Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svet       www.SSRF.rs    Drugi Osnovni Princip   ...
Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svet       www.SSRF.rs        Važnost ovih princ...
Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svet       www.SSRF.rs       Drugi od šest Osnovni...
Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet        www.SSRF.rs        Drugi od šest Os...
Spiritual Science Research Foundation  Spaja znani i neznani svet         www.SSRF.rs             Pri...
Spiritual Science Research Foundation   Spaja znani i neznani svet          www.SSRF.rsPrimer skupljanja kilome...
Spiritual Science Research Foundation  Spaja znani i neznani svet               www.SSRF.rs        ...
Spiritual Science Research Foundation    Spaja znani i neznani svet             www.SSRF.rs        ...
Spiritual Science Research Foundation     Spaja znani i neznani svet           www.SSRF.rs   U skladu za...
Spiritual Science Research Foundation     Spaja znani i neznani svet                 www.SSRF.rs   ...
Spiritual Science Research Foundation    Spaja znani i neznani svet           www.SSRF.rs  U skladu sa raz...
Spiritual Science Research Foundation    Spaja znani i neznani svet               www.SSRF.rs  U sklad...
Spiritual Science Research Foundation   Spaja znani i neznani svet                  www.SSRF.rsU sklad...
Spiritual Science Research Foundation   Spaja znani i neznani svet                  www.SSRF.rsU sklad...
Spiritual Science Research Foundation   Spaja znani i neznani svet             www.SSRF.rs    U skladu s...
Spiritual Science Research Foundation   Spaja znani i neznani svet             www.SSRF.rs    U skladu ...
Spiritual Science Research Foundation     Spaja znani i neznani svet          www.SSRF.rsU skladu sa raznim ...
Spiritual Science Research Foundation     Spaja znani i neznani svet           www.SSRF.rsU skladu sa razni...
Spiritual Science Research Foundation     Spaja znani i neznani svet                   www.SSRF.rsKa...
Spiritual Science Research Foundation     Spaja znani i neznani svet                   www.SSRF.rsK...
Spiritual Science Research Foundation     Spaja znani i neznani svet                   www.SSRF.rsK...
Spiritual Science Research Foundation      Spaja znani i neznani svet         www.SSRF.rs Kako se ovaj prin...
Spiritual Science Research Foundation   Spaja znani i neznani svet           www.SSRF.rsKako se ovaj princip ...
Spiritual Science Research Foundation    Spaja znani i neznani svet             www.SSRF.rs Kako se ovaj...
Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet             www.SSRF.rs           ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Drugi osnovni princip duhovne prakse

1,122 views

Published on

Drugi osnovni princip glasi: u našoj duhovnoj praksi treba da idemo od mnoštva ka jednom.
Rezultati našeg truda su mnogo veći ako usmerimo sav svoj trud ka jednom umesto ka mnoštvu.

3. Primer bunara

Hajde da pokušamo da razumemo ovaj princip pomoću nekih analogija.
Koji način je efikasniji i daje veće šanse da se dođe do podzemnih voda?
Kopanje jednog bunara dubine od 10 metara ili kopanje 10 bunara dubokih po 1 metar?

4. Primer skupljanja kilometraže pri čestim letovima avionom

Kako ćemo lakše dobiti besplatnu avio kartu?
Da li sakupljanjem nagradnih kilometara ako letimo sa raznim aviokompanijama ili ako koristimo samo jednu?

5. Odgovori na pitanja iz prethodnih primera

Verovatno ste tačno odgovorili jer su odgovori jednostavni.
Verovatnije je da ćemo kopanjem bunara dubokog 10 metara naći vodu. Čestim letenjem sa istom avio kompanijom ćemo brže dobiti besplatnu avio kartu.

6. Primena principa

Sada to isto možemo da primenimo na glavne puteve ka Bogu i da vidimo kako bi se naš ugao gledanja i postupci promenili.

Ako razmotrimo ovaj princip iz ugla Puta Akcije (Karma joge), tada bi videli da bi tragalac za Istinom koji je na nižem duhovnom nivou bio u svetu mnoštva Na primer, on bi novcem pomagao razne ustanove ili bi volontirao u raznim dobrotvornim organizacijama.

Kasnije bi se ovaj tragalac posvetio samo jednom cilju, koji je najpravičniji i koji će najviše pogodovati njegovom duhovnom rastu. Da biste naučili više o Putu Akcije, molimo vas da posetite naš web sajt.

7. Prema različitim putevima – Put znanja (Nijanjoga) 2 slajda

8.1 Ako razmotrimo ovaj princip iz ugla Puta znanja (Nijanjoge) tada bi osoba na nižem duhovnom nivou proučavala razne duhovne knjige.

Kasnije tragalac za Istinom bira i ostaje privržen jednom duhovnoj knjizi koja sadrži najviše duhovne istine i tragalac počinje da spušta u praksu ono što je u njoj savetovano.

8. Prema različitim putovima – Put Bogoljublja (Baktijoga)

Na početku osoba na Putu Bogoljublja posećuje mnoga Sveta mesta i čita mnoge Svete knjige. Kako tragalac za Istinom j napreduje duhovno, odlučuje da posećuje samo jedno sveto mesto koje ima najviše duhovne čistote i čita samo jednu Svetu knjigu u kojoj oseća najveće znanje i Bogoljublje.

9. Prema različitim putovima – Put Pojanja (2 slajda)

Na početku osoba na Putu Pojanja poje razna Božja Imena. Kasnije se fokusira na pojanje samo jednog Božjeg imena, i to onog koje je najpogodnije za njen duhovni rast.

10. Prema različitim putovima – Put Blagodati Gurua ka spoznaji Boga

11.1 Na početku osoba na Putu Blagodati Gurua ka spoznaji Boga posećuje mnoge Svece i sledi duhovne savete raznih osoba. Kasnije, kako osoba sazreva u svojoj duhovnoj praksi, ona se fokusira i predaje samo jednom Guruu (Duhovnom učitelju)...

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Drugi osnovni princip duhovne prakse

 1. 1. Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Drugi Osnovni Princip duhovne prakse www.SSRF.rs
 2. 2. Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Važnost ovih principa
 3. 3. Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Drugi od šest Osnovnih Principa Duhovnosti Od mnoštva ka jednom
 4. 4. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Drugi od šest Osnovnih Principa Duhovnosti Od mnoštva ka jednomRezultati našeg truda su mnogo vedi ako usmerimo sav svoj trud ka jednom umesto ka mnoštvu
 5. 5. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Primer bunara 10 bunara1 bunar 1m 10 m
 6. 6. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rsPrimer skupljanja kilometraže pri čestim letovima Ako letimo sa raznim avio kompanijama ili ako koristimo samo jednu?
 7. 7. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Odgovori Verovatnije je da demo Čestim letenjem sa istom aviokopanjem bunara dubokog kompanijom demo brže dobiti 10 metara nadi vodu. besplatnu avio kartu.
 8. 8. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Primena ovog principaDrugi Osnovni Princip Glavni Putevi ka BoguOd mnoštva ka jednom • Put Akcije (Karmajoga)Kada ga primenimo na glavneputeve ka Bogu - pogledajmo • Put Znanja (Nijanjoga)kako bi se naš ugao gledanja • Put Bogoljublja (Baktijoga)i postupci promenili. • Put Pojanja • Put Blagodati Gurua ka spoznaji Boga
 9. 9. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs U skladu za različitim putevima – Put Akcije (Karmajoga) Početna fazaDonacije raznim ustanovama ili volontiranje u raznim dobrotvornim organizacijama
 10. 10. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs U skladu za različitim putevima – Put Akcije (Karmajoga) Početna faza Kasnija faza Posvedivanje samo jednom cilju koji je najpravičniji* i koji de najviše pogodovati duhovnom rastu.Donacije raznim ustanovama ili volontiranje * Posetite SSRF.rs za definiciju Pravičnosti u raznim dobrotvornim organizacijama
 11. 11. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs U skladu sa različitim putevima – Put Znanja (Nijanjoga) Početna fazaProučavanje raznih duhovnih knjiga
 12. 12. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs U skladu sa različitim putevima – Put Znanja (Nijanjoga) Početna faza Kasnija fazaProučavanje raznih duhovnih knjiga Učenje i spuštanje u praksu iz knjige koja sadrži najviše duhovne Istine
 13. 13. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rsU skladu sa različitim putevima – Put Bogoljublja* (Baktijoga) Početna faza Poseta mnogim Svetim mestima i čitanje raznih Svetih knjiga * Vedina religija sledi Put Bogoljublja
 14. 14. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rsU skladu sa različitim putevima – Put Bogoljublja* (Baktijoga) Početna faza Kasnija faza Poseta samo jednom Svetom mestu koje ima najviše duhovne čistote i čitanje samo jedne Svete knjige sa najvedim znanjem i Bogoljubljem Poseta mnogim Svetim mestima i čitanje raznih Svetih knjiga * Vedina religija sledi Put Bogoljublja
 15. 15. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs U skladu sa različitim putevima – Put Pojanja Početna fazaPojanje raznih Božjih Imena
 16. 16. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs U skladu sa različitim putevima – Put Pojanja Početna faza Kasnija faza Fokus na pojanje samo jednog Božjeg imena, i to onog koje je najpogodnije za duhovni rastPojanje raznih Božjih Imena
 17. 17. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rsU skladu sa raznim putevima – Put Blagodati Gurua ka spoznaji Boga Početna faza Poseta mnogim Svecima i pradenje duhovnih saveta raznih osoba
 18. 18. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rsU skladu sa raznim putevima – Put Blagodati Gurua ka spoznaji Boga Početna faza Kasnija faza Poseta mnogim Svecima i pradenje Predavanje samo jednom Guruu duhovnih saveta raznih osoba (Duhovnom učitelju)
 19. 19. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rsKako se ovaj princip primenjuje na život tragaoca za Istinom U početku osoba ima različite interese i uloge u svom životu. Interesi i aktivnosti UlogeDruženje Otac Brat Zabava Posao Prijatelj Studiranje i kursevi Zaposlen u firmi Sport Volonter Slobodno vreme StudentHobi Sin Hrana Član kluba ili grupe
 20. 20. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rsKako se ovaj princip primenjuje na život tragaoca za Istinom Interesi i aktivnosti UlogeDruženje Otac Duhovna Brat Zabava praksa Posao Prijatelj Studiranje i kursevi Zaposlen u firmi Sport Volonter Slobodno vreme StudentHobbies Son Kada počne duhovnu praksu, osoba počinje da oseda korist Dining od nje i interesi za razne druge aktivnosti polako opadaju. or a group Member of a club
 21. 21. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rsKako se ovaj princip primenjuje na život tragaoca za Istinom Duhovni cilj Interesi i aktivnosti UlogeDruženje Otac Duhovna Brat Zabava praksa Posao Prijatelj Studiranje i kursevi Zaposlen u firmi Sport Volonter Slobodno vreme StudentHobbies Son Počinje da usmerava sav svoj trud da bi postigla svoj duhovni cilj. Dining Member of a club or a groupPolako napušta aktivnosti koje nisu u skladu sa njenim duhovnim ciljem.
 22. 22. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Kako se ovaj princip primenjuje na život tragaoca za IstinomPronalazi se samo u jednoj ulozi OtacBrat Direktor Prijatelj Učenik Zaposlen u firmiVolonter Student Sin Član kluba ili grupe
 23. 23. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rsKako se ovaj princip primenjuje na život tragaoca za IstinomSposobnost suptilne percepcije Božanski princip ili Duša u svima
 24. 24. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Kako se ovaj princip primenjuje na život tragaoca za Istinom Sposobnost suptilne percepcije Duhovna ljubav Duhovna ljubav za čovečanstvo Ljubav bez očekivanja koja se temelji na nepromjenjivoj Duši Duhovno iskustvo samog Boga udrugima dovodi do duhovne ljubavi
 25. 25. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Zaključak Ako obavljate bilo koji oblik duhovne prakse, molimo darazmislite da li je ona u skladu sa ovim drugim principom Da li idete od mnoštva ka jednom? Za više informacija posetite nas na www.SSRF.rs

×