Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

09 talousarvio2011

1,061 views

Published on

Published in: Sports, Lifestyle
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

09 talousarvio2011

 1. 1. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 09 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Liittokokous 19.-20.11.2010 Järvenpäätalo, Hallintokatu 4, Järvenpää SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2011 YLEISPERUSTELUT Talousarvioesitys vuodeksi 2011 perustuu seuraaviin lähtökohtiin: - hallituksen jäsenmäärä (7)) pysyy ennallaan. - palkatun henkilökunnan määrä jakautuu seuraavasti:: edunvalvontatoiminta 5 sihteeriä järjestötoiminta ja viestintä tiedottaja hallinto pääsihteeri, toimistonhoitaja 31.8.2011 saakka sekä hallintopäällikkö 1.4.2011 alkaen KYKY ESR-hanke 1 erikoissuunnittelija ja 1 suunnittelija - Sihteeristön palkkaus ja muut työehdot perustuvat SYL:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n tekemään työehtosopimukseen. - Hallituksen jäsenten palkkio on 1089 euroa kuukaudessa, puheenjohtajalle maksetaan 459 euron kuukausikohtainen lisä. Hallituksen palkkiota korotetaan samalla prosentilla kuin sihteeristön palkkoja kuitenkin siten, että korotus tulee voimaan 1.1.2010. Lisäksi hallituksen jäsenillä on puolikas ruokaetu sekä oikeus matkustaa opiskelupaikkakunnalle kerran viikossa. Hallituksen jäsenten asumista tuetaan kuukausittain määrällä, joka on 80 % kuukausittaisista asumismenoista vuokran 252 euroa alittavasta osasta. - Jäsenmaksuksi esitetään 4,90 €/jäsenjärjestön henkilöjäsen. Jäsenmääräksi on arvioitu 134 000, mikä tarkoittaa 4390 jäsenen laskua vuoteen 2010 nähden. . Jäsenmaksua määriteltäessä on otettu huomioon Opiskelijoiden liikuntaliiton jäsenmaksuksi 0,30 €/jäsenjärjestön jäsen, mikä on 0,10€ vähemmän kuin Opiskelijoiden liikuntaliiton hallituksen esitys. - Valtionavuksi on budjetoitu 322 000 €. - Matkakulut jäsenjärjestöille maksetaan 22 € ylittävältä osalta hallituksen erikseen tekemän päätöksen mukaisesti. - Sijoitustuotoiksi on budjetoitu n. 2% sijoitusvarallisuudesta. Hallitus tekee tuoton tulouttamisesta erillisen päätöksen reaalitalousarvion hyväksymisen yhteydessä. - Vertailutiedoissa on esitetty tammi- elokuun 2010 talouden toteuma suoritusperusteisesti, jäsenmaksutuotot jaksotettuna
 2. 2. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 09 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Liittokokous 19.-20.11.2010 Talousarvio 2011 _______________________________________________________________________ 2/11 TOIMINTATALOUS 2011 TA 2010 TOT 1- 8/2010 TA 2011 VARSINAINEN TOIMINTA Edunvalvontatoiminta Tuotot Kulut Palkat ja palkkiot -158807 -110879 -162000 Sivukulut -47410 -29262 -48080 Toimintakulut -26650 -7875 -37650 Kulut yhteensä -232867 -148015 -247730 Edunvalvontatoiminta yhteensä -232867 -148015 -247730 Koulutukset ja tapaamiset Tuotot 29300 19615 29300 Kulut Palkat ja palkkiot -100 Sivukulut -140 Toimintakulut -94050 -46660 -94050 Kulut yhteensä -94050 -46901 -94050 Koulutukset ja tapaamiset yhteensä -64750 -27286 -64750 Järjestöyhteistyö ja viestintä Tuotot 6000 5473 6000 Kulut Palkat ja palkkiot -43718 -24054 -52652 Sivukulut -11993 -6174 -13869 Toimintakulut -111180 -63580 -120680 Kulut yhteensä -166891 -93808 -187201 Järjestöyhteistyö ja viestintä yhteensä -160891 -88334 -181201
 3. 3. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 09 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Liittokokous 19.-20.11.2010 Talousarvio 2011 _______________________________________________________________________ 3/11 Julkaisut Tuotot Kulut -5000 -858 -5000 Julkaisut yhteensä -5000 -858 -5000 Projektit Tuotot 45000 Kulut -30000 -34451 -15000 Projektit yhteensä -30000 10549 -15000 KYKY-ESR Tuotot Kulut KYKY-ESR yhteensä 0 Kehitysyhteistyötoiminta Tuotot Keräystuotot 14846 3300 14846 Ulkoministeriön tuki 168262 145481 151744 Tuotot yhteensä 183108 148781 166590 Kulut Palkat ja palkkiot -39808 -19455 -38745 Sivukulut -5578 -3205 -5578 Toimintakulut -137722 -93352 -122267 Kulut yhteensä -183108 -116013 -166590 Kehitysyhteistyö yhteensä 0 32768 0 -493507 -221176 -513681
 4. 4. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 09 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Liittokokous 19.-20.11.2010 Talousarvio 2011 _______________________________________________________________________ 4/11 Liittokokous Tuotot 32000 0 32000 Kulut -40000 -79 -40000 Liitttokokous yhteensä -8000 -79 -8000 Hallinto Tuotot 0 0 0 Kulut Palkat -90000 -82910 -102200 Sivukulut -19720 -15041 -22282 Poistot -6000 0 -5000 Toimitilakulut -84500 -21513 -45000 Toimistokulut -31600 -39088 -42000 Toimintakulut -15898 -8089 -18202 SYL 90 vuotta -10000 0 -11000 Muut henkilöstökulut -21148 -18606 -22148 Ostetut palvelut -39000 0 -49500 Kulut yhteensä -317866 -185246 -317332 Hallinto yhteensä -317866 -185246 -317332 Hallitus Kulut Palkkiot -124322 -80735 -125282 Sotu -305 -304 -305 Matkustus- ja muuttoavustukset -12000 -8038 -12000 Toimintakulut -7000 -4076 -12000 Hallitus yhteensä -143627 -93153 -149587 VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -963000 -499654 -988600 VARAINHANKINTA Jäsenmaksut 637000 451878 656600
 5. 5. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 09 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Liittokokous 19.-20.11.2010 Talousarvio 2011 _______________________________________________________________________ 5/11 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot 14000 86179 12000 Kulut -5000 -986 -2000 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 9000 85194 10000 Valtionapu 317000 315000 322000 Tilikauden tulos 0 352418 0 Rahastojen muutos TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 0 352418 0
 6. 6. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 09 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Liittokokous 19.-20.11.2010 Talousarvio 2011 _______________________________________________________________________ 6/11 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT EDUNVALVONTATOIMINTA TUOTOT Edunvalvontatoimintaan kohdistuvat tuotot ja mahdolliset avustukset. KULUT Palkat ja palkkiot Koulutuspoliittisten, sosiaalipoliittisten sekä kansainvälisten asiain sihteerien palkat. Edunvalvontatoimintaan liittyvien tapahtumien alustajapalkkiot. Sosiaalikulut Edellisten sotu-maksut, sekä tel- ja muut pakolliset sosiaalikulut ja -vakuutukset sekä luontoisedut. Toimintakulut Edunvalvontaan liittyvät matkakulut ja päivärahat, sihteerien ja hallituksen jäsenten osanotto edunvalvontatoimintaa koskeviin tilaisuuksiin, työryhmien matkat sekä edunvalvontaan liittyvä kohtuullinen suhdetoiminta. Myös edunvalvontaan liittyvän toiminnan kopio-, painatus-, puhelin- ja materiaalikulut sekä alan kirjallisuuden ja lehtien hankinta. Osallistuminen edunvalvonnan toimialaan liittyviin kokouksiin ja seminaareihin Suomessa ja ulkomailla. Vuonna 2011 varataan 10 000 euron erillinen määräraha eduskuntavaalivaikuttamista varten. KOULUTUKSET JA TAPAAMISET TUOTOT Jäsenjärjestöiltä perittävät osallistumismaksut SYL:n järjestämiin koulutuksiin ja tapaamisiin. Kaksipäiväisten sektoritapaamisten osallistumismaksut ovat alle 6000 jäsenen jäsenjärjestöiltä 30 €/osallistuja ja yli 6000 jäsenen jäsenjärjestöille 60 €/osallistuja. Avausseminaarin hinnasta tehdään erillinen päätös. Hallitus voi käyttää harkintaa mahdollisten muiden alennusten myöntämisessä. KULUT Palkat ja palkkiot Koulutusten ja seminaarien alustajapalkkiot. Sosiaalikulut Edellisten sotu-maksut, sekä tel- ja muut pakolliset sosiaalikulut ja –vakuutukset sekä luontaisedut Toimintakulut Koulutuksiin ja tapaamisiin liittyvät matkakulut. Toimintasuunnitelman mukaisesti järjestettävien seminaarien, muiden kokousten ja koulutustilaisuuksien tila-, ravinto-, majoitus-, materiaali- yms. kulut. Jäsenjärjestöille korvataan tapaamisten osallistujille matkakuluja 22 euron ylittävältä osalta liiton hallituksen erikseen tekemän päätöksen mukaan.
 7. 7. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 09 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Liittokokous 19.-20.11.2010 Talousarvio 2011 _______________________________________________________________________ 7/11 JÄRJESTÖYHTEISTYÖ JA VIESTINTÄ TUOTOT Sektorin toimintaa koskevat avustukset, osanottomaksut järjestetyistä tilaisuuksista, muut toiminnan tuotot, sekä jäsenjärjestöiltä palveluista saatavat tuotot. Järjestöyhteistyöhön liittyvät matka- avustukset. KULUT Palkat ja palkkiot Tiedottajan palkat, seminaarien ja kokousten alustajapalkkiot. Kääntäjän palkkiot. Sosiaalikulut Edellisten sotu-maksut, sekä tel- ja muut pakolliset sosiaalikulut ja –vakuutukset sekä luontaisedut Toimintakulut Järjestöyhteistyöhön ja viestintään liittyvät matkakulut ja päivärahat, sihteerin ja hallituksen jäsenten osanotto seminaareihin sekä toimintaa koskeviin tilaisuuksiin, työryhmien matkat.. Tapahtumien järjestäminen muiden opiskelijajärjestöjen kanssa. Järjestötoiminnasta aiheutuvat painatus-, SYL:n tunnistemateriaali-, juliste-, tarra-, puhelin- ja monistuskulut. Tuki-ilmoitukset ja messumainonnasta aiheutuvat kulut. Mediaseurannan kulut. NOM (Nordisk ordförandemöte), European Students’ unionin liittokokoukset, European Stundets’ Convention, kahdenväliset järjestövierailut Viroon ja Ruotsiin. Järjestöyhteistyön muut kustannukset, esimerkiksi edustaminen jäsen- ja sisarjärjestöissä. Jäsenmaksut Jäsenmaksut niihin yhteisöihin, joissa SYL on jäsenenä. Suurimmat yksittäiset jäsenmaksut on arvioitu seuraavasti: Yhteisö Jäsenmaksu Selite Opiskelijoiden liikuntaliitto 40 200 € (0,30 €/jäsenjärjestön jäsen) European Students’ Union 15 500 € Erityispalveluiden työnantajaliitto 4 500 € Suomen opiskelija-asunnot SOA ry. 1 600 € Suomen retkeilymajajärjestö 1 000 € (opiskelijakorttiin liittyvät hostel-alennukset) Lisäksi on varauduttu joidenkin muiden yhteisöjen jäsenmaksuihin.
 8. 8. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 09 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Liittokokous 19.-20.11.2010 Talousarvio 2011 _______________________________________________________________________ 8/11 JULKAISUT TUOTOT Sisältää saadut avustukset ja julkaisuista saadut myyntituotot. KULUT Julkaisujen toimittamiseen palkattujen toimittajien palkat ja niiden sivukulut, kirjoituspalkkiot, painatuksesta aiheutuvat kulut, julkaisutoiminnan kannalta välttämättömien matkojen ja kokousten kuluihin ja mainostamisesta aiheutuviin kuluihin. Talousarviota laadittaessa julkaisuista on tiedossa seuraavat: - Hallitusohjelmatavoitteiden lisäpainos - Viisaita sanoja -kooste ylioppilaskuntien puheenjohtajien avajaispuheista Määrärahaa tarkistetaan reaalitalousarvion laatimisen yhteydessä julkaisusuunnitelmien mukaiseksi. PROJEKTIT TUOTOT Projektitoimintaan saadut avustukset sekä muut mahdolliset projektitoiminnan tuotot. KULUT Projektitoiminnasta aiheutuviin palkka-, palkkio-, sosiaali-, matka- ja materiaalikuluihin. Projektitoiminnan määrärahaa voidaan käyttää tarvittaessa SYL:n 90-vuotisuhlavuodesta aiheutuviin kustannuksiin, mikäli määrärahaa on jäljellä. KYKY ESR-HANKE TUOTOT Hankkeen ESR-tuki. KULUT Hankkeen henkilökunnan palkat sivukuluineen, työväline- ja tilakustannukset jyvitettyinä, hankkeeseen liittyvät matka-, majoitus- ja kokouskulut, julkaisut sekä hankkeesta aiheutuvat muut kustannukset. SYL:n osuus hankkeen laskennallisesta omarahoitusosuudesta 10 930 euroa kolmen vuoden hankkeen aikana. Laskennallisen omarahoituksen määräytyminen vuoden 2011 osalta täsmennetään reaalitalousarviota laadittaessa.
 9. 9. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 09 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Liittokokous 19.-20.11.2010 Talousarvio 2011 _______________________________________________________________________ 9/11 Hanke on kokonaisuudessaan nettobudjetoitu kustannusvaikutuksettomaksi SYL:lle. Omarahoitusosuus koostuu hallinnon ja muun sihteeristön hankkeeseen kohdistamasta työpanoksesta. KEHITYSYHTEISTYÖ TUOTOT Keräystuotot Ylioppilaskuntien keräämät kehitysyhteistyömaksut, ym. keräystuotot. Ulkoministeriön tuki Ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöjen projekteille myöntämä hanketuki (85 % projektin arvosta) sekä tiedotustuki. KULUT Henkilöstökulut Kehitysyhteistyökoordinaattorin, kehitysyhteistyöjuttupankin projektisihteerin sekä juttupankin kirjoittajien palkat ja palkkiot sivukuluineen Toimintakulut Kehitysyhteistyöhankkeisiin maksettava suora rahallinen tuki, hankkeiden arviointimatkat, kehitysyhteistyöhön liittyvä tiedotus- ja julkaisutoiminta, projekti-, stipendiaatti- ja muut kulut LIITTOKOKOUS TUOTOT Osanottomaksut liittokokouksiin; varsinaiset edustajat 90 euroa, varaedustajien liittokokousmaksu on 110 euroa; sekä sekalaiset tuotot, joita ei voi katsoa kulujen oikaisuksi. Mahdolliset muut liittokokousetuotot. KULUT Liittokokouksen kulut kokonaisuudessaan (kokoustilat, majoitus, ruokailu, tekniikka ja kuljetus, matkakorvaukset ja muut vastaavat) sekä liittokokouksen tuotot (osallistumismaksut, muut mahdolliset tuotot). Liittokokouskulut sisältävät varautumisen ylimääräisiin majoituskustannuksiin, jotka aiheutuvat pitkämatkalaisten mahdollisesta saapumisesta kokouspaikalle kokousta edeltävänä iltana. HALLINTO TUOTOT Avustukset, osanottomaksut ja muut hallinnon tuotot. Osanottomaksut liittokokouksiin; varsinaiset edustajat 90 euroa, varaedustajien liittokokousmaksu on 110 euroa; sekä sekalaiset tuotot, joita ei voi katsoa kulujen oikaisuksi.
 10. 10. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 09 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Liittokokous 19.-20.11.2010 Talousarvio 2011 _______________________________________________________________________ 10/11 KULUT Palkat ja palkkiot Pääsihteerin sekä toimistohenkilökunnan palkat. SYL:lle palkataan hallintopäällikkö huhtikuusta 2011 alkaen ja toimistonhoitajan työsuhde päättyy 31.8.2010. Pääsihteerin vaihdoksesta on budjetoitu 3000 euroa ylimääräistä palkkakulua. Pakolliset sosiaalikulut Edellisten sotu-maksut, sekä tel- ja muut pakolliset sosiaalikulut ja –vakuutukset sekä luontaisedut Poistot Konttorikoneiden ja -kalusteiden poistot. Toimitilakulut Toimitilojen vuokra-, sekä erikseen laskutettavat huolto-, ja korjauskulut sekä sähkö ja vakuutukset Toimistokulut Toimiston kulut kuten toimistotarvikkeet, valokopiot, monistuksen, postituksen, sanomalehtitilauksien, atk-palvelujen, ja kuljetusten kulut. OSS:n laskuttamat puhelin- ja puhelukustannukset sekä tietohallintopalvelut. Toimintakulut Hallintoon liittyvät matkakulut sekä muut hallinnon toimintaan liittyvät matkat ja päivärahat Henkilökunnan ammattikoulutus. Hallintoon liittyvät kokous- ja neuvottelukulut ja matkat ko. tilaisuuksiin. Kohdentamattomat ilmoituskulut. SYL:n edustamisesta eri tilaisuuksissa, toimiston vieraanvaraisuudesta ja merkkipäivämuistamisista aiheutuvat kulut. Toimintakuluihin on sisällytetty arviolta 1750 € avustus SYL:n hallituksen päättämään kohteeseen, joka muodostuu 5 prosentin osuudesta SYL:n lentokuluista SYL 90 vuotta Juhlavuoden 2011 tapahtumista aiheutuvat kustannukset, nettobudjetoitu. Muut henkilöstökulut Sosiaalivakuutukset, työterveyshuolto, toimiston virkistysmenot sekä vapaaehtoiset henkilövakuutukset ja muut sosiaalimenot. Ostetut palvelut OSS:lta ostetut taloushallinnon ja toimiston palvelut sekä tilintarkastuksen kustannukset sekä muista ostetuista palveluista aiheutuvat menot. HALLITUS Palkkiot Hallituksen jäsenten palkkiot, luontoisedut sekä asumisen tuki. Pakolliset sosiaalikulut Hallitukselle otettavat vakuutukset. Hallituksen jäsenten palkkioista ei suoriteta pakollisia sivukuluja.
 11. 11. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 09 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Liittokokous 19.-20.11.2010 Talousarvio 2011 _______________________________________________________________________ 11/11 Matkustus Hallituksen jäsenten matkustaminen kotipaikkakunnalle ja muuttoavustukset sekä hallituksen muut matkakulut. Toimintakulut Hallituksen kokoukset, puhelinkulut, kouluttautuminen, virkistystoiminta ja seminaarit, hallituksen edustuskulut. VARAINHANKINTA Jäsenmaksutuotot Jäsenjärjestöjen SYL:lle maksamat jäsenmaksut (4,90 €/ jäsenjärjestön henkilöjäsen). Jäsenmäärä on arvioitu 134 000:ksi. Laskua vuoden 2010 jäsenmäärään on arvioitu 4390 jäsentä, missä on otettu huomioon tekniikan alan tutkinnon uudistuksen määräajan päättyminen. Arvio on tehty syyskuussa 2010 ylioppilaskunnista saadun jäsenmäärätiedon perusteella. Sijoitus- ja rahoitustoiminta SYL:n sijoitusten tuotot sekä korko- ym. kulut. Sijoitustuotoiksi on sijoitusstrategian mukaisesti arvioitu 2% tuloutus sijoitusomaisuuden pääomasta. Hallitus tekee tuloutuksesta erillisen päätöksen reaalitalousarvion laadinnan yhteydessä. 2%:n tuloutus edellyttää vähintään tämän suuruista sijoitussalkun vuotuista tuottoa. Sijoitustoiminnan kuluna on arvioitu varainhoitajan sopimuksen mukainen palkkio tilanteessa, jossa sijoitussalkun arvonnousu on n. 5% vuodessa. Valtionapu Opetusministeriön nuorisotyölain perusteella myöntämä valtionavustus. Haetaan vuosittain talousarvion suuruisena marraskuun loppuun mennessä. Valtion talousarvioesityksessä tarkoitukseen käytettävä määräraha kasvaa vuoteen 2010 verrattuna 1.3%. Valtionapu on budjetoitu hieman keskimääräistä kasvua korkeampana. Perusteena tälle on SYL:n jälkeenjäänyt avustuksen taso verrattuna useisiin muihin vastaavanlaajuista toimintaa harjoittaviin nuoriso- ja opiskelijajärjestöihin.

×