Successfully reported this slideshow.

Funkcionalna struktura uma

1

Share

Loading in …3
×
1 of 20
1 of 20

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Funkcionalna struktura uma

 1. 1. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Funkcionalna struktura uma Duhovna perspektiva www.SSRF.rs
 2. 2. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Funkcionalna struktura uma | Sastavni delovi uma 1. Svesni um 2. Podsvesni um 3. Nesvesni um
 3. 3. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Funkcionalna struktura uma | Sastavni delovi uma 1. Svesni um 2. Podsvesni um
 4. 4. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Funkcionalna struktura uma | Grafički prikaz Svesni um (10%) Podsvesni um (90%)
 5. 5. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Analogija između ledenog brega i uma Svesni um (10%) Podsvesni um (90%)
 6. 6. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Uloga podsvesnog uma u našoj sredi / nesredi Podsvesni um (90%) Podsvesni um utiče na svaku akciju koju preduzimamo u životu.
 7. 7. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Uloga podsvesnog uma u našoj sredi / nesredi Milioni impresija Podsvesni um
 8. 8. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Šta su to impresije i centri? Jak uticaj / Uticaji koji Svesni um se ponavljaju Podsvesni um Stvara se impresija
 9. 9. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Šta su impresije i centri? Jak uticaj / Uticaji koji Svesni um se ponavljaju Podsvesni um Impresije koje se ponavljaju - jačaju i stvaraju ‘Centre’
 10. 10. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Šta su impresije i centri? | Analogija sa utabanom stazom
 11. 11. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Šta su impresije i centri? Svesni um Centar šalje impulse Podsvesni um u svesni um
 12. 12. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Šta su impresije i centri? Svesni um Podsvesni um Srodni centri se spajaju i prave vedi centar, kao centar karakternih osobina
 13. 13. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Glavni centri u umu Centar identifikacije i interpretacije Ovaj centar identifikuje i interpretira prirodu impulsa
 14. 14. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Glavni centri u umu Centar identifikacije i interpretacije Centar volim / ne volim Ovaj centar sadrži impresije o svemu što osoba voli ili ne voli
 15. 15. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Glavni centri u umu Centar identifikacije i interpretacije Centar volim / ne volim Centar instinkta i želja Ovaj centar je skladište svih želja i instinkta osobe
 16. 16. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Glavni centri u umu Centar identifikacije i interpretacije Centar volim / ne volim Centar instinkta i želja Centar karakternih osobina Ovaj centar je zbirka svih karakternih osobina osobe
 17. 17. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Glavni centri u umu Centar identifikacije i interpretacije Centar volim / ne volim Centar instinkta i želja Centar karakternih osobina Centar za račun uzimanja i davanja Ovaj centar vodi računa o svim računima uzimanja i davanja sa drugima
 18. 18. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Glavni centri u umu Centar volim ne volim
 19. 19. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Glavni centri u umu Centar volim ne volim Slededa prezentacija : Zašto radimo to što radimo?
 20. 20. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Za više informacija posetite nas na www.SSRF.rs www.SSRF.rs

×