матвійчук олександра

1,706 views

Published on

from Studcamp

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

матвійчук олександра

 1. 1. ПРАВА СТУДЕНТІВ В УКРАЇНІ Studcamp-2010 7 березня 2010р. м. Київ
 2. 2. СТУДЕНТ - ЦЕ <ul><li>особа, яка в установленому порядку зарахована до вищого навчального закладу і навчається за денною (очною), вечірньою або заочною, дистанційною формами навчання з метою здобуття певних освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів. </li></ul><ul><li>) </li></ul>
 3. 3. ЩО ТАКЕ ПРАВА СТУДЕНТА <ul><li>Права студентів закріплені в: </li></ul><ul><li>- міжнародних угодах, </li></ul><ul><li>ратифікованих в Україні; </li></ul><ul><li>- чинних законах і підзаконних </li></ul><ul><li>актах; </li></ul><ul><li>- внутрішніх документів ВНЗ. </li></ul>гарантована нормативно - правовими документами можливість здійснення певної поведінки
 4. 4. ПРАВА СТУДЕНТІВ <ul><li>користування навчальною, культурною, спортивною, оздоровчою базою; </li></ul><ul><li>участь в удосконалення навчально-виховного процесу, призначення стипендій, організації оздоровлення; </li></ul><ul><li>надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання; </li></ul><ul><li>участь у об'єднаннях громадян; </li></ul><ul><li>обрання навчальних дисциплін; </li></ul><ul><li>моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи; </li></ul><ul><li>безкоштовне користування бібліотеками, послугами підрозділів; </li></ul><ul><li>право на пільговий проїзд у транспорті, </li></ul><ul><li>забезпечення гуртожитком; </li></ul><ul><li>п раво на отримання стипендій </li></ul>
 5. 5. СТИПЕНДІЯ <ul><li>Розмір щорічної стипендії закріплюється в Законі </li></ul><ul><li>України “Про державний бюджет України”. </li></ul><ul><li>Академічними стипендіями є: </li></ul><ul><li>1) ординарні (звичайні) академічні стипендії.   </li></ul><ul><li>2) стипендії Президента України, ВРУ, КМУ, іменні стипендії; </li></ul><ul><li>2) іменні або персональні стипендії навчального закладу; </li></ul><ul><li>Соціальні стипендії призначаються: </li></ul><ul><li>1) для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; </li></ul><ul><li>2) згідно із Законом України &quot;Про статус і </li></ul><ul><li>соціальний захист громадян,; </li></ul><ul><li>3) для малозабезпечених сімей; </li></ul><ul><li>4) для дітей-інвалідів та інвалідів I-III гру </li></ul><ul><li>5) для осіб, які мають сім'ї з дітьми; </li></ul>Усі питання, пов'язані із призначенням (позбавленням) стипендії, надання матеріальної допомоги або заохочення вирішують стипендіальні комісії.
 6. 6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГУРТОЖИТКОМ <ul><li>Студентські гуртожитки ВНЗ призначені для проживання на період навчання іногородніх студентів, а також студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання. </li></ul><ul><li>Гуртожитки можуть бути: </li></ul><ul><li>для проживання окремих осіб; </li></ul><ul><li>- для проживання сімей; </li></ul>
 7. 7. СТУДЕНТ , ЯКИЙ ПРОЖИВАЄ В ГУРТОЖИТКУ МАЄ ПРАВО: <ul><li>користуватися приміщеннями, обладнанням і майном гуртожитку; </li></ul><ul><li>вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, постільної білизни, а також усунення недоліків у забезпеченні побутових умов; </li></ul><ul><li>обирати ОСС гуртожитку і бути обраним до їхнього складу; </li></ul><ul><li>через ОСС гуртожитку брати участь у вирішенні питань; </li></ul><ul><li>звертатись із скаргами на роботу працівників гуртожитку. </li></ul>
 8. 8. ПІЛЬГОВИЙ ПРОЇЗД СТУДЕНТІВ <ul><li>Пільговий проїзд у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України встановлюється в розмірі половини вартості квитка; </li></ul><ul><li>Для проїзду у поїздах приміського і міжміського сполучення студенти придбавають квитки за половину їх вартості у загальних і плацкартних вагонах. </li></ul>
 9. 9. ПРАВО НА САМОВРЯДУВАННЯ <ul><li>Основні завдання ОСС: </li></ul><ul><li>Правозахист і представництво; </li></ul><ul><li>Студентські обовязки; </li></ul><ul><li>Допомога студентам; </li></ul><ul><li>Житло і відпочинок; </li></ul><ul><li>Студентські обєднання; </li></ul><ul><li>Співпраця з ОСС; </li></ul><ul><li>Працевлаштування; </li></ul><ul><li>Міжнародні обміни; </li></ul>право та реальна здатність студентів, яке гарантуються державою, самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до компетенції студентського самоврядування.
 10. 10. ПОВНОВАЖЕННЯ ОСС <ul><li>Органи студентського самоврядування: </li></ul><ul><li>- приймають акти; - проводять різні заходи; - сприяють працевлаштуванню; - розпоряджаються коштами та іншим майном; - виконують інші функції. </li></ul><ul><li>За погодженням з ОСС у ВНЗ </li></ul><ul><li>приймається рішення про: </li></ul><ul><li>- відрахування осіб та їх поновлення; - переведення на навчання за контрактом за рахунок; </li></ul><ul><li>- переведення на навчання за державним замовленням; - призначення заступника декана з роботи із студентами; - поселення і виселення з гуртожитку; - затвердження рішень з питань студентських містечок та гуртожитків. </li></ul>
 11. 11. ЗАКОНОПРОЕКТ № 1280 <ul><li>представництво у Вченій Раді та в ОГС не менше як 10 %представників ОСС. </li></ul><ul><li>перелік питань, які приймаються за погодженням з ОСС </li></ul><ul><li>кошти у розмірі не менше 0,5 % коштів спеціального фонду ВНЗ. </li></ul>
 12. 12. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ СТУДЕНТІВ <ul><li>Функції механізму: </li></ul><ul><li>охорона; </li></ul><ul><li>реалізація; </li></ul><ul><li>захист </li></ul><ul><li>Органи: </li></ul><ul><li>недержавні органи; </li></ul><ul><li>державні органи. </li></ul>
 13. 13. ВМГО “ДЕБАТНА АКАДЕМІЯ” <ul><li>- єдиний представник дебатного руху в Україні </li></ul><ul><li>За результатами всеукраїнського молодіжного рейтингу визнана найкращою молодіжною громадською організацією України 2009 року. </li></ul><ul><li>Наші контакти: </li></ul><ul><li>01004 Київ, вул. Басейна, 9/г, оф. 25. </li></ul><ul><li>телефон/факс: (8044)-246-71-36, </li></ul><ul><li>телефон: 0679694740 </li></ul><ul><li>www.debate.org.ua </li></ul><ul><li>e-mail: [email_address] </li></ul>

×