6 latek w klasie I w SP114 rok 2012

2,129 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

6 latek w klasie I w SP114 rok 2012

 1. 1. 6 – LATKI W SZKOLE
 2. 2. Szkoła Podstawowa Nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie 03 – 550 Warszawa ul. Remiszewska 40 tel. fax (22) 679-46-92 (22) 678-88-18
 3. 3. <ul><li>W roku szkolnym 2011/2012 </li></ul><ul><li>W szkole pobiera naukę 682 uczniów w 25 oddziałach I – VI </li></ul><ul><li>Funkcjonuje 6 oddziałów integracyjnych (na każdym poziomie) </li></ul><ul><li>Utworzono 2 oddziały klasy I (6-latków), w których uczy się </li></ul><ul><li>55 uczniów </li></ul><ul><li>do 2 oddziałów przedszkolnych uczęszcza 57 dzieci </li></ul><ul><li>Od 1 września 2012/2013 planowane jest utworzenie: </li></ul><ul><li>1 oddział klasy I dla siedmiolatków </li></ul><ul><li>1 oddział klasy I integracyjny (mieszany: 6- i 7-latki) </li></ul><ul><li>2 oddziały klasy I dla sześciolatków </li></ul><ul><li>2 oddziały przedszkolne dla sześciolatków </li></ul>
 4. 5. Przyjaznych i dobrze przygotowanych nauczycieli ZAPEWNIAMY
 5. 6. <ul><li>W części edukacyjnej: </li></ul><ul><li>- odpowiednie do wieku meble szkolne (stoliki, krzesła) </li></ul><ul><li>- stanowiska uczniowskie przystosowane do pracy w grupach 4 – 6 osobowych </li></ul><ul><li>- sprzęt multimedialny: komputer z rzutnikiem i tablicę interaktywną </li></ul><ul><li>- możliwość pozostawiania w sali podręczników i wielu przyborów szkolnych (lekki tornister) </li></ul><ul><li>- bogate wyposażenie w pomoce szkolne, środki dydaktyczne i odpowiedni do wieku sprzęt sportowy </li></ul><ul><li>W części rekreacyjnej: </li></ul><ul><li>- kolorowy dywan do odpoczynku </li></ul><ul><li>- kąciki zabaw tematycznych </li></ul><ul><li>- minibiblioteczka 6 - latka </li></ul><ul><li>- telewizor i odtwarzacz DVD </li></ul><ul><li>- odtwarzacz CD </li></ul><ul><li>- kącik czystości </li></ul><ul><li>- dostosowane toalety, szatnie </li></ul>
 6. 7. <ul><li>W czasie pobytu w świetlicy dzieci i uczniowie znajdują czas na: </li></ul><ul><li>- rozrywkę </li></ul><ul><li>- odrabianie lekcji </li></ul><ul><li>- zabawy na świeżym powietrzu </li></ul><ul><li>- posiłki </li></ul><ul><li>- zajęcia wynikające z planu pracy świetlicy (plastyczne, muzyczne, origami, czytelnicze,   umysłowe) </li></ul><ul><li>- koła zainteresowań </li></ul><ul><li>Przeważają tu takie formy pracy jak  gra, zabawa, konkurs, warsztaty, wycieczka i inne, angażujące całą osobowość i organizm dziecka. </li></ul>
 7. 8. „ Lato w mieście” „ Zima w mieście”
 8. 9. <ul><li>koło teatralne „Jędrusie” </li></ul><ul><li>koło origami </li></ul><ul><li>koło plastyczne, techniczne </li></ul><ul><li>koło j. angielskiego </li></ul><ul><li>koło matematyczne </li></ul><ul><li>koło literacko – ortograficzne </li></ul><ul><li>koło muzyczne „Wesołe nutki” </li></ul><ul><li>„ Sing and dance with as” </li></ul><ul><li>koło recytatorskie </li></ul><ul><li>zajęcia folklorystyczne – Teatr ludowy </li></ul><ul><li>zajęcia z komputerem </li></ul><ul><li>EKO – KLUB </li></ul><ul><li>zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze </li></ul><ul><li>specjalistyczna opieka psychologiczna i pedagogiczna </li></ul><ul><li>zajęcia z terapeutami </li></ul><ul><li>terapia logopedyczna </li></ul><ul><li>terapia integracji sensorycznej </li></ul><ul><li>rewalidacja dla ucznia z </li></ul><ul><li>orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego </li></ul>INDYWIDUALIZACJA PROCESÓW NAUCZANIA I WYCHOWANIA
 9. 10. <ul><li>codzienna opieka medyczna w godz. 8 00 – 15 35 </li></ul><ul><li>miejsce do zabawy na powietrzu </li></ul><ul><li>- place zabaw </li></ul><ul><li>- ścieżka zdrowia </li></ul><ul><li>- boisko sportowe </li></ul><ul><li>smaczne trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek) </li></ul>
 10. 11. <ul><li>naukę poprzez zabawę z odejściem od systemu lekcyjnego </li></ul><ul><li>religię lub etykę na życzenie rodziców </li></ul><ul><li>pracownie komputerowe, w tym pracownia mobilna NTT </li></ul><ul><li>poznawanie tradycji ludowych poprzez organizację warsztatów z twórcami ludowymi i konkursów </li></ul><ul><li>dodatkowego pedagoga w klasie integracyjnej </li></ul><ul><li>Czytające szkoły – w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom </li></ul><ul><li>spotkania z „ciekawym człowiekiem” </li></ul><ul><li>współpracę z okolicznymi przedszkolami </li></ul><ul><li>zabawy andrzejkowe, mikołajkowe, wspólne kolędowanie, bal karnawałowy </li></ul><ul><li>udział w okolicznościowych apelach, szkolnych uroczystościach </li></ul><ul><li>udział w licznych konkursach </li></ul>
 11. 12. <ul><li>program wychowawczy „Wczoraj i dzisiaj ku przyszłości” oparty na tradycjach szkoły </li></ul><ul><li>program profilaktyki „Bezpieczna szkoła” </li></ul><ul><li>program zabaw ruchowych „Od zabawy do sportu” </li></ul><ul><li>program wspierania uzdolnionych i zainteresowanych </li></ul><ul><li>pt. „Dzieci potrzebują sukcesów” – certyfikat prezydenta </li></ul><ul><li>m. st. Warszawy WARS i SAWA </li></ul><ul><li>Miejski i Dzielnicowy Program Ekologiczny </li></ul><ul><li>projekt STOP PRZEMOCY </li></ul>
 12. 13. <ul><li>szkolne i międzyszkolne projekty: </li></ul><ul><li>- Festiwal Kultury Ludowej </li></ul><ul><li>- Dzień Talentów </li></ul><ul><li>- Europejski Tydzień Dysleksji </li></ul><ul><li>- Tydzień Integracji </li></ul><ul><li>- Pasowanie na Czytelnika </li></ul><ul><li>- Pasowanie na Świetlika </li></ul><ul><li>- Zaprzyjaźnij się ze szkołą </li></ul><ul><li>szkolne i międzyszkolne konkursy: </li></ul><ul><li>- „Mistrz Ortografii” - rekomendowany przez MKO </li></ul><ul><li>- Animacja komputerowa ( edycja pt. „Moja pasja”) – rekomendowany przez MKO </li></ul><ul><li>- „Czytam ze zrozumieniem” </li></ul><ul><li>- „Scrabble” – jesteśmy szkołą objętą ogólnopolskim programem „Program Scrabble w Szkole” </li></ul><ul><li>- „You can sing” </li></ul>
 13. 14. <ul><li>w kampanii społecznej „Szkoła bez przemocy” </li></ul><ul><li>w Rządowym programie wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III „Radosna szkoła” – dofinansowanie pomocy dydaktycznych do miejsca zabawy w szkole </li></ul>
 14. 15. w programach UE: „ Mleko dla szkół” „ Owoce dla szkół”
 15. 16. PRZYSTĄPILIŚMY do unijnego projektu systemowego „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”
 16. 17. <ul><li>o certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie </li></ul><ul><li>o certyfikat Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją </li></ul>
 17. 18. <ul><li>Redagujemy szkolną stronę internetową </li></ul><ul><li>www.sp114.edu.pl </li></ul><ul><li>której przyznano certyfikat ZDAMY.PL </li></ul><ul><li>(strona przyjazna dla młodzieży). </li></ul>
 18. 21. Informacje dotyczące zapisów opublikowane są w serwisie internetowym Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl   Formularze zgłoszeniowe będą dostępne dla rodziców na stronie http://warszawa6lat.pl Po wpisaniu imienia, nazwiska i peselu  dziecka wygeneruje się hasło potrzebne do logowania się przez rodziców  na podanej  stronie. Należy wypełnić formularz, wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.
 19. 22. <ul><li>Rodzice, którzy nie mają dostępu do internetu pobierają potrzebne formularze w sekretariacie szkoły w godzinach pracy, wypełniają odręcznie </li></ul><ul><li>i składają do szkoły. </li></ul><ul><li>Upoważniony pracownik szkoły wpisuje do systemu dane dziecka. </li></ul>
 20. 23. Na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji znajdziecie Państwo informacje, które mogą pomóc w podjęciu decyzji odnośnie zapisu dziecka do I klasy http://www.ore.edu.pl/index.phpoption=com_content&view=category&layout=blog&id=161&Itemid=1599
 21. 27. <ul><li>Harmonogram działań rodziców </li></ul><ul><li>zapisujących  6 - letnie  dziecko do klasy I </li></ul><ul><li>lub do oddziału przedszkolnego : </li></ul><ul><li>12.III – 26.III - zapisy w systemie dzieci urodzonych w 2006r. ubiegających się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i do klasy I </li></ul><ul><li>12.III – 27.III, godz. 15.00 - składanie w szkole przez rodziców 6-latków podań pobranych z sytemu oraz ich weryfikacja i zatwierdzanie przez dyrektora/upoważnionego pracownika </li></ul>
 22. 28. <ul><li>19.IV, godz. 15.00 – ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia – I lista </li></ul><ul><li>19.IV, godz. 15.00 – 25.IV, godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodziców woli zapisu dziecka do szkoły </li></ul><ul><li>27.IV, godz.15.00 - sprawdzenie w systemie lub szkole, do której rodzic złożył pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka, czy dziecko zostało przyjęte - II lista </li></ul><ul><li>Od 14.V – rekrutacja uzupełniająca   </li></ul><ul><li>    </li></ul>
 23. 30. <ul><li>Dzień otwarty szkoły – 10 III w godz. 10.00 – 14.00 </li></ul><ul><li>(w tym 10.00 – 11.00 koncert muzyczny w wykonaniu uczniów, </li></ul><ul><li>zabawy interaktywne, plastyczne i inne) </li></ul><ul><li>Zebranie z rodzicami dzieci przyjętych do szkoły – 29 V </li></ul><ul><li>godz . 17.30 – klasa I - rocznik ur. 2005, 2006 </li></ul><ul><li>godz. 18.30 – oddziały przedszkolne rocznik ur. 2006 </li></ul>

×