Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

13 talousohjesaanto

230 views

Published on

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

13 talousohjesaanto

  1. 1. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 13 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Liittokokous 19.-20.11.2010 Järvenpäätalo, Hallintokatu 4, Järvenpää HALLITUKSEN ESITYS TALOUSOHJESÄÄNNÖN 20, 21, 22 ja 25 §:IEN MUUTTAMISESTA JA 21 §:N LISÄÄMISESTÄ Voimassa oleva: Hallituksen muutosesitys: VI LUKU Tilin- ja toiminnantarkastus 20 § Liiton sääntöjen mukaisesti valitsee liitto- kokous kaksi esteetöntä ja pätevää henkilöä tilintarkastajiksi ja heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat tarkastamaan seuraavan tilivuoden tilejä ja hallintoa. Yhden tilin- tarkastajan ja hänen henkilökohtaisen varatilintarkastajansa on oltava Keskus- kauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia (KHT). Tilintarkastajat valitsevat keskuudestaan tilintarkastajan, joka vastaa tilikauden aikaisesta jatkuvasta tarkastuksesta. Tilikauden aikana suoritetusta jatkuvasta tarkastuksesta tilintarkastaja raportoi hallitukselle kaksi kertaa vuodessa. VI LUKU Tilin- ja toiminnantarkastus 20 § Liiton sääntöjen mukaisesti valitsee liitto- kokous yhden esteettömän ja pätevän henkilön tilintarkastajaksi ja hänelle henkilökohtaisen varatilintarkastajan tarkastamaan seuraavan tilivuoden tilejä ja hallintoa. Tilintarkastajan ja hänen henkilökohtaisen varatilintarkastajansa on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia (KHT). Tilikauden aikana suoritetusta jatkuvasta tarkastuksesta tilintarkastaja raportoi hallitukselle kaksi kertaa vuodessa. 21 § (uusi) Tilintarkastajan lisäksi liittokokous valitsee sääntöjen mukaan yhden toiminnantarkas- tajan sekä hänelle henkilökohtaisen vara- toiminnantarkastajan. Toiminnantarkastajalla on oltava riittävä järjestön toiminnan tuntemus sekä sellainen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus kuin liiton toimintaan nähden on tarpeen tehtävän hoitamiseksi. Toiminnantarkastaja suorittaa tarkastuksensa yhdistyslain tarkoittamalla tavalla. 21 § Hallitus on velvollinen antamaan tilin- tarkastajien käytettäväksi kaiken sen aineiston, jonka nämä katsovat tarvitsevansa tarkastuksessa, kuten kirjanpidon tilikirjoineen ja -kortistoineen, tositeaineiston, pankki-, vakuutus- ja velkakirjat, pöytäkirjat, 22 § Hallitus on velvollinen antamaan tilin- tarkastajan ja toiminnantarkastajan käytettäväksi kaiken sen aineiston, jonka nämä katsovat tarvitsevansa tarkastuksessa, kuten kirjanpidon tilikirjoineen ja -kortistoineen, tositeaineiston, pankki-, vakuutus- ja
  2. 2. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 13 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Liittokokous 19.-20.11.2010 Muutosesitys talousohjesääntöön __________________________________________________________________________________________ 2/ jäsenluettelon ja toimintakertomukset, säännöt, kirjeenvaihdon, sopimukset, viranomaisten antamat luvat sekä muut asiakirjat, joilla on merkitystä arvosteltaessa liiton toimintaa. velkakirjat, pöytäkirjat, jäsenluettelon ja toimintakertomukset, säännöt, kirjeenvaihdon, sopimukset, viranomaisten antamat luvat sekä muut asiakirjat, joilla on merkitystä arvosteltaessa liiton toimintaa. 22 § Tilintarkastajien tulee perehtyä liitto- kokousten pöytäkirjoihin ja todeta, onko niiden päätöksiä noudatettu ja onko pöytäkirjat asianmukaisesti tarkastettu ja allekirjoitettu. Heidän tulee perehtyä myös hallituksen antamaan toimintakertomukseen sekä hallituksen ja eri toimikuntien pöytäkirjoihin. 23 § Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan tulee perehtyä liittokokousten pöytäkirjoihin ja todeta, onko niiden päätöksiä noudatettu ja onko pöytäkirjat asianmukaisesti tarkastettu ja allekirjoitettu. Heidän tulee perehtyä myös hallituksen antamaan toimintakertomukseen sekä hallituksen ja eri toimikuntien pöytä- kirjoihin. VIII LUKU Erinäisiä määräyksiä 25 § Tästä talousohjesäännöstä on liitto- kokouksessa valituille tilintarkastajille ja muille asianomaisille viipymättä ja todistettavalla tavalla annettava tieto. VIII LUKU Erinäisiä määräyksiä 26 § Tästä talousohjesäännöstä on liitto- kokouksessa valituille tilintarkastajille, toiminnantarkastajille ja muille asianomaisille viipymättä ja todistettavalla tavalla annettava tieto.

×