomakkeet. He myös vierailivat kaikissa hankkeen provinsseissa jahaastattelivat niin lopullisia hyödynsaajia kuin kirjastonhoitajia ja kirjastoapulaisia.Toiminnanjohtaja ja hankekoordinaattori koostivat hallituksen ja monitorointikomitean käyttöönneljännesvuosiraportit.5.9 Millaista sanallista tai numerotietoa hankkeen etenemisestä on kerätty?KIRJASTO- lainattujen kirjojen määrä: Tuv Arkhangai Dornod yht provinssin kirjastosta (talvi) 835 798 1046 2679 kiertävästä kirjastosta (kesä) 1517 1530 1997 5044 laatikoissa lähetetyt kirjat 364 73 692 1129 yht 2716 2401 3735 8852- hankittujen kirjojen määrä: 2292- ostettujen kirjojen aiheet kirjattiin ylös: lasten kirjojen ja aikuisten romaanien lisäksi hankittuja kirjojaolivat: taloustieto, korruptio, ruoanlaitto, ruoantuotanto, maanviljely, rakennustekniikka, karjanhoito,siipikarja, vitamiinit, kansalaisyhteiskunta, kansalaisjärjestötoiminta, laskentatoimi, sanakirjat- lukijoiden määrä, ikä ja sukupuoli: 13478 (71 % naisia ja 29 % miehiä; 55% lapsia ja nuoria, 26% aikuisia ja19% vanhuksia).- lainojen luokittelu: suosituimpia olivat sanomalehdet, toisena lasten kirjallisuus, kolmantena romaanit janeljäntenä liiketaloustiede.- vierailtujen kuntien (soum) määrä: 27 Sivu 7/13
 8. 8. - kiertävien kirjastojen kulkema matka: 8700 kilometriä- vuokrattujen autojen määrä: 19 autoa- ostettujen jurttien määrä: kolme jurttaa varusteineenKOULUTUS- pidettyjen koulutusten määrä: 283 (katso liite)- koulutuksiin osallistuneiden määrä: 1755- koulutuksiin osallistuneiden sukupuolijakauma: 77,26 % naisia- kouluttajien tausta: kaikki ulkopuoliset kouluttajat olivat naisia ja he kaikki olivat päteviä kouluttajia.- palautelomakkeet kaikilla kursseilla- koulutusten aiheet ja koulutusten kesto (katso liite)- hankitut opetusvälineet: 3 separaattoria, 6 lapiota ja 6 maitokanisteria5.10 Miten hankkeen taloussuunnitelma toteutui? Jos hankkeen toteutuneet kulut joissain toimintokohdissa poikkeavat yli 15% suunnitelluista, selosta se tässä.Matkakustannukset olivat budjetoitua suuremmat polttoaineen voimakkaan hinnannousun johdosta.Hankkeen budjettia tehtäessä päivärahat oli laskettu todellista alhaisemmalle henkilömäärälle, joten nekäytännössä menivät yli taloussuunnitelman. Ministeriön hyväksymässä hankesuunnitelmassa oli kaavavirhebudjetissa (kaava laski liitteen A2 ostetut asiantuntijapalvelut yhteissummaan kahdesti). Tästä kaavavirheestäjohtuen hankkeelle myönnetty ylimääräinen raha sovittiin ministeriön hankevirkamiehen kanssakäytettäväksi näihin kohonneisiin matkakustannuksiin ja ylimääräisiin kirjahankintoihin.Palkkakustannukset olivat budjetoitua alhaisemmat johtuen uusien kirjastonhoitajien palkkaamisesta vastakeväällä. Heidän työmääränsä oli vanhojen kirjastonhoitajien työmäärään nähden pienempi koska he eivätvielä voineet toimia täysipainoisina kouluttajina. Siksi palkkauskin on alhaisempi.Internetin kustannukset olivat vain puolet budjetoidusta, koska järjestö sopi netin yhteiskäytöstänaapurijärjestön kanssa jakaen kustannukset puoliksi.5.11 Missä ja miten hankkeen kirjanpito ja tarkastus on järjestetty?IEC hoiti itse hankkeen kirjanpidon. Jokainen kiertävä kirjasto piti kirjaa omista kuluistaan ja raportoi neeteenpäin järjestön keskustoimistolle.Tilintarkastus on tehty Mongoliassa. Tilit tarkasti Azurit audit company, Ltd (Ulaanbaatar, Chingelteidistrict, Puma building, section 12A, #04, Phone: 99098727, e-mail: gantuya@cpa.mn).5.12 Onko hankkeessa toteutettu arviointia raportointivuonna? Jos on, kerro lyhyesti sen löydöksistä. Liitä arviointiraportti vuosiraportin liitteeksi.Ei.6. Mitä opittiin ja miten hanke jatkuu6.1 Millaisia ongelmia hankkeen aikana kohdattiin ja kuinka ne pyrittiin ratkaisemaan? (esimerkiksi hyödynsaajien tavoittamisessa, hankkeen toteutusaikataulun noudattamisessa, muut kuin hankesuunnitelman kohdassa 3.7 mainitut riskit.)Hankkeen budjetin laskelmissa on ilmennyt ongelmakohtia. Nämä ongelmat on korjattu vuoden 2008budjettiehdotukseen. Sivu 8/13
 9. 9. IEC:llä eikä itse hankkeella ole käytössään omia autoja kirjaston kuljettamiseen vaan hanke on riippuvainenmaaseudulla olevista harvoista isoista autoista ja niiden omistajien vuokrahalukkuudesta. Tämän johdostapaljon turhaa aikaa ja rahaa tuhlaantuu autojen löytämiseen ja niiden hinnoista neuvottelemiseen.Ratkaisuksi tähän ongelmaan SYL hankkii oman tilinpäätöksensä valmistuttua, ja sen jälkeisen rahatilanteensalliessa, hankkeen käyttöön edellä mainitut käytetyt lava-autot.Uusien kirjatonhoitajien palkkaus osoittautui ongelmalliseksi. Oli vaikea löytää motivoitunutta,ammattitaitoista ja luotettavaa henkilökuntaa. Hankkeen toimintaympäristö asettaa omat haasteensa vaatienjatkuvaa kiertämistä vaikeissa olosuhteissa. Tämän takia uusiksi kirjastonhoitajiksi palkattiin vanhojenkirjastonhoitajien puolisot. Puolisot ovat kiertäneet vuosia TL-TC:den mukana, joten he tuntevat toiminnanparhaiten ja ovat luotettavia.TL-TC:den markkinoinnissa olisi kehitettävää, jotta kylissä tiedettäisiin ennakolta milloin kirjasto on tulossasekä mitä koulutuksia ja milloin on tarjolla. Tähän IEC on luvannut panostaa jatkossa.Hanketta suunniteltaessa oli ajatus että talviaikaan kirjat kiertävät laatikoissa hankkeen provinssejavirkamiesten mukana. Tämä on osoittautunut käytännössä liian optimistiseksi ajatteluksi. Kirjoja onkiertänyt laatikoissa mutta huomattavasti toivottua vähemmän. Ongelmana on etteivät virkamiehet haluaottaa kirjalaatikoita riesakseen ja harva muukaan alkaa kirjoja vapaaehtoispohjalta kierrättää jurtasta toiseen.Seuraavina vuosina tähän pyritään löytämään hieman rahoitusta jotta avustajille voitaisiin maksaa pienipalkkio. Lisäksi on suunniteltu kunniakirjojen jakamista apureille.6.2 Mitkä ovat hankkeen toteutuksen seuraavat keskeiset vaiheet?Hanke jatkuu hankesuunnitelman mukaisesti. Uusia kirjoja hankitaan ja vuoden 2008 koulutuksetsuunnitellaan. TL-TC:t aloittavat kiertämisen sääolosuhteiden salliessa, todennäköisesti toukokuussa.7. Vapaamuotoinen selostus hankkeesta ja sen toimintatavasta(vapaaehtoinen: Jos tämän lomakkeen muut kysymykset eivät sovi tai riitä hankkeenraportoimiseen, kerro tässä lisätietoja.) Sivu 9/13
 10. 10. 8. Hankkeen toteutuneet kulut ja rahoitusHankkeen budjetti ja toteutuneet kulut Hyväksytty hankebudjetti Toteutunut1. Henkilöstökulut (Liite 1) Suomalaisen henkilöstön palkka- ja sivukulut 0 0,00 Suomalaisten asuminen ja matkakulut 0 0,00 Paikallisen henkilöstön palkka- ja sivukulut 8 040 6 697,34 Muut henkilöstökulut 1 528 1 493,75 Suomalaisten vapaaehtoistyön arvo 0 0,00Henkilöstökulut yhteensä 9 568 8 191,092. Toimintokulut (esimerkiksi koulutus) (Liite 2) Ostetut asiantuntijapalvelut 3 168 4 236,45 Muut kulut 13 664 13 725,41Toimintokulut yhteensä 16 832 17 961,853. Materiaalit, hankinnat ja investoinnit (Liite 3) Laite- ja materiaalihankinnat 4 956 5 260,86 Rakentaminen 0 0,00 Muut hankinnat 420 414,33 Tavaralahjoitusten arvo 0 0,00Materiaalit, hankinnat ja investoinnit yhteensä 5 376 5 675,194. Käyttö ja kunnossapito (Liite 4) Käyttökulut 5 804 5 638,21 Kunnossapitokulut 0 0,00Käyttö ja kunnossapito yhteensä 5 804 5 638,215. Seuranta- ja arviointikulut (Liite 5) Ulkopuoliset palvelut (sis. Asiantuntijakulut) 4 589 4 575,06 Matka- ja majoituskulut 5 270 5 104,76 Muut kulut 0 0,00Seuranta- ja arviointikulut yhteensä 9 859 9 679,82TOTEUTUSKULUT YHTEENSÄ6. Hallintokulut (Liite 6) Hallinnon palkka- ja sivukulut 4 800 5 213,25 Toimistokulut 456 23,50 Suomalaisen järjestön lakisääteiset tilintarkastuskulut 0 0,00 Varainhankinta ja tiedottaminen 0 0,00 Suomalaisten vapaaehtoistyön arvo 0,00Hallintokulut yhteensä 5 256 5 236,75HANKKEEN KOKONAISKULUT YHTEENSÄ 52 694 52 382,91 Hallintokulujen osuus kokonaiskuluista (%) 9,97 10,00 Sivu 10/13
 11. 11. Hankkeen rahoitus Hyväksytty Toteutunut hankebudjetti1. Järjestön omarahoitus (Liite 7) Rahallinen osuus 3 955 3 936,00 Vapaaehtoistyö ja tavaralahjoitus 3 950 3936,00Järjestön omarahoitus yhteensä 7 905 7 872,00 Omarahoitus kokonaiskuluista (%) 15 15,032. Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyötuki Aiemmilta vuosilta siirtynyt/ siirtyvä hanketuki Raportoitava hanketuki yhteensä 44 789 44 510,91HANKKEEN KOKONAISRAHOITUS YHTEENSÄ 52 694 52 382,919. AllekirjoituksetPaikka ja päivämäärä Paikka ja päivämääräAllekirjoitus AllekirjoitusNimen selvennys Nimen selvennysTehtävä Tehtävä❏ Kopio yhteistyösopimuksesta kumppanin kanssa (jos sitä ei ollut hankesuunnitelman liitteenä)❏ Järjestön toimintakertomus❏ Järjestön tilinpäätös (=tuloslaskelma, tase ja liitetiedot)❏ Järjestön tilintarkastuskertomus❏ Tilintarkastajan vakuutus hanketuen käytön lainmukaisuudesta❏ Sivu 11/13
 12. 12. LIITERAPORTIN KOHTAAN 5.2Raportointivuotena suoritetut toimenpiteetRaportointivuotena hankittiin suunnitelman mukaisesti kolme uutta jurttaa tarvikkeineen.Kiertävää kirjasto- ja koulutuskeskusta markkinoitiin kuudessa sanomalehdessä ja kolmella TV-kanavalla.Lisäksi Mongolian kansalliskirjaston eteen Ulaanbaatarissa pystytettiin hanketta esittelevä jurtta kolmeksipäiväksi. Siellä pidettiin myös hankkeen avajaisseremonia. Hankkeesta tiedotettiin myös erilaistenkuntatapahtumien yhteydessä sekä julistein.5.2.1 TRAININGS Location & Number of number of participantsName of the course trainings (male/female) TrainerA. vocational skill courses Arkhangai 221 (45/176) E.Ojunchimeg D.Dulmaa (48) B.Munkhbaatar S.Enkhjargal Dornod 117 (19/98) S.Ojunchimeg D.Ojunkhuu Milk processing (9) P.Urgamal Sh.Gansukh B.Tuya Tuv 591 (139/452) D.Narantuya E.Laijinkhand (79) B.Munkhbaatar Ts.Tamir 26 (1/25) D.Narangerel Vegetable growing Dornod (3) Tuv (6) 11 (3/8) Ts.Tserendash 67 (0/67) E.laijinkhand Tuv (3) Ts.Selenge Quilting Dornod (2) 31 (0/31) B.Myandaa Arkhangai (13) 36 (0/36) Ts.SelengeB. small business courses Arkhangai 58 (31/27) E.Ojunchimeg (8) Start business (ILO) Dornod (6) 21 (12/9) D.Ojunkhuu Tuv (10) 37 (13/24) D.NarantuyaC. civic education Arkhangai 180 (85/95) B.Jargalsaikhan 1Definition of bagh community needs (18) L.Uranchimeg Dornod (5) 42 (7/35) D.Ojunkhuu1 Administratively Mongolia is divided into 21 aimags (~provinces), which consist of soums (~municipality) that are broken intobaghs (~village). There are 19 soums is Arkhangai, 14 in Dornod and 27 in Tuv province. Sivu 12/13
 13. 13. 55 (0/55) D.Narantuya Tuv (17) B.Munkhbaatar Arkhangai 18 (3/15) E.Ojunchimeg (1)Family budget calculation Dornod 42 (7/35) S.Narangerel (11) Tuv (13) 55 (0/55) B.Doljinsuren E.Ojunchimeg Arkhangai B.Munkhbaatar 25 (2/23) (6) P.Samdan D.Munkhtsetseg D.OjunkhuuHow to develop projects Dornod (3) 10 (5/5) D.Bujin D.Narantuya P.Odonchimeg Tuv (9) 49 (13/36) B.Erdenechimeg P.EnkhjargalHuman resource management (for Arkhangai E.Ojunchimeg 22 (4/18)NGOs activities) (3) NGOs network facilitators Arkhangai E.OjunchimegCitizen’s participation and advocacy 19 (4/15) (5) NGOs network facilitators Arkhangai E.OjunchimegBagh management 22 (6/16) (5) NGOs network facilitatorsLearning materials produced 1. Poultry 2. Agenda of training “Definition of bagh community needs” and organizing bagh citizens meeting, 3. Family budget calculation 4. Milk processing 5. How to establish responsible community groups. 6. How to establish company, How to establish cooperative. 7. Agenda of training on finding out the local resources and possibilities. 8. Saving and credit unions.5.2.2 LIBRARYLibrary’s main activities were naturally to offer library services in province centers, soum centers and inbaghs. During the reporting year expanding and developing of library was main focus. This was donemainly by purchase of 2292 new books and expanding the service to more communities than before withthe help of new staff and gers.Many activities were organized in the TL-TC to attract readers: • Drawing competition among children in all provinces. • Competition on writing essays among pupils of 8-11 grades in all aimags. • “Best reader” competition in all aimags. • Discussion with mining workers on “Healthy conditions at the working place” in Arkhangai. • 4 discussions among young herders in Arkhangai. Subjects: problems faced by young people, and reasons of unemployment • Forum: Contribution of business organizations to the local development. • Discussion on “Citizens’ contribution to the community development”. 102 people participants were divided into 11 focus groups as childrens, youth, women, senior citizens, herders, unemployed people and mixed groups. Subjects: What does it mean citizens’ contribution, advocacy. Sivu 13/13

×