Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Confederació General del Treball (CGT) 
Federación Local Viladecans 
C/ Del Comercio, 5, 08840 Viladecans 
Tel. 93.659 08 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

HOJA DE AFILIACIÓN - Federación Local CGT Viladecans

247 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

HOJA DE AFILIACIÓN - Federación Local CGT Viladecans

  1. 1. Confederació General del Treball (CGT) Federación Local Viladecans C/ Del Comercio, 5, 08840 Viladecans Tel. 93.659 08 14 FULL D`AFILIACIÓ A COMPLIMENTAR PEL SINDICAT CARNET CONF: CODI SINDICAT: CODI SECTOR: DADES PERSONALS: Nom i cognoms .......................................................................................................DNI.......................... Adreça ............................................................................................ Població………............................... CP........................ Data de naixement .......................TL………....................... Mòbil……..…………….. E-MAIL………………............................................................................................................................... DADES PROFESSIONALS: Empresa: Ram o sector: Adreça: Població: CP: TLF: Fax : Data d'ingrés a l'empresa.........................................................Professió............................................... Categoria.......................................................... Ets delegat?.............. Núm. hores sindicals................. Marcar l'opció que procedeixi QUOTA: TREBALLADOR EN ACTIU…...... PAGA PER: - BANC O CÀIXA........................ DESOCUPAT .......... - NOMINA (en la empresa que hi ha JUBILAT .......... constituida la secció sindical)............... DOMICILIACIÓ BANCÀRIA Banc o càixa ………………………........................................................................................................... Adreça……….................................................................... Població…………………............................... Entitat Oficina cc Número de compte CP.............. Núm. Compta: ............... ................ ........ ...................................................................... Signa. Data............................................ D’acord amb el previst en la Llei de 2009, de protecció de dades de carácter personal, la Cofederació General del Treball de Catalunya li informa que la subscripción de la present fitxa d’afiliació suposa l’autorizació al tractamente automatitzat de les dades contingudes a la fitxa, informant-lo que les seves dades seran integradas al fitxer Gestión de afiliados, el titular del qual és la Confederació General del Treball de Catalunya i degudament registrat en l’Agéncia de Protecció de Dades anb el codi d’inscripció 2083080937. Les dades demanades a la present fitxa d’afiliacio seran utilizadas per als estatuts, emissió de carnets d’afiliacio, emissió de debuts de la quota sindical i gestió del cobramente de la mateixa, tramesa de publicacions i infomació que afecti l’activitat de CGT, elaborarió d’estadistiques i presentación de serveis. Si exerceix tasques de representacio col·lectiva, les dades seran tractades per a la realització i seguiment de les activitats sindicals emparades en la ligeslació vigente. Vostè està obligat/a a comunicar l’abans possible la titular de fitxer qualsevol modificaciò o Calvi de les seves dades personals, garantint i responet, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigencia i autenticitat de las dades personals facilitades, i compormetent-se a mantener-les degudament actualizades. En qualsevol momento vosté pot exercitar seus el drets d’accés, recticació, cancel·lació i oposición dirigint-se a la Confedracio del Treball de Catalunya, situada a Barcelona, Vía Laietana 18, 9ª planta (08003), al correu electrònic s-org@cgtcatalunya.cat o dirigint-se al sindicat del territori al que correspongui la fitxa d'afiliació. Aixi mateix, li informen que la firma de la presente fitxa d’afiliació, implica donar el consentiment exprés i escrit perquè la Confederació General del Treball de Catalunya cedeixi les seves dades a les seguents entitats: a) Al Secretariat Permanent del Comité Confederal, amb l’única i exclusiva finalitat de la tramesa al seu domicili de les publicacions mensuals “Rojos y Negro/Catalunya” i emissió de carnets d’afiliats. Les dades cedides seran inscrites al fitxers denominats “Rojo y Negro” i “Emisión Confederal de Carnes” respectivamente. Aixi mateix li informem que vostè podrá cancelar·la en qualsevol momente el present consentiment dirigint-se a la Confederació General de Treball de Catalunya, situada a Barcelona, Via Laietana 18, 9ª planta (08803), al correu electrònic s-org@cgtcatalunya.cat o dirigint-se al sindicat del territori al que correspongui la fitxa d’afiliació. b) A l’entitat bancària que vosté designi (en el cas de domiciliació bancària), o a l’empresari (en el cas de descompte per nòmina) amb l’unica i exclusiva finalitat de procedir al cobramente de la quota sindical.

×