Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ontwikkelingen netwerkdiensten - Alexander van den Hil, Richa Malhotra en Florian Draisma (SURF) - Netwerkdag2019

343 views

Published on

Ontwikkelingen Netwerkdiensten SURF
Spreker(s):Alexander van den Hil, Richa Malhotra en Florian Draisma (SURF)

Published in: Internet
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ontwikkelingen netwerkdiensten - Alexander van den Hil, Richa Malhotra en Florian Draisma (SURF) - Netwerkdag2019

 1. 1. ONTWIKKELINGEN NETWERKDIENSTEN Richa Malhotra Florian Draisma Product Managers Alexander van den Hil
 2. 2. Agenda Het netwerk portfolio Tariefmodel Netwerk dashboard Laag 3 VPN FWaaS SURFwireless eduroam Visitor Access 2 Alexander Richa Florian
 3. 3. SURFinternet SURFlichtpaden Point-to-Point Multipoint SURFinternetpinnen SURFwireless eduroam eVA NetherLight 3 Het netwerk portfolio
 4. 4. 4 Tariefmodel: Terug in de tijd... Omstreeks 2008 begint SURFnet met tariefdifferentiatie. Diensten die tegen een separaat tarief worden aangeboden naast het basispakket. Doelstellingen: • Meer inzicht in kosten t.b.v. gebruikers. • Meer sturing door keuzemogelijkheid afname per dienst. Ook voor de netwerkdiensten worden aanvullende diensten toegevoegd aan portfolio: • SURFinternet upgrades, SURFlichtpaden, SURFinternetpinnen. T/m 2018 is de omzet van deze aanvullende diensten flink gestegen.
 5. 5. 5 Tariefmodel: De effecten van tariefdifferentiatie We zijn gaan acteren als klant/leverancier, maar we zijn een coöperatie. Jullie staan mede aan het roer! Regelmatig wordt de coöperatie SURF vergeleken met de markt. Marktpartijen denken, doordat er aanvullende diensten zijn, de kans te krijgen om met SURF te concurreren. Jullie zijn al aangesloten op het vooruitstrevende SURF-netwerk dat de vraag qua capaciteit gemakkelijk aan kan. Het is de manier van kostenverdeling die het hier ingewikkeld maakt. Om op elke vraag een passende oplossing met een bijbehorend tarief te hebben is in de loop der jaren een complex portfolio ontstaan. Aparte tarieven zorgen voor een terughoudendheid in het gebruik van het netwerk ipv een stimulerend effect. De processen rondom het aanvragen van aanvullende diensten zoals offertes, budget aanvragen, factureren e.d. zorgen voor een extra workload bij zowel jullie als bij SURF. Het aangaan van contracten voor aanvullende diensten zorgt voor een belemmering bij de ‘self service’ ambities.
 6. 6. 6 Tariefmodel: Doelstelling nieuwe invulling Capaciteit en connectiviteit zonder grenzen. Een aanbod dat het gebruik van het netwerk niet beperkt maar stimuleert. In welke vorm het gebruikt wordt maakt niet meer uit. Ruim voldoende capaciteit. Uitzondering hierop wordt gemaakt voor diensten die een direct aanwijsbare, substantiële investering vergen. Bijvoorbeeld: Ontsluiten van dislocaties. Geen gedoe, Alles kan, Geen onverwachte kosten.
 7. 7. 7 Tariefmodel: Denkrichting  Werken in ‘Sectorbundels’, op maat ontwikkeld voor de ambitie van een sector.  Per sector wordt de grootte van de bundel in samenspraak bepaald.  De Sectorbundel bestaat uit een bepaalde hoeveelheid capaciteit in Gbps aangeboden via een resilient aansluiting op de hoofdlocatie van de instelling.  SURFinternet, SURFichtpaden, MSPs en SURFinternetpinnen niet langer via apart contract, maar binnen het basistarief.  De capaciteit uit de Sectorbundel kan worden gebruikt via 1 poort, maar kan ook gebruikt worden over meerdere poorten op die locatie.  Voor dislocaties blijft een apart tarief gelden.  Alle aanvullende diensten worden per 1-1-2021 verhuisd naar de bundels.  Uitzonderingen blijven mogelijk.
 8. 8. Tariefmodel: Hoe verder? Verder verkennen met SPA Kosten en Inkomsten neutral Besluitvorming voorjaar 2020 Implementatie per 1 januari 2021 8 1x VZ SURF 1x Secretaris SURF 2x Universiteiten 2x Research 2x MBO 2x HBO 2x UMC 3x Portfolio management SURF SURF PORTFOLIO ADVIESCOMMISSIE
 9. 9. Het SURFnet-network dashboard is vernieuwd ! 9 Wil je meedenken over nieuwe “self-service” features? Kom dan naar het flitscircuit om 13:15 uur.
 10. 10. Multipoint privaat netwerk: L3VPN • Laag3 Virtueel Privaat Netwerk • Gerouteerde koppelingen • Multipoint connectiviteit • Gescheiden van het publieke Internet • Het VPN heeft eigen routing en forwarding • Eindpunten toevoegen en verwijderen zonder onderbreking van dienst 10 BGP SURFnet SURFnet SURFnet SURFnet SURFnet SURFnet SURFnet SURFnet SURFnet BGP BGP UMC L3VPN SURFnet
 11. 11. Alles uitbesteden Alles zelf doen Firewall-as-a-Service 11 Inkoop hardware Inkoop licenties Beheer hardware Inrichting en beheer software Firewall configuratie Policies DIY Firewall SURF SURF SURF Instelling Instelling Instelling Basic Firewall SURF SURF SURF SURF SURF Instelling Managed Firewall SURF SURF SURF SURF SURF SURF en instelling Alles uitbesteden Alles zelf doen
 12. 12. SURFwireless update 12 Tariefverlaging: 25 euro Nieuw tariefmodel Bestaand wifinetwerk in beheer nemen Wifi 6 ipv Wifi 5 Tarief Dienstontwikkeling
 13. 13. 13 11 instellingen, 28 locaties
 14. 14. Wifi 6 14 Wifi 6 Wifi 5 Wifi 4 Wifi 2/3 Wifi 1
 15. 15. Nieuw tariefmodel 15 Basistarief: 25 euro Totaal volume SURFwireless Contractduur: 4 of 5 jaar Aantal AP’s instelling – / – – / – – / – Instellingstarief: < 25 euro
 16. 16. Bestaand wifinetwerk in beheer nemen 16
 17. 17. eduroam Visitor Access (eVA) 17 Parallelronde 2 Internationaal Nieuwe ontwikkelingen Basispakket
 18. 18. Dankjewel! 18
 19. 19. Driving innovation together Richa Malhotra Florian Draisma Alexander van den Hil Richa.Malhotra@surfnet.nl Florian.Draisma@surfnet.nl Alexander.vandenHil@surfnet.nl https://www.surf.nl

×