Kyp 2003 05-hankesuunnitelma

568 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
568
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kyp 2003 05-hankesuunnitelma

 1. 1. 1HANKESUUNNITELMA vuosille Hankekoodi2003-2005 (UM täyttää)JÄRJESTÖ: Suomen ylioppilaskuntien liitto1. HANKKEEN PERUSTIEDOT1.1 HANKKEEN NIMI SUOMEKSI: Ammatti- ja yrittäjyyskoulutuksella paremmattyöllistymismahdollisuudet Lusakan nuorille1.2 HANKKEEN NIMI ENGLANNIKSI: Vocational and entrepreneurial education: increasingemployment possibilities of young people in Lusaka1.3 HANKKEEN SIJAINTI:Lusaka, Sambia. Lusakan sisällä hanke sijoittuu kaupungin vanhimmalle asuinalueelle (compound),Kanyamaan. Kanyama on yksi Lusakan isoimmista asuinalueista. Karkean arvion mukaan Kanyamassaon noin 350 000 hankkeen kohderyhmään kuuluvaa nuorta.1.4 YHTEISTYÖKUMPPANI KOHDEMAASSA:Kanyama Youth Programme Trust (KYPT)Los Angeles Road, Lusaka P.O. Box 38737, Lusaka, Cell 757771City Campus, Plot No. 17104, Los Angeles Road, LusakaCommunity Campus, Plot No. 1193/7409E-mail: kypt2002@yahoo.com1.5 HANKKEEN ALKAMISVUOSI JA ARVIOITU KOKONAISKESTO:Alkamisvuosi 2003, arvioitu kesto 3 vuotta.1.6 HANKETIIVISTELMÄ:Kanyama Youth Programme Trust (KYPT) on rekisteröity, 1990-luvun alussa perustettu yhdistys, jonkatavoitteena on ylläpitämässään koulutuskeskuksessa (KYPT Technical Institute) tarjotaammattikoulutusta heikossa asemassa oleville nuorille. KYPT perustettiin yhteisön aloitteesta vuonna1989. Koulutuskeskuksessa kurssien tarjoaminen aloitettiin vuonna 1993 Community Campus -alueella.Vuonna 1994 rakennettiin toinen kampusalue, City Campus, vastaamaan yhteisön kysyntään.Toiminta-ajatuksena on parantaa vähäosaisten nuorten ja naisten elinoloja tarjoamalla heillemahdollisuus ammatilliseen koulutukseen. Tätä kautta omavaraisuus sekä mahdollisuudettyöllistymiseen että jatkokoulutukseen paranevat. Hankkeessa on tarkoitus tukea keskuksen tarjoamia,ammattiin valmistumiseen tähtääviä kursseja, joita ovat mm. ompelu-, kankaan värjäys- ja
 2. 2. 2batiikkikurssit, pienyrityksen perustamiskurssit, hotellityöntekijä- ja tarjoilijakoulutus ja keittäjäkoulutus.Kursseja tarjotaan sekä pitkä- ja lyhytkestoisina. Hyödynsaajia ovat 15-30 vuotiaat Kanyaman alueellaasuvat nuoret, erityisesti naiset. Keskuksen kursseille voi osallistua kuka tahansa, tosin päämääränä ontavoittaa huonoimmassa asemassa olevat. Tavoitteena on koulutuksen kautta parantaa lopullistenhyödynsaajien asemaa erityisesti työllistymisen ja jatkokoulutuksen suhteen. Keskuksen tavoitteena onmyös tukea pienyrittäjyyttä tarjoamalla toimitiloja ja tukipalveluja alueen “epävirallisen sektorin” toimijoille(informal sector operators). Valmisteltavassa hankkeessa keskitytään tarjoamaan kurssien lisäksiedellytykset koulutukselle kouluttamalla KYPT:n henkilökuntaa, kehittämällä KYPT:iä järjestönä sekähankkimalla koulutusmateriaalia ja rakennustarvikkeita.1.6 BUDJETTITIIVISTELMÄ Vuosi 2003 2004 2005Järjestön omarahoitus 4568 4568 5425Haettava kehitysyhteistyötuki 18 672 18 672 22 028Muu rahoitusKustannukset yhteensä (€) 22 840 22 840 27 1282. YHTEISTYÖKUMPPANIT2.1 PERUSTELUT YHTEISTYÖKUMPPANIN VALINNALLE:Uutta hanketta suunnitellessamme toivoimme, että voisimme jatkaa koulutukseen liittyvää työtä, koskase on olennainen osa SYL:n kehitysyhteistyön perinteitä. Haluamme toimia yhdessä nuorten ihmistenkanssa, koska itse olemme nuoria opiskelijoita. Ja uudessa hankkeessa halusimme myös keskittyäerityisesti naisten asemaan.Yhteistyökumppanin valinta tehtiin lopullisesti kesällä 2002. Saman vuoden keväällä KEPA:n Sambiantoimistolle oli esitetty toive sambialaisen yhteistyökumppanin löytämisestä. Maavalinnalla oli kaksikriteeriä: 1) Afrikan valtio 2) valtio, jossa KEPA:lla on toimintaa. Vaihtoehtoja olivat Mosambik ja Sambia.Toinen SYL:n hankkeista on päättymässä Mosambikissa vuonna 2002, joten maavalinnassa päädyttiinSambiaan. Projektiesityksiä saatiin KEPA:n kautta määräajassa kolme kappaletta, joiden joukostaKYPT erottui positiivisesti. Järjestöllä oli jo ensimmäisen projektiesityksen perusteella selkeäorganisaatio, kokemusta ulkomaisista rahoittajista sekä realistinen ja yksityiskohtainen budjetti. LisäksiKYPT:in toiminta vastaa teemoiltaan (koulutus, nuoriso) sellaista hanketta, jota SYL haluaa tukea.Lisäksi SYL pitää hyvänä merkkinä sitä, että KYPT on avoin koulutuskeskus kaikille nuorille:pohjakoulutuksen puute ei aseta estettä opiskelulle, mikä tavanomaisesti on yksi nuorten ongelmista
 3. 3. 3jatkokoulutukseen pääsyssä. Pidämme korkeaan nuorisotyöttömyyteen puuttumista ja omaehtoistaitsensä työllistämistä erittäin tärkeinä. Koulutuskeskuksen opettajat antavat tarvittaessa yksilöllistäopetusta, jos oppilaiden tasoerot ovat liian suuret. Erityisiä vaatimuksia koulutaustalle ei aseteta kuinmekaanikkokurssilla, jossa peruskoulu tulee olla suoritettuna yhdeksänteen luokkaan saakka. Kurssienmaksuista KYPT on valmis jossain määrin joustamaan, millä halutaan taata kaikkien nuorten, myöstäysin varattomien, mahdollisuus osallistua kursseille. KYPT toimii myös suoraan Kanyaman yhteisössäjärjestämällä erilaisia tiedotustapahtumia (esim. AIDSista) ja aktivoimalla alueen asukkaita yhteiseentoimintaan (esim. jalkapallojoukkue).2.2 JÄRJESTÖN JA SEN YHTEISTYÖKUMPPANIN TEHTÄVÄT JA VASTUUT HANKKEESSA:KYPT:llä on noin 15 maksavaa yksityisjäsentä: kannatusjäseniä, jotka eivät ole opiskelijoita. Jäsenyys eiedellytä opiskelijastatusta. KYPT:in vuosittainen jäsenmaksu, 10 000 kwachaa (noin 2 euroa) onkuitenkin liian suuri monelle Kanyaman alueella asuvalle. Yhteisö onkin esittänyt toiveen palvelujensaamisesta jäsenmaksua vastaan. Yhteisöjäsenyyksien kautta moni alueen asukas on kuitenkinKYPT:n jäsen. Yhteisöjäseniä ovat mm. koulut ja kirkot. Vuosikokoukseen saa osallistuakeskustelevana jäsenenä vaikka ei olisikaan maksanut jäsenmaksua. Näin kaikkien halukkaiden äänipääsee kuuluville, vaikka äänestysoikeus on vain jäsenmaksun maksaneilla. Oppilaita KYPT:ltävalmistuu vuosittain noin 120. Vakituista henkilökuntaa on kolmen managerin lisäksi kolmekokopäiväistä ja kolme osa-aikaista opettajaa.KYPT vastaa kokonaisuudessaan projektin toteutuksesta. Käytännöstä (oppilaiden koulutus, kampustenhoito, järjestön talous, hallinnolliset toimet) vastaavat KYPT:in kolme toimeenpanotason johtajaa sekäheidän alaisuudessaan toimivat opettajat. Vuosikokous ja hallitus antavat toiminnalle päälinjaukset.KYPT:n organisatorinen rakenne muistuttaa pitkälti SYL:n rakennetta.Organisatorinen rakenne, KYPT: Vuosikokous (Annual General Meeting) Hallitus (Board of trustees) (7) Training manager (1) Administrative and Centre manager (1) finance manager (1) Business Lecturers (3) counsellor (1) Cashier (1) Auxiliary staff (3) Auxiliary Staff (5) Students
 4. 4. 4Hallitus:Hallituksessa (Board of Trustees) on seitsemän jäsentä: kaksi kirkon edustajaa, kaksi edustajaapaikallisista opetuslaitoksista, yksi yhteisön liike-elämän edustaja ja kaksi edustajaa itsenäisistä elimistä, 1TEVETA:sta ja YWCA:sta (Young Women’s Christian Association) yksi kummastakin. Näistä neljä ovatmiehiä ja kolme naisia. Hallitus valitaan joka vuosi vuosikokouksessa, uudelleenvalinta istutun kaudenjälkeen on myös mahdollinen. KYPT:n säännöissä on kuitenkin määritelty, kuinka monta kertaauudestaan henkilö voi tulla valituksi hallituksen jäseneksi.Hallituksen rooli:- poliittisten päätösten teko, linjanveto (Policy making)- koulutusohjelmien monitorointi- työntekijöiden palkkaus- linjojen esittely hallinnon toimeenpanevalle tasolleToimeenpaneva taso (managerial level),KYPT:issä on kolme johtajaa (manageria, jotka yhdessä muodostavat toimeenpanevan hallintoportaan.Kyseessä ovat koulutusjohtaja, hallinto- ja talousjohtaja sekä keskuksen johtaja. Hallitus tapaa johtajienkanssa säännöllisesti sekä aina silloin, kun tarvetta ilmenee. Hallituksen jäsenet voivat myös tavataopiskelijoiden edustajia erilaisissa työryhmäistunnoissa.SYL:n rooli on rahoittajan lisäksi toimia aitona yhteistyökumppanina, joka kannustaa, tukee, ehdottaa jarakentavasti kritisoi toisen kumppanuusosapuolen toimintaa. SYL hallinnoi hanketta Suomessa, pitääyhteyttä KYO:n kansalaisjärjestöyksikköön, tiedottaa hankkeesta ja kerää hankkeenomavastuuosuuden ylioppilaiden maksamilla vapaaehtoisilla kehitysyhteistyömaksuilla. SYL:lla onpalkattua henkilökuntaa kansainvälisten asiain sihteeri ja puolipäiväinen kehitysyhteistyönprojektikoordinaattori, joiden toimenkuvaan hankkeen hallinnointi kuuluu. Apuna toimivat myösluottamusasemassa olevat vapaaehtoiset ylioppilaskuntien jäsenet SYL:n kehitysyhteistyöasiainneuvottelukunnassa (KENKKU:ssa).Tämä hankesuunnitelma on rakennettu Suomessa, mutta se on tehty KYPT:n projektiesityksen jayhteisten ajatusten pohjalta. Yhteisissä intresseissä on myös evaluoida hanke vuonna 2005, jottavoidaan arvioida yhteistyön ja tässä tehtyjen suunnitelmien onnistuneisuutta.Liitteenä avustuspyyntö ( ), yhteistyösopimus ( ), toimintalupa ( ), ei aiheeseen liittyviä liitteitä ( )1 Training evaluation, vocational education teaching authority on muutama vuosi sitten perustettu kattojärjestöSambiassa toimiville ammatillisia kursseja tarjoaville oppilaitoksille. TEVETA:n tavoitteena on tukeaoppilaitosten kurssitarjontaa antamalla ohjausta opetussuunnitelman teossa, tuottamalla opetusmateriaalia sekätarjoamalla lisäkoulutusmahdollisuuksia oppilaitosten opettajille. TEVETA myös antaa oppilaitoksille arvosananasteikolla 1-5 riippuen opetuksen laadusta, tarjotuista kursseista sekä resursseista. Arvostelu tehdään vuosittain.TEVETA on organisaationa vielä suhteellisen uusi, joten sen toiminta ei ole täysin vakiintunutta. Näin ollenesimerkiksi KYPT ei vielä täysin pysty hyötymään TEVETA:n tarjoamista palveluista.
 5. 5. 52.3 MUUT YHTEISTYÖTAHOT JA HEIDÄN ROOLINSA HANKKEESSA:Kepan Sambian toimisto on merkittävä yhteistyötaho erityisesti kommunikaation ylläpitämisessä,parantamisessa ja ylipäätään hankkeen monitoroinnissa. KYPT:illä ei esimerkiksi ole omaainternet-yhteyttä, mutta he saavat käyttää Kepan toimiston yhteyttä.3. HANKKEEN TAUSTA3.1 HANKEALOITTEEN TEKIJÄ:Hankealoitteen teki KYPT keväällä 2002, kun SYL oli ensin KEPA:n Sambian toimiston kautta tiedottanutetsivänsä yhteistyökumppania Sambiasta.3.2 HANKKEEN SUUNNITTELIJAT:Hankkeen on suunnitellut KYPT. Valmistelumatkalla elokuussa 2002 kolme SYL:n edustajaakeskustelivat KYPT:n kanssa järjestön tekemistä suunnitelmista, tekivät ehdotuksia ja kyselivättarkennuksia KYPT:n projektiesitykseen.3.3 TAUSTATIETOJEN HANKINTA:Elokuussa 2002 toteutettiin kaksiviikkoinen valmistelumatka, jonka aikana saatiin keväällä 2002 KYPT:nlähettämää projektiesitystä (ks. liite) täydentämään lisää tietoa järjestöstä ja sen toiminnasta,opettajakunnasta, ongelmista ja kehitystavoitteista. Erilaisissa tapaamisissa KYPT:n kanssa käytiin läpijärjestön toimintaa avoimesti ja rakentavasti (SWOT-analyysi, ks. liite). Matkan aikana SYL:n edustajatmyös haastattelivat opettajia ja oppilaita, tapasivat aikaisemmin KYPT:n toimintaa rahoittaneidenjärjestöjen edustajia (NORAD, MS Zambia) sekä tutustuivat koulutuksen lisäksi muihin KYPT:n tukemiintoimintoihin (rumpuryhmä, taidekeskus, yhteisön sanomalehti).3.4 HANKKEEN LÄHTÖKOHTA:Hankkeen ensisijaisena lähtökohtana on tukea KYPT:n toimintaa antamalla resurssejatyöllisyyskurssien asianmukaiseen läpiviemiseen. Tähän liittyy työllisyyskurssitarjonnan lisäksi mm.opetusmateriaalin lisäämistä, luokkien kunnostamista ja opetushenkilökunnan lisäkouluttamista. Kaikkitämä heijastuu suoraan opetuksen laatuun ja vahvistaa opiskelijoiden oppimismahdollisuuksia. Kyse onjo olemassa olevien positiivisten tekijöiden vahvistamisesta: pyrkimyksestä kehittää KYPT:in toimintaa.Lähtökohtaa pohtiessamme esitimme itsellemme kysymyksen: Minkälaista laajuutta ja laatua toimintaedustaa tulevaisuudessa, jos sitä saadaan kehitettyä haluttuun suuntaan? Vastauksena muodostimmevision KYPT:istä vuonna 2005 hankkeen päättyessä.Vuonna 2005 KYPT:illä on: mielenkiintoista, kysyntää vastaavaa kurssitarjontaa osaavaa ja motivoitunutta henkilökuntaa sitoutuneita järjestöorganisaation toimijoita nykyistä enemmän sekä yksityis- että yhteisöjäseniä vahvemmat linkit ympäröivään yhteisöön (Kanyama) sekä työmarkkinoihin
 6. 6. 6 toimiva seuranta koulutuksen vaikuttavuuden arvioimiseksi (tai suunnitelma siitä) realistinen ja selkeä ratkaisu koskien kurssimaksuja(Mahdollisen tarkemman ongelma-analyysin voi liittää suunnitelman liitteeksi)4. LÄHESTYMISTAPA4.1 PERUSTELUT HANKKEEN TOTEUTTAMISTAVALLE: Hankkeen toteuttamistapa on pitkältikytköksissä KYPT:n tämänhetkiseen koulutustoimintaan: ammatillisia kursseja järjestetään pitkä- jalyhytkestoisina. Kurssitarjonnan kehittäminen ja jatkuvuuden turvaaminen eivät näkemyksemmemukaan kuitenkaan yksin riitä kestävän kehitysvaikutuksen aikaansaamiseksi. Hankkeen toteutuksessaon pyritty huomioimaan KYPT kokonaisuutena. Hankkeelle arvioidut prioriteettiprosentit (ks. kohta 6.1.)on muokattu sen pohjalta, kuinka todennäköisinä asetettujen tavoitteiden saavuttamista kolmen vuodenaikana pidetään. Pääasiassa hanke keskittyy koulutuksen tukemiseen, mutta taustalla pyritäänottamaan pieniä askeleita myös järjestön kehittämiseksi.4.2 HANKKEEN KOKONAISKESTO JA VAIHEISTUS: Hankkeen kokonaiskestoksi on alustavastiarvioitu kolme vuotta. Lähestymistavassa on pyritty huomioimaan se, että vaikka SYL ei välttämättäkolmen vuoden päästä enää tukisikaan KYPT:iä, se on kolmen vuoden aikana on onnistunutkoulutuksen tukemisen ohella tarjoamaan järjestölle institutionaalista tukea organisaationkehittämiseksi. Hankkeen alkuvaiheessa panostetaan priorisoituihin alueisiin (ks. 6.1.).5. HYÖDYNSAAJAT5.1 HYÖDYNSAAJAT: Lopullisia hyödynsaajia ovat Kanyaman alueen vähäosaiset nuoret. Välittömiähyödynsaajia ovat palvelujen tuottajat: KYPT järjestönä, koulutuskeskuksen opettajat, KYPT:injärjestöorganisaation toimijat (hallitus, toimeenpaneva taso ja heidän alaisuudessaan toimivat henkilöt)ja KYPT:n tuella toimivat yhteisöryhmät ja niiden aktiiviset toimijat. Kahden hyödynsaajaryhmän lisäksisidosryhmiä ovat aluetasolla Kanyaman alue ja toimialatasolla työnantajat.Tarjoamalla nuorille mahdollisuuden osallistua ammatilliseen koulutukseen, KYPT auttaa nuoria tielläomavaraisuuteen ja työllistymiseen. Työllistyminen Lusakan alueella on erittäin vaikeata, eräidenpaikallisten kansalaisjärjestöjen mukaan lähes mahdotonta. KYPT:n tarjoamat ammattikurssit antavatnuorille ammatillisen osaamisen lisäksi sekä sisältöä elämään että valmiuksia perustaa oma pienyritys.KYPT:n oppilaiden kautta hyöty leviää myös muualle Kanyaman alueelle. Jo yhden perheenjäsenenkouluttautuminen parantaa koko perheen sosioekonomista asemaa. Hyötyvaikutukset saattavat näkyäesimerkiksi konkreettisten elinolojen parantumisena (esimerkiksi kotitalo, ravinto, hygienia, terveys). Onmyös huomioitava, että mahdollisesti vain muutaman koululuokan suorittanut nuori saattaa olla hyvinkinsulkeutunut, eikä omaa työllistymiseen tarvittavia sosiaalisia taitoja. KYPT:n kursseihin on sisällytetty
 7. 7. 7viestintätaitojen oppitunteja, jotta nuorten mahdollisuudet työllistyä myös vieraan työnantajanpalvelukseen parantuisivat.5.2 HYÖDYNSAAJIEN SITOUTUMINEN HANKKEESEEN: Välittömien hyödynsaajien sitoutuminen onSYL:n valmistelumatkan delegaation arvion mukaan voimakasta. Opettajat ovat motivoituneita,tyytyväisiä ja arvostettuja. KYPT:n järjestöorganisaation toimijoiden kohdalla KYPT itse arvioi, että ainoatodellinen huolenaihe on hallituksen jäsenten nopea vaihtuvuus, jonka myötä myös organisaationinstitutionaalinen muisti heikkenee.Lopullisten hyödynsaajien sitoutumista pyritään Kanyaman alueella vahvistamaan tarvetutkimuksella(needs assessment), jonka avulla on tarkoitus muokata KYPT:n toimintaa haluttuun suuntaan.Tarvetutkimus toteutetaan vuosittain. Tätä kautta on tullut esille mm. kiinnostus toimistotyön kurssienjärjestämiselle. Tarvetutkimuksen kautta myös SYL on kuullut yhteisön toiveita ja parannusehdotuksia.Muista sitouttamisen välineistä mainittakoon seuraavat: 1) Valmistelumatkalla SYL haastatteli oppilaita,jotta heidän mielipiteistään saataisiin realistinen kuva ja mielipiteet voitaisiin myös ottaa huomioonhanketta suunnitellessa, 2) Alueen asukkailla on mahdollisuus osallistua KYPT:n vuosikokoukseenvaikka jäsenmaksua ei olisikaan maksanut, 3) Itse koulutuksen arviointiin oppilaat osallistuvat eri tavoin.Oppilailla on joka luokassa oma edustajansa, joka välittää oppilaiden palautetta opettajille taikoulutusjohtajalle. Oppilaat voivat antaa palautetta myös suoraan hallituksen jäsenille tai erikseenjärjestetyissä seurantatyöryhmissä (workshopeissa).6. HANKKEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUMISEN SEURANTA6.1 TAVOITTEET: Kaikilla tavoitteilla pyritään antamaan lopullisille hyödynsaajille mahdollisimman hyvätlähtökohdat työllistymiseen ja erityisesti oma-aloitteiseen työllistymiseen. Hankkeella on yksi pitkäntähtäimen tavoite, jota muotoillessamme olemme pitäneet mielessä, että tavoitteen toteutumiseenvaikuttavat myös tämän hankkeen ulkopuoliset tekijät:Nuorten ja erityisesti naisten elämänlaadun ja työllistymismahdollisuuksien parantuminenlisäämällä ammatillista ja pienyritystoimintaan liittyvää osaamista koulutuksen kautta.Hankkeella on neljä välitöntä, prioriteettijärjestyksessä olevaa tavoitetta, joilla pyritään kohti sitäKYPT:iä, jonka näemme vuoden 2005 visiossa, ja joka pystyy toteuttamaan hankkeen pitkän tähtäimentavoitetta ammattimaisesti, kestävästi ja taloudellisesti järkevästi. Jokaisen tavoitteen kohdalla onlueteltu esimerkinomaisesti asioita, joiden kehittäminen voi sisältyä ko. tavoitteeseen. Mainittujenasioiden listan ei ole tässä vaiheessa tarkoituskaan olla kattava, toivoaksemme lista tulee elämään jamuokkautumaan (erityisesti kohdissa 3 ja 4) sitä mukaa, kun yhteistyö etenee. Olennaista on huomioidatavoitteiden tärkeysjärjestys koko hankkeessa, mitä olemme arvioineet tavoitteiden perässä mainituillaprosenttiluvuilla.1. Kurssitarjonnan monipuolinen kehittyminen (70%)
 8. 8. 8 Kysyntää vastaavat, työelämälähtöiset kurssit Priorisoidut vahvuusalueet kurssitarjonnassa Riittävät opetusmateriaalit ja toimivat opetustilat2. KYPT:n kehittyminen järjestönä (10%) Jäsenmaksukysymys Tilojen vuokraus Hallituksen jäsenten pitkäjänteisempi sitoutuminen3. Tiiviimpi linkittyminen Kanyaman yhteisöön ja työmarkkinoihin (10%) Tunnetuksi tekeminen työnantajille, imago, profiloituminen TEVETA Vapaa-ajan aktiviteetit Kanyaman asukkaille, yhteisöryhmät, tiedotuskampanjat4. Seurannan parantuminen opiskelun vaikutusten arvioimiseksi (10%) Alkuarviointi opiskelun alkuvaiheessa Kurssiarviointi opiskelun lopuksi Opiskelijoiden tilastointi (esim. ikä, sukupuoli, käyty kurssi, valmistuminen, työllistyminen)Hankkeen välittömiin tavoitteisiin on sisällytetty KYPT:n projektiesityksessä mainitut neljä tärkeintäkehittämisaluetta. Yhteisesti on kuitenkin sovittu (ks. liite/yhteistyösopimus), että SYL:n ja ministeriönrahoja käytetään keskitetysti kolmen ensimmäisen kehittämisalueen tukemiseen.1. koulutuksen tarjoaminen, kurssien jatkuvuuden turvaaminen2. yrityskoulutuksen kehittäminen3. koulutusmateriaalin hankinta4. tilojen remontointiKoska kumppanuussuhdetta ei ole haluttu jättää pelkästään kurssitarjonnan kehittämiseen jakoulutuksen jatkuvuuden turvaamiseen, hankkeessa pyritään myös toteuttamaan vähemmän tärkeiksipriorisoituja tavoitteita. Se, että kolme tavoitetta on tässä nimenomaisessa hankkeessa priorisoituvähemmän tärkeiksi ei tarkoita sitä, että ne olisivat kehitystavoitteen kannalta yhdentekeviä taimerkitykseltään vähäisempiä. Yhteisissä keskusteluissa on vain sovittu, että pääpaino hankkeessaannetaan koulutuksen kehittämiselle. SYL:n osalta kolmen viimeisen tavoitteen kohdalla kyseessä oninstitutionaalisen tuen antaminen, KYPT:n toiminnan ja siihen liittyvien ongelmakohtien tarkasteluulkopuolelta, keskustelun käynnistäminen sekä mahdollisten ratkaisumallien tarjoaminen.6.2 TOTEUTUMISEN SEURANTA:Kehitystavoite ja seurantamenettely: Kehitystavoitteen (Nuorten ja erityisesti naisten elämänlaadun jatyöllistymismahdollisuuksien parantuminen lisäämällä ammatillista ja pienyritystoimintaan liittyvääosaamista koulutuksen kautta) laadullisena mittarina toimii kurssien alussa ja lopussa kerättävä palauteoppilailta. Palautteen anto toteutetaan valmiilla kaavakkeella, joka muokataan yhteistyössä, ja jossa onmyös mahdollisuus antaa avointa palautetta. Kursseja ennen ja niiden jälkeen kerättävä palaute ontässä vaiheessa oikeastaan ainoa toteutettavissa oleva mittari, vaikka palautteessa voidaankin lähinnävasta arvioida elämänlaadun ja työllistymismahdollisuuksien parantumista. Palautteen kerää KYPT, SYLseuraa palautteen keräämistä KYPT:n neljännesvuosiraporttien ja epävirallisen yhteydenpidon kautta.
 9. 9. 9(Kenties parempi laadullinen mittari olisi oppilailta kerättävä avoin/kaavakemuotoinen palaute noinvuosi/kaksi valmistumisen jälkeen, ja parempi määrällinen mittari olisi jonkinlainen tilastoarvioesimerkiksi koulutuksen avulla työllistyneiden lukumäärästä, elintason noususta tai yhteiskunnallisenosallistumisen laajuudesta. Tällainen seurantamenettely on kuitenkin tässä vaiheessa hyvin vaikeatoteuttaa, kun KYPT:in omat arviointi- ja seurantamenetelmät ovat kohtuullisen kehittymättömiä eikämerkittäviä kokemuksia arvioinnista ole.)Välittömät tavoitteet ja seurantamenettely: Jokainen välitön tavoite ja sen seurantamenettely on allakäsitelty erikseen.Kurssitarjonnan monipuolinen kehittyminen (70%)Määrälliset mittarit: pidetyt kurssit, kurssien osallistujamäärät, palkattavien opettajien tutkintojen määrä,hankitut opetusmateriaalit, pienyritys- ja viestintäopintojen määrä kurssien opetussisällöissä, toteutetuttarvetutkimukset. Vahvuusalueet kartoitetaan sisäisessä keskustelussa, minkä jälkeen kurssitarjontaa muokataan vahvuusalueita tukevaksi ja työelämälähtöisiksi Opettajakunnalta vaaditaan tulevaisuudessakin tutkintoa Vuosittaisessa tarvetutkimuksessa saatavan palautteen avulla muokataan kurssien sisältöä suhteessa vahvuusalueisiin ja resursseihin Pienyritystoimintakurssit säilytetään opetusohjelmassa Viestintätaitojen opetusta sisällytetään opetukseen edelleen Varmistetaan opetusmateriaalin riittävyys ja kiinnitetään huomiota opetustilojen hyvään kuntoonPäävastuu näissä seurantamenettelyissä on KYPT:illä. SYL osallistuu tässä erityisestiopetusmateriaalien hankintaan, mutta voi myös tarjota tukea muiden menettelyjen käynnistämisessä jakehittämisessä.KYPT:n kehittyminen järjestönä (10%)Määrälliset mittarit: vuosittainen yksilö- ja yhteisöjäsenten määrä, ilmaisten palvelujen määrä,vuosikokouksiin osallistuneiden määrä, vuokrattujen tilojen määrä, kauemmin kuin yhden kaudenhallituksessa istuneiden jäsenten määrä. Työskennellään aktiivisesti Kanyaman yhteisössä yksilö- ja yhteisöjäsenten määrän lisäämiseksi. Pyritään löytämään ratkaisu, jossa yhteisön jäsenille voidaan tarjota jäsenmaksua vastaan joitakin palveluja Kampuksilla sijaitsevia tiloja pääsääntöisesti vuokrataan, ei tarjota ilmaiseksi muille toimijoille Lisätään hallituksen jäsenten tietoisuutta pitkäjänteisen sitoutumisen merkityksestäPäävastuu näissä seurantamenettelyissä on KYPT:illä, SYL voi tarjota tukea lähinnä pitkäjänteisensitoutumisen merkityksen konkretisoimisessa organisaation kannalta.
 10. 10. 10Tiiviimpi linkittyminen Kanyaman yhteisöön ja työmarkkinoihin (10%)Määrälliset mittarit: järjestetyt kampanjat ja aktiviteetit, opintovierailujen määrä, vierailuluennoitsijoidenmäärä Tehdään KYPT:iä tunnetuksi työnantajien keskuudessa Rakennetaan imagoa, profiloidaan KYPT:iä tiettyjen osaamisalueiden ammattilaiseksi Tiivistetään suhteita TEVETA:n, hyödynnetään sen tarjoamia mahdollisuuksia laajemmin Järjestetään vapaa-ajan aktiviteetteja Kanyaman asukkaille, yhteisöryhmät Järjestetään jatkossakin tiedotuskampanjoita ajankohtaisista, ihmisiä koskettavista asioistaPäävastuu näissä seurantamenettelyissä on KYPT:llä. SYL voi tarjota tukea lähinnä KYPT:n tunnetuksitekemiseen liittyvän vaikutustyön suunnittelussa ja imagonrakennuksessa.Seurannan parantuminen opiskelun vaikutusten arvioimiseksi (10%)Määrälliset mittarit: valmistuneiden määrä, kurssien alussa ja lopussa tehtyjen arviointien määrä, tehdyttilastot valmistuneista opiskelijoista. Alkuarviointi opiskelun alkuvaiheessa Kurssiarviointi opiskelun lopuksi Opiskelijoiden tilastointi (esim. ikä, sukupuoli, käyty kurssi, valmistuminen, työllistyminen)Päävastuu näissä seurantamenettelyissä on KYPT:llä, SYL voi tarjota tukea arviointikaavakkeidentekemisessä, tilastoinnin suunnittelussa ja arkistoinnissa.7. TOTEUTUSSUUNNITELMA7.1 TULOKSET: Esitän tulokset suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Tulokset eivät kaikilta osin ole vieläkovin konkreettisia, mikä kertoo siitä, että hankkeessa pyritään toteutuksen aikana hyödyntämäänmahdollisimman paljon sekä välittömien että lopullisten hyödynsaajien osallisuutta. Esimerkiksi KYPT:inopetuksen vahvuusalueita on tässä vaiheessa vielä hyvin vaikea perustellusti hahmottaa.Tavoite: Kurssitarjonnan monipuolinen kehittyminen ja jatkuvuuden turvaaminen (70%)Tulokset: Vahvuusalueiden kartoittamisen jälkeen valikoituneet, kurssitarjonnassa näkyvät vahvuusalueet Ammatillisesti pätevä opettajakunta Vuosittaisen tarvetutkimuksen tulosten avulla muokattuja kursseja Pienyritystoimintakurssit opetusohjelmassa, viestintätaitojen sisältyminen kursseihin Riittävät opetusmateriaalit ja hyvät opetustilatTavoite: KYPT:n kehittyminen järjestönä (10%)Tulokset: Jäsenmaksun maksaneiden yksilöiden ja yhteisöjen lisääntynyt määrä Aktiivinen toimitilojen vuokraus
 11. 11. 11 Pitkäjänteisen sitoutumisen merkityksen ymmärtävät hallituksen jäsenetTavoite: Tiiviimpi linkittyminen Kanyaman yhteisöön ja työmarkkinoihin (10%)Tulokset: KYPT tunnettu organisaatio koulutusalojensa työnantajien (ainakin alueellisesti lähellä sijaitsevien) keskuudessa KYPT:in ammatillinen profiloituminen tietyille osaamisalueille Tiivistynyt yhteistyö TEVETA:n kanssa, koulutuskeskuksella hyvä arvosana Lisääntyneet tai laadullisesti parantuneet vapaa-ajan aktiviteetit Kanyaman asukkaille Yhteisöryhmien aktiivinen toiminta, tiedotuskampanjoiden (esim. AIDS) toteutuminen Ilmaisia palveluja yhteisön jäsenille jäsenmaksua vastaanTavoite: Seurannan parantuminen opiskelun vaikutusten arvioimiseksi (10%)Tulokset: Alkuarvioinnit ja kurssiarvioinnit Opiskelijoiden alustava tilastointi (esim. ikä, sukupuoli, käyty kurssi, valmistuminen, työllistyminen) Mahdollisesti järjestetyt valmistumisen jälkeiset tapaamiset7.2 TOIMENPITEET: Toimenpiteet on muokattu suhteessa tavoitteisiin ja tavoitteista johdettuihintuloksiin, johon liittyen huomautamme, että jokaisen tavoitteen kohdalla luetellut asiat ovat vainesimerkkejä, ja niiden kehittäminen voi sisältyä ko. tavoitteeseen. Mainittujen asioiden lista ei kuitenkaanole kattava, toivoaksemme lista tulee elämään ja muokkautumaan (erityisesti kohdissa 3 ja 4) sitämukaa, kun yhteistyö etenee.Toimenpiteet koskien tavoitetta: Kurssitarjonnan monipuolinen kehittyminen ja jatkuvuudenturvaaminen Kartoitetaan vahvuusalueet sisäisessä keskustelussa, priorisoidaan kursseja palautteen ja tarvetutkimuksen perusteella Vaaditaan palkattavilta opettajilta tutkintoa, tarjotaan lisäkoulutusta erityisesti arvioinnin ja kansalaistietouden lisäämiseksi Toteutetaan vuosittainen tarvetutkimus ja hyödynnetään sen tuloksia Säilytetään pienyritystoimintakurssit opetusohjelmassa, sisällytetään opetukseen viestintätaitoja Hankitaan monipuolista ja laadukasta opetusmateriaalia sekä remontoidaan opetustilojaToimenpiteet koskien tavoitetta: KYPT:n kehittyminen järjestönä Sisällytetään tarvetutkimukseen kysymysosio koskien jäsenmaksua vastaan saatavia ilmaispalveluja Markkinoidaan KYPT:iä mahdollisille yhteisöjäsenille Vuokrataan toimitiloja kuitenkin huomioiden erilaisten järjestöjen ja ryhmien taloudellinen tilanne Keskustellaan sisäisesti pitkäjänteisen sitoutumisen merkityksestä organisaation toimijoiden, erityisesti hallituksen jäsenten kanssaToimenpiteet koskien tavoitetta: Tiiviimpi linkittyminen Kanyaman yhteisöön ja työmarkkinoihin Lisätään KYPT:n tunnettavuutta ainakin alueellisesti lähellä sijaitsevien, KYPT:n koulutusaloja vastaavien työnantajien keskuudessa Tarjotaan Kanyaman asukkaille selkeitä vaihtoehtoja, ammatillisesti profiloitunut KYPT Tiivistetään yhteistyötä TEVETA:n kanssa Työskennellään koulutuskeskuksen arvosanan parantumiseksi Tarjotaan Kanyaman asukkaille määrällisesti ja laadullisesti parantuneita, yhteisön toiveita ja tarpeita kunnioittavia vapaa-ajan aktiviteetteja Avustetaan yhteisöryhmiä niiden toiminnassa, mm. tiedotuskampanjoissa
 12. 12. 12 Pyritään tarjoamaan Kanyaman asukkaille jonkin verran palveluja jäsenmaksua vastaanToimenpiteet koskien tavoitetta: Seurannan parantuminen opiskelun vaikutusten arvioimiseksi Järjestetään kurssien alkuun arviointi koskien esim. omaa elämäntilannetta, odotuksia ja elämänlaatua Järjestetään kurssien loppuun arviointi esim. saaduista opeista, niiden hyödyllisyydestä, työelämäkäyttöisyydestä Aloitetaan opiskelijoiden tilastointi (esim. ikä, sukupuoli, käyty kurssi, valmistuminen, työllistyminen) Mikäli mahdollista, järjestetään valmistumisen jälkeisiä tapaamisia8. HANKKEEN KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUSSUUNNITELMA EUROINA8.1 KUSTANNUSARVIOKustannusarvio on rakennettu pitkälti KYPT:n projektiesityksen (ks. liite) perusteella.KUSTANNUKSET Vuosi 2003 Vuosi 2004 Vuosi 2005Henkilökulut (liitteestä A1)Suomalaisen henkilöstön palkka- ja sosiaalikulutSuomalaisten asuminen ja matkakulutPaikallisen henkilöstön palkka- ja sosiaalikulut 5530 5530 5530Muut henkilökulut Välisumma yhteensä 5530 5530 5530Koulutus ja valistus (liitteestä A4)Henkilökulut 5750 5750 5750Materiaalit, tilat ja muut kulut 6026 6026 6026 Välisumma yhteensä 17 306 17 306 17 306Materiaalit, hankinnat ja investoinnit (liitteestä A5)Laite- ja materiaalihankinnatRakentaminen 2234 2234 2234Muut hankinnat Välisumma yhteensä 19 540 19 540 19 540Käyttö ja kunnossapitoKäyttökulutKunnossapitokulut Välisumma yhteensäSeuranta ja arviointikulut yhteensä 1000 1000 5288(liitteestä A2)
 13. 13. 13TOTEUTUSKULUT YHTEENSÄ 20 540 20 540 24 828Hallintokulut (liitteestä A3)Hallintohenkilöstön palkka- ja sosiaalikulut 1540 1540 1540Toimistokulut (ml. matkakulut) 460 460 460Varainhankinta ja tiedottaminen 300 300 300 Välisumma yhteensä 22 840 22 840 25 128KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 22 840 22 840 27 128 Hallintokulujen osuus kokonaiskuluista (%) 10% 10% 8%8.2 RAHOITUSSUUNNITELMAKohdassa 8.1 määritellyt kustannukset katetaan seuraavasti:RAHOITUSSUUNNITELMA Vuosi 2003 Vuosi 2004 Vuosi 2005Omarahoitus (liitteestä B)Rahallinen osuus 2568 2568 3425Vapaaehtoistyö ja tavaralahjoitukset 2000 2000 2000 Omarahoitus yhteensä 4568 4568 5425 Omarahoitus kokonaiskuluista (%) 20% 20% 20%Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyötukiAiempi kehitysyhteistyötuen varaus - - -HAETTAVA KEHITYSYHTEISTYÖTUKI 18 672 18 672 22 028Muu rahoitusRahoituslähteet: RAHOITUS YHTEENSÄ 22 840 22 840 27 1289. KESTÄVÄN KEHITYKSEN TARKISTUSLISTA9.1 Mitä Suomen kehitysyhteistyön yleisiä periaatteita hankkeen tavoitteet tukevat?Hankkeen tavoitteet tukevat erityisesti taloudellisen vuorovaikutuksen lisäämistä, yksi keskeinentavoite on parantaa vähäosaisten nuorten työllisyys- ja yrittäjyystilannetta ja sitä kautta tavoitteena onmyös köyhyyden vähentäminen. Tavoitteena on ammattikoulutuksen myötä antaa nuorille keinoja
 14. 14. 14päästä työelämään ja oma-aloitteellisuuteen. Samalla rohkaistaan taloudelliseen riippumattomuuteenopastamalla nuoria omaehtoiseen toimintaan. Hankkeessa luodaan edellytyksiä kestävällehyvinvoinnille. Hankkeen tavoitteet limittyvät myös osittain ihmisoikeuksien kunnioituksen jakansanvallan edistämisen periaatteeseen, sillä hankkeessa tuetaan tasa-arvoa panostamallaerityisesti naisten koulutukseen. Hankkeessa on myös yhteiskunnalliseen tiedostamisen lisääntymiseentähtäävää osa-alueita. Tarkoituksena on lisätä nuorten tietoisuutta yhteiskunnallisistaosallistumismahdollisuuksistaan ja tukea paikallisten vaikutusmahdollisuuksia.9.2 Miten hanke tukee kansalaistoiminnan kehittymistä kohdemaassa?Hankkeen yhtenä tavoitteena ja toiminnan osa-alueena on KYPT:in yhä tiiviimmän yhteyden löytäminenympäröivään Kanyaman asukkaisiin ja yhteisöllisiin ryhmiin. Yhteyttä haetaan tarjoamalla erilaisillekansalaistoimijoille ja –ryhmille esim. toimitiloja, kehittämällä tarjottavien palvelujen määrää ja laatua,kertomalla koulutuksen tärkeydestä ja sen vaikutuksesta nuorisotyöttömyyteen, järjestämällätiedotuskampanjoita erilaisten yhteisön toimintaryhmittymien avulla sekä sisällyttämällä koulutukseenmm. viestintätaitoja. KYPT on yhteisökeskeinen järjestö, jonka toiminnan lähtökohdat tulevat yhteisönihmisiltä. Yhteisötoimintaan liittyvät sekä yksityiset yhteisön jäsenet että ryhmät ja instituutiot. Yhteisöntarpeita kuuntelevat niin koulut kuin kirkotkin. Järjestö tarjoaa paikallisille yhteisöryhmille tiloja, jossa hevoivat kokoontua.9.3 Voivatko kohdemaan lainsäädäntö, hallinto ja kehittämissuunnitelmat vaikuttaa hankkeenonnistumiseen? Miten ne on otettu huomioon?KYPT toimii yhteistyössä paikallisen opetushallinnon kanssa. Sen toiminnan periaatteet vastaavat maanvirallisia lainsäädännöllisiä periaatteita.9.4 Sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät• Miten sukupuoliroolit vaikuttavat ongelmiin ja/tai hyödynsaajien mahdollisuuksiin hyötyä hankkeen tuloksista? Miten nämä tekijät otetaan huomioon? Hanke huomioi erityisesti naiset, joille on Sambiassa kulttuurillisesti mahdollista ryhtyä pienyrittäjiksi mutta jotka usein joutuvat isoissa perheissä tekemään kotityöt tai hoitamaan pienempiä sisaruksiaan. KYPT tarjoaa sellaisia kursseja, joissa varsinkin naisten työllistymistä pyritään edistämään. Tytöt suosivat muun muassa ompelu- ja hotelli- ja ravintola-alan kursseja.• Miten hanke vaikuttaa yhteiskunnalliseen tasa-arvoon ja erityisesti heikoimpien väestöryhmien asemaan? Miten hankkeessa taataan heidän mahdollisuutensa hyödyntää hankkeen tuloksia? Järjestö työskentelee asuinalueiden vähäosaisten nuorten kanssa. Se pyrkii muuttamaan nykyistä tilannetta, jossa työttömyys vaivaa etenkin kouluttamattomia nuoria. KYPT:n kursseille on kenen tahansa mahdollista tulla, ja yhteisöryhmät pyrkivät omalla osallaan kannustamaan vähäosaisia jäseniään hakeutumaan kouluun. Järjestö neuvottelee koulumaksuista, jos nuorilla ei ole varaa maksaa niitä.
 15. 15. 15• Onko hankkeen hyödynsaajissa vähemmistöjä? Miten heidän roolinsa on otettu huomioon? Hanke keskittyy vähempiosaisten nuorten ja erityisesti naisten kouluttamiseen siten, että näillä olisi hyvät mahdollisuudet joko työllistyä ulkopuoliselle työnantajalle tai työllistää itse itsensä. Mistä muista kulttuurisista tekijöistä hankkeen onnistuminen riippuu? Miten ne on otettu huomioon? -9.5 Onko hankkeella merkittäviä ympäristövaikutuksia? Miten ne on otettu huomioon?Tämä on koulutushanke, jolla ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia. Hankkeesta ei myöskään aiheuduhaitallisia ympäristövaikutuksia.9.6 Hankkeen kestävyys• Miten hankkeen institutionaalinen kestävyys on varmistettu (vastuuorganisaation kyky vastata hankkeen jälkeisestä toiminnasta, henkilöstön riittävyys ja taidot jne.)? SYL ei näe institutionaalisessa kestävyydessä ongelmia. Yhteistyökumppani on pyörittänyt koulutuskeskustaan jo useamman vuoden, ja kumppanilla on ennen SYL:oa ollut muita ulkomaisia rahoittajia. Yhteistyökumppanilla on tulevaisuuden visio, jossa se näkee itsensä ammattimaisena, osaavana ja omalla alueellaan tunnettuna ammatillisen koulutuksen tarjoajana. SYL pitää vastuuorganisaatiota riittävän pätevänä arvioimaan omaa kykyään ja taitojaan hankkeen jälkeisen toiminnan suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi. Molemmat hankkeen osapuolet ovat tehneet jo pitkään kehitysyhteistyötä. Hankeidea on lähtöisin yhteistyökumppanilta, joka on tehnyt kymmenen vuotta työtä myös muiden ulkomaisten rahoittajien kanssa. Kymmenen vuoden aikana se on kehittänyt järjestöään ja rakentanut organisaatiotaan toimivaksi ja demokraattiseksi. Järjestöllä on kolme täysipäiväistä ja kolme osa-aikaista opettajaa, jotka vastaavat vain kurssiopetuksesta. Järjestöllä on myös kolme johtajaa, jotka vastaavat koulutuksesta, hallinnoinnista ja varojenkeruusta.• Miten hankkeen taloudellinen kestävyys on varmistettu? Kuinka suuria ovat hankkeella kehitettävän toiminnan pitkän ajan käyttökustannukset ja miten ne katetaan? Hankkeella pyritään nimenomaan rajaamaan tämänhetkistä toimintaa koskemaan yhteistyökumppanin vahvimpia ja Kanyaman nuorten toivomia, työelämälähtöisiä osaamisalueita sekä käynnistämään organisaation sisällä toimintaa tehostavia kehityskulkuja. Hankkeella kehitettävän toiminnan pitkän ajan käyttökustannusten ei ole tarkoitus kasvaa tämänhetkisen toiminnan kuluja suuremmiksi, vaan kustannuksia pyritään kohdistamaan paremmin ja tulonhankintamenetelmiä kehittämään tuottoisimmiksi.• Miten hankkeeseen liittyvien investointien ja laitehankintojen pitkän ajan käyttö ja kunnossapito sekä varaosahuolto on varmistettu?
 16. 16. 16 Järjestöllä on Kanyaman asuinalueella kaksi keskeisellä paikalla olevaa kampusaluetta, joissa on tilaa koulutuksille ja yhteisön muulle toiminnalle. Kursseja varten on olemassa koulutilat, jotka hyvällä ylläpidolla toimivat moitteettomasti ja vastaavat hankkeen tarpeisiin. Hankkeessa ei tehdä merkittäviä investointeja tai laitehankintoja, vaan remontoidaan jo olemassa olevia tiloja.9.7 Muita kommentteja:10. ALLEKIRJOITUSPaikka: __________________________ Päivämäärä: __________________Allekirjoitus: __________________________ _____________________________Nimen selvennys: __________________________ _____________________________Asema/tehtävä:__________________________ _____________________________LIITTEET:Hakemukseen liitetään järjestön viimeisin toimintakertomus ja tilinpäätös, toimintasuunnitelma jatalousarvioSelvitys muista liitteistä:Liite 1: KYPT:n projektiesitysLiite 2: Matkaraportti valmistelumatkalta
 17. 17. 17LIITE A: KULUERITTELYT EUROINAKulut eritellään tarkasti haettavan vuoden osalta. Seuraavien vuosien osalta liitetaulukoita ei tarvitse liittää hakemukseen, joskin niitä voi käyttää apuna arvioitaessa ko.vuosien kustannuksia.A1: Projektin toteuttamisen henkilökulut (ei sisällä hallintokuluja eikä seuranta- ja arviointimatkoja) Tehtävä / työntekijä Työn kesto Palkka- ja Matka- ja Muut henkilökulut Henkilökulut yhteensä (kk) sosiaalikulut / kk majoituskulutSuomesta palkattava henkilöstöKehitysmaassa palkattava henkilöstöVartija 12 kk 169 2030Palkanlaskija 12 kk 190 2278Tilintarkastaja 1222 1222Henkilökustannukset yhteensä 5530Lisätietoja:
 18. 18. 18A2: Seuranta- ja arviointimatkat: Matkan aihe Osallistujat Matkan ajankohta Päivärahat Matka- ja majoituskulutHankkeen kolmivuotisevaluointi 2 henkilöä 2 vkoa, elokuu 2005 Päivärahat: 2 x 16 x 39 Matkat: 2 x 1300 + (mukana 2 matkapäivää) lentokenttäverot 2 x n. 80 = = 1248 2760 Majoituskulut: 2 x 14 x 10 huone/yö = 280Seuranta ja arviointi Suomessa 1000 Matkakulut yhteensä 5288Lisätietoja: Matka- ja majoituskulut euromääräisiä arvioita. Päivärahojen määrä valtion enimmäiskorvausten mukaan.A3: Hallintokulut Kululaji Yksiköiden määrä Yksikkökustannus YhteensäKehitysyhteistyöprojektikoordinaattori Suomessa 4 kk 410 1540Postitus- kopiointi- ja puhelinkulut 10 kk 6 60Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunnan sekä ylioppilaskuntien edustajien 10 kertaa 40 400matkakulutVarainhankinta ja tiedottaminen 300 Hallintokulut yhteensä 2300Lisätietoja: Suomessa työskentelevä projektikoordinaattori työskentelee 10 kk vuodessa. Työajan on laskettu jakautuvan kahden hankkeen ja kotimaan tiedotustyönkesken seuraavasti: Sambian hanke 40 %, Guatemalan hanke 40 % sekä tiedotus 20 %.
 19. 19. 19A4: Koulutus- ja valistuskulut Kululaji Yksiköiden määrä Yksikkö-kustannu Kulut yhteensä ksetHenkilökulut (kurssimaksut, ulkopuolisten kouluttajien palkkiot, majoitus- ja matkakulut, yms.)Opettajien (3 henkilöä) palkat 12 kk 3 x 83,3 3000Koulutuksen arviointi –työpaja 450Henkilökunnan kansalaistietous –koulutus 1500Koulutus ja valistus Suomessa, esim. kehy-tapaamisissa ja erilaisissa tapahtumissa 800Muut koulutus- ja valistuskulut (materiaalit, tilat, yms.)1. Pitkäkestoiset kurssit: Hotel & catering 30 hlöä/vuosi Pitkäkestoiset kurssit yhteensä: Tailoring 40 hlöä/vuosi 20532. Lyhytkestoiset kurssit: Batik, tie & dye 45 hlöä/vuosi Basic business management 30 hlöä/vuosi Lyhytkestoiset kurssit yhteensä: 1697 Food processing 30 hlöä/vuosi Koulutusmateriaalit yhteensä:3. Koulutusmateriaali (kirjoja, työkaluja ja muita em. kursseihin liittyviä työvälineitä) 20004. Opetussuunnitelma 276 Yhteensä 11 776Lisätietoja (koulutuksen tarve, koulutettavat henkilöt tms.):
 20. 20. 20A5: Investoinnit ja hankinnat Investointi Hankintalähde Yksiköiden Yksikkökustannus Rahtikulut yms. Kulut yhteensä määrä ja laatuLaite- ja materiaalihankinnatRakentaminenKoulutuskeskuksen opiskelutilojen Sambia 3 tilaa 744.6 2234kunnostusMuut hankinnat Yhteensä 2234Lisätietoja:
 21. 21. 21LIITE B: OMARAHOITUS EUROINAB1: Vapaaehtoistyö ja lahjoitukset (enintään 10 % hankkeen kokonaiskustannuksista) Työn / tavaran laatu Työn / tavaran määrä Arvon laskentaperuste Arvo yhteensäVapaaehtoistyöSYL:n kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunnan hallinnointityö 10 henkeä x 10 tuntia Arvio: 4 euroa/tunti 400Ylioppilaskuntien kehitysyhteistyötoimijoiden tiedotus- ja 40 henkeä x 10 tuntia Arvio: 4 euroa/tunti 1600varainhankintatyö (kehy-jaokset, valiokunnat)Lahjoitustavarat Yhteensä 2000B2: Rahallinen omarahoitus Rahoituslähde MääräKehitysyhteistyömaksut opiskelijoilta (vuosina 2003-2004 maksujen määräksi arvioidaan 2568, vuodelle 2005 arvioimme 2568hieman uskaliaammin 5425 euroa) Yhteensä 2568

×