11.10.2011 yth sn mielenterveysektorin ajankohtaiskuulumiset

795 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
795
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
69
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

11.10.2011 yth sn mielenterveysektorin ajankohtaiskuulumiset

 1. 1. YTHS:n mielenterveystyön ajankohtaiskuulumiset 11.10.2011 Mielenterveystyön johtava ylilääkäri Päivi Pynnönen
 2. 2. YTHS:n mielenterveystyö peruskysymysten äärellä syksystä 2010 <ul><li>Elokuussa 2010 eduskunnan oikeusasiamies päätti, että hoitotakuulainsäädännön määräajat ja velvoitteet ovat sitovia myös Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön osalta </li></ul><ul><li>VALVIRAN kanssa käydyissä hoitotakuun soveltamiseen liittyneissä neuvotteluissa määriteltiin Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön mielenterveyssektorin palvelut perusterveydenhuoltoon kuuluviksi opiskeluterveydenhuollon erityispalveluiksi </li></ul><ul><ul><li>Tiukensi aiempia tulkintoja hoitotakuun määräajoista mielenterveyssektorin osalta siten, että kiireetöntäkin hoitoa tarvitsevien osalta hoidontarpeen arvio tuli toteuttaa 3 arkipäivän kuluessa (puhelimitse ) ja hoitoon pääsy tuli 3 kk:n sisällä. </li></ul></ul><ul><li>Syyskuussa 2010 mielenterveyssektorille jonotti yhteensä 476 opiskelijaa </li></ul><ul><ul><li>yli 3 kk jonossa olleita oli 145 </li></ul></ul><ul><ul><li>yli 6 kk jonottaneita oli 62 (vaikein jonotilanne oli Hki-Espoossa ja Jyväskylä-Kokkolassa). </li></ul></ul><ul><ul><li>Sopeuttamisvaiheen alkupuolella huhtikuussa 2009 jonossa oli 603 opiskelijaa (yli 3 kk 209 ja yli 6 kk 130 opiskelijaa) </li></ul></ul><ul><ul><li>sopeuttamisvaiheen henkilöstövähennykset mt-sektorin kliinistä työtä tekevien osalta hieman alle 8% </li></ul></ul>
 3. 3. Mitä syksyn 2010 hoitotakuu linjauksista seurasi? <ul><li>Määrittely tiukensi hoitotakuun määräaikoja, mutta mahdollistaa säätiön mielenterveyspalvelujen kehittämisen opiskelijaväestön tarpeiden mukaisesti ainutlaatuisena kokonaisuutena , jossa samassa opiskeluterveydenhuollon organisaatiossa tuotetaan </li></ul><ul><ul><ul><li>perustason mielenterveyspalvelut yleislääkäreiden ja terveydenhoitajien vastaanotoilla </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>erikoistuneet psykoterapiaosaamista edellyttävät mielenterveyspalvelut mielenterveyssektorilla . </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Mitä muuta syksyn 2010 hoitotakuu linjauksista seurasi? <ul><li>Välittömän yhteydensaannin mahdollistavista toimenpiteistä ja hoidontarpeen arvioinnin toteuttamisesta sovittiin seuraavaa: </li></ul><ul><ul><li>Akuuttitilanteissa tai kiireellistä hoitoa (YTHS 1-7 pv) tarvittaessa otetaan ensisijaisesti yhteyttä yleisterveyden sektorin palveluihin (kuten aiemminkin on toimittu). Tästä poikkeuksena yksiköittäin sovitut kriisityön käytännöt. </li></ul></ul><ul><ul><li>Päivystysvastuu kuuluu kuten aiemminkin kuntasektorille (psykiatriset päivystyspoliklinikat). </li></ul></ul><ul><ul><li>Ei-kiireellistä selvittelyä ja hoidontarpeen arviota (toteutettava 3 vrk:n sisällä yhteyden otosta ) tarvitsevat opiskelijat ohjataan sovitun työnjaon pohjalta joko yleisterveyden- tai mielenterveyssektorille pääosin puhelimessa tapahtuvaan hoidontarpeen arviointiin. Hoidontarpeenarviointi prosessi pyritään luomaan opiskelijan kannalta mahdollisimman sujuvaksi (mm. takaisinsoitto) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tarpeelliseksi todettu e i-kiireellinen hoito järjestetään sovitun työnjaon pohjalta kolmessa kuukaudessa joko yleisterveyden- tai mielenterveyssektorilla ( ” potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa”) </li></ul></ul>
 5. 5. Hoidontarpeen arvioinnissa ja varhaisvaiheen hoitojaksoissa sovellettava työnjako mielenterveyspalvelujen osalta <ul><li>A ) Alle 23-vuotiaat , joiden kohdalla hoitokäytännöt poikkeavat aikuisväestön vastaavista, ohjataan hoidontarpeen arviointiin ja alkuvaiheen selvittelyjaksolle ensisijaisesti mt-sektorin erikoistuneiden mielenterveyspalvelujen piiriin , ellei jokin muu palvelu osoittaudu tarkoituksenmukaisemmaksi. </li></ul><ul><ul><li>pyritään turvaamaan mielenterveyden häiriöiden varhainen tunnistaminen ja tarkoituksenmukainen alkuvaiheen hoito. </li></ul></ul><ul><li>B) ≥ 23vuotiaat mielenterveysongelmien vuoksi yhteyttä ottavat opiskelijat ohjataan hoidontarpeen arviointiin ja alkuvaiheen selvittely / hoitojaksolle ensisijaisesti yleisterveyden sektorin terveydenhoitajien ja yleislääkäreiden tarjoamien palvelujen piiriin, ellei jokin muu opiskelijaväestölle soveltuva palvelu osoittaudu tarkoituksenmukaisemmaksi. </li></ul><ul><ul><li>Yleisterveyden sektorilla tarjottavissa mielenterveyspalveluissa noudatetaan opiskelijaväestölle soveltuvin osin mm. STM:n kiireettömän hoidon järjestämiseen liittyvissä suosituksissa esitettyä hoidon porrastusta (perusterveydenhuolto / perusterveydenhuolto psykiatrin konsultaation tukemana / perustason erikoissairaanhoitoa mistä YTHS:ssä vastaa mielenterveyssektorin erikoistuneet palvelut / erikoissairaanhoito) </li></ul></ul>
 6. 6. Hoidontarpeen arvioinnissa ja varhaisvaiheen hoitojaksoissa sovellettava työnjako mielenterveyspalvelujen osalta (jatkoa) <ul><li>Erityisen tärkeää olisi löytää: </li></ul><ul><ul><li>≥ 23 vuotiaat opiskelijat, jotka tulisi ilman turhia viiveitä ohjata yleisterveydensektorilta erikoistuneisiin palveluihin joko </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>mielenterveyssektorille (psykoterapeuttiset interventiot ja kuntoutuspsykoterapiaan ohjaaminen, psykologinen / psykiatrinen arvio osana hoitosuunnitelmaa, psykiatrinen hoito) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>suoraan psykiatriseen erikoissairaanhoitoon. Tässä huomioitava opiskelukyvyn menetyksen uhka/menetys </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>opiskelijat, joiden hoitoprosessit voitaisiin toteuttaa sektoreiden välisenä yhteistyönä (esim. psykologi / yleislääkäri, terveydenhoitaja/yleislääkäri, terveydenhoitaja / psykologi) </li></ul></ul><ul><ul><li>Opiskelijat, joiden hoito kuuluu psykiatriseen erikoissairaanhoitoon (vaikeiden mielenterveydenhäiriöiden tutkimus ja hoito, moniammatilliset tiimit, osastohoidon tarve, tässä rajanvedossa Stm:n kriteerit keskeisiä) </li></ul></ul><ul><li>Edellyttää terveyspalveluyksikkötasolla keskustelua hoidon sisällöistä ja toimivien konsultaatio- ja lähetekäytäntöjen luomista (toimivuuteen kiinnitetään erityistä huomiota vuoden 2012 toiminnan suunnittelussa ja seurannassa) </li></ul>
 7. 7. Mielenterveyssektorin peruspalvelut <ul><ul><li>Yhteisöllinen mielenterveystyö opiskeluympäristössä </li></ul></ul><ul><ul><li>Matalan kynnyksen 1-5 käynnin psykologinen neuvontajakso / tutkimusjakso </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ensisijainen alle 23-vuotiaille; oikea-aikaisesti toteutettuna mahdollistaa mielenterveysongelmien vaikeutumisen ennaltaehkäisyn kannalta keskeisen psykologisen avun ohella myös asiantuntevan arvion (tutkimusjakso; mielenterveydenhäiriöiden varhainen tunnistaminen) ja alkuvaiheen hoidon / hoitoon ohjaamisen. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Omana palveluna tuotettavat alkuvaiheen psykoterapeuttiset hoitojaksot (kriisiterapia, lyhyet psykoterapeuttiset interventiot eri muodoissaan) sekä ohjaus Kelan kuntoutuspsykoterapiaan (noin 20 %) ovat tärkeä osa YTHS MT-sektorin toimintaa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Käytettävissä olevien resurssien puitteissa mahdollisuus toteuttaa tarvittaessa myös pidempää kertaviikkoista psykoterapiaa (1-2v, muiden vaihtoehtojen poissulkemisen jälkeen, opiskelukyky keskeistä ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Psykiatrinen / psykologinen konsultaatio ja arvio (mm. diagnostiikka, lääkehoidon tarve, psykoterapiatarpeen arvio, ohjaus kunnallisten palvelujen piiriin, Kelan kuntoutuspsykoterapian edellyttämät tutkimukset ja tarvittavat lausunnot) </li></ul></ul>
 8. 8. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) suosituksia kiireettömän hoidon perusteista <ul><li>Oireiden ja toimintakyvyn perusteella arvioitu kiireetön erikoissairaanhoito diagnoosista </li></ul><ul><li>riippumatta 13-22 vuotiailla nuorilla (STM suositus) </li></ul><ul><li>Perusterveydenhuollon tehtävät </li></ul><ul><li>• Häiriöiden tunnistaminen sekä jatkohoidon toteuttaminen erikoissairaanhoidon </li></ul><ul><li> ohjeistuksen mukaisesti </li></ul><ul><li>• Diagnostiset tutkimukset tehdään lähes yksinomaan erikoissairaanhoidossa (millä </li></ul><ul><li>paikkakunnalla toteutuu??) </li></ul><ul><li>Ohjeistuksen kirjaimellinen noudattaminen ei vastaa opiskelijaväestön tarpeita eikä mahdollista </li></ul><ul><li>terveydenhuoltolain – ja vuoden 2009 asetuksen mukaisen opiskeluterveydenhuollon toteuttamista </li></ul><ul><li>- erikoissairaanhoito ei kykene vastaamaan opiskelijaväestön tarpeisiin. </li></ul><ul><li>STM:n suosituksia voidaan käyttää pohjana suunniteltaessa YTHS:n mielenterveystyön työnjakoa </li></ul><ul><li>Ja konsultaatiokäytäntöjä </li></ul><ul><li>- osa YTHS:n mielenterveyssektorin erikoistuneista palveluista suunnataan suoraan nuorten tarvitsemiin </li></ul><ul><li>psykoterapeuttisesti painottuneisiin neuvonta- ja tutkimusjaksoihin sekä tarpeenmukaiseen hoitoon. </li></ul>
 9. 9. Esimerkki 1: Ahdistuneisuushäiriöiden kiireetön hoito (STM suositus ≥ 23 V) <ul><li>ICD-tautiluokitus </li></ul><ul><li>F40 - 48 Neuroottiset, stressiin liittyvät ja elimellisoireiset häiriöt (DSM-IV) </li></ul><ul><li>Perusterveydenhuolto (yleislääkärin johtama toiminta) </li></ul><ul><li>• Ahdistuneisuushäiriöpotilaan tavanomainen hoito kuuluu perusterveydenhuoltoon. </li></ul><ul><li>Perusterveydenhuolto psykiatrin konsultaation tukemana </li></ul><ul><li>• Mikäli tavanomainen hoito (lääkitys ja/tai keskusteluhoito) ei ole selkeästi lievittänyt ahdistuneisuutta yhden kuukauden </li></ul><ul><li>kuluessa, pyydetään psykiatrin konsultaatio (YTHS:n toiminnassa myös muut mielenterveystyön ammattilaiset). </li></ul><ul><li>• Mikäli konsultaation jälkeen toteutettu hoito ei ole tuottanut toivottua tulosta kolmen kuukauden aikana, harkitaan </li></ul><ul><li>potilaan lähettämistä arvioon erikoissairaanhoitoon. (YTHS:ssä hoito toteutetaan sektoreiden välisenä yhteistyönä tai </li></ul><ul><li>opiskelija lähetetään mt-sektorille /erikoissairaanhoitoon) </li></ul><ul><li>Kiireettömässä lähetteessä edellytettävät tiedot ja läheteindikaatiot erikoissairaanhoitoon: </li></ul><ul><li>Pois suljetaan kiireellisen hoidon indikaatiot, kuten vakava itsetuhoisuus </li></ul><ul><li>• Ahdistuneisuus ei ole korjautunut huolimatta kolmen kuukauden mittaisesta hoidosta, joka on toteutettu psykiatrian </li></ul><ul><li> erikoislääkärin konsultaation perusteella. Potilas lähetetään arvioon psykiatriseen erikoissairaanhoitoon, mikäli </li></ul><ul><li> sellaista ei voida tehdä perusterveydenhuollossa. </li></ul><ul><li>• Potilaalla on samanaikainen persoonallisuushäiriö pitkäaikaisen ahdistuneisuushäiriön kanssa. </li></ul><ul><li>• Potilaan työkykyisyys ei ole palautunut kolmen tai viimeistään kuuden kuukauden aikana. </li></ul><ul><li>• Erikoissairaanhoidon tekemää arviota tulee harkita myös silloin, jos potilaan ahdistuneisuus selkeästi haittaa hänen </li></ul><ul><li>työkykyään, toimintakykyään ja ihmissuhteitaan (GAS < 55). </li></ul>

×