Gua vuosiraportti 2009

630 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
630
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gua vuosiraportti 2009

 1. 1. KANSALAISJÄRJESTÖNKEHITYSYHTEISTYÖHANKKEEN VUOSIRAPORTTIVUODELTA 2009 HANKEKOODI 347016011. Hankkeen perustiedot1. HANKKEEN PERUSTIEDOT1.1 Järjestön Suomessa rekisteröity nimiSuomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry1.2 Järjestön nimi englanniksiNational Union of University Students in Finland1.3 Hankkeen nimi suomeksiLuonnonkatastrofien riskialttiuden vähentäminen ja kriisivalmiuksien kehittäminen Guatemalanmaaseudun mayayhteisöissä1.4 Hankkeen nimi englanniksiBuilding capacity for disaster prevention, preparedness and response in rural Maya communities ofGuatemala1.5 Hankkeen nimi mahdollisella muulla kielelläCapacitación de comunidades mayas para la prevención de y preparación para desastres naturales1.6 Hankkeen sijainti (maa, maakunta, kylä/kunta)Guatemala, El Quichen ja Alta Verapazin maakunnat.Kunnat El Quichessä:Nebaj, San Juan Cotzal, San Gaspar Chapul ja SacapulasKunnat Alta Verapazissa:San Juan Chamelco, Cobán, San Cristobal Verapaz1.7 Yhteistyökumppanin nimiAsociación Maya de Estudiantes Universitarios (AMEU)1.8 Hankkeen aloitusajankohta ja suunniteltu päättymisajankohta Sivu 1/16
 2. 2. Tammikuu 2008-joulukuu 20101.9 Hankkeen perusidean tiivistelmä ja keskeiset saavutetut tavoitteet tai tulokset (vrt. hankesuunnitelma, kohta 1.11.)Hankkeen välittömänä tavoitteena on vähentää mayayhteisöjen riskialttiutta luonnonkatastrofeille jakehittää näiden kriisivalmiuksia seitsemässä kunnassa Alta Verapazin ja El Quichén maakunnissa.Tavoiteltavina tuloksina on luoda mayayhteisöille kattavat riskianalyysit ja kriisisuunnitelmat, tehostaatoimijoiden verkostoitumista kuntien ja maakuntien sisällä ja välillä sekä lisätä yhteisöjen tietoisuuttakriisien tukimuodoista ja näiden hyödyntämisestä.Vuonna 2009 järjestettiin kahdeksan koulutusta, joihin osallistui 452 paikallisten yhteisöjen johtajaa.Koulutuksissa luotiin akteemisen tiedon ja paikallisten osaamisen pohjalta riskianalyysit sekäkriisisuunnitelmat hankealueelle. Koulutustapaamisissa opittiin luonnonkatastrofien ehkäisyä sekäniihin varautumista. Toimijat verkostoituivat keskenään ja perustivat useita luonnonkatastrofienhallintaan liittyviä paikallistason ryhmiä.1.10 Tiivistelmä rahoituksesta Vuosi Euroa Edelliseltä vuodelta käyttämättä oleva hanketuki 1346 (UM:ltä nostamaton + järjestön nostama, käyttämätön hanketuki) UM:n raportointivuodelle myöntämä hanketuki 43272 Raportointivuoden aikana käytettävissä ollut hanketuki yhteensä 44618 Raportointivuonna käytetty hanketuki yhteensä 38284 Käyttämättä oleva, seuraavalle raportointikaudelle siirtyvä hanketuki 6334 (UM:ltä nostamaton + järjestön nostama, käyttämätön hanketuki)1.11 Hankkeen mahdollinen muu rahoitus, sen lähde ja määrä raportointivuonnaComisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (Presidentillinen syrjinnän ja rasisminvastainen toimikunta) korvasi San Cristóbal Verapazin kunnassa 30.4. - 1.5.2009 järjestetynkoulutuksen osallistujien ruoka- ja majoituskulut ( n. 710 €).2. Yhteistyökumppani ja kumppanuus2.1 Millainen oli yhteistyökumppanin oma panos hankkeen toteuttamisessa? (työvoima, taloudellinen panos, muu?)AMEU on osallistunut hankkeen hallinnointiin ja etsinyt hankkeelle yhteistyökumppaneita paikallisella,kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Järjestö on myös ylläpitänyt olemassa oleviakumppanuussuhteita ja toteuttanut hanketta yhteistyössä kumppanien kanssa. AMEU:n hankekunnissaasuvat jäsenet ovat auttaneet vapaaehtoispohjalta koulutustilaisuuksien käytännön järjestelyissä.Heidän roolinsa on erityisen tärkeä syrjäisissä yhteisöissä.Taloudellisesti AMEU on huolehtinut ensimmäisten kolmen koulutustilaisuuden ruoka-, majoitus- jakuljetuskustannuksista. Lisäksi AMEU on maksanut osan polttoainekustannuksista sekäpysäköintimaksuista. Toimiston vuokra, sähkö, puhelinkulut, kopiointikulut ja toimistovälineet ovatolleet AMEU:n rahallista panostusta hankkeeseen. Sivu 2/16
 3. 3. 2.2 Mitkä muut tahot osallistuivat yhteistyöhön? Mikä oli heidän roolinsa ja panoksensa hankkeessa? (esimerkiksi suomalaiset, paikalliset tai kansainväliset järjestöt tai viranomaiset)?AMEU:n verkostoituminen hankkeen tiimoilta on ollut erittäin laajaa. Yhteistyötahojen joukkoonlukeutuvat seuraavat toimijat:Paikallishallinto on antanut maksutta tiloja (yhteisösaleja ja kouluja) käyttöön koulutusten pitämiseksi.Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED- (Katastrofien ehkäisynkansallinen koordinoija) on antanut poliittista ja strategista tukea.El Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP- (Suojelualueiden kansallinen neuvottelukunta) onantanut poliittista tukea sekä toiminut neuvonantajana.Los Consejos Comunitarios de Desarrollo –COCODES- (Kehittämisen yhteisölliset toimikunnat) ovattukeneet alueellisten johtajien koulutusten järjestämistä sekä auttaneet ihmisten kutsumisessakoulutustilaisuuksiin.Q’eqchi’ ja Poqomchi’ -kielten tutkimusyhteisöt ovat myös auttaneet ihmisten koollekutsumisessa sekätoimineet kääntäjinä mainituille kielille.La Asociación Reverdecer Guatemala (Guatemalan uudelleen viheriöittämisen yhdistys) on lahjoittanutpuuntaimia hankkeelle hankekyliin istutettavaksi.Uk’u’x Mayab -yhdistys on osallistunut ihmisten koollekutsumiseen sekä pitänyt maya-seremonioitakoulutustilaisuuksien aluissa ja lopuissa.La Asociación Manos a la Obra on naisia tukeva yhdistys, jonka panos naisten saamiseksikoulutukseen on ollut tärkeä.La Asociación de Desarrollo Integral Humano para la Nueva Generación Maya –ADIHNGMAYA-, ElComité Nacional de Alfabetización –CONALFA- La Asociación de Comunidades Rurales para elDesarrollo Integral -ACRUDEI- Kojwuktoq taq chiqunchelaal –ACRUDEI- sekä El Comité Nacional deAlfabetización –CONALFA- ovat antaneet logistista apua ja avustanut koollekutsumisessa.Kuntien suunnittelutoimistot ovat toimineet yhteydenpitoeliminä ja auttaneet hankkeen viemisessäConsejos Municipales de Desarrollo –COMUDES-:ien (Kunnallisen kehittämisen toimikunnat) tasolle.San Juan Chalmelcon kunnan Naisten Kunnallistoimisto on toiminut yhteydenpitoelimenä kunnan,kunnan suunnittelutoimiston sekä kunnan alueella toimivien naisryhmien välillä.Guatemalan Kulttuuri- ja urheiluministeriö on tukenut San Cristóbal Verapazissa (huhti-toukokuussa)järjestetyn koulutuksen ruokailu- ja majoituskuluissa.La Dirección General de Bosques –DIGEBOS on toiminut yhteydenpitoelimenä Alta Verapazinalueella.San Cristóbal Verapazissa toimivat AMEU:n jäsenet ovat avustaneet yhteydenpidossa, neuvotteluissa,logistiikassa, sekä kokous- ja kumppanuusjärjestelyissä.3. Hankkeen kestävyys Sivu 3/16
 4. 4. 3.1 Millä tavoin ennakoidut tai ennakoimattomat ulkopuoliset tekijät vaikuttivat hankkeen toteutumiseen? (taloudelliset, yhteiskunnalliset, sosiaaliset, ympäristölliset tai kulttuuriset tekijät)Raportointivuonna ongelmia on tuottanut myös Guatemalaa voimakkaasti riepotellut kansainvälinentalouskriisi, sekä Guatemalan hallituksen toteuttama sosiaalisen koheesion ohjelma. Ohjelmalleosoitettu rahoitus oli pois monien AMEU:n kanssa yhteistyötä tehneiden järjestöjen ja ministeriöidenrahoituksesta. Tästä syystä nämä yhteistyötahot eivät kyenneet tukemaan AMEU:ta suunnitellullatavalla.Guatemalaa koetteli alkuvuodesta Cerro de los Chorrosissa Alta Verapazissa tapahtunutmaanvyörymä. Maanvyörymän tuhoista kärsivät ihmiset kääntyivät AMEU:n puoleen avun suhteen,mutta AMEU:n resurssit auttaa olivat hyvin pienet.Hankkeen rahoitus SYL:n puolesta viivästyi oleellisesti hankkeen tilintarkastusraportin huomautustentakia. Kokonaiskuvan saamiseksi hanketta koskevan tarkastuksen lisäksi teetettiin toinen kokojärjestöä koskeva tilintarkastus, joka osoitti että huomautuksissa oli kyse normaaleista huomioista eikäjärjestön taloushallinnossa ollut mitään vakavaa huomautettavaa. Taloushallinto käytiin vielä läpiyhdessä AMEU:n ja tilintarkastusfirman kanssa lokakuussa toteutetulla hankeseurantamatkalla.Raportointivuonna hanketta pyöritettiin Guatemalassa aikataulun mukaisesti tammikuusta huhtikuunloppuun, jonka jälkeen hankkeen toteutus viivästyi lokakuun hankeseurantamatkaan asti.Loppuvuonna pystyttiin järjestämään osa järjestämättä jääneistä koulutuksista, ja suunnitelluistakahdestatoista koulutuksesta kahdeksan pystyttiin toteuttamaan raportointivuoden aikana.Järjestämättä jääneet neljä koulutusta järjestetään vuoden 2010 alussa.3.2 Miten paikallinen hallinto, paikallinen järjestö tai hyödynsaajat ovat ottaneet vastuuta hankkeen talouden ja toiminnan kestävyydestä?Yhteisötasolla ihmiset ovat olleet aktiivisesti mukana hankkeessa ja pyrkineet sitomaan hankkeentarjoamaa koulutusta, riskianalyysejä ja luonnonkatastrofien ehkäisysuunnitelmia osaksi omiatavoitteitaan. Sitä vastoin valtion viranomaisten toteuttaman paikallistason hallinnon kohdalla vastuunottaminen on vaikeampi toteuttaa. AMEU:n tavoitteena on kuitenkin saada hankkeen toteuttamisenaikana se pääpiirteissään osaksi kunnallistason suunnitelmia.Kahden vuoden aikana käydyissä neuvotteluissa paikallistasolta ei ole saatu juurikaan rahallista tukea.Tukea on saatu taimitarhoille ja metsityksille maa-alan etsimisessä, lisäksi paikallishallinto on tukenutkoulutusten järjestämistä antamalla käyttöön tiloja koulutuksia varten.4. Hyödynsaajat4.1 Keitä olivat hankkeen välittömät hyödynsaajat ja paljonko heitä oli?Välittömiä hyödynsaajia ovat hankealueen Alta Verapazin (Cobán, San Cristóbal Verapaz ja San JuanChamelco) ja El Quichén (Nebaj, San Juan Cotzal, San Gaspar Chajul y Sacapulas) kunnat sekämayayhteisöt, jotka hyötyvät luonnonkatastrofien haittojen minimoimisesta. Vuonna 2009 koulutuksiajärjestettiin Alta Verapazissa Cobánin, San Cristóbal Verapazin ja San Juan Chalmelcon kunnissa.Yhteensä koulutuksiin osallistui 452 paikallishallinnon ja -yhteisön johtajaa. Raportointivuonnapanostettiin aikaisempaa enemmän sukupuolten väliseen tasa-arvoon koulutuksiin osallistujiensuhteen, osallistujista 41 % oli naisia ja 59 % miehiä. Vuonna 2008 osallistujista 63 % oli ollut miehiä ja37 % naisia.Kuntien asukkaista välittömiä hyödynsaajia ovat erityisesti ne, jotka asuvat, työskentelevät ja saavattoimeentulonsa erityisen riskialttiilla vyöhykkeillä tai ovat muutoin alttiita poikkeaville luonnonilmiöille Sivu 4/16
 5. 5. sosiaalisen asemansa tai vähäisten tulojensa vuoksi. Hankkeen puitteissa myös tuettiin apurahoillakahtatoista opiskelijaa, joista 8 oli naisia ja 4 miehiä eri koulutustasoilta, eri pääaineista ja eri puoliltamaata.Hankkeen kuntien asukasmäärät:Alta Verapaz: El Quiché:San Juan Chamelco: 18 000 Nebaj: 25 000Cobán: 94 000 San Juan Cotzal: 20 000San Cristóbal Verapaz: 20 000 San Gaspar Chapul: 19000yhteensä 132 000 asukasta Sacapulas: 23 000 yhteensä 87000 asukastayhteensä: 219 0004.2 Keitä olivat hankkeen välilliset hyödynsaajat?Seismologian, tulivuorten tutkimuksen, meteorologian ja hydrologian laitos (INSIVUMEH), San Carlosde Guatemalan yliopiston opiskelijat, paikalliset viranomaiset ja kansalaisjärjestöjen edustajat,hengelliset oppaat, kansalaisyhteiskunnan naisryhmät ja AMEU:n hallitus.Jos myönnetty avustus on alle 20.000 €, vastaa seuraavaan kysymykseen:4.3 Miten hyödynsaajat osallistuivat hankkeeseen?-Jos myönnetty avustus on 20.000 € tai enemmän, vastaa seuraavaan kysymykseen:4.4 Erittele hankkeeseen osallistumisen tavat kunkin hyödynsaajaryhmän osalta erikseen.Koulutettavat osallistuivat kahden päivän pituisiin koulutuksiin, joissa käsiteltiin luonnonkatastrofienehkäisyä ja niihin varautumista. Osallistujilta kerättiin PRA-menetelmien avulla aktiivisesti tietoapaikallisista oloista luonnonkatastrofeihin liittyen. Osallistujat vaihtoivat keskenään kokemuksia jaajatuksia luonnonkatastrofeista. Osallistujat antoivat palautetta koulutuksista, jotta niitä voitaisiinedelleen kehittää vuodelle 2010. Koulutuksiin osallistujat muodostivat ryhmiä, jotka toimivatpaikallisesti luonnonkatastrofien ehkäisemiseksi ja niihin varautumiseksi (esimerkiksiroskienhuoltoryhmä, puidenistutusryhmä).INSIVUMEH:in teknikot toivat mukaan tieteellisen näkökulman riskianalyysin tekemiseen ja avustivatkriisisuunnitelman tekemisessä. Konkreettisesti tämä tehtiin tapaamisessa joka järjestettiinINSIVUMEH:n edustajien, AMEU:n fasilitaattorien ja hanketyöntekijöiden kesken. Valtiollisen SanCarlosin yliopiston opiskelijat auttoivat koulutustilaisuuksien järjestelyissä, oikeiden ihmistenkontaktoimisessa sekä ryhmätöiden fasilitoimisessa koulutustilaisuuksien aikana.Paikalliset viranomaiset ja järjestöjen edustajat tukivat aktiviteetteja. Kunnanjohtajat avasivatkoulutustilaisuuksia ja auttoivat asian viemisessä eteenpäin COMUDESien tasolle. Paikalliset poliittisettilanteet aiheuttavat joskus sen, että poliitikkojen tuki ei aina ole kovin pitkäkestoista.Paikalliset kansalaisjärjestöt auttoivat koulutustilaisuuksien sisällön valmisteluissa sekä siinä, ettätilaisuuksiin saatiin hankkeen onnistumisen kannalta olennaiset ihmiset paikalle. AMEU:n ja muidenjärjestöjen välinen yhteistyö on erittäin tärkeää, sillä järjestöillä on suuri legitimiteetti yhteisöissä.Naisryhmät auttoivat myös logistiikassa, kutsukirjeissä ja tapahtumien kehittämisessä. Sivu 5/16
 6. 6. Hengelliset oppaat keskittyivät psykologiseen apuun ja opastamaan ihmisiä palauttamaan tasapainonluonnon, ihmisten ja jumaluuksien välillä. Samassa tehtävässä olivat vanhukset, kätilöt, parantajat jayhteisön johtajat.AMEU:n hallitus osallistui aktiivisesti hankkeen seurantaan kokouksissaan sekä osallistumallakoulutustilaisuuksiin. Heidän tehtävänään on omalta osaltaan taata hankkeen vaikutuksia pitkälläaikavälillä sekä tuottaa optimaalisia tuloksia tavoitteiden toteuttamisessa.5. Hankkeen tavoite, toteutus ja seurantaTAVOITE5.1 Onko hankkeen tavoite tai tavoitteet pysyneet samoina kuin alkuperäisessä hankesuunnitelmassa? Jos ne ovat muuttuneet, kerro tässä, kuinka.Hankkeen tavoitteet ovat pysyneet samoina. Pitkän tähtäimen kehitystavoite hankkeelle onluonnonkatastrofien haittavaikutusten vähentäminen. Hankkeen välitön tavoite on vähentäämayayhteisöjen alttiutta luonnonkatastrofeille sekä kehittää yhteisöjen kriisivalmiuksia (varautuminen jatoipuminen) Alta Verapazin ja El Quichen maakunnissa Guatemalassa.TOTEUTUS5.2 Onko hankkeen tavoitteita toteutettu niillä toimenpiteillä, jotka hankesuunnitelmassa mainittiin? Jos on turvauduttu suunnitellusta poikkeaviin toimenpiteisiin, kerro millaisiin ja miksi? Onko toimenpiteiden suunniteltu aikataulu toteutunut?TULOS 1 OpetusmateriaalitOpetusmateriaali hankkeelle tuotettiin ensimmäisenä hankevuonna 2008.TULOS 2-3 Paikallishallinnon parantunut tietotaito luonnonkatastrofeista ja verkostoituneet toimijatHankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi keskeisin toimenpide on koulutustilaisuuksien järjestäminenpaikallishallintojen edustajille sekä mayayhteisön jäsenille jokaisessa hankkeeseen osallistuvassakunnassa. Vuonna 2009 tarkoituksena oli järjestää yhteensä kaksitoista koulutusta Alta Verapazinmaakunnassa, kolme kussakin neljästä hankekunnasta. Vuoden aikana pystyttiin järjestämäänkuitenkin vain kahdeksan koulutustilaisuutta, koska hankkeen toteutusta viivästyttivät hankkeentilintarkastusraportissa olleet huomautukset. Kun huomautuksiin oli saatu selvyys, hanke jatkui jälleennormaalisti. Vuodelta 2009 pitämättä jääneet neljä koulutusta on sovittu pidettäväksi alkuvuodesta2010.Vuoden 2009 koulutukset:Aihe Päivämäärät Paikka FasilitaattoritÄiti luonto 22.-23.1. San Cristóbal Manuel Chen Lem Ernesto Baltazar Choc MorYhteisö ja perhe 25-24.2. San Juan Mateo Cho Botzoc Chamelco Ernesto Baltazar Choc MoránMeidän kuntamme 11-12.3. Cobán Isabel Jerónimo Vásquez Sivu 6/16
 7. 7. Marvin Adolfo GuamuchValtio ja instituutio 30.4.- 1.5. San Cristóbal Agustín Pelicó Pérez Norma Floridalma Catú JuliánMeidän kuntamme 19-20.11. San Cristóbal Isabel Jerónimo Vásquez Juan Batz VásquezÄiti luonto 26-27.11. Cobán Felipe García Tiu Pablo Pedro Yax ToyosYhteisö ja perhe 3-4.12. Cobán Reginaldo Lopez Orizaba José Ernesto Salazar PuacValtio ja instituutiot 10.-11.12. San Juan Edwin Rolando Gabriel Chamelco Bal Aura Violeta Cu IcalHankesuunnitelman mukaisesti keskeisimpiä toimenpiteitä ovat:a) Fasilitaattoreiden valinta (2 kpl)Jokaiseen koulutukseen valittiin kaksi fasilitaattoria.b) Yhteistyösopimusten allekirjoittaminen yhteistyökumppaneiden kanssaVuoden 2009 aikana sopimuksia allekirjoitettiin seuraavien tahojen kanssa:Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP (Suojelualueiden kansallinen neuvottelukunta)Organizaciones de los 48 cantones de TotonicapánReverdecer Guatemala (Guatemalan uudelleen viheriöittämisen yhdistys)La Academia de Lenguas Mayas Poqomchi’ (Maya Poqomchi´-kielten akatemia)La Asociación Uk´u´x Mayab’ (Uk´u´x Mayab’-yhdistys)La Asociación Manos a la Obra (naisia tukeva yhdistys)La Asociación de Comunidades Rurales para el Desarrollo Integral -ACRUDEI- Kojwuktoq taqchiqunchelaal ACRUDEI (Maaseudun yhteisöjen kokonaisvaltaisen kehityksen yhdistys)La Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres –CONRED- (Katastrofien ehkäisynkansallinen koordinoija)La Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (Presidentillinen syrjinnän ja rasisminvastainen toimikunta)El alcalde municipal Hipólito Caal del municipio de San Cristóbal Verapaz (San Cristóbal Verapazinkunnanjohtaja)La Asociación de Desarrollo Integral Humano para la Nueva Generación Maya –ADIHNGMAYA-(Ihmisten kokonaisvaltainen kehitys uudelle maya-sukupolvelle –yhdistys)El Comité Nacional de Alfabetización –CONALFA- (Lukutaidon kansallinen komitea)La Dirección General de Bosques –DIGEBOS-Kongressin kanssa kansanedustaja Efraín Asijin kauttaLisäksi aiesopimukset on valmisteltu seuraavien tahojen kanssa:-Ympäristö- ja luonnonvaraministeriö-Punainen Risti-San Juan Chamelcon ja Cobán Alta Verapazin kunnatC) Temaattisen oppisuunnitelman laatiminen ja d) Temaattisen sisällön valmistaminenTemaattinen oppisuunnitelma ja temaattinen sisältö laadittiin koulutuksia varten.e) Koulutusohjelmien ja arviointilomakkeiden laatiminenKoulutusohjelmat laadittiin ja arviointilomakkeita käytettiin jokaisessa koulutuksessa (kts. kohta 5.9).f) Kohderyhmän määrittäminen ja seminaariin kutsuminenKohderyhmä määriteltiin yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa, jotka auttoivat myös kokoonkutsumisessa. Vuonna 2009 kohderyhmän suhteen erityishuomiota kiinnitettiin naisten mukaansaamiseen. Sivu 7/16
 8. 8. g) Tapaamisten toteuttaminen ja arviointiTapaamisia toteutettiin kahdeksan kappaletta suunnitellun kahdentoista sijaan. Toteuttamatta jääneetneljä koulutusta järjestetään vuoden 2010 alussa. Jokaisesta koulutuksesta kerättiin palautetta (kts.kohta 5.9).h) Osallistumistodistusten jakaminenJokaisessa koulutustilaisuudessa jaettiin osallistumistodistukset osallistujille.TULOS 4 Kattavat riskianalyysit ja kriisisuunnitelmatRiskianalyysejä ja kriisisuunnitelmia kustakin yhteisöstä tehtiin koulutusten perusteella (liite 1).Analyysien ja suunnitelmien teossa apuna käytettiin myös kirjallisia ja internet-lähteitä sekä valtiollisteninstituutioiden ja paikallisyhteisöjen edustajien konsultointia. Riskianalyysin ohessa perustettiin ryhmiä(mm. ensiapu, pelastus, arviointi, ruoka-apu, tietoisuuden lisääminen).Hankkeen puitteissa myös tuetaan stipendeillä mayaopiskelijoita, joiden opinnot liittyvätalkuperäiskansoihin sekä ympäristöasioihin. Alun perin oli tarkoitus tukea kuutta opiskelijaa, muttavuonna 2009 haluttiin saavuttaa stipendeillä laajempi kattavuus ja stipendiaattien määrä nostettiinkahteentoista. Tämä tehtiin puolittamalla stipendien summat, jolloin stipendien kokonaiskustannuksetsäilyivät samoina.Jos myönnetty avustus on alle 20.000 €, vastaa seuraavaan kysymykseen:5.3 Arvioi, millä tavoin ja kuinka hyvin hankkeen tavoitteet ovat toteutuneet hankkeen alusta ja raportointivuoden aikana?-Jos myönnetty avustus on 20.000 € tai enemmän, vastaa seuraavaan kysymykseen:5.4 Millaisia tuloksia on saavutettu hankkeen alusta ja raportointivuoden aikana?1) Opetusmateriaalit.Opetusmateriaali (Guía Pedagócica) on tuotettu ensimmäisenä hankevuotena. Se on osoittautunuttoimivaksi materiaaliksi koulutuksissa. Oppimateriaalin hyödyllisyydestä kertoo se, ettäguatemalalaisten alkuperäiskansojen kehitykseen erikoistunut järjestö El Fondo de Desarrollo IndígenaGuatemalteco – FODIGUA- on ottanut AMEU:n luvalla lisäpainoksia oppimateriaalista omaa työtäänvarten.2) Paikallishallinnon parantunut tietotaito luonnonkatastrofeistaRaportointivuonna on koulutettu 452 paikallishallinnon ja yhteisön johtajaa katastrofienennaltaehkäisemisessä ja toimimisessa kriisitilanteissa. Vuonna 2009 AMEU panosti edellistä vuottaenemmän sukupuolten väliseen tasa-arvoon koulutuksiin osallistuneiden suhteen. Vuonna 2009osallistujista 41 % oli naisia ja 59 % miehiä. Vuonna 2008 osallistujista 63 % oli ollut miehiä ja 37 %naisia.Koulutus Paikka Päivämäärät Miehiä Naisia1 San Cristóbal Verapaz 22–23.1. 23 262 San Juan Chamelco 25.–26.2. 27 233 Cobán 11.–12.3. 26 244 San Cristóbal Verapaz 30.4.–1.5. 42 135 San Cristóbal Verapaz 19–20.11. 30 186 Cobán 26.–27.11. 30 207 Cobán 3-4.12. 65 358 San Juan Chamelco 10–11.12. 25 25 Sivu 8/16
 9. 9. TOTAL 268 184Hankkeen puitteissa kerätty tieto ja opit on tärkeää viedä eteenpäin yhteisöissä. Tätä on tehty kahtakanavaa pitkin, virallisen hallinnon ja sopimusten kautta sekä paikallisyhteisön oman epävirallisenhallinnon kautta. Virallisen hallinnon kanssa neuvotellaan hankekunnissa riskianalyysien jakriisisuunnitelmien saamisesta mukaan kunnan suunnitelmaan (Plan Municipal). COCODES (ConsejosComunitarios de Desarrollo) ovat yhteisön jäsenien vapaaehtoisesti muodostamia ryhmiä, jotkayleensä muodostuvat jonkun tietyn teeman ympärille. Ryhmien täytyy kuitenkin rekisteröityäkunnanhallinnossa saadakseen COCODES:n aseman. COCODESien jäseniä on koulutettu hankkeenpuitteissa ja he ovat vieneet oppeja eteenpäin kokouksissaan.Koulutustilaisuuksissa on muodostettu ryhmiä huolehtimaan erilaisista asioista yhteisöissä (esim.roskienhuoltoryhmä, puidenistutusryhmä ja terveysryhmä). Osa ryhmistä oli olemassa jo ennenkoulutuksia ja niitä vain vahvistettiin. Osa ryhmistä (kuten luonnonkatastrofien torjuntaan keskittyväryhmä) puolestaan perustettiin koulutusten yhteydessä. Ryhmät pitävät kokouksia, joissa neraportoivat toisilleen tekemästään työstä. Alcaldes comunales ovat puolestaan yhteisön valitsemiajohtajia, joilla ei ole varsinaista asemaa virallisessa hallinnossa, mutta joilla on usein virallisen hallinnonedustajia suurempi vaikutusvalta yhteisöissä. Alcaldes comunales kokoontuvat kerran viikossakeskenään ja pitävät suurempia kansankokouksia noin kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan.Omissa tapaamisissaan sekä kansankokouksissa he ovat välittänet tietoa myös AMEU:n koulutuksissasaamistaan opeista luonnonkatastrofien torjunnassa. Tiedon levittämiseksi on ollut tärkeää saadakoulutuksiin mukaan myös mayojen henkisiä oppaita (guías espirituales). He kokoontuvat jokakahdeskymmenes päivä pitääkseen mayaseremonioita.3) Verkostoituneet toimijatToimijat ovat verkostoituneet kuntien sisällä koulutustapaamisissa sekä luomalla ettävahvistamalla ryhmiä huolehtimaan erilaisista asioista yhteisöissä (esim. roskienhuoltoryhmä,puidenistutusryhmä, terveysryhmä ja luonnonkatastrofien torjuntaan keskittyvä ryhmä). Maakunnansisällä ja kahden hankemaakunnan välillä verkostoituminen tapahtuu hankkeen viimeisenä vuonna.Mayayhteisöt ja paikallishallinto ovat verkostoituneet järjestetyissä tapaamisissa yhteisöjen sisällä.Verkostoitumisen vahvistamiseksi AMEU on luonut toimijoiden välistä verkostoa, johon San CristóbalVerapazin kunnassa kuuluu virallisen ja epävirallisen kunnallishallinnon edustajien lisäksi edustajiaseuraavista järjestöistä: Reverdecer Guatemala, Comunidad Lingüística Poqomchi’, la AsociaciónUk’u’x Mayab’, Asociación Manos a la Obra, Asociación de Comunidades Rurales para el DesarrolloIntegral -ACRUDEI- Kojwuktoq taq chiqunchelaal ACRUDEI, la Coordinadora Nacional para laReducción de Desastres –CONRED-, La Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo,La Alcaldía de los 48 Cantones de Totonicapán sekä AMEUn edustajia San Cristóbalista. Cóbanissa jaSan Juan Chamelcossa neuvottelut ovat vielä käynnissä verkoston luomiseksi.4) Kattavat riskianalyysit ja kriisisuunnitelmatRiskianalyysien ja kriisisuunnitelmien tekemistä varten on käytetty kolmenlaisia keinoja. Taustatyönäon konsultoitu aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja internet-lähteitä, joiden perusteella on saatu yleiskuvajokaisesta hankekunnasta luonnonkatastrofeihin liittyen. Sen lisäksi on haastateltu valtiollisia toimijoita,jotka työskentelevät luonnonilmiöihin liittyvien teemojen parissa sekä paikallisyhteisön edustajia.Tärkein käytännön keino analyysien ja suunnitelmien tekemiseksi ovat olleet koulutustapaamiset janiissä tehdyistä ryhmätöistä koottu tieto. Analyysejä ja suunnitelmia tehtiin ensimmäisen hankevuoden(2008) aikana El Quichén maakunnassa ja toisen hankevuoden (2009) aikana Alta Verapazinhankemaakunnassa. Viimeisenä vuonna (2010) suunnitelmia työstetään vielä eteenpäin ja hankkeenloppuessa lopulliset versiot luovutetaan paikallisten viranomaisten ja yhteisöjen käyttöön. Vuonna 2009tuotetut riskianalyysit ja kriisisuunnitelmat löytyvät raportin liitteestä 1.Hankkeen puitteissa on myös tuettu stipendeillä mayaopiskelijoita, joiden opinnot liittyvätalkuperäiskansoihin sekä ympäristöasioihin. Raportointivuonna tuettavat opiskelijat olivat: Sivu 9/16
 10. 10. Nimi Kotipaikka1 Adán Mazariegos Chachal Santa Clara la Laguna, Sololá2 Elena Gallegos Nebaj, El Quiche3 Elsa Yulissa Camey Martín Totonicapán4 Emilio Ajquejay Patzicía, Chimaltenango5 Gabriel José Baquiax Rosales Totonicapán6 Gabriela Yasodhara Chalí Sipac Tecpán Guatemala7 Ingrid Rosmery Sapón Pérez Tecpán Guatemala8 Jaime Baldomero Tilom Jom San Cristóbal Verapaz9 Magdalena Muxtay Ajú Patzún, Chimaltenango10 Regina Cho Chen San Juan Chamelco11 Sara Isabel Vásquez Puac Totonicapán12 Susana Petronila Poz Sacalxot Cantel, QuetzlatenangoJos myönnetty avustus on alle 20.000 €, vastaa seuraavaan kysymykseen:5.5 Miten hankkeen vastuunjako toteutui?-Jos myönnetty avustus on 20.000 € tai enemmän, vastaa seuraavaan kysymykseen:5.6 Kuvaa hankkeen tämänhetkinen toteutus- ja seurantaorganisaatio AMEU:n hallitus SYL:n hallitus Sihteeri Hankekoordinaattori & SYL:n hankekoordinaattori Kirjanpitäjä assistentti SYL:n Guatemalan maaryhmä Asiantuntijat (3) Fasilitaattorit (2) Seminaarit ja koulutustapaamiset- AMEU:n hallitus on ylin elin, joka antaa hankkeen toteuttamiseen liittyviä toimintaohjeita, AMEU:nhallitus osallistuu myös hankkeen toimintojen seurantaan.- AMEU:n yleiskokous (asamblea) on järjestön edustuksellinen elin, joka tukee AMEU:n henkilöstöntoimia. Yleiskokouksessa ovat edustettuna molemmat hankemaakunnat.- Hankekoordinaattori vastaa koulutustilaisuuksien käytännönjärjestelyistä ja hankkeenpaikallishallinnosta.- Hankekoordinaattorin avustaja auttaa hankekoordinaattoria hankkeen hallinnoinnissa. Assistenttimyös kerää ja analysoi koulutustilaisuuksien tulokset. Sivu 10/16
 11. 11. - Sihteeri vastaa toimistotöistä AMEU:n toimistolla sekä sisäisistä ja ulkoisista yhteyksistä.- Kirjanpitäjä vastaa budjetoinnista, budjetin toimeenpanosta sekä talousseurannasta.- Asiantuntijoiden tehtävänä on koulutusten ja materiaalien temaattisen sisällön kehittäminen.- Fasilitaattorit vastaavat opetuksesta koulutustapaamisissa.- SYL:n hankekoordinaattori vastaa hankkeen hallinnosta Suomessa, avustaa kumppania hankkeentoteutuksessa ja raportoi SYL:n hallitukselle hankkeen tilanteesta.- SYL:n Guatemalan maaryhmä koostuu espanjan kielentaitoisista ylioppilaskuntien vapaaehtoisista.Maaryhmä seuraa hankkeen suunnitelman mukaista toteutusta, tiedottaa hankkeestaylioppilaskunnissa ja avustaa SYL:n hankekoordinaattoria hankkeen hallinnoinnissa.- SYL:n hallitus seuraa hankkeen edistymistä SYL:n hankekoordinaattorin raporttien pohjalta.SEURANTA5.7 Millä tavoin suomalaisen järjestön vastuuhenkilöt seurasivat hanketta ja sen varainkäyttöä, ja osallistuivat hankkeen toteutukseen?Hanketta on seurattu AMEU:lta tulleiden vuosi- ja neljännesvuosiraporttien avulla. Raportit pitävätsisällään narratiivisen osuuden sekä talousseurantaosuuden. Raportteihin liittyen SYL on pyytänytAMEU:lta tarvittaessa lisätietoja.Raporttien lisäksi SYL on seurannut hanketta vaihtamalla AMEU:n kanssa aktiivisesti sähköpostejasekä keskustelemalla Skypen välityksellä. SYL:n osa-aikaisen kehitysyhteistyökoordinaattorin lisäksihanketta seuraa ylioppilaskuntien vapaaehtoisista kehitysyhteistyöasiantuntijoista koostuvakehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta (KENKKU) ja sen sisällä erityisesti Guatemala-maaryhmä.Marraskuussa 2009 SYL teki Guatemalaan kahden viikon hankeseurantamatkan, jonka aikana käytiinläpi AMEU:n taloushallintoa, sovittiin uusista talouskäytännöistä sekä laadittiin tilintarkastajanavustuksella järjestölle sen tarpeisiin räätälöity talousmanuaali. Vuoden 2010 alussa AMEU ja SYLovat yhteistyössä valmistaneet vuoden 2009 vuosiraportin.5.8 Miten paikalliset yhteistyökumppanit seurasivat hanketta?AMEU:n hallitus on vastuussa hankkeen ohjaamisesta ja seuraamisesta. AMEU:n hallitus kokoontuukuukausittain kokouksiin, joissa käsitellään AMEU:n hankkeiden budjetteja sekä valvotaan jasuunnitellaan hankkeita. Useat hallituksen jäsenistä ovat myös osallistuneet hankkeen puitteissajärjestettyihin koulutustilaisuuksiin. Hankekoordinaattoria ja koordinaattorin avustaja osallistuvatkaikkiin koulutustilaisuuksiin. Myös AMEU:n yleiskokous, jossa on edustajia kaikistahankemaakunnista, tukee hankkeen toteutusta.5.9 Millaista sanallista tai numerotietoa hankkeen etenemisestä on kerätty? • Koulutuksiin osallistuneet Sivu 11/16
 12. 12. Osallistujalistat ovat AMEU:n arkistoissa, ja niitä kuvataan kohdassa 5.4. Myös AMEU:n tilintarkastajaon käynyt listat läpi osana tarkastusta. Koulutuksiin osallistui yhteensä 452 paikallisten yhteisöjenedustajaa, joista 268 miestä ja 184 naista. • Koulutusten arviointiKoulutustilaisuuksien osallistujilta on kerätty palautetta niihin liittyen. Koulutuksissa kerätyn palautteenmukaan (yhteenveto palautteesta espanjaksi liitteessä 2):Käsiteltyjen aiheiden relevanssi:Merkittävä = 80%Keskinkertainen = 20%Ei tärkeä = 0%Kouluttajien ammattitaito:Hyvä = 70 %Keskinkertainen = 29 %Huono = 1 %Metodologia ja koulutuksen didaktiikka:Hyvä= 90 %Keskiverto= 10 %Huono= 0 %Koolle kutsuminen ja oma osallistuminenHyvä= 70 %Keskiverto= 8 %Huono= 2 % • Vahingoittuneiden alueiden kartoitusTammikuussa 2009 tapahtuneen maanvyöryn jälkeen tehtiin kartoitus sen vahingoittamista alueistaseuraavissa kylissäSan Cristóbal Verapaz: El Zacatón, Aquil Grande, Aquil Pequeño, El Alfiler, Independencia, Baleu,Santa Elena, Sac Ixim ja Quejá.San Juan Chamelco: Sotzil, Chexena, Saquihá, Chiché, Santa Cecilia, Chajaneb, Santo Tomás,Chajaneb, Roimax, Cojilá, Seaquibá, Seovis, Caclaib, Chamil, Chamisun, Caquipec, Caqiximche,Barrio San Luis, Chitubtú ja Campat. Näihin kyliin on vaikuttanut Sotzil-, Mestela-, Chió-, Chamil- jaChitubtú-jokien tulvimiset.Cobánin osalta Las Casasin alueella kuoli viisi henkilöä kaupungin lävitse kulkevan joen tulvittua. Tulvavahingoitti lisäksi useiden yhteisöjen viljelyksiä. • Vierailut yhteisöissäSan Juan Chamelcon kunnan 78 yhteisöstä vierailtiin kahdessatoista. San Cristóbal Verapazissakeskityttiin edellä lueteltuihin vahingoittuneisiin alueisiin. Cobánissa vierailtiin ainoastaan kahdeksassayhteisössä johtuen suurista etäisyyksistä yhteisöjen välillä. • Raportit koulutuksistaKoordinaattori ja assistentti tekevät yhteenvedon jokaisesta koulutuksesta ja tapahtumasta, ja seyhdistetään fasilitaattoreiden tuottamaan raporttiin. Raportit ovat AMEU:n arkistoissa niin paperisinakuin sähköisinäkin versioina. Sivu 12/16
 13. 13. • Tietopankki AMEU kerää tietopankkia hankkeesta. Se pitää sisällään jokaisen koulutustilaisuuksiin osallistuneentiedot, lehdistössä julkaistut aiheeseen liittyvät uutiset, allekirjoitetut yhteistyösopimukset,koulutustilaisuuksista otetut valokuvat, fasilitaattoreiden käyttämä koulutusmateriaali, fasilitaattoreidentyösopimukset ja taustatiedot. • Riskianalyysi ja toimintasuunnitelma kriisien varalleTällä hetkellä riskianalyysit ja toimintasuunnitelmat ovat hankemaakuntien kunnallisissasuunnitteluvirastoissa käsiteltävinä. Näin pyritään saamaan kunnat ottamaan luonnonkatastrofiasiatentistä paremmin huomioon toiminnassaan. • Asiantuntijoiden, fasilitaattoreiden, yhteisöjen johtajien ja toimijoiden sekä kunnallisten toimijoiden haastattelutVuonna 2009 haastateltiin 25 hankkeen kannalta relevanttia henkilöä. • Vuonna 2009 solmittiin lukuisia yhteistyösopimuksia (kts. kohta 5.2)5.10 Miten hankkeen taloussuunnitelma toteutui? Jos hankkeen toteutuneet kulut joissain toimintokohdissa poikkeavat yli 15% suunnitelluista, selosta se tässä.Tilintarkastuksen huomautuksista johtuen hanketta toteutettiin vuonna 2009 vain kuusi kuukautta(tammi-huhtikuu ja marras-joulukuu). Asioiden selvittyä hankematkalla tehtiin tarkennettu budjettivuosille 2009 ja 2010, jotta hanke saadaan suunnitelmien mukaan toteutettua. Tarkennetulle budjetillesaatiin hyväksyntä ulkoasiainministeriöstä.Järjestön taloushallinnon tarkemmasta seurannasta johtuen siihen liittyvät kustannukset nousivat.Samoin päätettiin tukea koulutuksiin osallistuneiden kustannuksia koska hankkeen lykkääntymisestäjohtuen AMEU menetti tilapäisesti yhteistyökumppaneitaan, jotka olivat aiemmin maksaneet nämäkulut. Kahdestatoista suunnitellusta koulutuksesta järjestettiin kahdeksan ja neljä siirtyi vuoden 2010alkuun. Samoin näihin koulutuksiin budjetoidut rahat siirtyivät vuoden 2010 budjettiin.5.11 Missä ja miten hankkeen kirjanpito ja tarkastus on järjestetty?Kirjanpitäjänä toimi AMEU:n työntekijä Fidelino Santos González. AMEU:n hankkeen tilintarkastajanaon toiminut vuoden 2008 alusta saakkaLic. Mibzar Castañón Orozco7a. Ave. 7-78 zona 4. Oficina 703Nivel 7, Edificio CentroamericanoTeléfono. (502) 2331-5177Vuoden 2009 aikana tilintarkastaja teki tiivistä yhteistyötä AMEU:n hallinnon kanssa, ja hankematkallalaadittiin järjestölle sen tarpeisiin sopiva talousmanuaali.5.12 Onko hankkeessa toteutettu arviointia raportointivuonna? Jos on, kerro lyhyesti sen löydöksistä. Liitä arviointiraportti vuosiraportin liitteeksi.Hankkeessa ei ole toteutettu ulkopuolista arviointia, mutta toimintaa on arvioitu sisäisesti. Arviointiatehdään kohdassa 5.9 lueteltuja indikaattoreita seuraamalla. Koulutustilaisuuksissa kerätäänlomakkeilla osallistujilta palautetta, joiden avulla pyritään edelleen kehittämään koulutusten sisältöjä jajärjestelyjä. Sivu 13/16
 14. 14. 5.13. Miten hankkeesta on tiedotettu? Mitkä olivat tiedotuksen kohderyhmät, tiedotusaineistot ja niiden jakelukanavat?SYL on tiedottanut hankkeesta Suomessa muun muassa nettisivuillaan, kehy-info-sähköpostilistallaanja jäsenilleen järjestämissä kehytapaamisissa.AMEU on tiedottanut hankkeesta jäsenistölleen sekä hankkeessa mukana olevissa hankekunnissa.6. Mitä opittiin ja miten hanke jatkuu6.1 Millaisia ongelmia hankkeen aikana kohdattiin ja kuinka ne pyrittiin ratkaisemaan? (esimerkiksi hyödynsaajien tavoittamisessa, hankkeen toteutusaikataulun noudattamisessa, muut kuin hankesuunnitelman kohdassa 3.7 mainitut riskit.)TyöpajatAlkuvuodesta oli vaikea saada kasaan rahoitusta osallistujien kustannuksiin, joten koulutuksiajärjestettiin yhteisöissä kuntien keskustan sijaan. Koulutukset alkoivat 8.30 ja loppuivat klo 17, jottaihmiset pääsisivät kotiinsa nukkumaan ja palaamaan seuraavana aamuna. Etäisyyksistä ja sääilmiöistäjohtuen tämä oli hankalaa. Jatkossa onkin tärkeää järjestää osallistujille majoitus.LuonnonilmiötVuoden 2009 alussa San Cristobalin el Cerro los Chorrosissa tapahtui maanvyörymä. AMEU vierailimuutamien orpoperheiden ja leskien luona ja toimitti heille elintarvikkeita. Tämä oli kuitenkin hankalaa,sillä asutukset sijaitsevat kahdeksan tunnin kävelymatkan päässä. Matkat ovat raskaita, jaliikkumavälineiden puute sekä järjestävien tahojen koordinaation puute aiheuttivat ongelmiayhteisöissä.Hankkeen lykkääntyminenHankkeen toteutus lykkääntyi kuuden kuukauden ajan. Lykkääntymisen aikana menetettiinyhteistyötarjouksia valtion taholta hankkeeseen kuuluvien ruoka-, majoitus- ja kuljetuskustannustenrahoittamiseksi. Kustannukset sovittiin rahoitettavaksi hankkeen budjetista.6.2 Mitkä ovat hankkeen toteutuksen seuraavat keskeiset vaiheet?Hankkeen viimeisenä toteutusvuonna 2010 järjestetään vuodelta 2009 siirtyneet neljä koulutusta sekäalun perin vuodelle 2010 suunnitellut koulutukset. Lisäksi pystytetään taimitarhat sekä luodaan kolmemaanvyörymäestettä jokaiseen hankekuntaan. Viimeisen vuoden lopussa järjestetään Alta Verapazinja El Quichen väliset koulutustilaisuudet, joissa osallistujat pääsevät tutustumaan toisen hankealueenoppeihin.7. Vapaamuotoinen selostus hankkeesta ja sen toimintatavasta(vapaaehtoinen: Jos tämän lomakkeen muut kysymykset eivät sovi tai riitä hankkeenraportoimiseen, kerro tässä lisätietoja.)8. Hankkeen toteutuneet kulut ja rahoitus8. Hankkeen toteutuneet kulut ja rahoitus Toteutuneet Budjetti kulutHankkeen kulut 2009 2009 Sivu 14/16
 15. 15. 1. Henkilöstökulut (Liite 1)Suomalaisen henkilöstön palkka- ja sivukulut 0 0Suomalaisten asuminen ja matkakulut 0 0Paikallisen henkilöstön palkka- ja sivukulut 9476,4 10 286Muut henkilöstökulut 0 705Suomalaisten vapaaehtoistyön arvo 0 0Henkilöstökulut yhteensä 10181,16 10 9902. Toimintokulut (esimerkiksi koulutus) (Liite 2)Ostetut asiantuntijapalvelut 3047,68 15 540Muut kulut 15075,22 2 816Toimintokulut yhteensä 17 891 18 3563. Materiaalit, hankinnat ja investoinnit (Liite 3)Laite- ja materiaalihankinnat 711,39 1 381Rakentaminen 0 0Muut hankinnat 0 0Tavaralahjoitusten arvo 0 0Materiaalit, hankinnat ja investoinnit yhteensä 711,39 1 3814. Käyttö ja kunnossapito (Liite 4)Käyttökulut 0 0Kunnossapitokulut 0 0Käyttö ja kunnossapito yhteensä 0 05. Seuranta-, arviointi- ja tiedotuskulut (Liite 5)Ulkopuoliset palvelut (sis. Asiantuntijakulut) 0 0Matka- ja majoituskulut 2 969 2 969Muut kulut 7547,57 6 318Tiedotuskulut (max 5 % hankkeen kokonaiskuluista) 1235 1 463Seuranta-, arviointi- ja tiedotuskulut yhteensä 11751,24 10 750TOTEUTUSKULUT YHTEENSÄ 40535,01 41 4776. Hallintokulut (Liite 6)Hallinnon palkka- ja sivukulut 4 500 4 556Toimistokulut 6,75 50Suomalaisen järjestön lakisääteiset tilintarkastuskulut 0 0Varainhankinta 0 0Suomalaisten vapaaehtoistyön arvo 0 0Hallintokulut yhteensä 4506,4873 4 606HANKKEEN KOKONAISKULUT YHTEENSÄ 45041,497 46 083 Hallintokulujen osuus kokonaiskuluista (%) 10,01 10,00 Sivu 15/16
 16. 16. Hankkeen rahoituslaskelma Toteutuneet Budjetti1. Järjestön omarahoitus (Liite 7) Rahallinen osuus 3378,75 3 463 Vapaaehtoistyö ja tavaralahjoitus 3378,75 3 463 Järjestön omarahoitus yhteensä 6757,5 6 926 Omarahoitus kokonaiskuluista (%) 15,00 15,032. Ulkoasiainministeriön hanketuki Aiempi hanketuen myöntö RAPORTOITAVA HANKETUKI 38283,997 39 157HANKKEEN KOKONAISRAHOITUS YHTEENSÄ 45041,497 46 0839. AllekirjoituksetPaikka ja päivämäärä Paikka ja päivämääräAllekirjoitus AllekirjoitusNimen selvennys Nimen selvennysTehtävä Tehtävä❏ Kopio yhteistyösopimuksesta kumppanin kanssa (jos sitä ei ollut hankesuunnitelman liitteenä)❏ Järjestön toimintakertomus❏ Järjestön tilinpäätös (=tuloslaskelma, tase ja liitetiedot)❏ Järjestön tilintarkastuskertomus❏ Tilintarkastajan vakuutus hanketuen käytön lainmukaisuudesta Sivu 16/16

×