Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta

Download to read offline

CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta” on seitsenvuotinen hanke, joka edistää materiaalivirtojen tehokasta käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja materiaalien kierrätystä. Tavoitteena on luotsata Suomea kohti kiertotaloutta ja toteuttaa valtakunnallista jätesuunnitelmaa. CIRCWASTE on 20 kumppanin ja 10 osarahoittajan luomus, jonka koordinaattorina toimii Suomen ympäristökeskus. Hanke saa suuren osan rahoituksesta Euroopan komission LIFE-ohjelmasta.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta

 1. 1. CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta Suomen ympäristökeskus (SYKE) 1
 2. 2. CIRCWASTE toteuttaa valtakunnallista jätesuunnitelmaa ja luotsaa Suomea kohti kiertotaloutta. 2
 3. 3. 15.11.2017Satu Turtiainen, SYKE 3
 4. 4. Kesto: 1.10.2016-31.12.2023 Kokonaisbudjetti: 18 799 605 € (josta EU: 11 112 104 €) Toteuttajat: 20 partneria Rahoittajat: EU LIFE -ohjelma ja 10 osarahoittajaa Koordinaattori: Suomen ympäristökeskus CIRCWASTE – 20 kumppanin yhteinen luomus 15.11.2017 4
 5. 5. Toteuttaa konkreettisia jätehuoltoa kehittäviä ja kiertotaloutta tukevia osahankkeita hankkeen ydinalueilla! Toteuttaa valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteita! 5 CIRCWASTEn tehtävät Synnyttää uusia jätehuoltoa ja kiertotaloutta tukevia hankkeita ja käynnistää pitkäjänteisiä prosesseja! Olla mukana tekemässä Suomesta kiertotalouden ydinosaajaa! Perustaa kansallinen kierto-talouden palvelukeskus - verkosto, joka toimii hankkeessa tuotettujen tulosten ja hyvien käytäntöjen viestijänä ja analysoijana!
 6. 6. • Vähentää yhdyskuntajätteen määrää ja saavuttaa kierrätystavoitteet • Lisätä rakennus- ja purkujätteen kierrätystä • Lisätä materiaalitehokkuutta ja ehkäistä jätteiden syntymistä tuotannossa, teollisuudessa ja kaupan alalla • Lisätä mineraalijätteiden ja teollisuuden sivutuotteiden hyödyntämistä • Vähentää vaarallisten jätteiden määrää ja tehostaa niiden talteenottoa • Tuottaa uutta tietoa hankkeen ydinalueilla kiertotaloutta toteuttavista toimista, keskeisimmistä toimialoista, materiaalivirroista ja arvoketjuista. • Käyttää hankkeessa tuotettua tietoa järjestelmätason muutosten toteuttamiseen 6 CIRCWASTEn tavoitteet valtakunnallisen jätesuunnitelman mukaisesti:
 7. 7. Toteuttajat 7
 8. 8. Tutkimuslaitokset ja yliopistot Toteuttajat • Suomen ympäristökeskus • Luonnonvarakeskus Luke • Lappeenrannan teknillinen yliopisto • Karelia-ammattikorkeakoulu • Turun Ammattikorkeakoulu 15.11.2017 8 Kunnat ja maakunnat Yritykset ja kuntayhtiöt • GS1 Finland Oy • Kompotek Oy • Ramboll Oy • Joensuun tiedepuisto Oy • Kiertomaa Oy • Motiva Oy • Pikes Oy • Puhas Oy • Lappeenrannan kaupunki • Keski-Suomen sairaanhoitopiiri • Jyväskylän kaupunki • Porin kaupunki • Keski-Suomen liitto • Pohjois-Karjalan maakuntaliitto • Varsinais-Suomen liitto
 9. 9. Rahoittajat • EU LIFE -ohjelma 15.11.2017 9 Päärahoittaja Osarahoittajat • Gasum Oy • Lappeenrannan kaupunki • Liikennevirasto • Maa- ja metsätalousministeriö • Mustankorkea Oy • Pirteä Porsas Oy • Rauman Biovoima Oy • Sammakkokangas • Sitra • Ympäristöministeriö
 10. 10. 10 Kuntien ja maakuntien edustajat ● Wirma Lappeenranta Oy ● Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ● Jyväskylän kaupunki ● Porin kaupunki ● Keski-Suomen liitto ● Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ● Varsinais-Suomen liitto CIRCWASTE – poikkeuksellisen laajaa yhteistyötä yhteisten tavoitteiden eteen
 11. 11. 11 Tutkimuslaitokset ja yliopistot ● Suomen ympäristökeskus ● Luonnonvarakeskus Luke ● Lappeenrannan teknillinen yliopisto ● Karelia-ammattikorkeakoulu ● Turun Ammattikorkeakoulu CIRCWASTE – poikkeuksellisen laajaa yhteistyötä yhteisten tavoitteiden eteen
 12. 12. 12 Yritykset ja jätelaitokset ● GS1 Finland Oy ● Joensuun tiedepuisto Oy ● Kiertomaa Oy ● Kompotek Oy ● Motiva Oy ● Pikes Oy ● Puhas Oy ● Ramboll Oy CIRCWASTE – poikkeuksellisen laajaa yhteistyötä yhteisten tavoitteiden eteen
 13. 13. 13 Rahoittajat ● EU LIFE -ohjelma ● Gasum ● Lappeenrannan kaupunki ● Liikennevirasto ● Maa- ja metsätalousministeriö ● Mustankorkea Oy ● Pirteä Porsas Oy ● Rauman Biovoima Oy ● Sammakkokangas ● Sitra ● Ympäristöministeriö CIRCWASTE – poikkeuksellisen laajaa yhteistyötä yhteisten tavoitteiden eteen
 14. 14. CIRCWASTE- hankkeen ohjausryhmä Jarmo Muurman, YM, puheenjohtaja Jyri Arponen, TEKES Kari Herlevi, SITRA Mika Honkanen, TEM Jarkko Huovinen, Kuntaliitto Kari Häkämies, Varsinais-Suomen liitto Timo Koivisto, Jyväskylä Hannu Koponen, Keski-Suomen liitto Päivi Laitila, Motiva Pasi Lamminluoto, Pohjois-Karjalan liitto Kari Lehtinen, Keski-Suomen ELY-keskus Lassi Liippo, Varsinais-Suomen ELY-keskus Jouni Lind, Teknologiateollisuus Päivi Liuska-Kankaanpää, Satakuntaliitto Markku Mäki-Hokkonen, WIRMA Anna-Maija Pajukallio, YM Hanna Perälä, LVM Ilkka Räsänen, Lappeenranta Jyri Seppälä, SYKE Sirje Stén, YM Timo Tanskanen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus Anne Vehviläinen, MMM Risto Veivo, Turku Jaakko Vesivalo, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
 15. 15. Osahankkeet tuovat konkreettisia tuloksia 15
 16. 16. CIRCWASTE-kumppanit toteuttavat n. 20 osahanketta Osahankkeet • Osahankkeissa • rakennetaan pilottilaitoksia • kehitetään uusia prosesseja, toimintatapoja ja tuotteita • järjestetään kokeiluja • laaditaan selvityksiä ja suunnitelmia • annetaan neuvontaa ja koulutusta 15.11.2017 16
 17. 17. Osahankkeet liittyvät kuuteen teemaan: Osahankkeet 1. Alueelliset ja strategiset yhteistyö- ja kehittämishankkeet 2. Resurssitehokkuus rakentamisessa 3. Biohajoavien jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntäminen 4. Teollisuusjätteiden ja sivuvirtojen hyödyntäminen 5. Maa-ainesten hyödyntämisratkaisut 6. Digitaalisuus ja logistiikka 15.11.2017 17
 18. 18. Noin 20 osahanketta, kuusi teemaa, tavoitteena jätesuunnitelman toimeenpano ja kiertotalouden edistäminen Maa-ainesten hyödyntämis- ratkaisut Digitaali- suus ja logistiikka Biohajoavien jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntäminen Resurssi- tehokkuus rakentami- sessa Teollisuus- jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntäminen Alueelliset ja strategiset yhteistyö- ja kehittämis- hankkeet Kierto- talouden palvelu- keskus
 19. 19. Alueelliset ja strategiset yhteistyö- ja kehittämishankkeet ● Perustetaan verkosto, järjestetään koulutusta (Pori) ● Kerätään alueelta hyviä ideoita ja rahoitetaan parhaat (Jyväskylän kaupunki) ● Kartoitetaan biojätevirrat ja suunnitellaan käsittelyt, arvioidaan kulut ja ympäristövaikutukset (Keski-Suomi) ja tunnistetaan liiketoimintamahdollisuudet (Joensuun tiedepuisto) ● Kartoitetaan uudenlaisia käsittelyteknologioita ja tehdään suunnitelma niiden käyttöönottamiseksi (SYKE) 15.11.2017 19 Biokaasun käyttö jäteautoissa fossiilisten polttoaineiden sijaan
 20. 20. Resurssitehokkuus rakentamisessa ● Perustetaan rakentajien, rakennuttajien, viranomaisten jne. verkosto, joka ottaa käyttöön alueella resurssitehokkaita rakentamisen toimintamalleja, mm. asuntomessuilla (Pori) ● Kehitetään resurssitehokas toimintamalli sairaaloiden jätehuollolle olemassa olevaan ja rakenteilla olevaan sairaalaan (Keski-Suomi) ● Kartoitetaan ja testataan parhaita tekniikoita rakennus- ja purkujätteen vähentämiseen, lajitteluun ja kierrättämiseen, järjestetään koulutusta (Pohjois-Karjala) 15.11.2017 20 Etenkin metallien ja muovin kierrätys vähentää elinkaaren khk-päästöjä
 21. 21. Biohajoavien jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntäminen ● Koulutetaan maanviljelijöitä perustamaan tilakoon biokaasulaitoksia (LS, Turun AMK) ● Mittaamme ruokahävikkiä ja pyrimme löytämään vähennyskeinoja ravitsemispalveluissa (mm. hospitality sector). Lisäksi kehitämme ruoan uudelleen jakamista ja markkinointia hävikkiin muuten meneville tuotteille tai vähemmän käytettyjä ruhon osia (LUKE) ● Testataan biokaasun tuottamista lannasta ja orgaanisista sivutuotteista ja lannoitetuotteiden valmistusta (LUKE) ● Testataan mädätystä ja uusien tuotteiden valmistamista kuitupohjaisista, maatalousperäisistä, metalliteollisuuden ja elintarviketeollisuuden sivuvirroista (Pielisen-Karjalan kehittämiskeskus) 21 Biokaasua energiaksi fossiilisten sijaan Ruuan tuotannon tehostaminen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä Yhd.kuntajätteen määrän vähentäminen vähentää päästöjä
 22. 22. Teollisuusjätteiden ja sivuvirtojen hyödyntäminen ● Kehitetään jätehuoltoa ja sivutuotteiden – mm. muovin – hyödyntämistä harvaanasutuilla alueilla (Karelia AMK) ● Selvitetään alueen teollisuuden sivutuotevirrat ja ympäristökelpoisuus ja rakennetaan pilot-laitos mm. teollisuuden magneettien kierrätykseen (Pori) ● Laaditaan materiaalivirta-, ympäristö-, ja kannattavuustarkastelut ja rakennetaan pilottikoon laitos muovien ja muiden alueen sivutuotteiden (esim. kuitumateriaalit) uudelleentuotteistamiseen (komposiitit) (LUT) 15.11.2017 22 Metallien ja muovin kierrätys vähentää elinkaaren khk- päästöjä
 23. 23. Maa-ainesten hyödyntämisratkaisut ● Testataan seossuhteita pilaantuneiden sedimenttien stabiloimiseksi ja hyödyntämiseksi satamalahden täyttämisessä, laaditaan julkiset ohjeet ja mallit sopivista seoskombinaatioista (Ramboll Oy) ● Testataan kiinniteaineiden ja jätemateriaalien seosten toimivuutta tierakentamisessa ja arvioidaan ratkaisujen ympäristökelpoisuus, stabiliteetti ja kehitetään rakenteellinen malli (Ramboll Oy) ● Parannetaan kierrätettävien maa-ainesten käytettävyyttä ja kierrätystä ja perustetaan datapankki ja logistinen terminaali maa-aineksille (Kiertomaa Oy) 15.11.2017 23 Maa-ainesten kuljetustarpeen väheneminen vähentää khk- päästöjä
 24. 24. Digitaalisuus ja logistiikka • Tehostetaan uuden asuinalueen syntypaikkalajittelua ja kierrätystä asentamalla maanalaiset keräilyastiat, joiden täyttymistä seurataan ja joiden tyhjennys on optimoitu (Jyväskylä) • Kehitetään digitaalinen pilvipalvelu pienten ja keskisuurten yritysten varastojen hallintaan ja ehkäisemään hävikkiä (GS1 Finland Oy) 15.11.2017 24 Kuljetustarpeen väheneminen vähentää khk-päästöjä Hävikin väheneminen vähentää khk-päästöjä
 25. 25. CIRCWASTE katalysoi toimintaa materiaalitehokkuuden parantamiseksi neljällä alueella Suomessa 25
 26. 26. Alueelliset yhteistyöryhmät kannustavat alueen kuntia, yrityksiä ja kansalaisia materiaalitehokkuuteen ja kierrätykseen Alueellinen yhteistyö • CIRCWASTE-hankkeessa perustetaan alueelliset yhteistyöryhmät neljällä ydinalueella: Lounais-Suomessa, Keski-Suomessa, Etelä-Karjalassa ja Pohjois-Karjalassa • Alueellisten yhteistyöryhmien jäsenet ovat alueen tärkeitä sidosryhmiä: kuntien, jätehuoltoyhtiöiden, yritysten ja viranomaisten edustajia, jne. • Alueilla toimivat myös aluekoordinaattorit • Kaikki CIRCWASTE-osahankkeet toteutetaan ydinalueilla 26
 27. 27. Alueellisten yhteistyöryhmien tehtävät: Alueellinen yhteistyö • Tiekartan laatiminen jätesuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi • Vaikuttaminen alueen päätöksentekoon ja tietoisuuden lisääminen • Aluehallinnon ja yritysten aktivoiminen kiertotaloutta tukevaan yhteistyöhön; mm. vuosittaiset alueelliset tilaisuudet • Alueen toimien dokumentointi ja hankkeiden seuranta • Rahoituksen mobilisointi ja uusien hankkeiden synnyttäminen • Jätesuunnitelmien alueellisen toteutuksen suunnittelu jatkossa 15.11.2017 27
 28. 28. Keski-Suomi Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Lounais- Suomi A.1&C.3 A.2&C.4 C.10 C.11 C.12 C.9C.5,C.6,C.7 ,C.8 A.3 C.13 A.7&C.15 A.4 C.18 C.20 C.22A.6&C.21 C.14 C.17 • Ydinalueet: Lounais- Suomi, Keski-Suomi, Etelä-Karjala ja Pohjois-Karjala • Alueilla toteutetaan n. 20 osahanketta • Alueelliset yhteistyöryhmät toteuttavat valtakunnallista jätesuunnitelmaa alueilla Alueellinen yhteistyö-ryhmä Alueellinen yhteistyö-ryhmä Alueellinen yhteistyö-ryhmä Alueellinen yhteistyö-ryhmä A.5&C.19 A.8 Alueet ja osahankkeet
 29. 29. Kiertotalouden palvelukeskus tarjoaa asiantuntijatukea 29
 30. 30. Suomen ympäristökeskuksen ja Motivan perustama kiertotalouden palvelukeskus tarjoaa asiantuntijatukea sekä jakaa tietoa kiertotalouden hyvistä käytännöistä. Palvelukeskus • Tuottaa kunnille, hallinnolle, yrityksille ja kansalaisille palveluita ja arviointeja, jotka tukevat jätesuunnitelman toteuttamista • Välittää tietoa ratkaisuista ja parhaista kiertotalouden käytännöistä • Verkostoi asiantuntijaorganisaatiot, alueelliset yhteistyöryhmät, edelläkävijäkunnat ja käytännön toimijat. 15.11.2017 30
 31. 31. Palvelukeskuksen palvelut 1/2 • Tukipalvelut • Hyvien käytäntöjen tietojen keräys ja tiedonvälitys hankkeen www-sivuilla • Resurssitehokkaiden julkisten hankintojen käyttötuki; tiedonvälitys ja koulutus • Jätteiden haitallisuuteen liittyvä käyttötuki; tiedonvälitys • Tuki kiertotalouden rahoitusmahdollisuuksien tunnistamiseen • Teollisen symbioosin tukitoimet; FISSn ja muiden tietokantojen (maa-ainespankki, Biomassa-atlas) hyödyntäminen • Koulutus- ja verkostoitumistilaisuudet jätehuollon toimijoille ja kunnille (vuosittain tai tarv.) • Kiertotalouden strategioiden ja tiekarttojen fasilitointi • Kuntien motivointi sitoutumaan edelläkävijäkunniksi 15.11.2017 31
 32. 32. Palvelukeskuksen palvelut 2/2 • Menetelmien ja työkalujen kehittäminen • Alueellisten kiertotalouden indikaattoreiden kehittäminen • Elinkaariarvioinnit • Alueelliset vaikutusarviointimallit • Materiaaliauditoinnit • T&K-hankkeet • Kootaan tietoa alueellisten hankkeiden onnistumisesta ja analysoidaan syitä ja kriittisiä tekijöitä ja keinoja ratkaista mahdollisia pulmia • Kiertotalouden strategioiden ja tiekarttojen vaikutusten arviointi • Vaikutusarviointien laatiminen hankkeissa kehitetyin menetelmin • Viestintä ja tiedonvälitys • Tiedon ja palveluiden tuottaminen kansallisesti ja kansainvälisesti 32
 33. 33. Kierto- talouden palvelu- keskus SYKE & MOTIVA Keski-Suomi Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Lounais- Suomi A.1&C.3 A.2&C.4 C.10 C.11 C.12 C.9C.5,C.6,C.7 ,C.8 A.3 C.13 A.7&C.15 A.4 C.18 C.20 C.22A.6&C.21 C.14 C.17 • Kiertotalouden palvelukeskus tarjoaa asiantuntijatukea erityisesti Lounais- Suomen, Keski- Suomen, Etelä- Karjalan ja Pohjois- Karjalan alueilla Alueellinen yhteistyö-ryhmä Alueellinen yhteistyö-ryhmä Alueellinen yhteistyö-ryhmä Alueellinen yhteistyö-ryhmä A.5&C.19 A.8 Palvelukeskus ja alueet
 34. 34. Edelläkävijäkunnat ovat kiertotalouden suunnannäyttäjiä 34
 35. 35. CIRCWASTE tarjoaa kunnille mahdollisuuden ryhtyä materiaalitehokkuuden ja kierrätyksen edelläkävijäkunnaksi Edelläkävijäkunnat • Kunnat voivat hakea edelläkävijäkunnaksi • Edelläkävijäkunnat saavat asiantuntijatukea SYKEn ja Motivan asiantuntijoilta Kiertotalouden palvelukeskuksen kautta 15.11.2017 35
 36. 36. Yhteystiedot 15.11.2017Satu Turtiainen, SYKE 36
 37. 37. Vastuullinen johtaja Tuuli Myllymaa etunimi.sukunimi@ymparisto.fi p. 0295 251 437 Hankesivu: www.syke.fi/hankeeet/circwaste Verkkosivusto: materiaalitkiertoon.fi Yhteystiedot 15.11.2017 37
 38. 38. Ekstrakalvoja 15.11.2017Satu Turtiainen, SYKE 38
 39. 39. Keski-Suomi Pohjois-Karjala Etelä-KarjalaLounais-Suomi Alueellinen yhteistyö- ryhmä C.1 Alueellinen yhteistyö- ryhmä C.1 Alueellinen yhteistyö- ryhmä C.1 Hankehallinto Koordinaattori SYKE Osahankkeet A.1-A.3, C.2-C.12 Alueellinen yhteistyö- ryhmä C.1 Kiertotalouden palvelukeskus - SYKE ja Motiva Toimien käynnistäminen muualla Suomessa Edelläkävijä- kunnat Osahankkeet A.7, C.13-C.17 Edelläkävijä- kunnat Osahankkeet A.4-A.5, C.18-C.20 Edelläkävijä- kunnat Osahankkeet A.6-A.7, C.21-C.22 Edelläkävijä- kunnat Edelläkävijä- kunnat Alueellinen aktivoiminenLIFE IP -rahoitteiset toimet Hankkeen ohjaus ja tuki Täydentävät hankkeet Täydentävät hankkeet Täydentävät hankkeet Täydentävät hankkeet Täydentävät hankkeet Uusien hankkeiden synnyttäminen Uusien hankkeiden synnyttäminen Uusien hankkeiden synnyttäminen Uusien hankkeiden synnyttäminen Uusien hankkeiden synnyttäminen Ohjausryhmä

CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta” on seitsenvuotinen hanke, joka edistää materiaalivirtojen tehokasta käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja materiaalien kierrätystä. Tavoitteena on luotsata Suomea kohti kiertotaloutta ja toteuttaa valtakunnallista jätesuunnitelmaa. CIRCWASTE on 20 kumppanin ja 10 osarahoittajan luomus, jonka koordinaattorina toimii Suomen ympäristökeskus. Hanke saa suuren osan rahoituksesta Euroopan komission LIFE-ohjelmasta.

Views

Total views

17,562

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

16,328

Actions

Downloads

6

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×