Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yenidoğan resüsitasyonu

Yenidoğan resüsitasyonu

 • Login to see the comments

Yenidoğan resüsitasyonu

 1. 1. TARD Geliştirme Kursları "Anne, Çocuk, İstenmeyen Etkiler" Modülü YENİDOĞAN RESÜSİTASYONU Resüsitasyon Araç-Gereçleri Doç.Dr. Şule AKIN Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı - ADANA
 2. 2. Primary cause of death: NNPD 18 %Other causes 09 %Malformation 29 %Perinatal hypoxia 17 %Infection 27 %Prematurity Deaths (n = 1800) Cause
 3. 3. 4 million newborn deaths – Why? almost all are due to preventable conditions
 4. 4. Causes of neonatal death (n=258) Not established 14.7% Others 10.7% Birth asphyxia 20.9% Infection 33.2% Prematurity 15.2% Congenital malformation 5.4% Others: Hypothermia, RD, Jn, Pulm. Haemorrhage, Seizure etc. ICMR 2006
 5. 5. Neonatal resuscitation  Asphyxia accounts for 20-25% newborn deaths  10% neonates require some assistance at birth  1% neonates need extensive resuscitative measures
 6. 6. The most important and effective action is to ventilate the baby’s lungs
 7. 7. • The resuscitation flow diagram *
 8. 8. * Care after resuscitation
 9. 9. Requirements  Personnel  At least one trained person for all deliveries  Two persons, if high risk; or for advanced resuscitation  Equipment
 10. 10. DEĞERLENDİRME: Then  Doğum: 130 milyon infant /yıl  %10’unda bir işlem gerkemewkte  %3’ünde resüsitasyon gereken doğum asfiksisi gelişmekte  Her yıl 900000 ‘ i kaybedilmekte   1000000 ‘unda sekel gelişmekte (DSÖ 1998, AHA 2000)  Preterm bebeklerde resüsitasyon ihtiyacı daha fazla
 11. 11. DEĞERLENDİRME: Then  Doğum: 130 milyon infant /yıl  %10’unda bir işlem gerkemewkte  %3’ünde resüsitasyon gereken doğum asfiksisi gelişmekte  Her yıl 900.000 ‘ i kaybedilmekte   1000000 ‘unda sekel gelişmekte (DSÖ 1998, AHA 2000)  Preterm bebeklerde resüsitasyon ihtiyacı daha fazla
 12. 12. Equipment  Equipment and medications should be checked as a daily routine and then prior to anticipated need. Used items should be replenished as soon as possible after a resuscitation.  The delivery room should be kept relatively warm and the radiant heater should be preheated when possible. Prewarming of towels and blankets can also be helpful in preventing excessive heat loss from the neonate.
 13. 13. Equipment SUCTION EQUIPMENT BULB SYRINGE SUCTION CATH NO 5 6 8 10 Fr 8 Fr FEEDING TUBE 20 ml SYRINGE MECONIUM ASPIRATOR BAG-MASK EQUIPMENT FACE MASK ORAL AIRWAY OXYGEN
 14. 14. Equipment CONT. INTUBATION EQUIPMENT LARYNGOSCOPY-BLADE NO 0-1 BATTERY FOR LARYNGOSCOPE ETT NO 2.5 3.0 3.5 4.0 mm STYLET SCISSOR GLOVE MISCELLANEOUS RADIANT WARMER-STETHOSCOPE-TAPE- SYRINGE-NEEDLE-ALCOHOL-UMBILICAL CATH
 15. 15. KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON ANNEYE AİT NEDENLER  İlaçlar  Kardiyopulmoner sorunlar  Enfeksiyon  Distosi  Utero-plasental poblemler FETUSA AİT NEDENLER  Kord kompresyonu  Prematürite  Konjenitan anomaliler  Çoklu gebelik  Mekonyum aspirasyonu  Hipotermi  Şok
 16. 16. PPV  1.INDICATION FOR PPV APNEA OR GASPING HR < 100 bpm CENTRAL CYANOSIS  2.BAG-Self inflating vs. flow dependent bag  3. Rate 40-60 bpm  4. Pressure used = a. Initial breath after delivery = 30-40 cm H2O b. Normal delivery = 15-20 cm H2O c. Diseased Lungs =20-40 cm H2O
 17. 17. PPV CONT.  5. Technique/Trouble shooting problems of Bag mask ventilation a. Check for a good seal b. Check for a patent airway c. Are you using enough pressure ?  6.Checking for chest movement check mask position head position-hyperflexion or hyperextention secretion obstruction slighly open infant mount checking for pressure
 18. 18. ENDOTRACHEAL TUBE INTUBATION 1.Indications for intubation: a. Prolonged bag and mask ventilation b. Bag and mask is ineffective c. Tracheal suctioning 2.Tube size Tube size Weight Gestational Age (ID mm) (gm) (weeks) 2.5 <1000 <28 3.0 1000-2000 28-34 3.5 2000-3000 34-38 3.5-4.0 >3000 >38
 19. 19. Resuscitation in the delivery room
 20. 20. For resuscitation: 1. A self-inflating Ambou bag (newborn size) 2. Two infant masks (for normal and small newborn), 3. A suction device (mucus extractor), 4. A radiant heater (if available), warm towels, a blanket and 5. A clock
 21. 21. 1.Prevention of heat loss, 2.Opening the airway and 3.Positive pressure ventilation that starts within the first minute of life The important steps in resuscitation are:
 22. 22. can serve as an alternative route for medications/volume expansion if umbilical or other direct venous access
 23. 23. Evrensel Önlemler
 24. 24. DEĞERLENDİRME: Then  Appearance (Görünüm)  Pulse (Nabız)  Grimace (Yüz Buruşturma)  Activity (Aktivite)  Respirations (Solunum)
 25. 25.  Solunum  Kalp Hızı  Renk • Mekonyum açık (temiz) mı? • Soluyor veya ağlıyor mu? • Kas tonusu iyi mi? • Renk pembe mi? • Terminde doğum mu? Fizyolojik Parametreler (Apgar’ın En İyileri) Kendimize Soracağımız Sorular DEĞERLENDİRME: Now
 26. 26. BÜTÜN DOĞUMLARDA İLK DEĞERLENDİRME  Isıtınız  Pozisyon veriniz ve havayolunu temizleyiniz  Kurutunuz  Oksijen veriniz
 27. 27. RESÜSİTASYON TEKNİKLERİ  Isıtma - Kurutma  Havayolunun temizliği  Pozisyon verme  Aspirasyon  Mekonyum temizliği  Taktil stimülasyon  Oksijen uygulama  Ventilasyon  Göğüs kompresyonu
 28. 28. Yenidoğan Resüsitasyonu İçin Gerekli Araç-Gereçler Standart kitler Genel Havayolu Yönetimi Solunum Desteği Dolaşım Desteği İlaçlar ve Sıvı Dökümantasyon
 29. 29. Yenidoğan Resüsitasyonu İçin Gerekli Araç-Gereçler STANDART KİTLER • İşlemler için ( örn., umblikal kateterizasyon) önceden hazırlanan satndart kitler acil durumlarda zaman kazandırır
 30. 30. Yenidoğan Resüsitasyonu İçin Gerekli Araç-Gereçler GENEL • Sert dolgulu resüsitasyon yüzeyi • Başüstü ısıtıcısı • Alan ışın ışık • Saniyeleri ölçen saat • Sıcak havlu veya benzeri örtü • 1500 gramın altında doğum ağırlığı olan yenidoğan için yeterli büyüklükte olan polietilen çanta veya çarşaf İ • Steteskop ( tercihen neonatal) • Puls oksimetreye ilaveten neonatal prob
 31. 31. Oksijen Oksijen TedavisiHold O2 connecting tubing ½ inch from infants face. Run flow at 5 LPM
 32. 32. PULS OKSİMETRİ: Resüsitasyon Monitörü  Akrosiyanozdan etkilenmez  Bebek şokta ise santral iv yol açınız
 33. 33. Yenidoğan Resüsitasyonu İçin Gerekli Araç-Gereçler HAVAYOLU YÖNETİMİ • Aspirasyon cihazı ve aspirasyon kateterleri (6F, 8F ve 10F veya 12F) • Orofaringeal “airway”ler (00 ve 0 boyutlarında) • Entübasyon gereçleri - Neonatal bladeleri olan laringoskop (00, 0, 1 boyutlarnda - Yedek pil ve ampul - Uyumlu laringoskop handle ve blade’i - Endotrakeal tüpler ( ETT) (kafsız, gözsüz, iç çapları 2.5, 3.0, 3.5 ve 4.0 mm boyutlarında) - ETT introducer/stile - ETT tespiti için malzemeler (örn., steril makas, bant) • End-tidal karbon dioksid (CO2) detektörü ( entübasyon teyidi için) • Mekonyum aspirasyon aleti( aspirasyonu doğrudan ETT’ye uygulamak için) • Magil forseps ( neonatal boyutunda – isteğe bağlı) • Laringeal maske ( 1 numara, 5 kg’a kadar olan yenidoğanlar için uygun)
 34. 34. ENTÜBASYON ENDİKASYONLARI  Mekonyum varsa ve bebek kuvvetli değilse  Balon-maske ile uygulanan PBV ile göğüs yeterince yükselmiyorsa  Birkaç dakika içinde PBV gerekiyorsa  Göğüs kompresyonu gerekliyse  Adrenalin uygulamak için yol gerekliyse  Özel endikasyonlar: Prematürite , Konjenital diyafragmatik herni
 35. 35. 3.5 3.0 2.5 Stylet >2000 gm 1000-2000 gm <1000 gm
 36. 36. Miller 0 Miller 1
 37. 37. ENTÜBASYON TEKNİĞİ
 38. 38. Tüp Tespit Yeri : 6 + Vücut Ağırlığı (kg)cm 9-10 cm at the lip for this term infant
 39. 39. Yenidoğan Resüsitasyonu İçin Gerekli Araç-Gereçler SOLUNUM DESTEĞİ • Yüz maskeleri (Prematüre ve terminde yenidoğan için uygun boyutlar) • Pozitif basınçlı ventilasyon cihazları: - T-Parçalı resüsitasyon cihazı (tercihen) veya - Basınç güvenliği için valvi ve manometresi olan kemdiliğinden şişen balon ve - Basınç serbestleştirme valvi ve çıkarılabilir oksijen rezervuarı olan kendiliğinden şişen balon (240 mL) • Medikal gazlar: - Flowmetre ve tüp sistemi ile birlikte medikal oksijen kaynağı ( 10L(dd ya kadar akıma izin veren ağsı veya silindir yapılar) - Medikal hava ve oksijen/hava kkarıştırıcı kaynağı • Gastrik dekompresyon için beslenme tüpleri (6F, 8F)
 40. 40. Smallest sizes are for preterm infants MASKE
 41. 41. Bagging technique (cont.)  Apply correctly sized mask over infants mouth and nose with apex of mask over bridge of nose
 42. 42. KENDİLİĞİNDEN ŞİŞEN BALON O2 Rezervuarı Basınç manometresi tutamağı PEEP valv ağzı Balon ölçüsü 200-750ml
 43. 43. Bagging Technique  Place infant in “sniffing” position by placing a small towel under the shoulders  Do not hyperextend neck!
 44. 44.  Make sure the airway is clear  Lift the baby’s jaw into the mask  Keep the mouth slightly open Rate 40-60
 45. 45. Neopuff  CPAP  Pressure limited ventilation with PEEP  Blended oxygen  Eliminates variability associated with bag ventilation
 46. 46. Yenidoğan Resüsitasyonu İçin Gerekli Araç-Gereçler DOLAŞIM DESTEĞİ • Umblikal venöz kateter kiti (UVK) (3.5F ve 5F UVK dahil) • Periferal İV kateter kiti • Yenidoğan cildi için uygun cilt hazırlama solüsyonu •UVK/İV kanülü güvenli tespit için bant • Enjektör ve iğneler (çeşitli boyutlarda) • İntraosseoz iğneler (50mm uzunluğunda)
 47. 47. IV Access: “Low” UVC
 48. 48. Yenidoğan Resüsitasyonu İçin Gerekli Araç-Gereçler İLAÇ VE SIVILAR • Adrenalin 1:10000 konsantrasyonda (0.1mg/mL)mblikal venöz kateter kiti (UVK) (3.5F ve 5F UVK dahil) • Periferal İV kateter kiti • Yenidoğan cildi için uygun cilt hazırlama solüsyonu •UVK/İV kanülü güvenli tespit için bant • Enjektör ve iğneler (çeşitli boyutlarda) • İntraosseoz iğneler (50mm uzunluğunda)
 49. 49. Yenidoğan Resüsitasyonu İçin Gerekli Araç-Gereçler DÖKÜMENTASYON • Resüsitasyon kayıt defteri • Ekipman kontrol listesi
 50. 50. Ampul şırınga Preparation for Delivery Personnel Personnel capable of initiating resuscitation should attend every delivery. At least 1 such person should be responsible solely for care of the infant. A person capable of carrying out a complete resuscitation should be immediately available for normal low-risk deliveries and in attendance for all deliveries considered high risk. More than 1 experienced person should attend an anticipated high-risk delivery. Resuscitation of a severely depressed newly born infant requires at least 2 persons, 1 to ventilate and intubate if necessary and another to monitor heart rate and perform chest compressions if required. A team of 3 or more persons with designated roles is highly desirable during an extensive resuscitation including medication administration. A separate team should be present for each infant of a multiple gestation. Each resuscitation team should have an identified leader, and all team members should have specifically
 51. 51. Terapötik Hipotermi
 52. 52. Neopuff  CPAP  Pressure limited ventilation with PEEP  Blended oxygen  Eliminates variability associated with bag ventilation
 53. 53. Medications: Epinephrine  Indication: Heart rate <60 after 30 sec of coordinated ventilation and compressions  1:10,000 (0.1mg/ml)  Route: ETT or IV  0.1-0.3 ml/kg  1ml Term  0.5ml Preterm  0.25ml Extreme preterm
 54. 54. Volume  Indication: No response to resuscitation and evidence of blood loss  Normal Saline  Ringers or Blood as alternatives  10 ml/kg, may repeat  Route: IV (Umbilical vein)
 55. 55. Sodium Bicarbonate  Indication: Documented or assumed metabolic acidosis  Concentration: 4.2% NaHCO3 (0.5meq/ml)  Dose: 2meq/kg  Route: IV (Umbilical vein)
 56. 56. Naloxone (Narcan)  Indication: Severe respiratory depression after PPV has restored a normal HR and color and…  History of maternal narcotic administration within the past 4 hours  Dose: 0.1mg/kg of 1mg/ml solution  Route: ETT, IV, IM, SQ
 57. 57. HİPOGLİSEMi  Blood Glucose <45-60  5cc/k D10W  Route IV
 58. 58. Equipment Needed • Overhead radiant warmer • Bulb syringe • BVM with heated & humidified O2 • De Lee suction device • Size 5 Fr suction catheters and wall suction • Laryngoscope with proper sized blades • Proper sized ET tubes • Crash cart/Drug box
 59. 59. Normal Delivery Procedures • Place under warmer and towel dry • Use bulb syringe to clear mouth, than nose • Tactile stimulation if not breathing yet • Auscultate heart and lungs & assess color • Prophylactic silver nitrate or erythromycin drops in eyes • Vitamin K injection • Examine umbilical cord • Free flow O2 as needed
 60. 60. NRP Resuscitation Algorithm

×