Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Zrównoważony rozwój polskiej
gospodarki
Warszawa / 20 maja 2015
prof. dr hab. Małgorzata Zaleska / Członek Zarządu
Transformacja polskiej gospodarki
■ Od gospodarki nakazowo-rozdzielczej do gospodarki
rynkowej,
■ Budowa od podstaw rynku ...
Efekty transformacji - sektor bankowy
■ W wyniku przeobrażeń sektora bankowego
zmniejszyła się liczba banków (komercyjnych...
Efekty transformacji - sektor bankowy
Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki 4
Zysk netto sektora bankowego w latach 2005...
Efekty transformacji - sektor bankowy
■ Na koniec 2014 r. aktywa PKO BP były ok. 45 razy
mniejsze od największego obecnie ...
Efekty transformacji – rynek kapitałowy
Główne wskaźniki wybranych giełd europejskich w latach 2010-2013
Zrównoważony rozw...
Efekty transformacji – system finansowy
Aktywa systemu finansowego w relacji do PKB (%) w latach 2010-2013
Zrównoważony ro...
Europejskie powiązania polskiego sektora finansowego
■ Polska nie jest wyspą,
■ Udział kapitału zagranicznego w kapitale a...
Dokąd zmierzamy?
■ Polska → Unia Gospodarcza i Walutowa,
■ Strefa euro - szansa - brak pewności sukcesu,
■ Konieczność ref...
Polska → Unia Gospodarcza i Walutowa
■ Konwergencja realna:
■ niezbędne są reformy i zmiany strukturalne, które umożliwią
...
Polska → Unia Gospodarcza i Walutowa
■ Bilans korzyści i ryzyka:
■ bezpośrednie korzyści będą takie same jak w przypadku
p...
Polska → Unia Gospodarcza i Walutowa
■ Bilans korzyści i ryzyka:
■ krótkookresowe niekorzystne efekty cenowe („efekt bagie...
Wyzwania dla polskiego sektora finansowego
■ Regulacyjne:
■ nowe normy unijne,
■ nowa koncepcja nadzoru i resolution – uni...
Wyzwania dla polskiego sektora finansowego
■ Wewnętrzne:
■ wyzwania systemowe (rola kapitału zagranicznego, rola banków
sp...
Podsumowanie
■ Bezpieczne wejście Polski do strefy euro wymaga
przeprowadzania w gospodarce głębszych niż
wcześniej zakład...
Co przed nami?
■ Ciągłe zmiany,
■ Uczmy się, wyciągajmy wnioski,
■ Patrzmy perspektywicznie.
Zrównoważony rozwój polskiej ...
prof. dr hab. Małgorzata Zaleska
Członek Zarządu
malgorzata.zaleska@nbp.pltel. +48 22 185 12 23
Keynote Speech - Malgorzata Zaleska - NBP
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Keynote Speech - Malgorzata Zaleska - NBP

1,019 views

Published on

Presentation delivered at the SWIFT Business Forum in Warsaw on 20 May, 2015.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

Keynote Speech - Malgorzata Zaleska - NBP

 1. 1. Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki Warszawa / 20 maja 2015 prof. dr hab. Małgorzata Zaleska / Członek Zarządu
 2. 2. Transformacja polskiej gospodarki ■ Od gospodarki nakazowo-rozdzielczej do gospodarki rynkowej, ■ Budowa od podstaw rynku finansowego, ■ Sektor bankowy i rynek kapitałowy motorem i katalizatorem przemian. Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki 2
 3. 3. Efekty transformacji - sektor bankowy ■ W wyniku przeobrażeń sektora bankowego zmniejszyła się liczba banków (komercyjnych) z 87 (maksimum) na koniec 1993 r. do 38 obecnie, ■ W okresie transformacji polski sektor bankowy rósł szybciej niż cała gospodarka, ■ W 1995 r. aktywa polskiego systemu bankowego stanowiły 49% polskiego PKB, a na koniec 2014 r. było to prawie 90%, ■ W latach 1993-2014 fundusze własne polskich banków zwiększyły się ponad 40 krotnie. Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki 3
 4. 4. Efekty transformacji - sektor bankowy Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki 4 Zysk netto sektora bankowego w latach 2005 - 2014 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Źródło: KNF mldPLN
 5. 5. Efekty transformacji - sektor bankowy ■ Na koniec 2014 r. aktywa PKO BP były ok. 45 razy mniejsze od największego obecnie banku na świecie (ICBC), ■ Brak G/E SIFIs w Polsce (aktywa PKO BP stanowią ok. 15% PKB Polski), ■ Polski sektor bankowy jest zdywersyfikowany (udział 5 największych banków w PKB Polski stanowi ok. 40%), ■ „Małe jest piękne, ale duży może więcej”. Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki 5
 6. 6. Efekty transformacji – rynek kapitałowy Główne wskaźniki wybranych giełd europejskich w latach 2010-2013 Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki 6 Źródło: NBP
 7. 7. Efekty transformacji – system finansowy Aktywa systemu finansowego w relacji do PKB (%) w latach 2010-2013 Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki 7 Źródło: NBP 2010 2011 2012 2013 Polska 116 116 121 126 Czechy 141 147 153 167 Węgry 167 151 138 136 Strefa euro 493 494 498 481
 8. 8. Europejskie powiązania polskiego sektora finansowego ■ Polska nie jest wyspą, ■ Udział kapitału zagranicznego w kapitale akcyjnym polskiego sektora bankowego wynosi ok. 60%, ■ Finansowanie przez podmioty dominujące stanowi ok. 15% źródeł finansowania (głównie zobowiązania, a nie pożyczki podporządkowane) – stabilne, ale krótkoterminowe, ■ Konieczność implementacji unijnego prawodawstwa. Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki 8
 9. 9. Dokąd zmierzamy? ■ Polska → Unia Gospodarcza i Walutowa, ■ Strefa euro - szansa - brak pewności sukcesu, ■ Konieczność reform polskiej gospodarki (brak spełnienia wymaganych kryteriów). Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki 9
 10. 10. Polska → Unia Gospodarcza i Walutowa ■ Konwergencja realna: ■ niezbędne są reformy i zmiany strukturalne, które umożliwią powracanie gospodarki do stanu równowagi bez pomocy zmian kursu walutowego i autonomicznej polityki pieniężnej, ■ konsolidacja wydatków publicznych, ■ konkurencyjność gospodarki (presja na wzrost płac), ■ spójna i skoordynowana polityka makroostorożnościowa (Rada Ryzyka Systemowego z wiodącą rolą banku centralnego). Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki 10
 11. 11. Polska → Unia Gospodarcza i Walutowa ■ Bilans korzyści i ryzyka: ■ bezpośrednie korzyści będą takie same jak w przypadku przystępowania innych krajów np.: ■ redukcja kosztów transakcyjnych w handlu zagranicznym, ■ wystąpienie korzyści pośrednich jest jednak obarczone istotną niepewnością co do skali ich wystąpienia m.in.: ■ wzrost stabilności i wiarygodności makroekonomicznej kraju. Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki 11
 12. 12. Polska → Unia Gospodarcza i Walutowa ■ Bilans korzyści i ryzyka: ■ krótkookresowe niekorzystne efekty cenowe („efekt bagietki”), ■ zagrożenia systemowe np.: ■ presja na wzrost płac, ■ rezygnacja z samodzielnego prowadzenia polityki pieniężnej, przy obniżeniu się efektywności wspólnej polityki pieniężnej (nieadekwatność stóp procentowych), ■ ryzyko wystąpienia boomu kredytowego. Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki 12
 13. 13. Wyzwania dla polskiego sektora finansowego ■ Regulacyjne: ■ nowe normy unijne, ■ nowa koncepcja nadzoru i resolution – unia bankowa, ■ unia rynków kapitałowych. Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki 13
 14. 14. Wyzwania dla polskiego sektora finansowego ■ Wewnętrzne: ■ wyzwania systemowe (rola kapitału zagranicznego, rola banków specjalistycznych, model bankowości spółdzielczej), ■ pozyskanie stabilnej i długoterminowej bazy depozytowej, ■ wzrost roli rynku międzybankowego w długoterminowym finansowaniu, ■ poprawa jakości portfela kredytowego, ■ ograniczanie ryzyka nowych technologii, ■ edukacja finansowa społeczeństwa, ■ budowa długoterminowych i kompleksowych relacji z klientami, ■ wyzwania demograficzne – starzenie się społeczeństwa, ■ poprawa wizerunku w oczach społeczeństwa. Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki 14
 15. 15. Podsumowanie ■ Bezpieczne wejście Polski do strefy euro wymaga przeprowadzania w gospodarce głębszych niż wcześniej zakładano reform i zmian strukturalnych, które mogą zwiększać napięcia społeczne, ■ Istotny będzie także docelowy kształt strefy euro osiągnięty w wyniku dzisiejszych reform, ■ Problem braku społecznego poparcia i zrozumienia postulatów ekonomistów. Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki 15
 16. 16. Co przed nami? ■ Ciągłe zmiany, ■ Uczmy się, wyciągajmy wnioski, ■ Patrzmy perspektywicznie. Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki 16
 17. 17. prof. dr hab. Małgorzata Zaleska Członek Zarządu malgorzata.zaleska@nbp.pltel. +48 22 185 12 23

×