Stabu bim december 2012

1,504 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,504
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Informatie aangevraag bij Jaco, 28-1-2010
 • Informatie aangevraag bij Jaco, 28-1-2010
 • Informatie aangevraag bij Jaco, 28-1-2010
 • Stabu bim december 2012

  1. 1. STABU Bouwbreed Informatiesysteem STABU en BIM december 2012
  2. 2. Wat is BIM? Definitie buildingSMART Het Bouwwerk Informatie Modelleren is een nieuwe benadering om het beschrijven en weergeven van informatie die nodig is voor ontwerp, uitvoering en beheer van bouwwerken mogelijk te maken. Definitie BIR Alle informatie over objecten, materialen en processen wordt voortaan digitaal, uitwisselbaar en centraal bereikbaar via internet opgeslagen. Alle ondernemingen die bij een bouwproject zijn betrokken, gebruiken software die deze informatie kan verwerken. Definitie COINS Een informatiestructuur waarin de facetten van functie, ruimte, materie, eisen, kosten en tijd in onderlinge samenhang zijn verwerkt, vormt het uitgangspunt voor het ontwerp- en bouwproces.
  3. 3. LANDSCHAP
  4. 4. Een wereld van organisaties IAB CIB NIBS CEN ICIS ISO UNSPSC ECCMA buildingSMART TC184 W3C TC59/SC13
  5. 5. Het Nederlandse landschap NL Ingenieurs Aedes BNA SBR Brancheorganisaties BRIS IBR STABU SBK CROW RGD KOMO CURnet DVD NBD VNG UNETO-VNI NvtB NEN ISSO FBS BIR PAIS Bouwconnect TNO buildingSMARTGeoNovum Kadaster Bouwend NL Deltares aannemersfederatie
  6. 6. INTRODUCTIE wie zijn we?
  7. 7. Algemeen Bestuur STABUOpdrachtgevers Architecten/ Bouwkundige Installatie Fabrikanten/ Overheid Adviseurs aannemers aannemers Toeleveranciers
  8. 8. Doelstellingen Stichting STABU Kwalitatief:  alle partijen in het Nederlandse bouwproces gebruiken in alle fasen de STABU-producten als onderlegger voor hun kwalitatieve informatiebehoefte en informatie- uitwisseling, dit in een eendrachtige samenwerking met de andere informatieleveranciers op dit terrein en aangelegen terreinen zoals de getekende informatie en de kosteninformatie.
  9. 9. Doelstellingen Stichting STABU Kwantitatief:  de verkoop van de diensten en producten van Stichting STABU moet net zoveel opleveren als het beheer en onderhoud daarvan kost, inclusief een reserve voor nieuwe ontwikkelingen. €=€
  10. 10. Doelstellingen Stichting STABU Waardering:   Alle STABU-gebruikers moeten optimaal gebruik kunnen maken van alle mogelijkheden die STABU biedt in de zekerheid dat dit systeem is aangepast aan de laatste stand van zaken betreffende kwaliteitsdocumenten, regelgeving, nieuwe producten en technieken enz.  Werkgever zijn die openstaat voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen van de medewerkers, die medewerkers vertrouwen geeft voor de toekomst en duidelijkheid verschaft van wat van hen wordt verwacht en die voor goede inspanningen ook een goede beloning geeft.
  11. 11. Beleid voor nationale acceptatieen internationale inspanningen Nationale acceptatie door herkenning bestaande classificaties Koppeling met internationale Standaard IFD zoals door STABU is ontwikkeld.
  12. 12. IFD LibrarybuildingSMART Data Dictionary
  13. 13. Interoperabiliteit door standaards ISO 10303-203, 209, 212, 214, 239, IFC (ISO 16739) ASD 9300-110 Aeronautics & Space Built Environment (AEC-BIM) PLCS (ISO 10303-239), ISO 15926-2 ASD/AIA S1000D, ADL SCORM Defense Oil & GasCredits:
  14. 14. buildingSMART driepoot IFD IFC IDM
  15. 15. buildingSMART driepoot Semantiek Uitwisseling Proces
  16. 16. BIM Driepoot IFD/Cheobs/ETIM IFC VISI/Coins
  17. 17. Hergebruik van objecten In een CAD programmaIn Programma van Eisen IFD Library Eigenschappen Eigenschappen Eigenschappen In een calculatie programmaIn product catalogus Eigenschappen Eigenschappen In een Facility management systeemIn classificatie systeem Eigenschappen Eigenschappen In IFCIn bestek Eigenschappen Eigenschappen
  18. 18. buildingSMART International International Council (IC) Executive Committee (ExCom) Administration -Business management - Marketing - Education International User Group International Technical Management (IUG) Committee (ITM) IFD IDM IFD TG MSG ISG TAG MG
  19. 19. buildingSMART Internationaal North French America Speaking China German Speaking Japan Iberian Alliance Korea ItaliaSingapore NordicAustralasia Norway Mideast Benelux UK
  20. 20. Van …
  21. 21. … naar
  22. 22. INTRODUCTIEwaar komen we vandaan?
  23. 23. InformatieopbouwBouwproces traditioneelBouwproces bouwteamBouwproces integraalRO Initiatief PvE Ontwerp Bestek Calculatie Werkv. Uitvoering Oplevering Beheer Sloop/Hergebruik
  24. 24. Startpunt STABU STABU2 Administratieve voorwaarden UAV Technische beschrijvingen
  25. 25. Communicatie Initiële Plan Functionele Specificatie BIMFacility PrestatieManagement Specificatie Technische Wetgeving/ Specificatie Vergunningen
  26. 26. STABU Bouwbreed STABU Bouwbreed Administratieve Functionele Prestatie Technische Stelsels beschrijvingen beschrijvingen beschrijvingen
  27. 27. Het STABU Bouwbreed Informatiesysteem
  28. 28. Bouwbreed Informatiesysteem STABU2 STABUELEMENT STABURUIMTEN Technische Kennissysteem Fabrikanten- hulpinformatie Bouwrecht informatie E-learningproducten, curs ussen en DEEPLINKS MET SOFTWARE VAN SAMENWERKINGS- SAMENWERKINGS- opleiding PARTNERS PARTNERS
  29. 29. Toegang API / Webservice Interface Eindgebruiker STABU Online -Licentienummer -Wachtwoord -Geldigheidsduur Software Controle op gebruikers licentie
  30. 30. Bouwbreed Informatiesysteem STABU2-Werksoorten standaard  13.971 specificaties  3800 fabrikant gebonden productspecificaties;  650 verwerkte NEN-normen  402 verwerkte BRL’s;  STABU-Standaard;  Overige verwerkte publicaties.  Dekt ongeveer 50% van de Nederlandse bouwomzet (± 65 miljard euro per jaar) af;  defacto standaard vanaf 1986;  ± 1800 gebruikers.
  31. 31. Bouwbreed Informatiesysteem STABUELEMENT Koppeling NL/SfB Elementenmethode en STABU²-systematiek;  Bevat:  3.227 elementen;  verfijning Elementen methode + STAGG tot bouwdelen en bouwdeelcomponenten;  alle relevante koppelingen met STABU²-specificaties+  onderverdeling naar “bestaande bouw” en “nieuwbouw”.  Ontwikkeling functionele en prestatie specificaties op verschillende niveaus;  Verbinding met kennis van derden.
  32. 32. Bouwbreed Informatiesysteem STABURUIMTEN Tabel Ruimtelijke objecten  In ontwikkeling samen met stakeholders  Bieden van een standaard voor vroeg en laat in het bouwproces  ongeveer 1.612 concepten;  Omgeving  Terrein  Gebouwtypen  Ruimten  Ondersteuning voor: • Programma van Eisen • Ontwerp • Facility management
  33. 33. Wie investeert in dezeStandaarden? (1) Acto; Archidat; Brink Automatisering BV; De Twee Snoeken/ Bouwconnect Dolmen Software; Stichting ISSO;
  34. 34. Wie investeert in dezeStandaarden? (2) ICN Solutions BV; Itannex Intrisio BV/Klok; Kubus Architectural Solutions; Stichting Bouwkwaliteit; Kraan Bouwcomputing; Het Facilitair Bureau
  35. 35. Wie investeert in dezeStandaarden? (3) CAD/Visual / Oadis; A-label IT/VIAC; Systhema; Sdu; CADAC; ZeeBoer.
  36. 36. Bouwbreed Informatiesysteem Contract Administratie  Bieden van een standaard voor het opstellen van contracten voor verschillende administratieve stelsels  2.507 specificaties; Kennissysteem bouwrecht  Wiki omgeving biedt praktische kennis over regelgeving, gericht op de technische experts in het bouwproces;  Kwaliteitscontrole door IBR;  Relevante koppelingen met specificaties.
  37. 37. Bouwbreed Informatiesysteem Fabrikanten informatie  Online index  Bevat:  Specificaties van 800 fabrikanten of toeleveranciers  Totaal van 3800 fabrikant gebonden productspecificaties tbv STABU²  269 bestekservices  Geschat aantal producten: 400.000 – 500.000  Bouwregelgeving gepubliceerd door STABU. www.bestekservices.nl
  38. 38. Bouwbreed Informatiesysteem STABU Cursussen en Opleidingen  Cursussen via E-learning.  Via website STABU.  Theoretische kennis met praktijkbijeenkomsten.  Certificaat/erkend diploma.
  39. 39. Bouwbreed Informatiesysteem  PIM wordt Vondle  Project Informatie Managementsysteem (PIM).  24/7 bereikbaar  CAD-afsprakenstelsel  Update GB-CAD Afspraken Stelsel van 1995, inclusief vraagbaak, helpdesk en gebruikersinformatie.  www.gbcas.nl  Overleg vindt plaats inzake 3D uitbreiding.
  40. 40. Kennisscharnier Samenbrengen kennis en organisaties SBR, BRIS, NEN, SBK, NBD, CROW, CUR RGD, DVD, IBR BNA, Bouwend Nederland, Aedes, Uneto-VNI, NVTB, NL-Ingenieurs, ….. Uitgeven producten met geïntegreerde kennis Standaarden Administratieve voorwaarden STABU2 STABU STABUELEMENT Tabel Ruimtelijke objecten Specificaties Contractregels Product- en verwerkingspecificaties NEN / BRL specificaties Functionele specificaties Prestatie specificaties Kennisproducten Technische hulpinformatie Kennissysteem Bouwrecht STABU Standaard
  41. 41. Positionering STABUInternationale Nationale Regionaal/ Standaards Standaarden Lokaal Adopteren en beïnvloeden Projecten Oplossingen bieden Definities Werkmethodes Inhoud sjablonen Kennis Implementatie STABU “De markt”
  42. 42. Het bouwproces Ruimtelijke ordening: Planologie / Stedebouw Initiatief: Geo/GIS/Kadaster/BAG/Omgeving PvE: Gebouwtypen/Ruimten/Bouwbesluit Ontwerp: Ruimten/Elementen/Bouwdelen/Bouwbesluit/WABO/CAD Bestek: STABU2/KSBR/Fabrikanten Voorbereiding: Calculatie/Planning/Inkoop/Project kenmerken Uitvoering: Fabrikanten/DoorloopPlanning Oplevering: As Built Beheer: Gebouwen/Ruimten/FM/Inspecties/Onderhoud Hergebruik: Bestaande bouw Sloop: Cradle to Cradle
  43. 43. ROI STABU-RuimtenPvE STABU-ElementO STABU2BV STABU-ElementUOB STABU-RuimtenHS Positie in het bouwproces
  44. 44. Samenvattend STABU is voor en door de sector STABU biedt standaarden en gevalideerde inhoud STABU dient als (flexibele) kapstok voor gestructureerde informatie Internationale samenwerking met de organisaties die zijn gericht op open standaarden
  45. 45. STABU-Element
  46. 46. Uitgangspunten Start in 2005 NL/SfB basis (STAGG) koppeling met STABU2 systematiek prestatie-/functie-eisen nieuwe contractvormen voorbereiding op BIM
  47. 47. Uitgangspunten
  48. 48. NL/SfB tabel 1
  49. 49. STABU Bouwdeel metBouwdeelcomponenten
  50. 50. Buitenkozijn, draairaam, hout
  51. 51. Funderingsconstructies
  52. 52. Ruimtelijke Objecten
  53. 53. Start ontwikkeling Vraag vanuit Rijksgebouwendienst t.b.v. BOEI Ontwikkeling standaard t.b.v. inspecties en relatie met bouwbesluit
  54. 54. Vervolg ontwikkeling Doorontwikkeling standaard o.b.v. samenwerkingstraject met RGD Generieke opzet Projectgroep met inbreng meerdere stakeholders Eerste Oplevering standaard 1e kwartaal 2011 Tweede Oplevering standaard 1e kwartaal 2012
  55. 55. Uitgangspunten NEN 3610 Basismodel Geo-informatie- Termen, definities relaties en algemene regels voor de uitwisseling van informatie over aan het aardoppervlak gerelateerde ruimtelijke objecten Uitbreiding op het basismodel met betrekking tot gebouwen, gebouwdelen, ruimten en ruimtedelen.
  56. 56. Overzicht ruimtelijke objecten
  57. 57. Voorbeeld GebiedenRO I PvE O B V U O B H S
  58. 58. Voorbeeld TerreinRO I PvE O B V U O B H S
  59. 59. Hoofdindeling gebouwenIndeling op basis van functie:  Woongebouwen  Bijeenkomstgebouwen  Cellengebouwen  Zorggebouwen  Industriegebouwen  Administratieve gebouwen  Logiesgebouwen  Onderwijsgebouwen  Sportgebouwen  Winkelgebouwen  Andere gebouwen
  60. 60. Andere gebouwen  Gebouwen voor personenvervoer  Gebouwen voor stalling van voer-/vaartuigen  Gebouwen voor stalling van vliegtuigen  Gebouwen voor sanitaire voorzieningen  Gebouwen voor nutsvoorzieningen  Gebouwen voor verdediging-/bescherming  Gebouwen met een gecombineerde functie
  61. 61. Hoofdindeling ruimten  Verkeersruimten  Bijeenkomstruimten  Celruimten  Onderzoek-/behandelruimten  Rust-/herstellingsruimten  Bedrijfs-/werkruimten  Administratieve ruimten  Woon-/logiesruimten  Sport-/ontspanningsruimten  Verkoopruimten  Sanitaire ruimten  Opslagruimten  Technische ruimten  Gecombineerde ruimten  Gebouwgebonden buitenruimten  Ruimtesamenstellingen/gebouwsegmenten/ gebouwdelen
  62. 62. Uitgangspunten voor deaspectentabellen  Hoofdindeling overeenkomstig de indeling van de VKM (Vastgoed KwaliteitsMeetlat) van de PVM- Eindhoven  Voorts: NPR 3401 Programma’s van eisen voor gebouwen - Algemene lijst NPR 3402 Programma’s van eisen voor gebouwen - Scholen NPR 3403 Programma’s van eisen voor gebouwen - Woningen NPR 3404 Programma’s van eisen voor gebouwen - Ziekenhuizen NPR 3405 Indeling en aspecten van gebouwdelen
  63. 63. Vervolgstappen
  64. 64. 1:n1:n
  65. 65. DANK VOOR UW AANDACHT online

  ×