Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Cover Započnite svoje duhovno putovanje SSRF.org/hr
Na početku Duhovna praksa koju preporučuje SSRF je usklađena sa šest osnovnih principa duhovne prakse <ul><li>Postoji onol...
Na početku Duhovna praksa koju preporučuje SSRF je usklađena sa šest osnovnih principa duhovne prakse <ul><li>Postoji onol...
Tri stvari koje možete uraditi da – započnete svoje duhovno putovanje <ul><li>Pojanje Božjeg Imena prema religiji u kojo...
Pojanje Božjeg Imena prema religiji rođenja <ul><li>Rođeni smo u religiji koja je najpogodnija za započinjanje našeg duhov...
Pojanje Božjeg Imena prema religiji rođenja <ul><li>Rođeni smo u religiji koja je najpogodnija za započinjanje našeg duhov...
Pojanje Božjeg Imena prema religiji rođenja <ul><li>Rođeni smo u religiji koja je najpogodnija za započinjanje našeg duhov...
Pojanje Božjeg Imena prema religiji rođenja <ul><li>Rođeni smo u religiji koja je najpogodnija za započinjanje našeg duhov...
Pojanje Božjeg Imena prema religiji rođenja <ul><li>Rođeni smo u religiji koja je najpogodnija za započinjanje našeg duhov...
Pojanje Božjeg Imena prema religiji rođenja Bud isti Om Manipadme hum, Namo Buddhaya Hrišćani Rimokatolička: Zdravo Marijo...
Pojanje Božjeg Imena prema religiji rođenja Islam isti Ya Allah, Allah hu Akbar, Rahim  itd . Đainisti Navakar Mantra (Om...
Sav j eti o duhovnoj praksi pojanja Božjeg Imena Na glas Mental no Sa brojanicom Možete odabrati način koji vam najviše od...
Sav j eti o duhovnoj praksi pojanja Božjeg Imena Na glas Mental no Sa brojanicom Možete odabrati način koji vam najviše od...
Sav j eti o duhovnoj praksi pojanja Božjeg Imena Na glas Mental no Sa brojanicom Možete odabrati način koji vam najviše od...
Sav j eti o duhovnoj praksi pojanja Božjeg Imena Na glas Mental no Sa brojanicom Možete odabrati način koji vam najviše od...
Pojanje kao duhovna praksa Zaključak <ul><li>Potrudite se da obavljate ovu duhovnu praksu najbolje što možete najmanje 6 m...
Prevazilaženje problema koje izazivaju suptilna t ij ela preminulih predaka Pojanje zaštitne pojalice ‘ Shrī Gurudev Dat...
Prevazilaženje problema koje izazivaju suptilna t ij ela preminulih predaka Pojanje zaštitne pojalice ‘ Shrī Gurudev Dat...
O pojanju Shrī Gurudev Datta <ul><li>Preporučen a k oličina : </li></ul><ul><ul><li>Najmanje 1100 ponavljanja na dan...
Učenje <ul><li>Razum ij emo važnost duhovne prakse </li></ul><ul><li>Odlučimo koji je naš sl j edeći korak u duhovnoj pr...
Cover Posjetite nas na SSRF.org/hr SSRF.org/hr
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Započnite svoje duhovno putovanje

Započnite svoje duhovno putovanje - Webinar Transkript
1. Naslovna strana
2. SSRF preporučuje duhovnu praksu usklađenu sa 6 osnovnih principa duhovne prakse
Postoji onoliko puteva do Boga koliko je ljudi na zemlji
Od mnoštva ka jednom
Od grubog (materijalnog, opipljivog) ka suptilnom (neopipljivom)
U skladu sa Duhovnom razinom i Duhovnim kapacitietom
U skladu sa vremenom
Služenje u skladu sa talentom i kapacitetom
3. Da li je vaša duhovna praksa usklađena sa 6 osnovnih principa Duhovnosti je istinski test njene efikasnosti
4. Tri stvari koje možete uraditi da započnete svoje duhovno putovanje
Pojanje Božjeg Imena prema religiji u kojoj ste rođeni
Pojanje pojalice za zaštitu od problema kojima su uzrok suptilna tijela preminulih predaka
Izgradnja vašeg duhovnog znanja

5. Pojanje Božjeg Imena prema religiji u kojoj ste rođeni
Rođeni smo u religiji koja je najpogodnija za započinjanje našeg duhovnog putovanja.
6. Aspekt Boga koji slavimo zavisno od naše religije rođenja donosi najveću dobrobit našem duhovnom razvoju
7. Različita Imena Boga prema različitim religijama, predstavljaju različite aspekte jednog Vrhovnog Boga
8. Ponavljanjem Božjeg Imena prema religiji u kojoj smo rođeni, prizivamo taj određeni aspekt Boga i Njegovu božansku energiju.
9. Ovo je kao da uzimamo univerzalni duhovni napitak koji nam najviše treba
10. Pojanje Božjeg Imena prema religiji rođenja. Budisti Om Manipadme hum, Namo Buddhaya Hrišćani: Rimokatolička: Zdravo Marijo. Anglikanska i ostale kršćanske vjeroispovjesti: Isuse Gospodine. Hindusi Ime porodičnog božanstva ili Shrī Kuldevtāyai namaha.
11. Pojanje Božjeg Imena prema religiji rođenja. Islamisti - Ya Allah, Allah hu Akbar, Rahim itd. Đainisti - Navakar Mantra. Židovi: Jehovah, Yahweh, Adonai.... Sikhi: Vahe Guru, Sree Vahe Guru.... Zoroastriaci - 101 Ime. Ime je u skladu sa brojem dobivenim u meditaciji.
12. Savjeti o duhovnoj praksi pojanja Božjeg Imena
Na glas, Mentalno, Sa brojanicom. Odaberite način koji vam najviše odgovara
13. Dok šetate psa, Dok kuhate, Dok idete na posao. Možete pojati bilo kada i bilo gdje
14. Jedna sesija ili više sesija u toku dana. Redovno povećavajte količinu i kvalitetu pojanja
15. Svakodnevno ulažite iskreni trud. Redovno pojte
16. Pojanje kao duhovna praksa – Zaključak
Potrudite se da pojete najmanje 6 mjeseci.
Redovna duhovna praksa štiti nas od problema čiji je uzrok u duhovnoj dimenziji
17. Prevazilaženje problema koje izazivaju suptilna tijela preminulih predaka
Pojanje zaštitne pojalice Shrī Gurudev Datta
18. Audio - Shrī Gurudev Datta
19. O pojanju Shrī Gurudev Datta - Preporučena količina:
Min 1100 ponavljanja na dan (prosječno 2h)
Max 3300 ponavljanja na dan (prosječno 6h)
Kada? Najbolje je ranije tokom dana Može se raditi u jednoj sesiji ili u nekoliko
20. Učenje pomaže da:
Razumijemo važnost duhovne prakse
Odlučimo koji je naš sljedeći korak u duhovnoj

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Započnite svoje duhovno putovanje

 1. 1. Cover Započnite svoje duhovno putovanje SSRF.org/hr
 2. 2. Na početku Duhovna praksa koju preporučuje SSRF je usklađena sa šest osnovnih principa duhovne prakse <ul><li>Postoji onoliko puteva do Boga koliko je ljudi na zemlji </li></ul><ul><li>Od mnoštva ka jednom </li></ul><ul><li>Od grubog (materijalnog, opipljivog) ka suptilnom (neopipljivom) </li></ul><ul><li>U skladu sa Duhovn o m razinom i Duhovnim kapacitietom </li></ul><ul><li>U skladu sa vremenom </li></ul><ul><li>Služenje u skladu sa talentom i kapacitetom </li></ul>
 3. 3. Na početku Duhovna praksa koju preporučuje SSRF je usklađena sa šest osnovnih principa duhovne prakse <ul><li>Postoji onoliko puteva do Boga koliko je ljudi na zemlji </li></ul><ul><li>Od mnoštva ka jednom </li></ul><ul><li>Od grubog (materijalnog, opipljivog) ka suptilnom (neopipljivom) </li></ul><ul><li>U skladu sa Duhovn o m razinom i Duhovnim kapacitietom </li></ul><ul><li>U skladu sa vremenom </li></ul><ul><li>Služenje u skladu sa talentom i kapacitetom </li></ul>Da li je vaša duhovna praksa usklađena sa 6 osnovnih principa Duhovnosti je istinski test njene efikasnosti
 4. 4. Tri stvari koje možete uraditi da – započnete svoje duhovno putovanje <ul><li>Pojanje Božjeg Imena prema religiji u kojoj ste rođeni </li></ul><ul><li>Pojanje pojalice za zaštitu od problema kojima su uzrok suptilna tijela preminulih predaka </li></ul><ul><li>Izgradnja vašeg duhovnog znanja </li></ul>Započnite svoje duhovno putovanje
 5. 5. Pojanje Božjeg Imena prema religiji rođenja <ul><li>Rođeni smo u religiji koja je najpogodnija za započinjanje našeg duhovnog putovanja. </li></ul>
 6. 6. Pojanje Božjeg Imena prema religiji rođenja <ul><li>Rođeni smo u religiji koja je najpogodnija za započinjanje našeg duhovnog putovanja. </li></ul><ul><li>U skladu s tim, aspekt Boga koji slavimo zavisno od naše religije rođenja donosi i najveću dobrobit našem duhovnom razvoju. </li></ul>
 7. 7. Pojanje Božjeg Imena prema religiji rođenja <ul><li>Rođeni smo u religiji koja je najpogodnija za započinjanje našeg duhovnog putovanja. </li></ul><ul><li>U skladu s tim, aspekt Boga koji slavimo zavisno od naše religije rođenja donosi i najveću dobrobit našem duhovnom razvoju. </li></ul><ul><li>Različita Imena Boga prema različitim religijama, predstavljaju različite aspekte jednog Vrhovnog Boga. </li></ul>
 8. 8. Pojanje Božjeg Imena prema religiji rođenja <ul><li>Rođeni smo u religiji koja je najpogodnija za započinjanje našeg duhovnog putovanja. </li></ul><ul><li>U skladu s tim, aspekt Boga koji slavimo zavisno od naše religije rođenja donosi i najveću dobrobit našem duhovnom razvoju. </li></ul><ul><li>Različita Imena Boga prema različitim religijama, predstavljaju različite aspekte jednog Vrhovnog Boga. </li></ul><ul><li>Ponavljanjem Božjeg Imena prema religiji u kojoj smo rođeni, prizivamo taj određeni aspekt Boga i Njegovu božansku energiju . </li></ul>
 9. 9. Pojanje Božjeg Imena prema religiji rođenja <ul><li>Rođeni smo u religiji koja je najpogodnija za započinjanje našeg duhovnog putovanja. </li></ul><ul><li>U skladu s tim, aspekt Boga koji slavimo zavisno od naše religije rođenja donosi i najveću dobrobit našem duhovnom razvoju. </li></ul><ul><li>Različita Imena Boga prema različitim religijama, predstavljaju različite aspekte jednog Vrhovnog Boga. </li></ul><ul><li>Ponavljanjem Božjeg Imena prema religiji u kojoj smo rođeni, prizivamo taj određeni aspekt Boga i Njegovu božansku energiju . </li></ul><ul><li>Ovo je kao da  uzimamo univerzalni duhovni napitak koji nam najviše treba. </li></ul>
 10. 10. Pojanje Božjeg Imena prema religiji rođenja Bud isti Om Manipadme hum, Namo Buddhaya Hrišćani Rimokatolička: Zdravo Marijo Anglikanska i ostale kršć anske v j eroispov j esti: Isuse Gospod in e Ime porodičnog božanstva ili ako neko ne zna porodično božanstvo poje se Shrī Kuldevtāyai namaha . Metod a ponavljanja (pojanja) Imena porodičnog božanstva : Shrī treba biti ispred Imena porodočnog božanstva, zatim Ime porodičnog božanstva u dativu i treba s e završi ti sa namaha . Na prim j er, ako je porodično božanstvo > Gaṇēsh onda ‘ Shrī Gaṇēshāya namaha ’ > Bhavānī onda ‘ Shrī Bhavānīmātāyai namaha ’ ili ‘ Shrī Bhavānīdevyai namaha ’ Hindusi
 11. 11. Pojanje Božjeg Imena prema religiji rođenja Islam isti Ya Allah, Allah hu Akbar, Rahim itd . Đainisti Navakar Mantra (Om Namo Arihantaanam) Jehovah, Yahweh, Adonai ili jedno od mnogih Božjih Imena prema Judaizmu Židovi Sikh i Vahe Guru, Sree Vahe Guru, Sukhmani Saheb, Japaji Saheb Zoroastria ci Ima 101 Ime. Traga telj treba poj ati ono Ime koje je u skladu sa brojem dobi v enim u meditaciji.
 12. 12. Sav j eti o duhovnoj praksi pojanja Božjeg Imena Na glas Mental no Sa brojanicom Možete odabrati način koji vam najviše odgovara
 13. 13. Sav j eti o duhovnoj praksi pojanja Božjeg Imena Na glas Mental no Sa brojanicom Možete odabrati način koji vam najviše odgovara Možete pojati bilo kada i bilo gd j e Dok šetate psa Dok ku h ate Dok idete na posao
 14. 14. Sav j eti o duhovnoj praksi pojanja Božjeg Imena Na glas Mental no Sa brojanicom Možete odabrati način koji vam najviše odgovara Možete pojati bilo kada i bilo gd j e Dok šetate psa Dok ku h ate Dok idete na posao 12 3 6 9 Redovno povećavajte količinu i kvalitet u pojanja Jedna sesija ili više sesija u toku dana
 15. 15. Sav j eti o duhovnoj praksi pojanja Božjeg Imena Na glas Mental no Sa brojanicom Možete odabrati način koji vam najviše odgovara Možete pojati bilo kada i bilo gd j e Dok šetate psa Dok ku h ate Dok idete na posao 12 3 6 9 Redovno povećavajte količinu i kvalitet u pojanja Jedna sesija ili više sesija u toku dana Redovno poj te Svakodnevno ulažite iskreni trud
 16. 16. Pojanje kao duhovna praksa Zaključak <ul><li>Potrudite se da obavljate ovu duhovnu praksu najbolje što možete najmanje 6 m j eseci. </li></ul><ul><li>Redovna duhovna praksa </li></ul><ul><li>Štiti nas od problema čiji je glavni uzrok u duhovnoj dimenziji </li></ul><ul><li>Superlativ i i trajna sreća </li></ul>
 17. 17. Prevazilaženje problema koje izazivaju suptilna t ij ela preminulih predaka Pojanje zaštitne pojalice ‘ Shrī Gurudev Datta ’ se preporučuje da nas zaštiti od problema koje stvaraju suptilna t ij ela preminulih predaka .
 18. 18. Prevazilaženje problema koje izazivaju suptilna t ij ela preminulih predaka Pojanje zaštitne pojalice ‘ Shrī Gurudev Datta ’ se preporučuje da nas zaštiti od problema koje stvaraju suptilna t ij ela preminulih predaka . Audio Shrī Gurudev Datta
 19. 19. O pojanju Shrī Gurudev Datta <ul><li>Preporučen a k oličina : </li></ul><ul><ul><li>Najmanje 1100 ponavljanja na dan ( pros j ečno 2 sata ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Najviše 3300 ponavljanja na dan ( pros j ečno 6 sati ) </li></ul></ul><ul><li>Kada ? </li></ul><ul><li>Najbolje je ranije tokom dana jer je to pojalica za zaštitu </li></ul><ul><li>Može se radi ti u jednoj sesiji ili se rasporedi ti u nekoliko sesija </li></ul>
 20. 20. Učenje <ul><li>Razum ij emo važnost duhovne prakse </li></ul><ul><li>Odlučimo koji je naš sl j edeći korak u duhovnoj praksi ? </li></ul><ul><li>Daje nam znanje kako da ubrzamo duhovni rast </li></ul>Važno je napomenuti da knjige koje čitate treba ju biti usklađene sa šest osnovnih principa duhovne prakse. Učenje nam pomaže da :
 21. 21. Cover Posjetite nas na SSRF.org/hr SSRF.org/hr

×