Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kansalaistiede tapaustarina

196 views

Published on

Kansalaistiede tapaustarina

Published in: Environment
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kansalaistiede tapaustarina

  1. 1. Tapaustarina: PuuMaVesi Puupohjaisilla uusilla Materiaaleilla tehoa metsätalouden Vesiensuojeluun ja vesistökunnostuksiin 1 https://www.syke.fi/hankkeet/puumavesi
  2. 2. 2 Mistä hankeessa on kysymys? ● Puuaines puhdistaa vettä, lisää vesiluonnon monimuotoisuutta ja parantaa kalakantojen tilaa ● PuuMaVesi-hanke hyödyntää tätä ilmiötä kehittämällä pienpuuaineksesta erilaisia prototyyppejä, mm. risu- ja rankatukkeja, joita asetetaan ojiin, laskeutusaltaisiin ja puroihin. • Veteen uponneen puuaineksen pinnoille kehittyy päällyskasvusto ja sitä hyödyntävä eliöyhteisö. Niiden kykyä suodattaa vedestä epäpuhtauksia tutkitaan kenttäkokein.
  3. 3. 3 Mikä on kansalaisten rooli hankkeessa? ● Metsänomistajat: vastuu vesiensuojelun toteutuksesta • Suomen yli 600 000 metsänomistajaa tärkeä kansalaistoimijoiden joukko ● Mökkiläiset, järviyhdistykset, osakaskunnat: talkootoiminta ● Lukiolaiset: oppiminen ja avustaminen (Savitaipale) ● Mitä he tekevät • Metsänomistajilta reunaehtoja ja ideoita kokeilulle, toteutus ja kenttähavainnointi • Pääosa kenttämittauksista ja vesinäytteenotoista metsänomistajalta • Lukiolaiset: kokeilun toteutus, näytteenotto, vaikutusmittausdatan tuottaminen • Vapaaehtoisilta ideoita + menetelmän jalkauttamista vesiensuojelutalkoisiin • Intoa vaikutusten seurantamittauksiin laajemmin kuin voitu toteuttaa ● Keitä tähän osallistuu • Suomen metsäkeskus ja MetsäGroup ovat linkkinä metsänomistajien suuntaan • Savitaipaleen lukiolaiset • Vapaaehtoiskokeilijoita ympäri Suomea, toteuttajina mökkiläiset, järviyhdistykset, osakaskunnat
  4. 4. 4 Mitä hyötyä hankkeesta on? ● Missä kansalaisten keräämiä havaintoja /dataa käytetään? • Vaikutusten arvioinnissa • Menetelmän käytännön kokeilussa ja kehittämisessä • Ohjeistuksen tuottamisessa
  5. 5. 5 Miten hanketta voisi vielä kehittää? ● Epäluulon aiheiden käsittely yhdessä maanomistajien kanssa • FAQ-kooste • Best Practice-kooste ● Menetelmän laajalle käyttöönotolle on kansalaisvalmiutta • Jatkohanke systematisoimaan ja laajentamaan talkootoimintaa ja vaikutustutkimusta kansalaisia osallistamalla • Lukioyhteistyöstä hyvät kokemukset
  6. 6. ● Osallistujat ja sidosryhmät ● SYKEn lisäksi hankkepartnereita ovat Suomen Metsäkeskus, Jyväskylän yliopiston Bio- ja ympäristötieteen laitos ja Luonnonvarakeskus. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Metsä Group taustayhteisöineen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, POKE, Savitaipaleen kunta ja lukio sekä yksityiset metsätalousyrittäjät. ● Lisätietoja: https://www.syke.fi/hankkeet/puumavesi Toteuttajatahot & yhteistyökumppanit

×