Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Vesistosankari riinarahkila

Download to read offline

Vesistösankari Riina Rahkila

Vesistösankari Riina Rahkila

More Related Content

More from Finnish Environment Institute / Suomen ympäristökeskus / Finlands miljöcentral

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Vesistosankari riinarahkila

  1. 1. Verkostoituminen ja vuorovaikutus ovat vesien- hoidon keskeisiä työkaluja. VESISTÖ- SANKARI Riina Rahkila, ProAgria Oulu/ Oulun maa- ja kotitalousnaiset Riina Rahkilan mielestä verkostoilla saa tehoa vesienhoitoon. Vesien kunnostuksen ammattilainen opastaa paikallisia toimijoita virtavesi- ja kosteikko- kunnostushankkeissa sekä edistää alan toimijoiden verkostoitumista valtakunnallisesti.
  2. 2. Mikä synnytti kipinän vesien kunnostamiseen? 1. 2. Mitä vesistötekoja olet tehnyt? Ympäristöalan opintojen jälkeen työskentelin Siuruanjoki kuntoon - yhteishankkeessa, joka herätti kiinnostukseni vesistöjen kunnostamiseen. Huomasin, miten tärkeää vesien hoidossa ja kunnostuksissa on kaikkien toimijoiden osallistuminen ja yhteistyö. Iso merkitys aikoinaan syttyneen kipinän ylläpitämisessä on ollut alan huippuosaajien esimerkki ja opit. Tästä kiitokset kuuluvat erityisesti Timo Yrjänälle ja Pekka Hynniselle. Työssäni edistän konkreettisia, vesien tilaa parantavia toimenpiteitä. Siinä painottuvat asennekasvatus, tiedon hankinta ja sen välittäminen, paikallisten toimijoiden aktivointi ja tukeminen sekä yhteistyön ja verkostoitumisen kehittäminen. Hankkeiden toteutuminen käytännössä vaatii ennen kaikkea sitoutuneita toimijoita. Se, että sitoutunut toimija löytyy ja konkreettisia toimenpiteitä tehdään, on joka kerta yhtä suuren ilon aihe. Viime vuosien keskeisiä työtehtäviäni ovat olleet maakunnallisen vesienhoitoa edistävän verkoston rakentaminen ja koordinointi, vesienhoidon verkostotoimintaan liittyvä selvitys- ja edistämistyö eri puolilla Suomea, paikallisten kunnostajien toimintaa helpottavan Vesistökunnostajan karttapalvelun kehitystyö sekä paikallisten kunnostustoimijoiden aktivointi ja tukeminen.
  3. 3. Mikä on mielestäsi merkittävin vesistötekosi? 3. 4. Terveiset muille vesistökunnostajille www.vesistokunnostusverkosto.fi Vesistökunnostusverkosto Maakunnallisen VYYHTI -verkoston toimintamallin kehittäminen Pohjois- Pohjanmaalle sekä laajan toimijajoukon sitouttaminen verkoston toimintaan. Aktiivinen, koordinoitu verkostotoiminta tukee paikallisia kunnostustoimijoita ja tuottaa vaikuttavia ja laadukkaita vesistöjen tilaa parantavia hankkeita, joilla vastataan myös ilmastonmuutoksen haasteisiin. Muistakaa, että teistä jokainen tekee todella arvokasta työtä. Olkaa tekemästänne työstä ylpeitä ja tuokaa se esiin rohkeasti. Opetelkaa myös kuuntelemaan, keskustelemaan ja toimimaan yhteistyössä – sille on todellista tilausta tulevina vuosina.

×